Category: کتابخانه

سابقه بكارگيري عناوين جعلي و مغرضانه بجاي خليج فارس

 

رهبران عربي 

بدنبال انتشار ترجمه كتاب رودريك اوون مدافع استعمارگر کمپانی نفتی بریتیش پترولیوم  و جمله مغرضانه وی در تشویق عربها برای به کاربردن خلیج ع.ربی، مطبوعات كويت و ماهنامه العربي در سال 1957 خليج عربي را در تبليغات خود بكار برد.

بدنبال وقوع كودتـــا ي سال 1958 عبدالكريم قاسم در عراق و ادعاهاي ارضي آن كشور عليه ايران، رهبران كودتاي عراق با انگيزه هاي سياسي از بكار بردن نام خليج فارس خودداري نمودند. با كودتاي عبدالكريم قاسم ، در عراق تبليغات ضد ايراني و ضد فارسي شتاب گرفت و با كودتاي بعثي ها نژادپرستي برضد ايرانيان شدت يافت،  قاسم اولین رهبر عربی بود که نام جعلی را بکار برد .

ایران- خلیج فارس در دوره صدام

در سال 1960 بدنبال قطع روابط ايران و مصر و پس از جنگهاي اعراب و اسرائيل، در كنگره حزب بعث كه در دمشق با حضور رهبران سوريه ، عراق و مصر صورت پذيرفته است، ميشل عفلق، حسن البكر ، حافظ اسد و جمال عبد الناصر براي مخالفت با شاه ايران رسماً خواستار تغيير نام خليج فارس به خليج عربي شدند و تقاضا كردند كه در مكاتبات رسمي از بكار بردن نام خليج فارس خودداري گردد. در اين راستا نام خيابان خليج فارس در مركز قاهره كه از بيشتر از 100 سال قدمت داشت را به نام يكي از شخصيتهاي مصري تغيير دادند البته هنوز بر تابلو اين خيابان كلمه خليج فارس سابقاً وجود دارد و مردم در حال حاضر آن را خيابان خليج مي نامند. بدنبال اختلافات و درگيري هاي سال 1970 بين ايران و عراق و سوء تفاهمات سال 1971 با امارات متحده عربي،‌ بسياري از رهبران متعصب كشورهاي عربي واژه خليج عربي را بطور گسترده اي در رسانه هاي گروهي خود بكار بردند و از استعمال واژه خليج فارس خوداري كردند. آنها براي رسيدن به اغراض نژاد پرستانه نه تنها به تحريف نام تاريخي پرداختند بلكه در اين راه در كتب درسي كشورهاي عربي، دوران امپراتوري پارسي مورد تحريف و تجاهل قرار گرفته و حتي فارسي ستيزي و تحقير ايرانيان بگونه اي مزورانه و كينه توزانه در كتب رسمي و غير رسمي تبليغ مي شد. بسياري از اين رهبران عربي باني چاپ و نشر كتاب در خصوص اثبات عربي بودن جزاير سه گانه و خليج فارس و بد نام كردن سابقه تمدني ايراني بوده اند كه در دهه 70تا 90 ميلادي رهبري اينگونه اقدامات تحريك آميز و ايران ستيزي را عراق برعهده داشت. و در 2 دهه اخير بعضي شيوخ امارات هزينه تحريف تاريخ را مي پردازند. از جمله موسسه مطالعات و پژوهشهاي امارات كه يك موسسه دولتي و درباري است تاكنون دهها كتاب تكراري و بي محتوا در اين موضوع به چاپ رسانيده و طي مراسم رسمي نويسندگان آنان اكثرا جوايز نفيسي دريافت كرده اند. از جمله كتابي تحت عنوان ” الجزر العربيه الثلاث الوقايع و التاريخ يوكدان عروبه الجزر و الخليج تقديم و اشراف الشيخ خالد بن صقر وليعهد و نايب الحاكم راس الخيمه “. جمله مذكور بصورت تبليغي بر روي جلد كتاب نوشته شده است ولي هيچ مدرك و منبعي براي اثبات آن در كتاب نيامده است. در جنگ دوم خليج فارس كه رسانه هاي گروهي غرب واژه “جنگ خليج فارس” را بكار ميبردند به يكباره در اخبار مربوطه فقط نام “خليج ” را جانشين آن ساختند و گفته مي شود اين اقدام به درخواست رهبران شوراي همكاري خليج فارس صورت گرفته است.

رسانه هاي عربي 

امروزه رسانه هاي گروهي كشورهاي عربي كه متجاوز از 150 روزنامه و مجله و50 كانال تلويزيوني 24 ساعته ماهواره اي ، 60 شبكه محلي و 100 راديوي محلي از جمله آنهاست هيچگاه كلمه خليج فارس را بكار نمي برند و بجاي آن از عبارت ساختگي و جعلي استفاده مي كنند.‌ تلويزيون الجزيره تنها شبكه عربي است كه فقط از عبارت الخليج استفاده مي كند و هيچگونه صفتي را به آن نمي دهد. علاوه بر اين رسانه هاي گروهي كشورهاي غربي از جمله راديو و تلويزيونهاي بي بي سي ، آمريكا، اسرائيل ، آلمان، فرانسه و … در بخش زبانهاي اروپايي واژه خليج فارس و يا فقط خليج بكار مي برند ولي در بخش عربي خود از كلمه خليج عربي بجاي خليج فارس استفاده مي كنند در حاليكه همين رسانه ها در بخش فارسي از عبارت خليج فارس استفاده مي كنند و از نظر آگاهان سياسي اين امر نفاق آنها را در ارتباط با اين موضوع ثابت مي كند. رسانه هاي گروهي بعضي از كشورهاي عربي در طول 20 سال گذشته طي صدها مقاله، تفسير،‌مصاحبه و كتاب سعي در مخدوش كردن اذهان نسبت به نام خليج فارس نموده اند و ادعا هاي بي پايه و اساسي را در رابطه با تماميت ارضي ايران مطرح كرده اند، بطور نمونه مطبوعات عراق و كويت در سالهاي 1958 تا 1975 بارها مهاجرت ايرانيان به دول خليج را به مهاجرت يهوديان به بيت المقدس تشبيه كرده بودند و مجله ” العربي” ارگان وزارت تبليغات كويت از اولين نشريات عربي است كه در سال 1958 به اينگونه تبليغات دامن زده است. ابراهيم راشد الدعيج در روزنامه السياسه كويت مورخ 25/3/81 مجدداً اين عبارت تكراري را نوشت: “مرزهاي ميهن بزرگ عربي از خليج عربي تا اقيانوس آرام ادامه دارد،‌ خصومت ما با صهيونيستها به اين دليل نيست كه آنها يهودي هستند بلكه دشمني ما به اين دليل است كه بخش مهمي از سرزمين بزرگ عربي را غصب كرده اند، بنابراين، ديدگاه ما نسبت به كسانيكه حتي يك وجب از خاك ميهن عربي را غصب كنند، يكسان است. چه زماني ايران جزاير امارات را به صاحبان قانوني آن باز مي گرداند؟

اگر چه دولت ايران براي پرهيز از تحريك مسايل قومي و نژادي از بدو انقلاب هيچگاه در صدد پاسخ گوئي به مطالب تفرقه آميز و قوم گرايانه رسانه هاي گروهي عربي نبوده است. اما بدون ترديد تبليغات ضد ايراني و قوم گرايانه بعضي مطبوعات و رسانه هاي گروهي عربي اثرات منفي در مسير همبستگي ايراني و عربي گذاشته و افكار عمومي مردم ايران را و افكار اعراب را نسبت به حسن نيت و نقش سازنده وتاريخي ايران دچار ترديدهايي نموده است كما اينكه در ميان بسياري از اقشار مردم ايران آن شور و شعف سالهاي اول انقلاب نسبت به منافع كشورهاي عربي و حتي مشكل فلسطين (كه آرمانهاي انقلاب بر پايه رهايي آن قرار داشت) مشاهده نمي شود و اين از اثرات زيانبار قوم گرايي افراطي عربي است

برگرفته از : » کتاب  خلیج فارس نامی کهن و میراث فرهنگی بشریت چاپ شهریور  1383 – لتو پارت – نشرتوپا-

نوشته دکترمحمد عجم

 

روز ملی خلیج فارس برای اولین بار در خارج از ایران. 1392 طی مراسمی باشکوه توسط ایرانیان مقیم هند گرامی داشته شد.

N.D.PERSIAN GULF FESTIVAL

 

روز ملی خلیج فارس برای اولین بار در خارج از ایران.

طی مراسمی باشکوه توسط ایرانیان مقیم هند 10 اردیبهشت 1392 گرامی داشته شد.

 

روز خلیج فارس دهلی سخنرانی

سخنرانی دکتر عجم در مراسم روز ملی خلیج فارس در جمع ایرانیان ساکن دهلی.

persian gulf national day delhiDr.Ajam

دکتر عجم طی سخنانی گفت: نام های خلیج فارس  همواره در طول تاریخ از نام کشور ایران گرفته شده و از 2500 سال   اروپاییان، تمام سرزمین پهناور حوزه تمدنی ایران را پرشیا- پرس  نامیده اند.

عربها و ترکها هم این سرزمین را بلاد فارس و یا مملکت فارس  و یا کشور عجم و مملکت ایران می نامیده اند و همین عبارتهارا هم برای توصیف دریای پارس بکار برده اند بنا بر این واژه فارس در عبارت خلیج فارس اصلا  مفهوم قومی  ندارد. این نام و معادلهای آن  2500 سال بطور مستمر در همه زبانهای دنیا بکار رفته بخصوص در زبان عربی.

نه تنها مکتوبات و اسناد عادی در زبان عربی بحر فارس و خلیج فارس را یگانه برای این پهنه آبی بکار برده اند بلکه  همه تفسیرهای قرانی بنوعی بحر فارس را در معنی و مفهوم واژگانی مانند مجمع البحرین و مرج البحرین و  – بحر بکار برده اند و حتی  احادیث محکمی از پیامبر وجود دارد که  ایشان بحر فارس را بکار برده اند نمونه اش حدیث شماره 2146  از مسند ابی یعلی الموصلی البغدادی جلد 4 ص 120   است  .

 وقتی پیامبر خاتم النبین ص می فرماید” بحر فارس”  و مفسران و کتب فاخر عربی و نقشه های و همه اسناد تاریخی و حقوقی و مذهبی این نام را بکار برده اند. وقتی این اسناد و نقشه ها در طول زمان به میراث فرهنگی بشریت تبدیل شده و بعضی از این نقشه ها و سندها ثبت میراث جهانی یونسکو شده دیگر فردی حق ندارد چنین نامی را بر اساس خواسته های قومی و سیاسی خود تغییر دهد .

وی گفت : وقتیدر دهه 1370 ما با هجوم بی سابقه رسانه های عربی  با برنامه های متنوع به زبانهای مختلف  روبرو شدیم که تحریف نام خلیج فارس را انجام می دادند حتی در بخش های فارسی و انگلیسی خود نام تحریف شده را بکار می بردند.

عواقب این توطئه  و تحریف را بگوش مسولان و نهادهای فرهنگی رساندیم و خواستار روشنگری به افکار عمومی شدیم در اولین سمینار و دومین سمینار ژئوماتیک این موضوع را طرح کردیم در سمینار ملی [ همايش ژئوماتيك 82 ] اردیبهشت  1382  مقاله  اسامي جغرافيايي باستاني ميراث بشريت پژوهشي در مورد دو نام خليج فارس و خزر و چالشهاي فرا روي

ارایه شد  که بر روی بخش چه باید کرد و راهکارهای چه باید باشد تاکید زیادی شد و مورد استقبال حضار قرار گرفت و  مقاله برتر آن سمینارشد و از سوی رئیس سازمان نقشه برداری و معاون رئیس جمهور و مسولان سازمان جغرافیایی ارتش و اعضای کمیته یکسان سازی نامهای جغرافیایی جایزه ویژه گرفت و هم بصورت آنلاین در وب سایتهای مختلف و هم در روزنامه ها و مجلات داخلی چاپ شد یکی از راهکارهای پیشنهادی ضرورت داشتن یک روز ملی برای خلیج فارس بود. 

در  اردیبهشت 1383 در سمینار بین المللی کارتوگرافی دانشگاه تهران مجددا در مقاله ای راهکارهای دفاع از نام خلیج فارس را طرح کردم و بویژه مرحوم دکتر حسن گنجی در آن سمینار مشوق طرح   شدندکه در شهریور83  بصورت کتاب چاپ و با هزینه شخصی رایگان در میان سازمانهای دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی توزیع شد .

وی گفت نام خلیج فارس میراثی فرهنگی برای همه ملتها است. و این نام برای  ایرانی ها افتخار و میراث فرهنگی مضاعفی است.

این روز را باید همانند روز نوروز در هر جا که هستیم برای پاسداری از هویت تاریخی و فرهنگی کشورمان گرامی بداریم .

در پایان از میان دانشجویانی که به  سوالات  مسابقه روز ملی خلیج فارس  که از سوی رایزنی علمی و دانشگاهی ایران در شبه قاره و هند  ترتیب یافته بود 10 جواب درست داده بودند به تعداد 10 نفر به قید قرعه جوایزی تعلق گرفت.

Persian gulf national day in Delhi 30 April 2013 .Dr.Ajam

 

مراسم زنگ خلیج فارس در مجتمع آموزشی ایرانیان دهلی 10 اردیبهشت 1392

مجتمع ایرانیان دهلی

 

 

 

 

روز خلیج فارس دهلی

نام خلیج فارس در اسناد و نوشته های دولت عثمانی

استفاده از این مطلب با ذکر منبع مجاز است. دریای پارس. اندیشکده مطالعات ایرانی

دکتر محمد عجم 

 

نقشه رسمی  و دولتی ترکیه .  در زمان امپراتوری عثمانی (بحرین به رنگ سرزمین ایران)1729  م   بحر فارس و  بحر محیط عجم  سرزمینهای ایران  

…….

fars korfezi

با برسی روزنامه ها و مجلات و اسناد دوره  عثمانی مشخص می شود که ترکان عثمانی  همانطور که ایران را بطور متناوب با نامهای مملکت عجم – مملکت فارس – ایران – کشور عجم  می خواندند همین نامها را هم برای خلیج فارس بکار می بردند و استاندارد ثابتی برای اینکه فقط بحر فارس بکار برند نداشتندو بر حسب سلیقه یکی از این نام ها را بکار می بردند بطوریکه  عجم کورفزی- فارس کورفزی- بحر عجم – بحر فارس- بحر ایران- ایران کورفزی   نامهایی هستند که  مترادف و هم چم  خلیج فارس بکار برده اند و البته در اواخر دوره عثمانی بصره کورفزی نیزبکار رفته است امروزه دولت ترکیه در متون ترکی و عربی  بصره کورفزی ولی  در سایر زبانها خلیج فارس بکار می برد.

در طول تاریخ برای سرزمین ایران چند نام مختلف بکار رفته که مهمترین آنها دو نام “ایران و پرشیا است. کتاب اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن و جاودان صفحه 22 تا47 نامهای سرزمین ایران شرح و بسط داده است.  بنابر اسناد تاریخی، شواهد، قراین، فرهنگ شفاهی، کشفیات باستان‌شناسی وزبان‌شناسی می‌توان گفت ۴ نام برای کشور ایران بکار رفته‌است.

این نام‌ها عبارتند از:
سرزمین جم – مملکت العجم- بلاد العجم – بلاد فارس (در ادبیات ایرانی و عربی و ترکی)کشور عجم – ملک جم- در ادبیات پارسی و ترکی.
میدیا در ادبیات اروپایی سرزمین میانه یا اراکستان در جغرافیای اسلامی
سرزمین پارس و پرس در ادبیات اروپایی (مملکت فارس در ادبیات عربی و پارسی)
کشور ایران ایرانویچ (اریانا، ایراک، اراک، عراق و ایلام) از نظر زبانشناسی ریشه‌های واحدی دارند).

 

800px-Keshvar_ajam-_letter_from_ottoman_empire_to_persian_empire_mohammad_shah

نامه‌ای حاوی «کشور عجم»، فرستاده شده از پادشاهامپراطوری عثمانی (سلطان عبدالمجید خان) به فتحعلی‌شاه قاجار

عثمانیان شاخه‌ای از ترکمنها ( طایقه قایی) بودند که در اواخر امپراتوری سلجوقیان ازترکستان به آسیای صغیر کوچ کردند. در آن زمان سلجوقیان روم که قسمتی از سلسله دولتهای سلجوقی بودند در این سرزمین فرمان می‌راندند. ترکان عثمانی اندک اندک در نواحی غرب آناتولی به یک قدرت منطقه‌ای و متحد سلاجقه تبدیل شدند وبعدا جانشین سلجوقیان گشتند. ایشان نام خود را از عثمان اول پسر ارطغرل که رهبر ایل ایشان بود گرفته بودند.این امپراتوری در اوج قدرت خود (قرن ۱۶ میلادی) مناطق آسیای کوچک، اکثر خاورمیانه، قسمت‌هایی از شمال آفریقا، قسمت جنوب شرقی اروپا تا قفقاز را شامل می‌شد. قلمرو رسمی حکومت عثمانی در اوج قدرت به ۵/۶ میلیون کیلومتر مربع می‌رسید. ایرانیان باتوجه به هجوم چنین قدرت نظامی که اروپا را به اشغال در آورده بود دهها سال به دفاع از ایران پرداختند و به برکت امپراتوری صفویه مانع از ورود ترکهای عثمانی به سرزمین های ایران شدند.اما نکته ای که جالب توجه است نقشه های جغرافیایی باقی مانده از امپراتوری عثمانی که در آن ممالک ایران زمین ذکر شده است و خلیج فارس همواره با مترادف نامهای ایران آورده شده است.سرزمینهای ایران در نقشه 1729 متفرگان  در دربار عثمانی  به رنگ زرد نشان داده شده است و  کشورهایی همچون: بحرین، جمهوری آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، کردستان عراق، مناطق شیعه نشین عراق و… جزو مملکت ایران است. و در جدول توضیحات نیز مجددا این سرزمینها جزو ایران دانسته شده است

 

persian gulf jnu

8683002165_f6ae6619c0_m  8685415740_6dc1557e7b_z

خلیج / عجم کورفزی

8685418200_03dc7a3beb_z

عجم کورفوزی – روزنامه  غیرت 9 ربیع الاول 1317 قمری

تدابیر جدید انگلیس در عجم کورفزی /خلیج فارس.

بحر العجم

دولت انگلیس به حکومت هندوستان امر کرده  به کمک کشتی های جنگی که به  خلیج عجم فرستاده 4 فروند کشتی جنگی دیگر بفرستد. روسها از این امر نگرانند.

 

8684299749_65a4b04153_z

 

بحر فارس 1910 نقشه رسمی  دولت ترکیه

 8684293187_a924c9fded_z bahre mohit Ajam = arabian sea

بحر محیط عجم = دریای عرب امروزی – بحر فارس = خلیج فارس نقشه چلبی

استانبول

Persian gulf in the ottoman maps 1729 y

بحر محیط عجم =( دریای عرب امروزی)  — بحر فارس = خلیج فارس. نقشه ایراهیم متفرگان 1142 قمری

بحر فارس

این نقشه ی تاریخی که در سال 1729 میلادی ترسیم شده است ، اثر ابراهیم متفرقه محقق و ادیب دولت عثمانی می باشد.در این نقشه رسمی و دولتی  عثمانی دو واژه بحر فارس و هرمز بوغازی را ببینید. از نام مهمتر این است که  دولت عثمانی حتی در این نقشه نیز حاکمیت ایران را بر بحرین و قطیف برسمیت شناخته است.

منظور از هرمز بوغازی تنگه هرمز است,ابراهیم متفرقه (۱۶۷۴-۱۷۴۵) ادیب , محقق و سیاست مدار دوره عثمانی بود. او نخستین مسلمانی بود که چاپخانه‌ای با حروف سربی عربی در استانبول دایر کرد.

Basra_bahrefars
او در ترانسیلوانی در خانواده‌ای مجار بدنیا آمد و پس از اسارت به دست ترکان عثمانی به اسلام گروید. نام اصلی مجاری او مشخص نیست.
او چند کتاب  از جمله جهان‌نما نوشته کاتب چلبی را چاپ کرد…

نام خلیج فارس- بحر فارس

IMG_3124
روز ملی خلیج فارس در دانشگاه جواهر لعل نهرو سخنران دکتر محمد عجم  1391
 جنو بحرین

نقشه ایران در سال۱۱۴۲ قمری تهیه شده توسط ابراهیم عز متفرقگان درگاه عالی دربار عثمانی.بحر فارس هم در جدول توضیحات و هم در جنوب ایران مشخص است بحر فارس+ بحر محیط عجم  گفتنی است امروزه  به بحر محیط عجم  که در سواحل هند و پاکستان  و عمان واقع شده است بحر عرب می گویند.

 خلیج العجم

خلیج عجم

این پیکره ،یکی از معتبرترین نقشه های خلافت عثمانی در زمان سلطنت سلطان عبدالحمید است..نقشه ای که اینک در آرشیو ملی موزه استانبول و نیز در دپارتمان جغرافیای سیا سی دانشگاه استانبول نگاه داری می شود..از این نقشه های معتبر در استانبول بسیار می یابید..

زمان نقشه 1893 میلادی است و می توانید آرم دولتی و رسمی بودن این نقشه تاریخی را که به زبان عربی است در زیر نقشه بیابید.

. 1_در ناحیه آذربایجان ،اران و شروان از هم جدا هستند و می توانید در اطراف باکو ،واژه شروان را ببینید..مشخص است که اران و شروان از آذربایجان جدا بوده اند و شمال ارس هیچگاه آذربایجان نامیده نمی شده است ..واژه اراس نیز قابل تامل است 2__پانترکان همواره به دروغ مدعی بوده اند که شوونیسم فارس در 90 سال اخیر نام های تاریخی را در آذربایجان عوض کرده است !! لازم است در این نقشه دقیق شوید و در ناحیه آذربایجان نام شهر هایی چون میاندوآب و دیلمان و تخت سلیمان ومرحمت آبادو ماکو و ده ها آبادی دیگر را با پسوند آباد و تازه .بنگرید .-

3__نکته بنیادین بسیار مهم در این نقشه دیدگاه عثمانی ها پیرامون خلیج فارس است که آن را نام بحر العجم و یا دریای ایران نامیده اند..

در برخی نقشه ها نام خلیج بصره را نیز بکار برده اند که شامل بخش کوچکی از آب پیرامون بندر بصره می شده است و در نقشه های رسمی فارس کوفزی و یا بحر العجم نامیده می شده است.بعضی نقشه ها هم بحر فارس را آوزده و هم بصره کورفزی  که نشان می دهد بصره کورفزی به انتهای خلیج فارس گفته می شده نه به همه خلیج فارس

.اما مهمتر از این نام های اصیل و ایرانی ناحیه خوزستان است..نامهایی چون بهبهان و دزفول اهواز و رامهرمز و سردشت و ده ها نام فارسی است..توجه فرمایید که واژه عربستان تنها برای بخش کوچک عرب نشین پیرامون محمره به کار رفته و نام جامع ،خوزستان است…

.4__نکته جالب توجه دیگر این نقشه تاریخی به کار گیری واژه..بحر السفید ! برای دریای مدیترانه است و واژه سفید فارسی جالب توجه است…برای دریای خزر و مازندران نیز از واژه ..بحر القزوین استفاده شده است…5__و نکته آخرین نامشخص بودن مرز ایران و عثمانی در ناحیه کردستانات و بخش غربی ایران است.

..عثمانی هیچگاه قرار داد ارزنه الروم دوم را که به همت و هوشمندی امیر کبیر منعقد شد نپذیرفت و همین قرار داد بعدها دست مایه ایران شد تا به قرار داد سود بخش الجزایر در سال 1975 دست یابد..

از این لینک می توانید اصل نقشه را با بزرگ نمایی و دقت زیاد دان لود کرده و در این نقشه تاریخی دقیق شویدhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Osmanli_Ortadogu.jpg

 نقشه و نقاشی از بحر فارس  مربوط به داستان قرآنی حوت و  یونس   در کتابخانه  استانبول

 persiangulf-younus

 

 

 

 

نقشه ای از دوره عثمانی در دانشگاه الازهر مصر-بلادعجم- خلیج عجم

Vilayet_of_Basra,_early_20th_century

نام خلیج فارس در برخی  تفسیرهای قرانی  و روایات مذهبی آمده است. روایت حضرت یونس(ع) یکی از آن‌هاست. غلامرضا سحاب در ترکیه نقشه‌ای پیدا می‌کند که  در آن محلی که یونس(ع) از شکم ماهی خارج شده و فرشته‌ای برای او لباس می‌آورد به‌تصویر کشیده شده است.

یونس(ع) از فرزندان هود(ع) به‌شمار می‌رفت، پیامبری بود که در منطقه نینوا، مقابل موصل و غرب دجله، زندگی می‌کرد. وی از قومش به تنگ آمده و از راه دجله وارد دریا شد. پس از آن از مسیر خلیج فارس سوار بر یک کشتی مسافربری دچار توفان و در شکم ماهی گرفتار می‌شود و پس از سجده بسیار خداوند به ماهی امر می‌کند تا یونس(ع) را به ساحل بازگرداند.

این موضوع در تفسیرهای قرانی نیز ثبت شده و در آنها به بحر فارس اشاره کرده اند.

هنگامی‌که «مسالک‌الممالک» ابواسحاق ابراهیم استخری در دوره عثمانی به ترکی ترجمه می‌شود، مکتبی به‌وجود می‌آید و نقشه‌های جغرافیایی را به مینیاتور تبدیل می‌کنند. در این کتاب از حضرت یونس(ع) مطلبی پیدا نکردم اما هنگامی که کتاب «خلیج فارس» به ترکی منتشر شد، مینیاتوری به همان سبک «مسالک‌الممالک» منتشر شد که داستان این پیامبر را بیان می‌کند.

صفی‌نژاد افزود: این نخستین نقشه‌ای به‌شمار می‌رود که نقاشی تُرک در آن مسایل مذهبی و جغرافیایی را در سال 865 هجری قمری ترسیم کرده و به‌دلیل وجود نام خلیج فارس در روایتی مذهبی برای ما مهم است. در این نقشه، تنگه هرمز، دریای چین و سراندیب مشخص شده‌اند، همچنین نام دریای فارس در آن دیده می‌شود و از هفت بندر معروف مانند هرمز، سیراف، جناوه (گناوه) و ماهرویان نام برده است.

اpersiangulf-younusین نقشه از

دید مذهبیان و جغرافیدانان تایید شده و در آن سه جزیره مشخص است که همان سه جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به‌شمار می‌روند.

 

 

خلیج بصره 1332 قمریBelge

نقشه رسمی دولت عثمانی  1332 قمری – خلیج بصره

منبع : کتاب اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن و جاودان صفحه 22 تا47 نامهای سرزمین ایران

عجمpersian

http://atropat.persianblog.ir/post/92/

دو سخنرانی  در مورد خلیج فارس و تحریف نام خلیج فارس در دانشگاه دهلی.روز ملی خلیج فارس  – 1391 – 1392

 

 

 

دانشگاه جواهر لعل نهرو

موفقیت  مرکز مطالعات خلیج فارس برای تغییر نام جعلی خلیج بصره در اطلس ترکیه

 

 مهم ترین مرجع اطلاعات جغرافیایی در جهان، اطلس ها و حساس ترین آنها اطلس های جغرافیایی مدرسه ای هستند. با توجه به همین اصل مهم و رسالت مرکز مطالعات خلیج فارس به عنوان تنها مرکز تخصصی و بین المللی خلیج فارس شناسی کشور که وظیفه رصد اطلس ها و رسانه های مختلف جهان را جهت صیانت از نام تاریخی خلیج فارس بر عهده دارد، از سال 1389 برنامه ریزی مدون و تحقیقات گسترده ای را صورت داده است تا ضمن بررسی وضعیت بکارگیری نام خلیج فارس در کشورهای مختلف جهان، در صورت مشاهده هرگونه نامی غیر از نام خلیج فارس با روشی کاملا علمی و با ادبیاتی دیپلماتیک با آنها برخورد و نسبت به اصلاح آن اقدام نماید.

bahre-mohit-Ajam-arabian-sea

در همین راستا دکتر سید عباس مجتهدی (مشاور ارشد مدیرعامل مرکز مطالعات خلیج فارس) وضعیت اطلس های جغرافیایی کشور ترکیه را به دلیل اهمیت راهبردی و ژئوپولیتیکی این کشور در منطقه به دقت بررسی، مطالعه و در نتیجه مشخص گردید متاسفانه اکثر اطلس های جغرافیایی و مدرسه ای این کشور در سکوت رسانه ای و دیپلماتیک کشورمان از نام جعلی خلیج بصره (Körfezi Basra) استفاده می کنند و تنها درصد کمی نام صحیح خلیج فارس (که ترک ها Iran Körfezi میگویند) را ذکر میکنند. با نگاهی به تاریخ منطقه مشخص میگردد استفاده از نام جعلی خلیج بصره به زمان صفویان و جنگ های امپراتوری ایران و عثمانی بازمی گردد. در زمان رقابت امپراتوری های عثمانی و صفوی، از نظر جغرافیای سیاسی، خلیج فارس همواره در داخل قلمرو ایران بوده است، پس از درگذشت كریمخان، ترک های عثمانی موفق شدند به میان رود (بین النهرین) دست پیدا كنند و برای نخستین بار از راه بصره به خلیج فارس راه پیدا كردند ولی از آنجا كه رقابت های سیاسی و استراتژیك میان عثمانی و ایران ادامه یافت این رقابت در این آبراه به شكلی كاملاً ژئوپولتیك درآمد و عثمانیان برای مدتی توانستند كویت، قطر و بحرین را به زیر نفوذ خود درآورند. براساس همین گسترش نفوذ، ترک ها نام «خلیج بصره» را برای نشان دادن خصومت و رقابت غیر اخلاقی با ایرانیان اختراع كردند و از بکار گیری نام چندین هزار ساله خلیج فارس سر باز زدند. بدیهی است پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی این رقابت پایان گرفت و خود به خود بهانه هایی كه سبب تغییر دادن نام های جغرافیایی بود هم از میان رفتند. در نتیجه مطرح ساختن آن نام های ساختگی از سوی تركیه در حال حاضر ناشی از یک رویکرد غیرعلمی، غیراخلاقی و ضد ایرانی است. افزون بر این، موجودیت تركیه كنونی بر این اساس پایه ریزی شده كه قرار است كشوری با یك هویت تازه و متفاوت با عثمانی در صحنه جهانی حضور داشته باشد ولی ظاهراً دولتمردان این كشور گهگاه این اصل را فراموش می كنند.

 

 لذا با توجه به رویکرد رصد و اصلاح نامهای جعلی در جهان و به ویژه در کشور ترکیه؛ به دستور مدیرعامل مرکز مطالعات خلیج فارس، آقای دکتر روزبه پارساپور مکاتبه با اطلس آموزشی مدرسه ای ترکیه در آنکارا که فقط از نام خلیج بصره استفاده میکرد از سال 1392 آغاز شد و بسته های پستی متعددی شامل: تصویر نقشه های تاریخی خلیج فارس، مدارک مربوط به نظر گروه متخصصان جغرافیایی سازمان ملل متحدد UNGEGN به عنوان عالی ترین مرجع حقوقی جهان و همچنین تصاویر اطلس جغرافیایی پرفسور صبری دوران  Sabri Duran که در آن از نام صحیح ایران کورفزی استفاده شده است به آدرس پستی سازمان اطلس های مدرسه ای ترکیه در آنکارا ارسال شد که با جواب متقابل و استقبال این مرکز مواجه گردید. لکن در سفر خرداد ماه 1393 دکتر سید عباس مجتهدی به ترکیه و خریداری چندین اطلس ترکیه ای مشخص گردید، سازمان مذکور در ورژن جدید اطلس های مدرسه ای خود در صفحه اصلی از نام صحیح خلیج فارس (Iran Körfezi) و در پرانتز(Körfezi Basra) استفاده کرده است، در حالی که در تمامی نسخه های قدیمی تر فقط از عنوان مجعول خلیج بصره استفاده می کرد، لذا این گام مثبت با تلاش های کارشناسان مرکز مطالعات در جهت منافع ملی مردم ایران برداشته شد و شکی نیست که اصلاحات در اطلس های جغرافیایی به شکلی آرام در حال رخ دادن است. اما متاسفانه هنوز در بسیاری از سایت های خبری و دولتی همچون انجمن تاریخ تركیه (ttk)، تارنمای دفتر نخست وزیری، بخش تركی صدای آمریكا، نشریه زمان، وزارت فرهنگ و گردشگری تركیه، روزنامه حریت، بخش تركی تارنمای نشنال جئوگرافیك، بخش تركی شبكه سی ان ان، بی بی سی نیز همچنان عبارت مجعول «بصره كورفوزی» استفاده می شود و اصلاح آنها نیازمند امکانات بیشتر و در اختیار داشتتن ابزارهای لازم است تا کارشناسان جغرافیا سیاسی مرکز مطالعات خلیج فارس بتوانند ضمن مذاکرات علمی با تک تک آنها، دیدگاه اشتباه تاریخی خلیج بصره را در اذهان عمومی ترکیه تغییر دهند.

ضمنا ترکها و عربها در اسناد تاریخی دریای عمان و دریای عرب  امروزی (شمال اقیانوس هند ) را بحر محیط عجم می نامیدند که ترجمه آن می شود دریای پارس

بحر فارس

 نقشه های کهن  :

نام خلیج فارس در اسناد و نوشته های دولت عثمانی

DrAjamDrAjamParssea.org

 

مقالات مرتبط: :

خلیج بصره یا خلیج ایران و خلیج فارس

جن ها خانم های لم داده…. را  …… هرکس بگوید زمین حرکت می کند کافر است

مجمع فقهي. –   فقیه تکفیری  (ازدواج یک ساعته مجاهد و مجاهدة) حلال طیب

http://www.aftabir.com/articles/user_articles.php?u=ajam20

http://www.bashgah.net/fa/category/show/67491

http://hamshahrionline.ir/details/101174

 

 

A glance at the Historical, Geographical and Legal Validity of the term : Persian Gulf

سازمان نام های جغرافیایی ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر طی بخشنامه ای بر کاربرد صحیح نام تاریخی خلیج فارس در کتابها و مکاتبات و نقشه های عمومی تاکید کرد.

United States Board on Geographic Names
Foreign Names Committee
Statement Regarding the US Board on Geographic Names’ Decision on the Name ‘Persian Gulf’
The US Board on Geographic Names (US BGN) is aware of regional and national  sensitivities
associated with the name of this geographic feature, and with similar toponymic issues in many
parts of the world. The basis for the US BGN’s decision on the name ‘Persian Gulf’ rests on two
of the Board’s policies covering the selection of standard names in areas outside of the United
States.
The first policy addresses selection of standard names for high seas features, i.e., bodies of water
and maritime features that contain area beyond the sovereignty of a single nation. Board policy1
states that a single conventional name, if one exists, will be chosen as the standard name for such
features for official use in US Government publications.
The second policy covers the selection of a conventional name, defined as an English-language
name in widespread and current usage. Qualification of an English-language name under the
criterion of “widespread and current usage” is determined by consulting, among other sources,
the latest editions of the various print and online English-language geographic references.
In applying these policies to the case of the subject high seas feature, the Board’s Foreign Names
Committee has determined that the longstanding BGN-approved name ‘Persian Gulf’ is still the
appropriate standard name for use in official US Government publications.
In 1993 the BGN Foreign Names Committee did not approve a proposal from US Central
Command to change the name ‘Persian Gulf’ to ‘Arabian Gulf.’
Use of the term ‘Arabian Gulf’ is acceptable when communicating informally with Arabicspeaking
military and government partners in the region. This name may also be used in internal
memoranda and other communications not destined for a public audience. If the name ‘Arabian
Gulf’ is used in internal-use graphics the following disclaimer should be included:
“’Persian Gulf’ is the name approved by the U.S. Board on Geographic Names for the
water body labeled ‘Arabian Gulf’ on this graphic.”
However, in comments to the press, and in maps and reports reflecting the U.S. Government
positions, policy dictates use of the BGN-approved name ‘Persian Gulf’ only.

۱ Maritime Features policy approved 29 November 2005. APPROVED by e-mail vote 29 March 2013.

UNGEGN:  A glance at the Historical, Geographical and Legal Validity of the term : Persian Gulf

A glance at the Historical, Geographical and Legal Validity of the term : Persian Gulf

Nomenclature:Persian Gulf .

SONY DSC

C

 Persian Gulf in Historical texts and  Documents.

atlasPersian gulfDrLArijaniاطلس خلیج فارس.

Persian Gulf in all  Historical Maps of the region

 

1392iponpix 349

For the first time in 1971 in a UN text wrong term was used and then was corrected by  a UN instruction and Note No. AD311/1GEN dated March 5, 1971.

From among the other instructions of United Nations, the following samples can be named:

· Note No. LA45.82 dated Aug. 10, 1984 (New York)

· Circular No. CAB/1/87/63 dated 16.02.1987 of Managing Director of UNESCO.

· ST/CSSER/29 dated Jan. 10, 1990.

· AD/311/1/GEN dated March 5, 1991.

· ST/CS/SER.A/29/Add.1 dated Jan. 24, 1992.

· ST/CS/SER.A/29/Add.2 dated Aug. 18, 1994.

· ST/CS/SER.A/29/Rev.1 dated May 14, 1999.

 

Translated and abstracted from the book:

“Documents on the Persian Gulf‘s name ancient  heritage for all the time”. By : Dr.Mohammad Ajam. December 2007

 The Persian Gulf and its equivalent in different languages has been in used continuously  since 2500 years ago in all languages and all over the world specially in the Arab world so that  Befor 1960s not even a single case of calling “the Gulf ” as the Arabian gulf   been found in any text or map specially  in Arabic language.

for the first time the  new name was appeared in 1960s  pan Arabism era.Not only ancient and past centuries texts and contracts but also all  international organization and institutions also  uses and recognize the termPersian Gulfas the valid term.

Below are Some Historical, Geographical and Legal Validity of the Nomenclature: Persian Gulf .

Introduction

 The importance of the geographical names had been considered by geographers since ancient times. Through maps, atlases, and books, thePersian gulf’s name  had been  protected during different eras as a part of historical, cultural identity and saved as intangible heritage. For the same reason, any change, destruction, or alteration of the such unique names registered in historical deeds and maps is like the destruction of the cultural heritages. Therefore, the names of geographical features profiting from a common unique historical identity, should not be utilized as political instruments in gaining  a political, tribal, and racial objective.

ThePersian Gulfas the most ancient commercial naval path  is located in the southwest of the Asian Continent separating Arabian plate from Iranian (Persian) plate  with a length of 1259 kilometer and a depth of  average 60m.

Name of  the  Persian Gulf.

Researchers and scholar, who have investigated  the background of  name of thePersian Gulf, became convinced of the applicability  and unanimous use of the name since ancient time and at least during the past 2500 years, i.e. as of the time of the powerful Pars (Persian) Empire. has never been seen such an unanimity in theMiddle Eastamong writers and scholars on using one name during  ۲ millennium history .Considering the historical background of the name Persian Gulf, Sir Arnold Wilson mentions in  his  book, published in 1928 that:

“No water channel has been so significant asPERSIAN GULFto the geologists, archaeologists, geographers, merchants, politicians, excursionists, and scholars whether in  the past or in present. This water channel which separates the Iran Plateau from the Arabia Plate, has enjoyed an Iranian Identity since at least 2200 years ago.

also some famous Arab scholars , historian, politician and Professor as like Mohammad Aabed al Jaaberi , Abdolhadi Altazi  and Abdol Moneim Saeed Ahmad al Sarraaf and … also in separate writing or interview has mentioned as:” all the maps and written deed in Arabic had referred to the bahra or khalij fars(Persian gulf)there are no single written map or document before 1960s to refer to Persian gulf as Arabian gulf  and there is no need to change of a historical name.”

Background for Application wrong term

Iran and Britain signed treaties  of 19 March 1809(part5)- 1812- 1814 all have mentioned Persian gulf as an Iranian sea(Britain army will not settled in any island or coast on the Persian gulf without permission of Iran(T 1809Part5- T1812P9) but Britain breached the treaties and attacked on Khark Island in 1837, the government of Iran at that time protested to England’s colonialist policy in the PERSIAN GULF and officially warned the government of Britain to avoid mischief intended at separating the Islands of the Persian gulf which is an Iranian sovereignty sea. This warning caused the Times Journal, published inLondonin 1840, to claim the PERSIAN GULF asBritainSea, but such a name never found any place.

But following nationalization of the oil industry inIranin 1950 and dispossession of UK Companies and serving relations betweenIranandUK, the Ministry of Britain Colonies, for the first time used the incorrect name of this water body.

In these years, the Arab emirates of the  South of the Persian Gulf were either colonies ofBritainor under its protectorate. To compensate its defeat, the representative of theUKin the PERSIAN GULF Roderick Owen published“The golden bubble on theArabian gulfdocumentary”.( Publisher: London, Collins, 1957.)  “ blive to be  agent of  MI6  Spy Org.  The book was immediately translated into Arabic. In his book he suggested change of thePersian gulfname to satisfy the Arabs nationalists .

:Roderick Owen wrote in the preface of his book:

“I visited PERSIAN GULF and believed that it was Persian Gulf, because I had never seen any  map or deed, unless it had named the place as Persian Gulf, but by living there, I found out that the people residing at the( western) beaches are Arabs, therefore, to be polite, we should name it:Arabian Gulf.”

It is very clear that Owen  was wrong. Even if he was correct it can not be a good excuse to change a historical name of an international waterway. Even now all original Arabs citizen of the 6 Arab state of GCC are less than population ofTehran. If the population or number of the countries around a sea  is a criteria to change the historical name of the Persian gulf with 2500 years continuously in used then why the Indian and Pakistani shall keep the name of encircled sea around them with the current name of Arabian sea?! So Indian and Pakistani are entitled to change it to Mokran orUrduSEA. Or African countries should changeIndian Ocean. But  that is not the rule or criteria the rule shall  be decided by UNCSGN and UNGEGN.

In 1960, after Iranand Egypt’s disconnection of relationships and after the Arab-Israeli war, anti Iranian actions culminated due to the SHAH’s support ofIsrael. in a congress of Baas Party inDamascus1970, participating heads demanded for change of the name ofPersian gulfto a nationalistic , without .

relying on any legal and historical document.

تمبر خلیج فارس

The Name of Persian Gulf in Historical texts and  Documents.

Few written deed has remained from before the  Persian (Pars) Empire, but in the oral history and culture, the Iranians have called the southern waters ofPersiaat that time asAjamSeaand  IranSeaand Pars sea.

During the years: 559 to 330 B.C. coinciding with the sovereignty of the Persian Empire  over the most part of the Middle East area , especially the whole part  of the  Persian Gulf and some parts of the Arabian  Peninsula, the name of Pars ( Persian) Sea has been widely written in the compiled texts of the different era.

In the travel account of Pythagoras, Darius sent Scylax to survey the Persian sea. several chapters are related to the description of his travels accompanied by Dariush I,  toSusaand Perse polis, and the area ofPersian gulf is described.

From among the writings of others in the same period, there is the inscription and engraving of Darius the Great, which belongs to the 5th century BC where, Dariush Shah , the emperor  of Persian (Pars) Empire has mentioned  the PERSIAN GULF Water Channel as  PARSSEA, in the Hecataeus maps(472 to 509 B.C.) Persian Gulfdescribed .

Shimla In5Jul2013 (43)

In the world map of Niark Niarjous (285-347 B.C.), Persian Gulfis described. At the same time, many maps and deeds prepared up to the 8th century by the scientists and geographical researchers such as Hecataeus, Herodotus, Hipparchus, Claudius Ptolemy, Krats Malous and in the Islamic period, also  Tabari- Mohammad Ibn Mousa Khwarazmi-  Abou  Abu Yusef Eshaq Kindi, Ibn Khardazabeh – Batani, Masoudi (Masudi), Abou Zeyd Balkhi, Estakhri, Ibn Houghal (Ibn-e Hawqal), Aboureyhan Birouni (Biruni) and others, had explained the Persian gulf and saing that “ there is a wide sea at south of Iran named Pars Sea, (Persian),  Bahre Fars, Sinus Persicus and Mare Persicum and so on.

In a book, named travels of Periplus Eritrea, the Greek ‘traveler’, of the 1st century A.D. has called the Red Sea as Arabian Gulf; the Indian ocean has been named Aritra (Eritrean) Sea; the waters at Oman Coast is called Pars Sea; Barbarus region (betweenOmanandYemencoast said to belong  to Persian (Persia), and the Gulf located at south side ofIran(to the south of) is named: PERSIAN GULF. also the residence  of Persians living at both sides of thePersian gulfhad  been confirmed .

:Islamic era 

مسند ابویعیestakhri persian gulf bahre fars

There are no any written document about Arabian coast  prior to prophet Mohammad era. However, in more than 300 geographical, historical, literary, books or interpretation(Tafsir)  of quran and Islamic  morals, and jurisprudence, the Muslims and Arab scholars  have described PERSIAN GULF from beginning day of Islamic period to the last century .from Tabari (1100 ac)to tantavee(1900) all Islamic scholar and religious  leader in the different era ABAASID- FATOMID – MUGUL- OTHEMAN – SAFAVID ERA  ALL  unanimously  had referred to it as Persian gulf or Persian sea .

Hegemony of Portuguese in the Persian gulf

 In 1507 A.D.Portugal’s navy capturedHormuzIslandunder commandment of Alphonso Burkerk and it continued till 1620. In a research essay, Dr. José Manuel Garcia, professor and a member of Geographical Society of Portugal emphasized the name of Persian Gulf in the official and unofficial deeds and maps ofPortugalsince 1507 so far. The maps prepared by the Portuguese onPersian Gulfare kept in museums as mankind heritage.

From among 50 maps and letters exchanged during the years: 1500 to 1700

A.D. among the governors of Persian Gulf and the kings ofPortugaland

Spainor those mentioned in books and writings of tourists,Persian Gulfhas been named as follows:

Mare de Persia, Persico Sinus, mare Persio,  Mare Persicum, Mar Persiano,

Persiski Zaliv, Persischer Golf,ParsSea, Bahre Fars, Perza obol, Persiste Habbugt.

Persian Gulf in arabs Contracts and Accords

As of 1800 to 1970, at least in 45 contracts concluded among the tribal leader(Emirates) or countries such as Kuwait, Saudi Arabia, Ottoman, Oman, Emirs of  Motesalehe (United Emirates), compiled in English and Arabic, the name of Persian Gulf(bahre fars) has been used.

In a book published in UAE 1989 by Rashed Ali Mohammad titled : ((Economic and political agreement between the Arabs Emirs and Britain 1806-1971)) he had included original of  around  ۲۲ contracts in all of them in both Arabic  and English text the name of Persian gulf  had been mentioned.[1]

:From among the aforesaid contracts the following can be mentioned:

۱٫ General contract with Arabian Emirs on Jan. 8, 1820 between Sheikhs of United Emirates atPersian Gulf, signed by General Cair and 11 chiefs of Arab Tribes, the word: Al khaleej Al Farsi has been used in the Arabic texts.-

۲٫ Treaty of 1856 and  ۱۹۴۷ on Prohibition of Slaves trades.-

۳٫ Permanent Contract of Peace in 1853.-

Contract on Independence of Kuwait (this deed was registered on June 19, 1961 with Secretariat of United Nations.

Treaty on Determination of Border Lines ofIraqandKuwait(1996)-

Even Nasser the pan Arabic leader of Egypthad used the term of (al khaleej al Farsi) Persian gulf in all his speeches and his books and  articles before war 1967.

Persian Gulf in all  Historical Maps of the region

In all the important historical maps and Atlas whether modern or belonging to previous centuries, the water artery located at south ofIranhas been registered asPersian Gulf. In the Arabian countries too, it has always been namedPersian Gulfup to the 70s. For instance, in the Atlas “Al araq fi Al khavaret Al ghadimeh” by Dr. Ahmad Souseh (Baghdad 1959) including 40 maps among the Arabian sources of the Middle Ages all have the Arabic term for the Persian gulf.

In the maps presented by Arabian countries to the International Court of the justice  for settlements of border claims, the name ofPERSIAN GULFhas been mentioned in their documents.

–  Atlas of  La Péninsule Arabique dans les cartes Européennes Anciennes (The Arabian Peninsula in Old European Maps).Paris, Monde Arabs institute and Tunisia university  IMA & Khaled. Al Ankary, 2001.  ۴۲۴ pp. contains  ۲۶۰ maps with details about each map in 3 languages: Arabic, English and French. Almost all  of these 260 maps have the correct name of Persian Gulf.

Moreover, 10  maps have used both Persian Gulf for the gulf and  also   persian Sea (for the current area of  Seaof Oman and Arabian sea) •

The book: Roots of Kuwait. “Osoul Alkuwait Almanshour Alalam” (1991) published in theNetherlandsalso contains 15 maps where the name of PERSIAN GULFexists.

 • In  the “Atlas of Alkuwaitfi Al kharaet Al Aalam” some maps have been used where there exists the name ofPERSIAN GULF.

In Atlas of “Alkuwaitfi Al kharaet Al tarikhieh” published by the efforts of Abdollah Yousef   Al ghanim in 1994, there are about 200 maps mentioning the name ofPersian Gulf

 •  In the ARABIC book: “Al khalij al fars Abar Al tarikh va Al ghoroun” (written by Mohammad  Mirza, 1976Cairo) there are 52 maps drawn out of Arabic sources, all  have the  name ofPersian Gulf.
 •   In Atlas of “History of Islam” (1951-55AmericaandEgypt) the namePersian Gulf has been mentioned IN  ۱۶ MAPS.
 •    In the Atlas of “Khalij (Gulf) in the Historical Maps” published in UAE  (۱۹۹۹) more than 600 maps have the term Persian gulf.
 •  The Arabic Bank and Beyt Al quran inBahrainpublished a large wall calendar in 1996  containing the 11 historical map ofBahrainin which all the maps contain the name ofPersian Gulf

 It is interesting that from among 6000 existing historical maps published up to 1890, there are only three maps mentioning the names of Basreh Gulf, Ghatif Gulf, and Arabic Gulf, this name in fact are the name of bays of the Persian gulf.  in local language they call the bay also as the gulf like :gulf of Busher-ChahBahar Gulf,SirafGulf,BasrehGulf,Ghatif Gulf,Bahrain Gulf, Basre gulf …. but such names are not applied to the entirety of the Persian Gulf.

 It is obvious that the promotional use by the Arabs of the three aforementioned maps, whose  identity and originality are not clear, in comparison with 6000 maps and more than 300  historical and credible geographical  books from ancient time to 20thcentury , shall lack any value.

In the Arabic Dictionaries like Al Monjed, and also in all (60)Qoranic Tafsires and religious Islamic books  and in all treaties ( more than 30 Arabic treaties between the Arabs tribe leader  with theUKand Othman and Iranians )Persian gulfhas been used .

In the  many museums all over the world some can find maps or manuscript having the name Persian gulf some recorded as intangible world heritage (UNESCO)  In Library of American Congress, Britain National Library (London), deeds at Ministry of India’s Affairs (London), Library of Faculty of  Orientals Studies of London, there are more than 300 maps, containing the name Persian Gulf. In Eskandria Library of  Egypt And National Musum Of Egypt alsoPersian gulfmap are preserved.

Furthermore, about 30 valid Atlas have registered the name ofPERSIAN GULFwithin the past 300  years, such as: Atlas of Thomas Herbert (1628).

– Atlas of Pars,LousajUniversity(1863). – Atlas ofGermany(1861), Pars Envile Atlas (1760).-  Atlas of Modern Geography (1890).-  Atlas of London (1873),-  Atlas of Ernest Embrosius (1922),-  Atlas of Bilefild (1899)- Atlas of Harmsorth (19th Century, London). – ….

In 18th to 20th centuries when theUKexpanded its dominance over the seas and appeared as protectorate of the Sheikhs on the south sectors of the PERSIAN GULF, the official maps and documents of the areas  in all languages refers to the GULF asPERSIAN GULF.

Applications of the Name Persian Gulf by International Organizations

Not only the Persian Gulf had been used since ancient time in all languages but also in current time non Arabs countries had never recognized a new tribal name and UN and all international Organizations and affiliated foundations have applied the correct name of PERSIAN GULF.

In the Arabic text  of the UN some time had appeared wrong term but as soon AS the secretariat  have considered it  the correction have been done.

For the first time in 1971 in a UN text wrong term was used and then was corrected by  a UN instruction and Note No. AD311/1GEN dated March 5, 1971.

From among the other instructions of United Nations, the following samples can be named:

· Note No. LA45.82 dated Aug. 10, 1984 (New York)

· Circular No. CAB/1/87/63 dated 16.02.1987 of Managing Director of UNESCO.

· ST/CSSER/29 dated Jan. 10, 1990.

· AD/311/1/GEN dated March 5, 1991.

· ST/CS/SER.A/29/Add.1 dated Jan. 24, 1992.

· ST/CS/SER.A/29/Add.2 dated Aug. 18, 1994.

· ST/CS/SER.A/29/Rev.1 dated May 14, 1999.

 In all the above mentioned notes and circulars, it has been instructed that the water body  existing at the south side ofIranbe stated:PERSIAN GULF. The Specialized Group for Experts on Standardization of Geographical Names,(UNGEGN) active in the United Nations Social  Economical Council also emphasizes the correct use of historical names for features, and is active in dispute settlement related to geographical names. “Naphtali Cadman” the head of Working Group for Toponymy Information has stated in a book published by UNGEGN on 2001  that the motivation to change the name ofPERSIAN .

** Some of the most important historical atlases of the persian gulf are as:

 • ۱- Atlas of The Arabian Peninsula in Old European Maps (253 maps) by Khaled Al Ankary, Institute du Monde Arabe,ParisandTunisiaUniversity,2001

all 253 maps of this atlas has been printed in color and 3 languages and have the corect name of Persian gulf also the maps in pages:-141-226-323-322-331-345-347-363-355 have mentioned persian gulf for the Gulf and also persian sea for the body of water of current Arabian sea and Oman gulf , such as the hours shape map of Bunting H.S.Q34/24CM Hanover,1620.

۲- Atlas of Historical maps of the gulf by sultan muhammad al qasimi Sharjeh 500 maps of the persian gulf .

 • ۳- Atlas ofIraqin old maps. by Ahmad Sussa 39 old maps of arabic and islamic sources all have the correct name of persian gulf(Bahre Fars)
 • ۴-Kuwaitin the maps of the world 1992 . contan 80 maps all have thePersian gulfname.
 • ۵-Kuwait reading the historical maps, 200 maps ,1994 .
 • ۶-Roots ofKuwait, 15 maps ,1991.
 • ۷-description of thePersian gulfin the historical maps by Iranology foundation, 40 maps of Islamic scholars and 120 maps of European famous cartographers 0f1500-1900 AD.by DrHassan Habibi 2007.

Tehran.all the maps have the name persian gulf. and many other atlases have also been published and they have been described in the book: Documents on the Persian Gulf’s name .[14]

International Organizations

International organization and Intergovernmental organization uses the Persian gulf as the international recognized term.[15] .[۱۶]

written description by Muslim travelers and European geographers . Among historians, travellers and geographers of the Islamic era, many of them writing in Arabic or persian from the 9th to the 17th century, Ibn Khordadbeh,[3] Ibn al-Faqih,[4] Ibn Rustah,[5] Sohrab,[6] Ramhormozi,[7] Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad al-Farisi al Istakhri,[8] Abu al-Hasan Ali ibn al-Husayn ibn Ali al-Mas’udi,[9] Al-Mutahhar ibn Tahir al-Maqdisi (d. 966),[10] Ibn Hawqal,[11] Al-Muqaddasi,[12] Ibn Khaldun, Mohammad ibn Najub Bekiran,[13] Abu Rayhan Biruni,[14] Muhammad al-Idrisi,[15] Yaqut al-Hamawi,[16] Zakariya al-Qazwini,[17]Abu’l-Fida,[18] Al-Dimashqi,[19] Hamdollah Mostowfi,[20] Al-Nuwayri,[19] Ibn Batutta,[21] Katip Çelebi and other sources have described the Persian gulf and used the terms, “Bahr-i Fars”, “Bahr-i Ajam“, “Bahr-i-Farsi”, “Dera-i-Fars”(all refers to Persia) and are equable to Persian gulf or Persian sea .

Iranian has always respected the geographical names such as for the Arabian sea although for the Arabian sea and the gulf of Oman historically other names had been used such as  Mokran sea- Persian sea-  Akhzar sea …

 

some arab scholar had wrote to justify the change of the term persian gulf they claimed that arabian gulf also had been used in ancien time they had mentioned pliny book . but infact pliny had never mentioned persian gulf as Arabian gulf  :below is the text:

Pliny: Natural History ۶٫۹۶-۱۱۱٫ (On India)

XXVIII107. Moreover in this region the sea then makes a double inroad, into the land; the name given to it by our countrymen is the Red Sea, while the Greeks call it Erythrum, from King Brythras, or, according to others, in the belief that the water is given a red colour by the reflexion of the sun, while others say that the name comes from the sand and the soil, and others that it is due to the actual water being naturally of such a character. [108] However, this sea is divided into two bays. The one to the east is called the Persian Gulf, and according to the report of Eratosthenes measures 2500 miles round. Opposite is Arabia, with a coastline 1500 miles in length, and on its other side Arabia is encompassed by the second bay, named the Arabian Gulf; the ocean flowing into this is called the Azanian Sea. The width of the Persian Gulf at its entrance some make five and others four miles ; the distance in a straight line from the entrance to the innermost part of the Gulf has been ascertained to be nearly 1125 miles, and its outline has been found to be in the likeness of a human head. [109] Onesicritus and Nearchus write that from the river Indus to the Persian Gulf and from there to Babylon by the marshes’of the Euphrates is a voyage of 1700 miles.

: Translated and abstracted from the book:

Documents on the Persian Gulf‘s name: : the eternal heritage of ancient time  By : Mohammad Ajam. 

Also :

http://persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=pages&ID=781&Sub=779

 1. ^ IRIB
 2. ^ United Nations Group of Experts on Geographical Names Working Paper No. 61, 23rd Session,Vienna, 28 March – ۴ April 2006. accessed October 9, 2010

[[۴]]

 • Documents on thePersian Gulf’s name : the eternal heritage of ancient time

Author: Ajam, Muḥammad. [۵] [۶] و documentary on the name Persian gulf .

[۱]   – راشد، على‏محمد. الاتفاقات السیاسیه و الاقتصادیه التى عقدت بین الامارات ساحل عمان و بریتانیا (۱۸۰۶ – ۱۹۷۱)، منشورات اتحاد کتاب و ادباء    الامارات، ۱۹۸۹


 1. ^
   Asia Times – Asia’s most trusted news source for the Middle East
 2. ^ Bosworth, C. Edmund. “The Nomenclature of the Persian Gulf.” Pages xvii-xxxvi in Alvin J. Cottrell (ed.), The Persian Gulf States: A General Survey. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1980.) (pg xxxiii).. Excerpt: Not until the early 1960s does a major new development occur with the adoption by the Arab states bordering on the Gulf of the expression al-Khalij al-Arabi as weapon in the psychological war with Iran for political influence in the Gulf; but the story of these events belongs to a subsequent chapter on modern political and diplomatic history of the Gulf.
 3. ^ Agapius on a boat, retrieved 24 Feb. 2009.
 4. ^ ALAI, CYRUS. “GEOGRAPHY iv. Cartography of Persia”Encyclopædia Iranica. Retrieved 2012-02-01.:

  After World War II, some circles decided to change the name of the Persian Gulf to Arabian Gulf. Although the government of Persia opposed the move vehemently, in some editions of a few maps and atlases the term Persian was omitted, leaving only “The Gulf” (e.g., The Times Atlas, p. 39), while the historical term Persian Gulf mostly remained intact, as in the National Geographic Atlas (p. 77;

  NAME OF A CAIRO STREET PERSIAN GULF. fig. 7).

 5. .
 6. ^ Picture of Gamal Abdel Nasser’s handwritten letter, using the term Persian Gulf
 7. ^ Picture of 1952 Saudi Arabian ARAMCO map using the name Persian Gulf
 8. ^ Gerard Mercator Terrestrial globe, Arabian section (۱۵۴۱) via harvard.edu
 9. ^ Gerard Mercator Mercator Projection world map (۱۵۶۹) via wilhelmkruecken.de
 10. ^ Abraham Ortelius Map of Turkish Empire (۱۵۷۰) via cartographicarts.com
 11. ^ Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism history page www.kultur.gov.tr
 12. ^ United Nations Group of Experts on Geographical Names Historical, Geographical and Legal Validity of the name ‘Persian Gulf’ (April 2006).
 13. ^ [۱],Documents on the Persian Gulf’s name : the eternal heritage of ancient time Author: Ajam, Muḥammad.Pirouz Mojtahedzadeh retrieved 24 Feb. 2012.
 14. ^ [۲],Conspiracy to change a heritage name: “The Persian Gulf”2002 by M.Ajam, retrieved 24 Feb. 2012.
 15. ^ [۳],Documents on the Persian Gulf’s name : the eternal heritage of ancient time Author: Ajam, Muḥammad.Pirouz Mojtahedzadeh retrieved 24 Feb. 2012.
 16. ^ UN Editorial directive regarding the Persian Gulf.
 17. ^ “USE OF THE TERM “PERSIAN GULF”” (PDF).
 18. ^ “Use of the terms “Persian Gulf”, “Gulf” and “Shatt al-Arab”” (PDF).f
 19. ^ Report of the United Nations Group of Experts on Geographical Names on the work of its twenty-third session. Document E/2006/57, Economic and Social Council, United Nations. New York, 2006.[4]
 20.  
 21. ^ “Limits of Oceans and Seas, 3rd edition”. International Hydrographic Organization. 1953. Retrieved 6 February 2010.
 22. ^ “Name game stokes U.S.-Iranian tensions – CNN.com”CNN. 24 January 2008. Retrieved 22 May 2010.
 23. ^ No Operation
 24. ^ Spencer, Richard (23 February 2010). “Iran threatens flight ban over ‘Persian’ Gulf name row”The Daily Telegraph (London). Retrieved 22 May 2010.
 25. ^ [۵],IRIB,
 26. .
 27. ^ [۶],IRIB,
 1. Arabian documents on the persian gulf:
  http://www.youtube.com/user/IRANgulf1?feature=plcp
 2. ‘arab’s documents on the persian gulf
 • فیلم مستنداس

تحریف نام خلیج فارس

http://www.youtube.com/watch?v=meMsCEpBklc&list=FLDmuwcPepq735eIc-E1EvqQ

http://www.youtube.com/user/IRANgulf1?feature=watch

Occasional Paper by MEI

MEI is a forward looking, policy oriented non-governmental research institution, striving for academic openness. Non-partisan, non-nationalistic and non-ideological, the MEI has no agenda of its own. The aim is to facilitate a professional and comprehensive understanding of the Middle East. 

The Persian Gulf: Historical, Geographical and Legal Validity of the Name

Issue No. 22
Monday, 29 November 2010 By: United Nations

United Nations*

[Note: In recent years the historic nomenclature ‘Persian Gulf’ has been contested by the Arab countries which at times denote this region as Arabian Gulf. In the light of this, some have settled for an unhistorical non-prefixed ‘Gulf’ to denote the body of water between the Arabian Peninsula and Iran. In the light of the controversy, the 2006 UN report prepared by a panel of experts regarding the nomenclature is reproduced here as an Occasional Paper. Editor, MEI OP.]

http://parssea.org/?p=613

Also :

http://persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=pages&ID=781&Sub=779

www.persiangulfonline.org

 http://en.wikipedia.org/wiki/Persian_Gulf