Archive for: آبان ۱۳۹۲

کند و کاوی در باره اتاق های فکر یا اندیشگاههای هند(2)

  

ساختار گروه های مطالعاتی در هند :

این مطالعه نشان می دهد که اکثر گروه های مطالعاتی طبق قانون ثبت انجمن های سال 1860 ثبت شده اند. البته برخی گروه ها، مانند انجمن صاحبان روزنامه های هندی و موسسه توسعه بین المللی هندی طبق بند 25 قانون شرکت های مصوبه سال 1956 ثبت شده اند. در هر دو صورت برای تشکیل یک انجمن یا موسسه به هفت نفر از اتباع هندی نیاز دارد. این هفت نفر اعضای اصلی و بنیانگذار انجمن یا موسسه می باشند. هر موسسه دارای یک شورای هیئت مدیره و یک شورای مشاوره می باشد. شورای هیئت مدیره توسط اعضای اصلی منصوب می شود و اعضای آن از موسسه حقوق دریافت می نمایند. مشاورین کارمند موسسه نمی باشند و بیشتر متشکل افراد برجسته و معروف هستند. اکثر مشاورین را صاحبان صنایع و تجار کشور تشکیل می دهند. هر موسسه تعدادی از کارشناسان را استخدام می کند که فعالیت های پژوهشی را انجام دهند.

 گروه های مطالعاتی مورد نظر از نفوذ چشمگیری در دولت برخوردار می باشند. بسیاری از اعضای این گروه ها در کمیته های مهم دولت عضویت دارند. بطور مثال شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر هند علاوه بر رئیس آن متشکل از چهار نفر دیگر می باشد. در حال حاضر دو نفر یعنی دکتر ام.گوویند رائو و آقای سومان کی بیری روسای دو گروه مطالعاتی می باشند. دکتر رائو مدیر یک گروه مطالعاتی به عنوان موسسه ملی بودجه عمومی و سیاست می باشد و آقای سومان کی بیری مدیر کل شورای ملی تحقیقات اقتصاد کاربردی می باشد. خانم دکتر ایشر جج آهلووالیا رئیس شورای هندی تحقیقات در امور اقتصادی بین المللی می باشد. وی همسر آقای مونتیک سینگ آهلووالیا، معاون رئیس کمیسیون برنامه ریزی هند می باشد. نخست وزیر هند رئیس این کمیسیون می باشد. نمونه های فوق بیانگر این موضوع می باشد که بین دولت و گروه های مطالعاتی روابط نزدیک وجود دارد. این روابط به نفع هر دو طرف می باشد. از یک طرف دولت از مهارت کارشناسان گروه های مطالعاتی و نفوذ آنان در رسانه ها استفاده می کند و از سوی دیگر خود گروه های مطالعاتی از این ارتباط جهت گرفتن پروژه ها استفاده می نمایند. تعدادی از کارشناسان گروه های مطالعاتی را مقامات بازنشسته ارشد دولت تشکیل می دهند. دولت از طریق این افراد از گروه های مطالعاتی استفاده می نماید و گروه های مطالعاتی نیز از طریق آنان از دولت سود می برند.

 نفوذ گروه های مطالعاتی در رسانه های کشور یک موضوع مستقل می باشد که باید به دقت بررسی شود. این گزارش اضافه می نماید که مطالب درج شده توسط کارشناسان گروه های مطالعاتی به طور مرتب در رسانه های مختلف درج می شوند. این کارشناسان علاوه بر نوشتن مقالات در روزنامه ها و مجلات، در میزگردها و مصاحبه های تلویزیونی و ردایوئی نیز حضور پیدا می کنند. سخنوران و حاضران در کنفرانس ها و سمینارهای مهم را نیز اکثراً همین کارشناسان تشکیل می دهند. اگر این موضوع مفصلاً بررسی شود کاملاً مشخص خواهد شد که اکثر رسانه های کشور تحت نفوذ مستقیم گروه های مطالعاتی کشور قرار دارند.

 مطالعه جزئیات پروژه های محول شده به گروه های مطالعاتی نشان می دهد که این موسسات به دولت و مشتریان دولتی و خصوصی داخلی و خارجی خود خدمات ویژه تامین می نمایند. مطالعات پژوهشی که کارمندان دولتی قادر به انجام آن نمی باشند به این گروه های مطالعاتی محول می شوند. از این نظر این موسسات به یک نیاز نهادهای دولتی و خصوصی تبدیل شده اند و شاید همین واقعیت ضامن بقا و رشد این موسسات می باشد.

 گروه های تجاری کشور از این موسسات مطالعاتی به نحوه احسن استفاده می کنند. اکثر گروه های بزرگ تجاری کشور گروه های مطالعاتی تشکیل داده اند. این موسسات مقامات ارشد بازنشسته دولت را بعنوان کارشناس استخدام می کنند و از تجربیات و نفوذشان در دولت استفاده می نمایند. یادآور می شود که گروه مطالعات دهلی متعلق به گروه تجاری شری رام از دهلی و بنیاد تحقیقات آبزرور متعلق به شرکت ریلاینس می باشد. ژنرال مالک، فرمانده پیشین نیروی زمینی هند، یکی از کارشناسان این موسسه می باشد. جالب اینکه قوانین مالیات هند بگونه ای تهیه شده که پرداخت کمک مالی به اینگونه موسسات به نفع خود شرکت های تجاری می باشد. این شرکت ها بیش از کمک پرداخت شده از محل مالیات بر درآمد صرفه جویی می نمایند. مطالعه برخی از بندهای قانون مالیات بر درآمد هند از جمله بند 35  (2) (3) و بند 80 جی.سی.ا. (1) .و (2) ضروری به نظر می رسد.

  قانون مالیات هند:

 1. براي  شرکت های تجاری:

طبق بند 35 (2) و (3) معادل 125 درصد از مبلغ پرداخت شده به یک موسسه تحقیقات علمی و اجتماعی از مجموع مبلغ مالیات یک شرکت تجاری کسر می شود.

 2. براي افراد:طبق بند 80 جی.سی.ا. (1) و (2) معادل 50 درصد از مبلغ پرداخت شده توسط افراد به یک موسسه تحقیقات علمی، اجتماعی یا آماری از مجموع مبلغ مالیات آن افراد کسر می شود.

 با توجه به قوانین فوق پرداخت کمک مالی به اینگونه موسسات به نفع شرکت های تجاری می باشد. بطور مثال اگر یک شرکت تجاری باید ده میلیون روپیه را بعنوان مالیات به دولت پرداخت کند و این شرکت پنج میلیون روپیه را به یک موسسه سرگرم انجام تحقیقات علمی یا اجتماعی پرداخت می کند، از مجموع مبلغ مالیات شرکت مذکور مبلغ 25/6 میلیون کسر می شود و آن شرکت به دولت فقط 375 هزار روپیه پرداخت خواهد کرد. یعنی این شرکت پنج میلیون روپیه به آن موسسه و 375 هزار روپیه به دولت بعنوان مالیات پرداخت کرد. لذا این شرکت بجای ده میلیون روپیه مجموعاً 875 هزار روپیه پرداخت کرده و از این طریق علاوه بر صرفه جویی 125 هزار روپیه، یک موسسه تحقیقاتی را نیز اداره می کند.

 بودجه موسسات:این مطالعه نشان می دهد که بودجه تمام گروه های مطالعاتی اکثراً از سه محل حاصل می شود.

 1. بهره حاصله از سپرده های بانکی

2. قیمت پروژه های انجام شده

3. اعانه مالی

 با توجه به قوانین مالیات ذکر شده در فوق کسب اعانه مالی توسط این گروه های مشکل نیست. قسمتی از کمک مالی دریافت شده به صورت سپرده های بانکی صرفه جویی می شود که به یک منبع ثابت درآمد تبدیل می شود. بعلاوه این موسسات برای نهادهای مختلف دولتی و خصوصی داخلی و خارجی پروژه هایی نیز انجام می دهند و از این محل نیز درآمد دارند. میزان درآمد برخی موسسات از این محل بسیار بالا است. با توجه به نفوذ این موسسات در نهادهای رسمی و روابط با شرکت های تجاری گرفتن پروژه ها نیز برای این موسسات کار مشکلی محسوب نمی شود.

***** مرکز جامعه مدنی

Centre for Civil Society

 

مرکز جامعه مدنی که یک سازمان مستقل، غیرتجاری، تحقیقاتی و آموزشی می باشد در تاریخ 15 آگوست 1997 تشکیل یافت. بنیانگزار اصلی این گروه مطالعاتی دکتر پارت جه شاه می باشد. هدف این مرکز بهبود کیفیت زندگی تمام اتباع هند از طریق احیاء و اصلاح جامعه مدنی می باشد. این موسسه تلاش کند که از طریق انجام تحقیقات، برگزاری سمینارها و چاپ انتشارات در فکر و دیدگاه مردم تغییر ایجاد نماید. این سازمان حامی اندازه کوچک دولت، حکومت قانون، تجارت آزاد و حقوق انفرادی می باشد. این موسسه برای بهبود وضعیت جهان نظرات جدیدی را تهیه می نماید و خواهان راه اندازی یک انقلاب فکری می باشد که مردم را برای اندیشیدن و فکر کردن تشویق کند. این موسسه به افراد و احترام هر نفر اعتقاد دارد و فکر می کند که همگان به زندگی، آزادی و حیات حق دارند. این سازمان خواهان تشکیل یک جامعه آزاد است که از آزادی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد.

 IDSA2013

هیئت امنأ:

    گورچاران داس، رئیس هیئت امنأ

    پارت جه شاه، رئیس اجرائی

    آدیت جین (شرکت آی.ام.ای.)

    او.پی. ویش (ویش آسوسی ایتس)

    آرون دوگال (دوگال آسوسی ایتس)

    پریمیلا نظارت ( مشاور رشته مدیریت)

    آجه شاه (موسسه ملی بودجه و سیاست عمومی)

    آشیش داوان  (کریس کاپیتال)

 

شورای مشاورین:

    وینی بهارت رام، شرکت دی.سی.ام. دهلی نو

    جون بلندیل، مدیرکل، موسسه امور اقتصادی

    تی.اچ.چودری، مدیر، مرکز مطالعات و مدیریت مخابرات، حیدرآباد

    راج بوترا، پزشک، آمریکا

    ایریس مادیرا، مقام اجرایی، شرکت مشاوره مادوی دیسایی، مومبایی

    نیتایی ماهتا، عضو هیئت امنأ، پراجا ، مومبایی

    سیدارت شری رام، شرکت اس.آی.ای.ال.، دهلی نو

    دونالد وارمبر،وکیل مالیات

    راکیش وادوا، مدیر اجرایی، هتل ایورست، کتمندو، نپال

 

هیئت نویسندگان:

    ایشر جج آهلووالیا: مدیر پیشین آی.سی.آر.آی.ای.آر.

    سووامی ناتان آیار، سردبیر روزنامه اکونامیک تایمز

    جاگدیش بهاگواتی، دانشگاه کلمبیا

    سورجیت اس بهاللا، آکسس ریسرچ ایند انوستمنت

    میگناد دیسایی، موسسه اقتصاد لندن

    شری کانت گوپتا، موسسه جامعه مدنی

    دیپاک لال، دانشگاه کالیفورنیا

    کیریت پاریک، مدیر پیشین، موسسه تحقیقات توسعه ایندرا گاندی

    اورجیت پاتیل، شرکت آی.دی.اف.سی. مومبایی

    نیرویکار سینگ، دانشگاه کولمبیا،

    سوریش اس تندولکار، موسسه اقتصاد دهلی

    لیلند بی. ییگر، دانشگاه آبرن

 

تیم مدیریت مرکز جامعه مدنی:

گورچاران داس، رئیس

دکتر پارت جه شاه، رئیس اجرایی و پروفسور پیشین دانشگاه میشیگن، آمریکا

بالادیوان رانگاراجو، مدیر بخش مبارزه ملی، مبارزه انتخاب مدرسه

مانوج ماتیو، معاون مدیر

بیشالی بومجان، مدیر روابط عمومی و مخابرات

شابی حسین، معاون مدیر روابط عمومی و مخابرات

آمیت چاندرا، هماهنگ کننده برنامه

کوش ورما، همکار ارشد مبارزه

رینو پوکارنا، همکار ارشد مبارزه

شریهیا آگروال، پژوهشگر

آجه جین، مدیر وب سایت

 

دکتر پارت جه شاه، رئیس مرکز جامعه مدنی  parth@ccsindia.org  دکتر پارت جه شاه از دانشگاه آبرن، آمریکا در رشته اقتصاد سیاسی اطریش مدرک دکترا گرفت. وی در دانشگاه میشیگن آمریکا در رشته اقتصاد درس می داد و سپس به هند بازگشته و این مرکز را بنا کرد. وی در حوزه اقتصاد توسعه، اقتصاد بهبود، تئوری چرخه تجارت و بانکداری مطالب زیادی نوشته است. مقالات وی در روزنامه های هند بطورمرتب چاپ می شوند.

 

حوزه های فعالیت این موسسه:

    آموزش عمومی

    قانون، آزادی و معاش

    مدیریت خوب

    گروه ها، بازار و محیط زیست

    حکومت قانون

    جهان و انسان

 

این مرکز در حوزه فوق تحقیقات انجام می دهد.

 

برنامه پژوهشی موسسه:

این مرکز بعد از هر چند مدت یک برنامه تحقیقاتی کوتاه مدتی را اعلام می کند و برای این منظور دانشجویان را می پذیرد. این دانشجویان از طریق انجام پروژه های مختلف در حوزه های تحقیقات، بررسی و نوشتن گزارش آموزش داده می شوند. گزارش های برگزیده این دانشجویان در نشریات معروف کشور منتشر می شوند. این مرکز به این دانشجویان شهریه پرداخت می نماید و در پایان درس یک مدرک نیز صادر می کند. این دانشجویان در برخی کنفرانس های داخلی و بین المللی نیز شرکت می کنند.

درآمد:

کمک های داخلی و خارجی و بهره بانک منبع درآمد این مرکز را تشکیل می دهند. در سال مالی منتهی به 31 مارس 2009، مجموع درآمد این مرکز حدود 56/5 میلیون روپیه از جمله 95/4 میلیون روپیه ار منابع خارجی، 360 هزار روپیه از منابع داخلی و حدود 225 هزار روپیه از محل بهره بانکی بود. مجموع هزینه در مدت یادشده 66/9 میلیون روپیه بود. در این مدت مجموع خرج مرکز بیش از مجموع درآمد بود و لذا مجموع سپرده های بانکی که در ابتدای سال در حدود 35/10 میلیون روپیه قرار داشته در پایان سال به حدود25/6 کاهش یافت..

 

آدرس:

K-36 Hauz Khas Enclave, New Delhi 110 016
Ph: 011-2653 7456/ 26521882, Fax: 011-2651 2347

Email: ccs@ccs.in

منبع:

www.ccs.inwww.schoolchoice.inwww.jeevika.org

 

 

 

موسسه توسعه بین المللی هند

International Development Enterprises India

موسسه توسعه بین المللی هند (آی.دی.ای.آی) یک سازمان غیرتجاری می باشد که در سال 2001 طبق بند 25 قانون شرکت های هند مصوبه سال 1956 ثبت گردید. این موسسه وظائف خود را با همکاری سازمان های مشابه بین المللی انجام می دهد. این سازمان در مناطق روستایی کشور فعالیت دارد و مردم روستایی به جهت استفاده از فناوری های ارزان و قابل دوام تشویق می نماید. این سازمان در مناطق برگزیده 15 ایالت کشور فعالیت دارد. این سازمان در مناطق خشک کشور، فناوری های مختلف آبیاری معرفی می نماید. تشکیل بازار برای محصولات کشاورزان کوچک با همکاری سازمان های غیردولتی از فعالیت های این سازمان می باشد.

این سازمان اختراعات فنی موسسات تحقیقاتی داخلی و خارجی را مطابق نیازهای کشاورزان کوچک تنظیم می نماید و از روستاییان کمک گرفته تا با استفاده از فناوری های ارزان قیمت بر حجم تولیدات کشاورزی خود بیافزایند. تا به حال حدود یک میلیون نفر توسط این موسسه مورد حمایت قرار گرفته. آموزش کشاورزان در نحوه استفاده از فناوری های جدید نیز یکی از برنامه های این سازمان می باشد. این موسسه از کشاورزان در فروش محصولات کشاورزی خود به قیمت مناسب نیز کمک می نماید و برای این منظور برنامه های مختلفی در نظر گرفته شده است.

هیئت مدیره:

رئیس:

آقای گیانیندرا نات باجپایی، تا چندی پیش رئیس سازمان اوراق بهادار هند و رئیس سازمان بیمه هند بوده است. وی بعنوان رئیس سازمان اوراق بهادار در بازارهای بورس کشور اصلاحات مهمی را اعمال نمود. یادآور می شود که بازار بورس هند با 20 میلیون نفر سرمایه گذار و 800 میلیارد دلار سرمایه گذاری دهمین بازار بورس دنیا می باشد. در زمان ریاست او ارزش دارایی های سازمان بیمه هند حدود 145 میلیارد دلار و تعداد کارمندان حدود 125 هزار نفر شده بود. بعلاوه تعداد افراد بیمه شده به بیش از 200 میلیون نفر و درآمد سالانه این سازمان از محل اقساط بیمه حدود 20 میلیارد دلار سالانه بود. باجپایی مدیر و عضو هیئت های مدیره تعداد زیادی از شرکت های بزرگ هند بوده است.

مدیر اجرائی:

آمیتاب سادانگی از 20 سال گذشته در جوانب مختلف توسعه روستایی اشتغال داشته است. وی یکی از بنیانگذاران سازمان توسعه بین المللی می باشد.

 مسئول اصلی مديريت  سازمان:

سوریش سوبرامانیام دارای دیپلم فوق لیسانس در رشته مدیریت روستایی از موسسه مدیریت روستایی، آناند، گوجرات می باشد. وی مسئول اداره این سازمان از جمله برنامه ریزی، اجرای برنامه، نظارت و مدیریت می باشد. وی از آگوست سال 1995 در این سازمان اشتغال دارد.

آجه کی سودیک حسابدار و وکیل است. وی مشاور این سازمان در امور مالی، حقوقی و سازمانی می باشد.

سانجیو پانسالکر دارای مدرک دکترا از موسسه مدیریت احمدآباد می باشد و در موسسه مدیریت روستایی، آناند، گوجرات، در رشته مدیریت و بازاریابی تدریس می نماید. وی در موضوعات مختلف کتاب های زیادی نوشته است و مشاور دولت و سازمان های تجاری و غیرتجاری می باشد و با این سازمان بعنوان مشاور همکاری می نماید.

خانم رودا ماهتا دارای مدرک فوق لیسانس در رشته مدیریت تجارت می باشد. بعداً وی از دانشگاه هاروارد مدرک فوق لیسانس گرفت. وی به مدت 27 سال در شرکت های تبلیغاتی اشتغال داشت و از سال 1998 با این سازمان کار می کند.

شوباشیس گانگوپادیای دارای مدرک دکترا از دانشگاه کورنل آمریکا می باشد. وی در سال 1983 در مرکز دهلی موسسه آماری هندی بعنوان استاد منصوب شد و در سال 1991 به سمت پروفسور ارتقا یافت. وی در نشریات مربوط به اقتصاد توسعه، تجارت بین المللی، سازمان صنعتی، اقتصاد تنظیمی و امور مالی مطالب زیادی نوشته و در کمیته های مختلف دولتی عضویت داشته است.

اسامی برخی از پرداخت کنندگان کمک به این سازمان به شرح ذیل می باشند:

بنیاد بیل و مالیندا گیتس

سازمان توسعه بین المللی کانادا

بنیاد سی.ا.آر.ای.

بخش توسعه بین المللی

بنیاد دیش پانده

سازمان کلیساهای هلند برای همکاری توسعه ای

موسسه بین المللی مدیریت آب

سازمان Misereor آلمان

شرکت بین المللی وسائل طبیعی

موسسه پریمبینا

اتحادیه تحقیقات در امور صرفه جویی نفت

بنیاد رابوبانک

روتری انترنشنال (کانادا)

شبکه SEEP

بنیاد دوراب جی تاتا

بنیاد اسکول

سازمان سوئیس برای همکاری توسعه

بنیاد فورد

بنیاد لیمیلسون

سازمان آمریکا برای توسعه بین المللی

این سازمان از افراد و شرکت های هندی نیز کمک دریافت می کند و برخوردار از تسهیلات مندرج در بند 80 جی قانون مالیات بر درآمد هند می باشد. براساس این بند پنجاه در صد از مبلغ پرداخت شده به این سازمان از مجموع مبلغ مالیات یک فرد یا شرکت هندی کسر می شود. یعنی اگر یک فرد یا شرکت به این موسسه یک هزار روپیه پرداخت می کند و او باید ده هزار روپیه بعنوان مالیات بر درآمد به دولت پرداخت نماید، از این مبلغ 500 روپیه کسر می شود و او فقط مبلغ 9500 روپیه بعنوان مالیات به دولت پرداخت می کند.

دفتر مرکزی این موسسه در دهلی نو قرار دارد. این موسسه در ایالت های اوریسا، اتار پرادش، آندرا پرادش، مادیا پرادش،گوجرات، کارناتاکا، تامیل نادو و آسام نیز دارای دفاتر منطقه ای می باشد.

آدرس این مرکز در دهلی نو به شرح ذیل می باشد:

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ENTERPRISES (INDIA)
C 5/43, (1st & 2nd Floor)
Safdarjang Development Area
New Delhi – 110016
Phone Nos. +91 – 11 – 46000400
Fax No. +91 – 11 – 46000444
mailbox@ide-india.org

 منبع:

ٌWebsite: http://www.ide-india.org

موسسه لیبرتی

LIBERTY INSTITUTE

 

موسسه لیبرتی یک گروه مستقل مطالعاتی می باشد. هدف این موسسه تفویض قدرت به مردم از طریق قدرت بازار می باشد. این موسسه بر چهار موضوع تاکید دارد:

 

حقوق انفرادی

حکومت قانون

اندازه کوچک دولت

بازار آزاد

 

جهان در طول دهه گذشته شاهد تغییرات چشمگیر بوده است. بنیانگذاران این موسسه تصور می کنند که اگرچه امپراطوی سوسیالیستی سقوط نموده است جذابیت ایده آل سوسیالیستی همچنان باقی می باشد. بنا براین آنان تصمیم گرفتند که به منظور تقویت بنیادین فکری یک جامعه آزاد سازمانی باید تشکیل شود که بر آزادی انتخاب و جریان آزاد کالا، خدمات و نظرات تاکید داشته باشد و برای این منظور موسسه لیبرتی تشکیل یافت.

این موسسه فعالیت های زیادی از جمله تحقیقات و موضع گیری نسبت به مسائل مربوط به سیاست های دولت را انجام می دهد. در حال حاضر حوزه های مهم مورد علاقه این موسسه شامل اقتصاد، آموزش، محیط زیست، بهداشت، امنیت و تجارت می باشند.

این موسسه علاوه بر مطالعه روند های بازار، عوامل محدود کننده رشد بازار و نحوه برخورد با آن را بررسی می کند. این موسسه هزینه های اجتماعی و اقتصادی محدودیت های بازار را نیز مطالعه می کند.

این موسسه در سال 1996 بعنوان یک سازمان غیرتجاری تشکیل شده بود و از تمام افراد و سازمان های خصوصی کمک دریافت می کند. اما از پذیرفتن کمک از نهادهای دولتی خودداری می کند.

 

اسامی اعضای هیئت امنأ موسسه لیبرتی به شرح ذیل می باشد:

 

آقای موهیت ساتیاناند، رئیس

آقای بارون اس میترا، مدیر اجرائی

آقای وی.اس.پی. کوروپ

دکتر آنیل پاتیل

آقای سوندر دانیال

خانم تانمایی داس

آقای جیسیم

اسامي هیئت مشاور این موسسه متشکل از افراد ذیل می باشد:

آقای ویکرام باجاج، مدیر اجرایی شرکت آنکال چیپس هند

آقای گورچاران داس، نویسنده، مشاور مدیریت، رئیس هیئت مشاوره سیتی بانک و مدیر اجرایی پیشین شرکت پروکتر ایند گامبل هند

آقای جه جه داتا، دیپلمات بازنشسته هند

پروفسور دیپاک لال، پروفسور مطالعات توسعه بین المللی، دانشگاه کالیفورنیا، آمریکا

پروفسور تیبور آر ماچان، پژوهشگر ارشد و پروفسور مرکز لیدربی برای اخلاقیات تجارت، مدرسه تجارت و اقتصاد، دانشگاه چاپمان، کالیفورنیا، آمریکا

پروفسور ریتا سیمون، دانشگاه آمریکایی، واشنگتن، آمریکا

آقای راکیش وادوا، مدیر اجرایی، هتل اوریست، کتمندو، نپال

آدرس:

LIBERTY INSTITUTE     موسسه لیبرتی

Julian L. Simon Centre  مرکز جولیان ال سیمون
C-4/8, Sahyadri, Plot 5, Sector 12      سی – 8/4 ، ساهیادری، شماره پلاک 5، سیکتر 12
Dwarka, New Delhi 110 045 دووارکا ، دهلی نو – 110045
India
Tel: 91-11-25079214
Fax: 91-11-25079101
info@libertyindia.orgliberty@nda.vsnl.net.in

منبع:  www.libertyindia.org

www.indianelections2004.org

 

*****  مرکز علوم انسانی – دهلی نو

Centre de Sciences Humaines(CSH)

  مرکز علوم انسانی دهلی نو زیر مجموعه شبکه 27 مرکز تحقیقاتی وزارت امور خارجه فرانسه می باشد. فعالیت های این موسسه اساساً حاوی به مطالعه مسائلی مربوط به تحولات معاصر در هند در مفهوم منطقه ای و بین المللی می باشد. یادآور می شود که درپی حمله شوروی علیه افغانستان، گروه تحقیقاتی باستان شناسی فرانسه مستقر در افغانستان از کابل به دهلی نو منتقل و به ماموریت باستان شناسی فرانسه در هند منتقل شد. سپس در سال 1990 مرکز مطالعات علوم انسانی تشکیل یافت. این مرکز ابتدا در حوزه تاریخ و فرهنگ هند و ایرانی تحقیقات انجام داد. اما در سال 1995 رویکرد تحقیقات این موسسه تغییر یافته و این موسسه به مرکز ویژه مطالعات مربوط به مسائل معاصر هند و آسیای جنوبی تغییر یافت. حوزه های تحقیقاتی این موسسه به شرح ذیل می باشند:

 

علوم اجتماعی، اقتصاد، علوم سیاسی، روابط بین المللی، قانون بین المللی، جغرافیا، مطالعات جمعیت، علوم اجتماعی و انسان شناسی

 

اهداف و ماموریت این موسسه :

هدف مجموعه مرکز علوم انسانی بعنوان یک مرکز تحقیقات مطالعه هند بعنوان یک قدرت نوظهور در صحنه بین المللی و بررسی روندهای مختلف تغییر که هند و منطقه آسیای جنوبی را تحت تاثیر قرار می دهند می باشد. بنا براین هدف از تمام فعالیت های تحقیقاتی به شرح ذیل می باشد.

 1. 1.    تحولات منطقه ای در آسیای جنوبی و روابط بین المللی
 2. 2.    سیاست و جامعه
 3. 3.    اصلاحات اقتصادی و توسعه قابل دوام
 4. 4.    تحولات شهری

این مرکز این فعالیت ها  را از طریق همکاری با گروه های زیادی هندی و اروپائی خود انجام می دهد. یکی از اهداف مهم این مرکز آموزش در حوزه تحقیقاتی از طریق کمک های لجستیکی و آموزش به پژوهشگران رشته دکترا و دانشجویان داخلی موسسه می باشد.

این موسسه از طریق انتشار نتایج مطالعات و برگزاری برنامه های علمی نیزبه  فعالیت های تحقیقاتی کمک می نماید. یکی از اهداف این مرکز تشویق از تحقیقاتی می باشد که نتایج آن برای عوامل اقتصادی و تصمیم گیران سیاسی از جمله طراحان سیاست، مقامات ارشد، دیپلمات و.. مفید واقع می شود نیز می باشد.

وسائل انسانی:

تیم این مرکز متشکل از حدود 25 نفر می باشد که نصف آن متشکل از پژوهشگران و دانشجویان رشته دکترا می باشد. بعلاوه، این مرکز از دانشجویان سطح فوق لیسانس و پژوهشگران مهمان نیز برای مدت کوتاهی میزبانی می کند.

پروژه های تحقیقاتی:

1. تحولات منطقه ای در آسیای جنوبی و روابط بین المللی

این بخش رویکردهای برنامه های راهبردی سیاست خارجی هند به ویژه موضع این کشور نسبت به کشورهای همسایه، مسائل امنیتی، مسائل مربوط به مهاجرین هندی و پناهندگان را مطالعه می کند. اخیراً بازسازی اسلام معاصر در منطقه آسیای جنوبی نیز مورد توجه یک برنامه مطالعاتی جدید قرار گرفته است. عناوین برخی مطالعات مربوط به این بخش به شرح ذیل می باشد:

بازدارندگی هسته ای در کشورهای تسلیحاتی مانند هند

ملی گرائی هسته ای هند: سیاست و سمبولیسم قدرت هسته ای.

بازسازی اسلام معاصر در آسیا، از قفقاز تا چین

مدیریت تنش های هسته ای – چین – هند – پاکستان

بازیگران و مدل های سیاسی مهاجرین هندی

پراکندگی افراد حرفه ای هند: نقش جامعه مهاجر هندی در انقلاب فناوری اطلاعات.

هویت « پناهنده»، تشکیل یک تابعیت جهانی: مطالعه پناهندگان در دهلی

مطالعه رقابت هند و چین دربرمه: برمه در سیاست هند نسبت به چین.

بنیادگرایی مذهبی در شبه قاره هند

2. سیاست و جامعه

این مرکز در بخش سیاست و جامعه مسائل مربوط به تاثیر اصلاحات سیاسی و اداری، تکوین فدرالیسم هندی، نقش مسائل مربوط به هویت در حوزه سیاست و تکوین روشهای دموکراسی را مطالعه می کند. عناوین مطالعه این بخش به شرح ذیل می باشد:

تغییرات در فدرالیسم هندی: سیاست هویت و خودمختاری

شکل های معاصر و منافع بسیج سیاسی در مناطق شهری هند

دموکراسی در آسیای جنوبی: بررسی تاریخی و تقابلی روند دموکراسی در هند و پاکستان بین 1947 و 1958

نمایندگی نژادهای دیگر در احزاب اصلی سیاسی در بیهار و راجستان

چشم انداز هند و فرانسه نسبت به دولت محلی و دموکراسی

تشکیل ایالت چاتیس گر و سیاست های جدید سیاسی در داخل نظام فدرالی هندی

اصلاحات در بخش بهداشتی: مطالعه نفوذ و تاثیر مشارکت بخش خصوصی، دولتی و ابتکارات جامعه در ایالت های مادیا پرادش، گوجرات و راجستان.

3. اصلاحات اقتصادی و توسعه قابل دوام

این بخش مسائل مربوط به رشد اقتصادی، تکوین سیاست های عمومی، کارآئی ابزار تنظیمی و نمونه های همکاری در مدیریت وسایل و سیاست های دولتی و ایالتی را مطالعه می کند. عناوین برخی پروژه های مطالعه این بخش به شرح ذیل می باشند:

مدیریت وسایل مشترک در هند

سیاست مناطق ویژه اقتصادی هند

اصلاحات اقتصادی، منطقه ای و تکوین مدیریت فدرال

فعالیت های گروه های لابی، توزیع اقتصادی و سیاست توزیع در نظام فدرال هند.

رشد وکلوب های همگرائی در ایالت های هندی ، 1965 – 2002

فقر، عدم تساوی و رشد: بررسی ارتباطات داخلی در مناطق روستائی هند.

ارزیابی تاثیر طرح تضمین اشتغال روستائی ملی

مکانیسم چند لایه ای در اقتصاد نوظهور: بررسی نحوه طراحی سیاست صنعتی در هند و چین.

4. تحولات شهری

این بخش مسائل مربوط به توسعه مناطق شهری از جمله مدیریت شهری، عملکرد بازار املاک، مسائل مناطق فقیرنشین و تامین تسهیلات بهداشت و آب را مطالعه می کند. در این خصوص مهارت واقعی درباره شهر دهلی حاصل شده و یک نظام اطلاعات جغرافیائی تشکیل شده است.

عناوین برخی مطالعات این بخش به شرح ذیل می باشد:

دموکراسی و مدیریت در هند و آفریقای جنوبی

تاثیر عدم تمرکز خدمات اساسی شهری در شهرهای کوچک و متوسط

محرومیت اجتماعی، مناطق و سیاست های شهری: یک مطالعه تقابلی بین هند و برزیل

بررسی مناطق شهری دهلی

خدمات اساسی شهری، عدم تمرکز و توسعه محلی در بمبئی

انتشارات:

این مرکز با یک شرکت انتشاراتی هند، مانوهر پبلیکیشنز، قرارداد بسته است که کتاب های تهیه شده توسط این مرکز را چاپ می کند. این موسسه یک خبرنامه ماهانه به عنوان « پاتریکا» را نیزچاپ می کند. این موسسه در طول سال 2009 چهار کتاب چاپ نمود.

مدیریت شهرهای بزرگ هند: نویسندگان، جوئیل روئیت، استیفانی تاوا لاما ریوال، قیمت 695 روپیه. این کتاب مبتنی بر تعدادی از مطالعات انجام شده درباره شهرهای دهلی، بمبئی، کلکته و حیدرآباد می باشد و مسائل مربوط به مدیریت این شهرها را بررسی می نماید. این کتاب تغییراتی که طی 15 سال گذشته درعرصه مدیریت این شهرها در نتیجه آزاد سازی و عدم تمرکز قدرت رخ داده را مطالعه می کند و توجه خود را به شش بخش عمده از جمله آموزش ابتدائی، بهداشت، مواد غذائی یارانه ای، بازسازی مناطق فقیرنشین، آب و نظافت و مدیریت فاضلات را مورد بررسی قرار داد.

اصلاحات در بخش بهداشت هند: نویسنده، گیریش کومار، قیمت 675 روپیه. اصلاحات در بخش بهداشت هند به تدریج در هند اجرا شده اند. در واقع در برخی ایالت های کشور برخی اقدامات اصلاحی قبل از برنامه اصلاحات اقتصادی اجرا شده در سال 1991 در هند اجرا شده بودند. هدف این کتاب مطالعه اصلاحات انجام شده در این کشور از سال 1980 می باشد. این کتاب برخی برنامه های ویژه از جمله ماموریت ملی بهداشت روستائی اجرا شده توسط دولت ائتلاف مترقی متحد، شوراهای بهبود بیماران و داوطلبان زن را مطالعه می کند.

کشاورزی و مواد غذائی در هند: بررسی نیم قرن از استقلال تا جهانی گرائی:نویسندگان: بورنو دورین، فردریک لاندی، قیمت 695 روپیه. بیش از 20 درصد از مجموع کشاورزان جهان در هند زندگی می کنند. این کتاب توضیح می دهد که هند از زمان استقلال خود در سال 1947 تا سال 2001 چگونه به یک تولید کننده عمده مواد غذائی تبدیل شد و چرا هند هنوزهم در این کشور فقر وجود دارد. این مسئله از جوانب فرهنگی، طبیعی، محیط زیست، موسسات و محصولات غذائی بررسی شده است. این کتاب انقلاب سبز را نیز بررسی می کند و تحولات در حوزه های لبنیات،سبزیجات، روغن های نباتاتی و شیلات نیز مورد مطالعه قرار گرفته اند.

صحنه بهداشتی هند تحت جهانی گرائی: نویسنده ، آلین واگوئیت: قیمت 950 روپیه. این کتاب دیدگاه های مختلف در حوزه بهداشتی هند را بیان می کند. هند بعد از استقلال، به رغم بودجه ناچیزی موفق به دستیابی به اصلاح چشمگیری در حوزه های طول عمر و جمعیت بوده است. اکنون سئوال این است که آیا دولت هند درپی اجرای برنامه آزاد سازی می تواند استقلال بخش بهداشت کشور را حفظ نماید. کارشناسان حوزه های جغرافیا، جامعه شناسی، اقتصاددانان و حقوق دانان هند و فرانسه در این کتاب نظام بهداشتی هند را از دیدگاه جهانی بررسی می نمایند.

وسایل انسانی:

در سال 2008 در این مرکز مجموعاً 28 نفراشتغال داشتند که شامل ده نفر در حوزه پشتیبانی و مدیریت و 18 نفرسرگرم انجام مطالعات بودند. بعلاوه 22 نفر بعنوان پژوهشگران مهمان، دانشجویان و تحقیق کنندگان با این مرکز ارتباط داشتند. مجموع مدت مطالعه این 22 نفر در این مرکز 60 ماه بود.

وسایل مالی:

این مرکز حدود 45 درصد از مجموع بودجه را از طریق پروژه های خارجی تامین می نماید و از سازمان ها و نهادی مختلف کمک مالی دریافت می نماید. وزارت امور خارجه فرانسه در سال 2008 به این مرکز دویست هزار یورو پرداخت نمود. این مبلغ از سال 2003 ثابت مانده است. بنیاد فورد به این مرکز در سال 2008 برای مطالعه مناطق اقتصادی ویژه کمک حدود 6/3 میلیون روپیه پرداخت نمود. مدرسه اقتصاد لندن برای پروژه پالان پور 8/2 میلیون روپیه پرداخت کرد. این مرکز از موسسات مختلف دیگر بین المللی نیز کمک مالی دریافت می نماید. مجموع هزینه این مرکز درسال 2008 حدود 20 میلیون روپیه و مجموع درآمد حدود 22 میلیون روپیه بود.

آدرس:

2, Aurangzeb Road,New Delhi 110011 India

(infos@csh-delhi.com)

Phone: (91) 11 30 41 00 70 , Fax: (91) 11 30 41 00 79

منبع:  http://www.csh-delhi.com 

 

************مرکز مطالعات چین چینائی

The Chennai Centre for China Studies (CCCS)

این مرکز در تاریخ 4 آوریل 2008 طبق قانون ثبت انجمن های ایالت تامیل نادو بعنوان یک انجمن ثبت شد.

اهداف:

این یک گروه مطالعه سیاست عمومی و یک نهاد غیرتجاری می باشد که اهداف ذیل را دنبال می نماید:

    انجام مطالعه دقیق تحولات مربوط به چین از دیدگاه هند به ویژه

 1. 1.  مشکل مرزی هند و چین

2. روابط چین و پاکستان

3. چشم انداز روابط اقتصادی و تجاری هند و چین

4. آینده سیاست چین و تاثیر آن بر هند و جهان

5. روابط چین- هند – آسه آن

6. نقش جدید چین در سارک

7. اهمیت رو به رشد جنوب هند برای روابط و سرمایه گذاری های چین

8.روابط فرهنگی یبن هند، چین و آسیای جنوب شرقی.

    پیشنهاد راه حل قابل عمل براساس مطالعات انجام شده به طراحان سیاست و تصمیم گیران هند در مسائل مهم دوجانبه، منطقه ای و جهانی.

    تشکیل افکار عمومی به ویژه در جنوب هند در خصوص عواقب ظهور چین.

    تامین کانونی برای مذاکره با اساتید چین در هند و تامین فرصت برای اظهار نظرات جانشین در هند درباره چین

    تامین یک بانک اطلاعات برای انجام تحقیقات در مسائلی مربوط به چین

    بررسی مسائل مردم چینی در هند

    ایجاد ارتباط با گروه های مطالعات که در داخل و خارج هند در موضوع چین فعالیت دارند.

تیم:

    سرپرست:

آقای بی.اس. راگاوان (بازنشسته شده) ، مشاور سازمان ملل( سازمان مواد غذائی، قائم مقام پیشین دفتر مرکزی دولت های ایالتی بنگال غربی و تری پورا و قائم مقام پیشین وزارت کشاورزی و مواد غذائی دولت هند.

    رئیس

پروفسور وی سوریانارایان، مدیر پیشین مرکز مطالعات آسیای جنوب و جنوب شرقی، دانشگاه مدراس، چینائی.

    معاون رئیس

آقای آر. سووامی ناتان، مدیرکل پیشین بخش امنیت دولت هند

آقای پی.ان.جی. سوبرامانیام، سرکنسول پیشین هند در شانگهای

    خزانه دار

سرهنگ آر.هاری هاران، مقام بازنشسته لشکر اطلاعات محرمانه نیروی زمینی هند

    دبیر و مدیر:

آقای دی.اس. راجان، مدیر پیشین، دفتر کابینه دولت مرکزی هند

    کارشناسان:

آقای بی.رامان، مدیرکل، دفتر کابینه دولت مرکزی دولت هند

آقای تی آنانتاچاری، مقام بازنشسته نیروی انتظامی

پروفسور وی.کی. پادمانابهان، مدیر مطالعات آسیای جنوب و جنوب شرقی، دانشگاه مدارس، چینائی

آقای کی سابرامانیوم، مدیرکل پیشین دولت هند و کارشناس امور امنیتی هند

  

حوزه های فعالیت های این گروه :

    منازعات مربوط به مرز هند و چین

    جوانب تجارت مرزی هند و چین

    روابط هند، برمه و چین.

 

فعالیت ها:

اعضای این گروه مطالعه در موضوعات مورد علاقه خود در روزنامه ها و نشریات مختلف کشور مقاله ها می نویسند و مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و خارجی را گردآور می کنند. حد اقل دو نفر از این گروه یعنی دی. رامان و کی سابرامانیوم بسیار فعال بوده و در روزنامه های کشوربه طور مرتب مطالب می نویسند.

 

آدرس:

Chennai Centre for China Studies (CCCS) A-3, Golden Edelweiss,
AE 116 (New AE-278) Shanthi Colony,
Anna Nagar
Chennai – 600 040
Tamil Nadu, India
e-mail: director@c3sindia.org

 

منبع:

http://www.c3sindia.org/events 

 

 

بنیاد ملی دریایی

The National Maritime Foundation

بنیاد ملی دریایی یک نهاد غیر دولتی، غیر سیاسی و یک گروه مطالعاتی دریایی می باشد که بعنوان یک انجمن طبق قانون ثبت انجمن های سال 1860 ثبت شده است. این انجمن اهداف ذیل را پیگیری می کند:

    تامین اطلاعات سازنده برای تهیه سیاست ها

    انجام مطالعات و تحقیقات در حوزه های مورد علاقه هند در زمینه های فعالیت های دریایی، تشکیلات زیربنایی دریایی، کشتی سازی، کشتیرانی تجاری، ماهیگیری، خطوط انرژی، وسایل بالادستی و پائین دستی، محیط زیست و قوانین دریا.

    مطالعه و ارزیابی عوامل تاثیر کننده بر امنیت دریایی هندی، به ویژه نقاط آسیب پذیر و پیشنهاد اقدامات مناسب جهت مقابله با این مشکلات که باید به هنگام تهیه سیاست مدنظر قرار داشته باشد.

    انجام مطالعات در روابط بین المللی و عوامل جغرافیایی سیاسی که از نظر راهبردی مهم باشد و پیشنهاد اقدامات جلب اعتماد برای افزایش همکاری دریایی بین کشورهای دریا نورد و دستیابی به یک محیط ثابت امنیتی در مناطق آسیای جنوبی و آسیا پاسیفیک.

    اجرا، انجام، برگزاری و تسهیل در برگزاری دوره های درسی، کنفرانس ها، سمینارها، سخنرانی ها و تحقیقات در مسائل مربوط به جوانب مختلف امور دریایی جهانی و اعطای شهریه، جوایز، کمک ماهانه به منظور پیگیری اهداف این بنیاد..

    تشویق از آگاهی و مباحثه در سطح عمومی در خصوص اهمیت جنبه دریایی هند.

    مطالعه تاریخ دریایی و ثبت این میراث به منظور مطلع ساختن نسل جوان در خصوص تاریخ دریایی کشور.

    همکاری با بخش های دولتی، موسسات آموزشی و دیگر سازمان ها و نهادها که اهداف مشابه را پیگیری می کنند.

    تشکیل و اداره کتاب خانه ها و سرویس های اطلاعاتی برای مطالعه مسائل دریایی و تهیه، چاپ و انتشار خبرنامه ها، مقالات پژوهشی، کتاب ها و نشریات برای نشر امور دریایی.

با توجه به اهداف فوق الذکر، حوزه های زیر مورد علاقه این موسسه می باشند:

بنادر                         ماهیگیری

کنترل آلودگی                  مدیریت فجایع

شرح اقیانوس ها و جوشناسی          تعمیر کشتی ها

جستجو و نجات                  امنیت دریایی

کشتیرانی                  رهانیدن کشتی

قانون دریا                    محیط دریایی

اکتشاف نفت در دریا                کشتی سازی

وسایل زیر دریا                    میراث دریایی

دریانوردی                     دزدی دریایی     

شورای حکام:

شورای حکام این بنیاد به شرح ذیل می باشد:

    آدمیرال آرون پراکاش (بازنشسته): رئیس

    فرمانده نیروی دریایی هند

    آقای ام.کی.راسگوترا

    آدمیرال دوم  کی کی ناییار (بازنشسته)

    پروفسور پی.وی.ایندرسن

    معاون فرمانده نیروی دریایی هند

    آقای اس هاجارا

    آقای راوی بودی راجا

    مدیرکل گارد ساحلی هند

    کومودور سی اودی بهاسکار، دبیر

کمیته اجرایی:

    آدمیرال آرون پراکاش (بازنشسته)، رئیس    chairman@maritimeindia.org

    آقای ام.کی.راسگوترا

    آدمیرال دوم دی.کی.دیوان

    کومودور سی اودی بهاسکار (بازنشسته)، مدیر،    director@maritimeindia.org

    کاپتان آلوک بانسال، مدیر اجرایی،   executivedirector@maritimeindia.org

کمیته مدیره:

    آدمیرال آرون پراکاش (بازنشسته) ، رئیس ،  chairman@maritimeindia.org

 

    کومودور سی اودی بهاسکار (بازنشسته)، مدیر،   director@maritimeindia.org

 

    کاپتان آلوک بانسال (نیروی دریایی)، مدیر اجرایی، executivedirector@maritimeindia.org

 

    کاپتان سوراج پی مالهوترا (نیروی دریایی)، معاون مدیر، dd@maritimeindia.org

 

پژوهشگران:

دکتر جی بالاچاندرا، پژوهشگر مهمان،  balachandran@maritimeindia.org  دکتر بالاچاندران از دانشگاه کلکته در رشته فیزیک فوق لیسانس، از امپیریل کالج آو سائنیس ایند تکنولوجی لندن فوق لیسانس مهندسی و از دانشگاه ویسکونسین، مادیسین، آمریکا، در رشته اقتصاد و علوم رایانه دکترا گرفت. روابط هند و آمریکا به ویژه همکاری هسته ای و فناوری پیشرفته حوزه های مورد علاقه وی می باشند. وی فعلاً مسائل دفاعی هند، چین و پاکستان، مسائل عدم اشاعه هسته ای از جمله انتقال فناوری و تجارت بین المللی در زمینه فناوری و محصولات پیشرفته فنی را مطالعه می کند.

کومودور شیشیر اوپادیای، پژوهشگر  shishir@maritimeindia.org کومودور اوپادیای از دانشگاه مدراس در رشته مطالعات دفاعی و راهبردی مدرک فوق لیسانس، از دانشگاه کوچین در رشته مخابرات فوق لیسانس و از موسسه ان.ام.آی.اس. مومبایی در رشته مدیریت کشتیرانی دیپلم گرفت. وی مدیر کل سازمان اطلاعات محرمانه نیروی دریایی هند و فرمانده کشتی آموزشی نیروی دریایی هند، « آی.ان.اس. کریشنا » بوده است. امنیت دریایی بین المللی،عملیات دریایی و جمع آوری اطلاعات محرمانه دریایی از حوزه های مورد علاقه وی می باشند. وی در حال حاضر موضوع تهدیدهای غیرمتعارف به امنیت دریایی در منطقه اقیانوس هند را مطالعه می کند.

دکتر جوشی ام پال، پژوهشگر، mpjoshy@maritimeindia.org  وی در موضوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سیاست خارجی ژاپن از دانشگاه جواهر لال نهرو دهلی دکترا گرفته است. سیاست خارجی و امنیت ژاپن، سیاست خارجی چین، روابط هند و ژاپن، امنیت آسیایی، روابط بین المللی و امنیت انرژی از حوزه های مورد علاقه وی می باشند. وی در حال حاضر امنیت انرژی در سیاست چین را مطالعه می کند.

کومودور کاملیش کومار آگنی هوتری، پژوهشگر، kkagnihotri@maritimeindia.org  وی از دانشگاه جواهرلال نهرو دهلی مدرک لیسانس گرفته و از موسسه سیمبیاسیس پونا مدرک ام.بی.ای. گرفت. وی در نیروی دریایی هند 22 سال خدمت کرده است. روابط  بین المللی، نظامی و اقتصادی چین و نیروی دریایی چین حوزه های مورد علاقه وی را تشکیل می دهند. وی در حال حاضر فعالیت های چین در حوزه رایانه را مطالعه می کند.

کومودور بیریندرا کومار ورما، پژوهشگر، @maritimeindia.orgbkverma   وی از دانشگاه مدراس در رشته مطالعات دفاعی و راهبردی مدرک فوق لیسانس گرفت. عملیات دریایی و دریانوردی، امنیت ساحلی، دفاع دریایی و ساختار تشکیلات دریایی حوزه های مورد علاقه وی را تشکیل می دهند. وی در حال حاضر مسائل مربوط به امنیت ساحلی و آگاهی دریایی را مطالعه می کند. وی دارای 21 سال تجربه خدمت در نیروی دریایی هند می باشد.

سونیل کومار آگروال، پژوهشگر،  agarwalnet@maritimeindia.org وی یک حقوقدان می باشد و از دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلی در رشته قانون بین المللی دکترا گرفت. وی کیوتو پروتکل را از نظر حقوقی مطالعه نموده است. قانون و سیاست بین المللی، قانون و سیاست اقیانوس و قانون محیط زیست از حوزه های مورد علاقه وی می باشند. وی در حال حاضر دزدی دریایی را از قانون بین المللی مطالعه می کند.

نیل گادیهوک، پژوهشگر، nidhigadihoke@rediffmail.com  وی از دانشگاه کوچین در رشته مخابرات مدرک فوق لیسانس، از دانشگاه چینایی در رشته مطالعات دفاعی و راهبردی مدرک فوق لیسانس، از دبیرستان نیروی دریایی آمریکا در نیوپورت، آمریکا، در رشته امنیت ملی مدرک دیپلم و از دانشگاه ایگنو دهلی در رشته مدیریت دیپلم فوق لیسانس گرفت. امنیت بین المللی دریایی، تغییرات محیط زیستی در دریا و تاثیر آن بر امنیت و سیاست آسیایی از حوزه های مطالعه وی می باشند. وی در حال حاضر تاثیر تغییر آب و هوا بر امنیت دریایی هند را مطالعه می کند.

عضویت در این موسسه:

تنها افراد و سازمان های هندی می توانند بعنوان عضو این بنیاد پذیرفته شوند. پذیرش اعضای جدید مربوط به تأیید کمیته مدیره موسسه می باشد که در خصوص پذیرش و اخراج اعضا از این موسسه دارای اختیارات تام می باشد. این موسسه دارای چهار نوع اعضا می باشد. 1. بنیانگذاران: کسانی که در تشکیل این موسسه نقش داشته، اعضای بنیانگذار آن می باشند. 2. اعضای دائم: این نوع اعضاء تنها بعد از تأیید شورای حکام پذیرفته می شوند. در حال حاضر فقط چهار نفر اعضای دائمی آن می باشند. 3. اعضای متحد: مقامات شاغل یا بازنشسته نیروی دریایی، گارد ساحلی و کسانی که با دریا سروکار داشته باشند می توانند بعنوان اعضای متحد این موسسه پذیرفته شوند. تصمیم در این مورد توسط مدیر موسسه گرفته می شود. 4. اعضای موسساتی: این موسسه می تواند موسسات، سازمان ها و انجمن های مختلف را بعنوان اعضای خود بپذیرد. شورای اجرایی این موسسه از حق اخراج اعضاء برخوردار می باشد.

فعالیت ها:

این موسسه در موضوعات مورد علاقه خود بطور مرتب برنامه های سخنرانی ها، میزگرد ها، کنفرانس ها و سمینارها را برگزار و در موضوعات مختلف اظهار نظر می کند. اعضای کمیته های مختلف و پژوهشگران این موسسه در رسانه های داخلی و خارجی به طور مرتب مطالب می نویسند و در برنامه های تلویزیونی حضور پیدا می کنند. این موسسه در مسائل مختلف مربوطه اظهار نظر می کند.

منبع:

********************مرکز مطالعات جنگ زمینی

The Centre for Land Warfare Studies

 

مرکز مطالعات جنگ زمینی، دهلی نو یک گروه مطالعات مستقل برای انجام مطالعات مسائل راهبردی و مربوط به جنگ زمینی از دیدگاه هند می باشد. این مرکز طبق قانون ثبت انجمن های سال 1860 بعنوان یک انجمن ثبت شده است. این انجمن توسط یک شورای حکام و شورای اجرائی اداره می شود.

 

این مرکز در نظر دارد با گروه های مطالعاتی برجسته بین الملل در بررسی و طراحی جوانب مختلف جنگ زمینی همکاری داشته باشد به ویژه با در نظر گرفتن منطقه همسایه هند.

این مرکز اعضای خود، اعضای نیروهای مسلح، تصمیم گیران در کشور، اعضای جامعه راهبردی و افراد غیرنظامی علاقمند به مسائل نظامی را از نتایج تحقیقات خود مطلع می سازد و تلاش می کند در هند یک فرهنگ فعال راهبردی بوجود بیاورد.

 

این مرکز مسائل ذیل را مطالعه می کند:

    امنیت ملی

    عملیات متعارف نظامی

    جنگ غیرمتعارف

    چین

    پاکستان

    مسائل مربوط به تسلیحات هسته ای، میکربی و شیمیائی

    امنیت منطقه ای

    همکاری دفاعی

    فناوری دفاعی

 

انتشارات این مرکز شامل مقالات، گزارش ها، بررسی ها و کتب می باشد. این مرکز

یک نشریه به عنوان Claws Journal  چاپ می کند. قیمت این مجله 200 روپیه می باشد و هر سال سه شماره آن منتشر می شود. برخی عناوین مهم شماره اخیر این مجله به شرح ذیل می باشد:

 

    جنگ کارگیل: برخی اندیشه ها: ژنرال وی.پی.مالک

    مصاحبه با کی سابرامانیوم: گزارش کمیته بررسی جنگ کارگیل

    جنگ کارگیل: جنگ نهائی: موهیندرا پوری

    کارگیل: دینامکس یک جنگ محدود در مفهوم هسته ای: گاگان دیپ بخشی

    اشتباه راهبردی پاکستان در کارگیل: گورمیت کانوال

    کارگیل 1999: جنگ محدود: عواقب نامحدود

    اصلاحات دفاعی از زمان جنگ کارگیل: وینود آناند

    نقش نیروی هوائی پاکستان در جنگ کارگیل: محمد قیصر طفیل

    هند و پاکستان: مشکلات صلح: اسد درانی

    تروریسم در هند: ریشه های خارجی: ویکرام سود

    روابط رسانه ها با نیروی زمینی در یک درگیری متعارف فرعی: آر.کی.ناناواتی

    کاربرد هزینه های نظامی در آسیای جنوبی: موهان گوروسووامی

    سون زو در کامپوتر: اطلاعاتی نمودن « هنر جنگ»: تیموتی توماس

    ببرها مهار شده، دیگر چه: ان.مانوهاران

    مقررات اخلاقی در نیروهای مسلح: یک دیدگاه نوین: سامارت ناگار

    تحقیقات و توسعه دفاعی: روند های جهانی و چشم انداز هندی: پانکاج جها

    روش های نوظهور در مدیریت زنجیره تامین: گوپال پوردهانی

 

تیم تحقیقاتی:

سرتیپ (بازنشسته) گورمیت کانوال ، مدیر

 

 

سرهنگ راوی توتیجا، معاون مدیر. وی یک مقام پیاده نظام می باشد که طی 24 سال گذشته در مناطق کشور مستقر بوده است. وی در سریلانکا نیز ماموریت داشته است. 

 

سرهنگ جه.اس.سودهی، معاون مدیر (مدیریت)

        

 سرهنگ دوم پی.پی.میتال، (بازنشسته)، معاون حسابداری

 سرهنگ اس.ام. سینگ، پژوهشگر ارشد،

پروژه کنونی: مدیریت امنیت ملی در سطح ملی مورد علاقه: کاهش تاثیرات فواجع surender.sm@gmail.com

 سرهنگ دایا چاند، پژوهشگر ارشد، پروژه  کنونی: طرح واکنش نیروهای مسلح به فواجع:: dasu0618@yahoo.com

 سرهنگ اس.کی.شرما، پژوهشگر ارشد: پروژه کنونی: ایجاد جذابیت در نیروهای مسلح برای افراد حرفه ای. : maarzee@yahoo.com

 سرهنگ جانکین گاملین، پژوهشگر ارشد: پروژه های کنونی: چالش های مدیریت انسانی و فشار ناشی از درگیری. jarkengamlin@yahoo.in

  سرهنگ گوپال گورونگ، پژوهشگر ارشد، پروژه کنونی: مقابله با قابلیت های جنگ غیرمساوی پاکستان: : gopal21g@yahoo.com

 سرهنگ ناریندرا کومار، پژوهشگر ارشد

پروژه کنونی: نگرانی های کنونی امنیتی، جنگ دو زیستی، بازسازی ساختار نیروها جهت برخورد با تهدیدات نوظهور و وضعیت کشمیر. : narry13@gmail.com

 سرهنگ شانتانو دایال، پژوهشگر ارشد،

 وینگ کماندر مانیش گیریدار، پژوهشگر

پروژه کنونی: مناطق حملات هوائی، بالگردها بعنوان تجهیزات چند جنبه ای هوائی.: mgirdhar05@yahoo.co.in

 دکتر ان.مانوهاران، پژوهشگر ارشد

 

دکتر مونیکا چوراسیا، پژوهشگر،

پروژه کنونی: مدرنیزه ارتش چین، سیاست امنیتی آمریکا در آسیا با اشاره به ارتش چین. مدرنیزه و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی با اشاره به ایران و کره شمالی: cedex@live.com    

دکتر شاه عالم، پژوهشگر،

پروژه کنونی: نقش ارتش پاکستان در مدیریت. : shahalam.claws@gmail.com

دکتر مانسی میهروترا، معاون پژوهشگر

پروژه کنونی: چالش های امنیتی در روابط هند و بنگلادش. حوزه های مورد علاقه تسویه منازعات، روابط بین المللی، مطالعات نژادی برای مناطق آسیای میانه و آسیای جنوبی:    

mansime@gmail.com 

دکتر راجیش کاپور، معاون پژوهشگر، پروژه کنونی: آر.ام.ای. و عملیات ضد شورشی در هند،حوزه های مورد علاقه: مسائل امنیتی در آسیای جنوبی و آسیای شرقی، تروریسم بین المللی، چند فرهنگ گرائی، امنیت داخلی، انقلاب در امور نظامی و ضد شورشی.:  

rkapoor77@gmail.com 

سوپانا کونا نایودو، معاون پژوهشگر، پروژه کنونی: همکاری دفاعی بعنوان ابزار برای تشویق از منافع ملی هند. حوزه های مورد علاقه: مطالعات امنیتی در آسیای جنوبی.: swapna.nayudu@gmail.com

 

سامار جیت گهوش، معاون پژوهشگر

حوزه های مطالعاتی: جنگ نسل چهارم: تجربه آسیای جنوبی

حوزه های مورد علاقه: افغانستان، پاکستان، ضدشورشی، ترویسم:     samarjit.ghosh@gmail.com 

 روهیت سینگ، همکار پژوهش، حوزه های مورد علاقه: امنیت ملی، جنگ غیرمتعارف، امور نظامی

ای – میل: singh86@gmail.com

کتاب هایی چاپ شده توسط این مرکز:بخش هواپیمائی نیروی زمینی، قیمت 460 روپیه

 نیروهای ویژه، دکترین، ساختارها و استقرار در حوزه درگیری در شبه قاره هند، قیمت 620 روپیه

 نیروی زمینی در سال 2020 ، شکل، اندازه، ساختار و دکترین عمومی برای چالش های نوظهور، قیمت 620 روپیه

 اشاعه تسلیحات کشتار جمعی چینی در آسیا و پاسخ آمریکا، نویسنده: دکتر مونیکا چوراسیا، قیمت 680 روپیه

 پلی بر روی رودخانه میگهنا، ورود به داکا، جنگ نجات بنگلادش سال  1971

قیمت 680 روپیهجنگ مبتنی بر اینترنیت، قیمت 620 روپیه

  آدرس:

  مجتمعه آر.پی.اس.او. میدان رژه ارتش ، دهلی کینت – 110010

RPSO Complex , Army Parade Ground, Delhi Cantt- 110010

تلفن: 25691308 – 11-91

فاکس: 25692347- 11- 91 ، ای.- میل:

     landwarfare@gmail.com

منبع: http://www.claws.in

انجمن صاحبان روزنامه های هند

Indian Newspaper Society (INS)

« انجمن صاحبان روزنامه های هند» (آئی.ان.اس.) بزرگ ترین انجمن روزنامه ها و نشریات چاپی در هند می باشد. این انجمن سخنگوی صنعت روزنامه این کشور و متعلق به مالکان روزنامه ها و نشریات چاپی می باشد. حدود یک هزار روزنامه، نشریات سه روزه، هفت روزه، پانزده روزه و ماهانه عضو این انجمن می باشند. بیش از 90 درصد از خوانندگان در هند متعلق به همین روزنامه ها و نشریات می باشند.

این انجمن در تاریخ 11 اکتبر 1927 تشکیل یافت. عنوان این انجمن ابتدا « کمیته لندن روزنامه های هند، برمه و سیلون»

 The India, Burma & Ceylon Newspapers’ London Committee بود. عنوان این انجمن در تاریخ 4 اکتبر 1935 به « انجمن روزنامه های هندی و شرقی»

 Indian & Eastern Newspaper Society (IENS) تبدیل شد. این انجمن مستقر در لندن بوده و بعنوان نماینده مالکان روزنامه و سایر نشریات چاپ شده در هند، برمه، سیلون (سریلانکا) و سایر کشورهای آسیایی فعالیت داشت.

پس از گذشت زمان به نظر می رسید که در هند نیز به منظور برخورد با مسائل مربوط به صنعت روزنامه ها باید یک انجمن تشکیل شود. بنا بر این نشستی با حضور نمایندگان روزنامه های ذیل در تاریخ 27 فوریه 1939، در دفتر روزنامه استیتسمن و به ریاست سردبیر این روزنامه ، آقای آرتر مور، برگزار شد و انجمنی به همین عنوان یعنی « انجمن روزنامه های هندی و شرقی » The Indian & Eastern Newspaper Society     تشکیل یافت.

هدف از تشکیل این انجمن دفاع از منافع مشترک روزنامه ها در هند، برمه و سیلون (سریلانکا) بود. اسامی روزنامه هایی که نمایندگان آن در این نشست حضور داشته به شرح ذیل می باشند:

The Bombay Chronicle بمبئی کرانیکل
The Times of India  تایمز آو ایندیا
The Rangoon Gazette  رنگون گزت
The Amrita Bazar Patrika آمریت بازار پاتریکا
The Hindustan Times هندوستان تایمز
The Hindustan Standard هندوستان استاندارد
Advance ادوانس 
The Pioneer پایونیر
The Leader لیدر 
The Tribune تریبیون 
The Civil and Military Gazette سیویل ایند میلیتری گزت
The Hindu هندو 
The Madras Mail مدراس میل
The Statesman استیتسمن

این انجمن بعد از استقلال هند در سال 1951 بعنوان یک شرکت ثبت نام شد و با توجه به جدا شدن برمه و سریلانکا، از عنوان این انجمن کلمه « شرقی» نیز حذف گردید و بنا بر این در تاریخ 25 ژانویه 1988 عنوان آن به « انجمن صاحبان روزنامه های هند» یعنی The Indian Newspaper Society (INS). تغییر یافت.

دولت هند در فوریه 1954 یک قطعه زمینی به مساحت 833/0 هکتار را به این انجمن به منظور احداث ساختمانی واگذار نمود. سنگ بنای این ساختمان در تاریخ 21 مارس 1955، به مناسبت نوروز، توسط پندت جواهر لعل نهرو، نخست وزیر هند، نهاده شد و این ساختمان در تاریخ 6 اکتبر 1956 توسط دکتر راجندرا پراساد، رئیس جمهور هند، افتتاح یافت. این ساختمان دارای تسهیلات مختلف از جمله دفاتر نمایندگی روزنامه ها می باشد. در حال حاضر 92 اتاق به 84 نشریه و شرکت های آگهی مختلف برای دایر نمودن دفاتر خود واگذار شده اند.

اهداف انجمن:

هدف از تشکیل این انجمن مطالعه مسائل مربوط به مطبوعات از دیدگاه مالکان می باشد. این انجمن بعنوان یک انجمن مرکزی مالکان مطبوعات هند فعالیت دارد. این انجمن از منافع تجاری مالکان نشریات دفاع می کند و برای این منظور قوانین و مقررات تدوین شده توسط دولت های مرکزی، ایالتی و محلی و همچنین نهاد ها، سازمان ها و شرکت های مختلف دولتی را بررسی می نماید. آراء دادگاه های مختلف تاثیر گذار بر منافع مطبوعات نیز مورد مطالعه دقیق این انجمن قرار دارند.

فعالیت های انجمن:

تشکیل خبرگزاری پی.تی.آئی.:

این انجمن در سال 1945 مسئله مالکیت خبرگذاری آسوشیتد پرس آو ایندیا (ای.پی.آئی.) را مطرح ساخته و خواستار انتقال اختیارات مالکیت این خبرگزاری به روزنامه های هندی شد. در این مورد بعد از تبادل نظر بسیار تصمیم گرفته شد که برای بعهده گرفتن مالکیت خبرگزاری یادشده یک نهاد ایجاد شود و تمام اعضای انجمن در آن عضویت داشته باشند و لذا یک نهاد به عنوان پرس ترست آو ایندیا Press Trust of India (PTI) بوجود آمد و تمام اعضای این انجمن عضو آن شدند. این سازمان خبرگزاری پی.تی.آئی. را اداره می نماید و انجمن در واقع مالک خبرگزاری پی.تی.آئی. می باشد

آگهی:

آگهی یکی از مهم ترین منابع درآمد نشریات می باشد. این انجمن به برخی از شرکت های آگهی مجوز صادر می نماید و اعضای این انجمن آگهی های صادر شده توسط شرکت های آگهی را براساس اعتبار چاپ می نمایند. این انجمن در تمام اختلافات بین اعضای خود و شرکت های آگهی قضاوت می کند. این انجمن تا به حال به 800 شرکت آگهی مجوز صادر نموده است. شرکت های مجاز آگهی تحت عنوان  Accredited Advertising Agency فعالیت دارند. این انجمن میزان حق الزحمه که نشریات به شرکت های آگهی پرداخت می نمایند را نیز تعیین می کند. درحال حاضر این حق زحمت 15 درصد از مجموع قیمت آگهی می باشد. نشریات پس از دریافت قیمت آگهی از مشتری، 15 درصد از آن را به شرکت آگهی پرداخت می نمایند.

کاغذ:

کاغذ چاپی مواد اصلی صنعت مطبوعات می باشد و از خارج وارد می شود. قبلاً دولت برای واردات کاغذ مقررات سخت تهیه نموده بود. این انجمن در مسائل مربوط به واردات کاغذ بین اعضای انجمن و دولت میانجیگری می کند. البته واردات کاغذ از سال 1995 آزاد شده است و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

آزادی مطبوعات:

آزادی مطبوعات از مسائل مهم این انجمن می باشد و این انجمن حملات مختلف علیه مطبوعات و کارمندان مطبوعات از جمله خبرنگاران را به دقت دنبال می نماید. این انجمن آراء دادگاه های مختلف  در این خصوص را به دقت مطالعه می کند.

حقوق:

حقوق خبرنگاران و سایر کارمندان مطبوعات یک مسئله مهم می باشد. دولت به منظور تعیین حقوق این افراد در دوره های متفاوت کمیسیونی را تشکیل می دهد. گزارش این کمیسیون تاثیر مستقیمی بر میزان سود شرکت های مطبوعاتی دارد. لذا این انجمن دیدگاه مالکان مطبوعات را در این خصوص اعلام می کند و جهت دفاع از منافع مالکان مطبوعات اقدامات مناسب انجام می دهد.

راهنمای مطبوعات:

این انجمن از سال 1943 بطور منظم کتاب راهنمای مطبوعات به عنوان Press Hand Book چاپ می کند. این کتاب حاوی جزئیات مربوط به اعضای این انجمن، شرکت های مجاز آگهی، سازمان های مهم روزنامه ها و رسانه ها، تولید کنندگان مهم دستگاه های چاپی و نمایندگان آنان در هند، خبرنگاران ارشد، خبرنگاران ثبت شده نزد دولت، نمایندگان روزنامه ها و خبرگزاری های خارجی، اتحادیه های مهم تبلیغاتی خارجی و موسسات آموزشی در حرفه روزنامه نگاری می باشد.

حسابرسی تیراژ:

تیراژ روزنامه ها از نظر شرکت های تجاری بسیار مهم باشد. هر شرکت تجاری می خواهد بداند که آگهی چاپ شده در یک نشریه ویژه به دست چند نفر می رسد و از طریق پخش آگهی در یک نشریه چه میزان دسترسی به آن دارند. در هند ابتدا هیچ سازمان معتبری در زمینه گردآوری آمار مربوط به تیراژ روزنامه ها و نشریات وجود نداشت. لذا این انجمن اقدام به تشکیل یک سازمان حسابرسی تیراژ روزنامه ها ایجاد نمود و« سازمان حسابرسی تیراژ» Audit Bureau of Circulation (ABC) تشکیل یافت. این يك سازمان مستقل می باشد که آمار مربوط به تیراژ نشریات مختلف را اعلام می نماید.

مطالعه میزان بهره مندی افراد از روزنامه ها:

سازمان حسابرسی تیراژ در سال 1956 طرح بررسی بهره مندی افراد از روزنامه ها در کشور را شروع نمود و برای این منظور شورای ملی مطالعات خوانندگان

 National Readership Studies Council را تشکیل داد. انجمن صاحبان روزنامه های هند نیز به این طرح کمک نمود و شورای مذکور در مورد میزان بهره مندی افراد از روزنامه در کشور مطالعاتی را انجام داد و بعد از هر چند مدت نتایج مطالعات خود را اعلام نمود. البته این انجمن درسال 1970 خود را از اینگونه مطالعات جدا کرد. اما این همکاری از سال 1995 از سرگرفته شد.  اکنون بعد از هر دو سال بررسی های انجام شده در زمینه بهره مندی افراد از نشریات مختلف در کشور منتشر می شود.

آگهی های دولتی:

نهادهای رسمی، از جمله وزارت خانه دولت های مرکزی، ایالتی و محلی، سازمان های مختلف دولتی و همچنین شرکت های دولتی یک منبع بزرگ آگهی و درآمد برای نشریات چاپی می باشند. دولت برای نشر آگهی های رسمی یک سازمان مستقل تشکیل داده است. این سازمان « مدیریت آگهی و تبلیغات بصری»

 Directorate of Advertising  & Visual Publicity (DAVP)  عنوان دارد. تمام آگهی های مربوط به وزارت خانه ها، ادارات، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی از طریق این مدیریت صادر می شوند. این مدیریت برای درج آگهی در نشریات مقررات ویژه تشکیل داده است. البته قیمت پیشنهادی این سازمان برای درج آگهی های در نشریات در مقایسه با قیمت های بازار پائین تر می باشد. این انجمن با این سازمان به منظور برطرف نمودن مشکلات مختلف نشریات مرتباً در تماس می باشد.

ورود بیگانگان در حوزه چاپ مطبوعات:

دولت هند در سال 1955 چاپ نشریات خارجی در هند را ممنوع اعلام نموده بود. این انجمن حامی دستور دولت بوده و به شدت مخالف چاپ مطبوعات خارجی در این کشور می باشد. این انجمن مدعی است که آزادی اظهار در هند از نظر قانون اساسی فقط متعلق به شهروندان این کشور می باشد و بیگانگان نمی توانند در هند از این حق استفاده نمایند. این انجمن معتقد است مطبوعات مانند محصولات دیگر مصرفی نمی باشند و باتوجه به اینکه در این کشور ادیان، فرهنگ و زبان های مختلفی وجود دارند و مطبوعات چاپی بر افکار عمومی بیشترین تاثیر گذاری را دارند ، بیگانگان می توانند افکار عمومی کشور را به راحتی کنترل نمایند. لذا ورود خارجیان به حوزه چاپ مطبوعات باید بلحاظ منافع راهبردی کشور ممنوع باشد.

شورای اجرائی:

این انجمن توسط یک شورای اجرائی اداره می شود که حداکثر تعداد آن 50 نفر می باشد. در حال حاضر آقای تی.وینکاتارام از دکن کرانیکل ، رئیس این انجمن می باشد. آقایان کوندان ویاس از گروه جانام بهومی و آشیش باگا از ایندیا تودی معاونین رئیس انجمن و اقای راکیش شرما از هندوستان تایمز پاتنا، خزانه دار این انجمن می باشد.

این انجمن برای نفع اعضای خود کنفرانس ها و برنامه های مختلف برگزار می نماید.

آدرس: ساختمان آئی.ان.اس.، خیابان رفیع، دهلی نو- 110001، تلفن:  23715401-11-91 +    فاکس:23723800-11-91 +

منبع:  http://www.indiannewspapersociety.org

 

شورای تحقیقاتی موسسات رسانه ای

Media Research Users Council

 

شورای تحقیقاتی موسسات رسانه ای یک سازمان ثبت شده غیرتجاری می باشد. اعضای این موسسه متشکل از شرکت های بزرگ تجاری، شرکت های تبلیغاتی، ناشرین، کانال های تلویزیونی، رادیوها وسایر می باشند.

 

این موسسه در سال 1994 تشکیل شده و تعداد اعضای آن بالغ بر 200 عضو می باشد. تعداد زیادی از شرکت های تجاری عمده کشور از جمله هندوستان یونیلیور، دابر، پروکتر ایند گیمبلس، کولگیت، هاکینس، ویپرو و کوتاک در این موسسه عضویت دارند.

 از بین شرکت های تبلیغاتی مهم از جمله شرکت های لینتاس، میدیسان، آر.کی.سووامی و ترینتون از اعضای این گروه مطالعاتی می باشند.

 گروه های رسانه ای مانند دوردارشان، استار تی.وی.، تایمزآوایندیا، هندوستان تایمز، جاگرن، آناند بازار پاتریکا، ماترابهومی و گوجرات ساماچار نیز از برخی از اعضای این موسسه می باشند.

 هدف از تشکیل این موسسه، کمک به اعضای آن از طریق انجام تحقیقات و بررسی های مختلف می باشد. این موسسه مخاطبین رسانه های مختلف اعم از نوشتاری،تصویری و صوتی را بررسی می نماید و هدف اصلی تحقیقات انجام شده توسط این موسسه بررسی میزان نفوذ، تیراژ و پراکندگی رسانه های مختلف می باشد تا شرکت های تجاری و تبلیغاتی بتوانند تصمیم  در خصوص درج و نشر آگهی های تبلیغاتی و سایر مسائل اتخاذ نمایند.

 

یکی از اهداف عمده این موسسه که توسط عده ای از افراد حرفه ای تشکیل شده است بهبود کیفیت صنعت رسانه ای هند از طریق پژوهش منظم و مرتب می باشد.

اسامی بنیانگذاران این موسسه به شرح ذیل می باشد: 

    خانم موهینی بهولار ( ایندیا تودی)

    فیروز بیلیموریا، ( مجله بیزنس ایندیا)

    کی کوریان ( شرکت تبلیغاتی رادیس ادورتائزینگ)

    او.پی.نیجهارا ( شرکت کیدباری)

    شیکهار سووامی ( شرکت تبلیغاتی آر.کی.سووامی و بی.بی.دی.او.)

    براهام واسودیو ( شرکت هاکینس کوکرس)

    خانم ردوا ماهتا ( شرکت تبلیغاتی اوگلیو ایند ماتیو/ هانسا ویزن)

 

هیئت مدیره برای سال 2009-2008

     جی کریشنان،      ( کانال تی.وی. تودی)     :  رئیس

    آندری پوروشوتام، ( شرکت ماهیندرا ایند ماهیندرا)        معاون رئیس

    اعضای موسسه

 از گروه شرکت های تجاری:

    خانم دیویا گوپتا     گروه ریلاینس ای.دی.ای.

    نابانکور گوپتا            شرکت ریماندس

    آندری پوروشوتام      ماهیندرا ایند ماهیندرا

 

از گروه ناشرین:

    هورموسجی ان کاما     بمبئی ساماچار

    بهارت کاپادیا             جاگرن، تی.وی. -18

    بهاسکر داس           تایمزآوایندیا

    راویندرا کومار                استیتسمن

    گوراو سینگ           گروه ای.جی.ای.

    جاولانت ساوروپ        گروه روزنامه لوک مات

 

از گروه شرکت های تبلیغاتی:

    آرویند شرما          لییوبارنیت

    آر گوتامان           گروه ام

    لین دی سوزا          لینتاس

    میناکشی مادهوانی     اسپاتیل اکسس

    آمبیکا سریواستاوا    زینیت آپتیمیدیا

    آشیش بهاسین          ایگیس میدیا

 از گروه کانال ها و سایر رسانه ها:

    ای.پی.پاریگی         اینترتینمنت نتورک

    آئی.وینکات           اینادو تی.وی.

    آبراهام توماس                 رید اف.ام رادیو

    راتناکار رای         پرائیم تایم اینترنشنل سرویسیز

    آلوک کیجریوال        کنتست تو وین

    جی کریشان            تی.وی. تودی

 مدیرعمومی:

    خانم سابینا سولومون، Sabina@mruc.net

 تحقیقات انجام شده توسط موسسه:

این موسسه در زمینه بررسی رسانه های مختلف فعالیت می نماید و از 12 سال گذشته سرگرم انجام تحقیقات در مورد خوانندگان رسانه های نوشتاری « بررسی میزان خوانندگان مطبوعات» Indian Readership Survey   و« بررسی میزان شنوندگان رادیو» یعنی Indian Listenership Track

 می باشد.

 The Indian Readership Survey (IRS)  گروه بررسی میزان خوانندگان هند

 بزرگ ترین مطالعه تحقیقاتی در سراسر جهان می باشد. این بررسی نتایج خود را براساس گفتگو با بیش از 250 هزار نفر در سراسر کشور تهیه می نماید.جدید ترین مطالعه از جولای 2007 شروع و در جون 2008 به پایان رسید. این مطالعه مبتنی بر گفتگو بعد از هر شش ماه با 255 هزار نفر در 1497 شهر و 3390 روستای کشور می باشد. یعنی در دوران این مطالعه با افراد مورد نظر در ماه جولای 2007، دسامبر 2007 و جون 2008 گفتگو شده. برخی از نتایج این مطالعه به شرح ذیل می باشد:

  ده نشریه جذاب انگلیسی زبان به ترتیب اهمیت ( آمار به میلیون خواننده)

 

روزنامه

تایمزآوایندیا

5/13

هفته نامه

ایندیا تودی

1/7

روزنامه

هندوستان تایمز

1/6

روزنامه

هندو

3/5

ماهنامه

ریدر دائجست

9/4

ماهنامه

جنرل نالج تودی

4/4

ماهنامه

فیلم فیئر

7/3

ماهنامه

کمپتیشن سکسس ریویو

3/3

روزنامه

تلیگراف

0/3

روزنامه

دکن کرونیکل

0/3

 

 

ده نشریه جذاب هندی زبان ( آمار به میلیون خواننده)

 

روزنامه

دینیک جاگرن

6/53

روزنامه

دینیک بهاسکر

6/30

روزنامه

آمار اوجولا

2/28

روزنامه

هندوستان

5/23

روزنامه

راجستان پاتریکا

2/13

روزنامه

پنجاب کیسری

9/10

پانزده روزه

ساراس سالیل

6/10

ماهنامه

گره شوبها

9/7

روزنامه

آج

6/7

هفته نامه

ایندیا تودی

0/7

 

این مطالعه نشریات زبان های دیگر از جمله بنگالی، گوجراتی، کاننادا، مالیالام، ماراتی، تامیل و تیلگو را نیز انجام داده است.

(ILT)   Indian Listenership Track، بررسی میزان شنوندگان رادیو

  به دنبال راه اندازی رادیوهای خصوصی (اف.ام). در سال 2001، رادیو مجدداً بعنوان یک وسیله آگهی و تبلیغاتی مورد توجه شرکت های تجاری و تبلیغاتی قرار گرفته است. در حالی که میزان شنوندگان رادیو دربمبئی و کلکته در مدت یاد شده بیش از دو برابر شده، تعداد شنوندگان در دهلی نو بیش از حد افزایش یافته است.

 مطالعه انجام شده توسط این موسسه بیانگر این واقعیت است که رادیو به سرعت گسترش پیدا می کند و هر شهر دارای حدود سه تا چهار کانال می باشد. اکنون پراکندگی مراکز ایستگاه های رادیو در شهرهای کشور در مقایسه با چند سال گذشته بطور چشمگیر افزایش یافته است.

مطالعه میزان شنوندگان رادیو از سال 2004 شروع شد و تا به حال در این مورد 12 گزارش تهیه شده است. این مطالعه درسه شهر دهلی، بمبئی و کلکته انجام شده است.

 تعداد شنوندگان رادیو در بمبئی، دهلی نو و ککلته بین 5 مه تا 23 آگوست 2007 به شرح ذیل می باشد. (تعداد شنوندگان به هزار نفر)

  

نام رادیو

بمبئی

دهلی

کلکته

Totalمحموع تعداد شنوندگان

15,155

15,613

12,124

AIR Primaryآل ایندیا رادیو

461

134

204

AIR FM Rainbow 107.1 آل ایندیا رادیو اف.ام. رینبو 1/107

1,035

986

960

AIR FM Gold 100.7 آل ایندیا رادیو اف.ام. گولد 7/100

1,551

3,335

472

Radio City 91.1 FM رادیو سیتی 1/91 اف.ام.

3,712

4,474

 

Radio One 94.3 FM رادیو ون 3/94 اف.ام.

1,828

1,210

 

Radio Mirchi 98.3 رادیو میرچی 5/93

3,728

6,687

4,751

RED FM 93.5رید اف.ام. 5/93

2,676

4,528

1,861

Power FM 107.8 پاور اف.ام. 8/107

 

 

900

Aamar FM 106.2آمار اف.ام. 2/106

 

 

1,254

BIG FM 92.7بیگ اف.ام. 7/92

2,441

1,273

2,773

Fever 104 FMفیور 104 اف.ام.

405

795

 

HIT 95 FM  هیت 95 اف.ام.

 

972

 

FRIENDS 91.9 FM فریندس 9/91 اف.ام.

 

 

 628

 

 

  آدرس: 

شورای تحقیقاتی استعمال کنندگان رسانه ها128، تی.وی. ایندستریال استیت،

خیابان اس.کی.آهیره ، وورلی، مومبائی- 4000030 ، تلفن: 24983416 ،فاکس: 24910413 ، ای. – میل: info@mruc.net     

  Media Research Users Council

128,TV Industrial Estates,S.K. Ahire Marg, Worli,   Mumbai – 400 030.
Tel: 24983416 , Fax: 24910413
Email: info@mruc.net     

منبع:http://mruc.net

 

  

*******************************شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر

Economic Advisory Council of the Prime Minister

 

شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر در قالب یک گروه مطالعاتی دفتر نخست وزیر هند فعالیت می نماید. این شورا با هدف مشاوره به دولت نسبت به دیدگاه های  مختلف در مسائل مهم اقتصادی کشور تشکیل شده است. شورا در گذشته چند بار بازسازی شده اما ریاست آن همیشه بعهده اقتصاددانان معروف کشور بوده است. اهمیت این شورا را می توان اینگونه ارزیابی نمود که آقای اتل بیهاری واجپائی، نخست وزیر اسبق هند، رئیس این شورا بوده است. در حال حاضر ریاست این شورا بعهده دکتر سی رانگاراجان قرار دارد. اسامی سایر اعضای این شورا به شرح ذیل می باشند:

 1. دکتر سومیترا چودری

2. دکتر ام. گوویند رائو

3. دکتر وی.اس. ویاس

4. آقای سومان کی بیری

 وظائف این شورا:

    ارائه مشاوره در زمینه موضوعات اقتصادی و غیراقتصادی به نخست وزیر

    بررسی مسائل با اهمیت از نگاه اقتصادکلان و ارائه مشاوره به نخست وزیر در این خصوص. شورا این اقدام را می تواند هم به ابتکار خود و هم به درخواست نخست وزیر انجام دهد.

    ارائه گزارش ها بصورت دوره ای به نخست وزیر در زمینه اقتصاد کلان و مسائل مربوط به سیاست های اقتصادی

    انجام هر گونه مشاوره به درخواست نخست وزیر

 ساختار و تشکیلات:

کمیسیون برنامه ریزی هسته مرکزی از نظر اداری، لجستیکی، برنامه ریزی و بودجه این شورا می باشد. ریاست این شورا بعهده دکتر سی رانگاراجام قرار دارد. شورا دارای دو بخش می باشد. ریاست هردو این بخش بعهده دکتر رانگاراجان می باشد.

 

بخش اول متشکل از اعضای شورا می باشد. در حال حاضر تعداد این اعضا چهار نفر می باشد که اسامی آنان قبلاً ذکر شده است. بخش دوم متشکل از کارمندان اداری می باشد. این بخش متشکل از سه نفر می باشد. آقای جایانت داسگوپتا، دبیر، خانم پادما آیار کول، مدیر و خانم سیما، مقام ویژه پژوهش می باشد.

 معرفی مختصری اعضای شورای مشاوره اقتصادی:

 دکتر سی رانگاراجان، رئیس، شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر

تلفن: 23022311، 23022312، 23383842، فاکس: 23022311  

ای. – میل: c.rangarajan@nic.inchrtfc@nic.in   وی از تاریخ 24 نوامبر 1997 تا ژانویه 2003 فرماندار ایالت آندرا پرادش و از 22 دسامبر 1992 تا نوامبر 1997 رئیس بانک مرکزی هند بوده است. دکتر رانگاراجان در طول تصدی خود بعنوان رئیس بانک مرکزی هند بر اصلاح بخش مالی کشور تاکید داشته و ساده سازی و آزادسازی ساختار نرخ بهره ها یکی از اصلاحات مالی انجام شده توسط وی در بخش بانکداری کشور بوده است.

 دکتر رانگاراجان از تاریخ 21 آگوست 1991 تا 21 دسامبر1992 عضو کمیسیون برنامه ریزی بوده است. وی در طول این مدت در تهیه هشتمین برنامه پنج ساله کشور نقش مهمی ایفا نمود. وی از تاریخ 12 فوریه 1982 تا 20 آگوست 1991 معاون بانک مرکزی بوده و در طول این مدت در بخش مالی و اعتبار کشور تعدادی از تغییرات مهمی را اعمال نمود.

 وی از دانشگاه مدراس مدرک لیسانس گرفته و از دانشگاه پنسلوانی آمریکا در رشته اقتصاد مدرک دکترا گرفت. وی در دبیرستان مالی و بازرگانی وهارتن در دانشگاه پنسلوانی آمریکا و در دبیرستان مدیریت بازرگانی دانشگاه نیویورک تدریس نموده. ایشان در هند در دبیرستان لویولا در مدراس، دانشگاه راجستان جه پور و موسسه آماری هند، دهلی نو و موسسه مدیریت احمدآباد تدریس داشته و تا چند وقت پیش پژوهشگر موسسه بین المللی تحقیقات سیاست مواد غذائی واشنگتن بوده است. وی تا به حال در موضوعات مختلف اقتصادی 9 کتاب و دو گزارش پژوهشی نوشته است.

 وی طی سال های 1985 و 1991 عضو شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر بوده، در سال 1988 رئیس اتحادیه اقتصاد هند و در سال 1994 رئیس انجمن سنجش اقتصادی هند شده است. وی رئیس کمسیون آمار ملی هند که به منظور اصلاح نظام آمارگیری هند تشکیل شده بود نیز می باشد. دکتر رانگاراجان تعداد زیادی جوایز گرفته که مهم ترین از آن « جایزه پادما ویبهوشانا» می باشد که توسط رئیس جمهور هند در ژانویه 2002 به وی تفویض شد.

 دکتر ام.گوویند رائو، عضو ، شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر

آدرس: شماره آپارتمان 1، آکادمیک استاف کوارترس، 2/18 خیابان ساتسانگ ویهار، منطقه ویژه موسساتی، نزدیک دروازه شرقی دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلی نو – 110067

 شغل: مدیر، موسسه ملی بودجه عمومی و سیاست ( ان.آئی.پی.اف.پی.) ،2/18 خیابان ساتسانگ ویهار، منطقه ویژه موسساتی، نزدیک دروازه شرقی دانشگاه جواهرلعل نهرو، دهلی نو – 110067، تلفن: 9810991790، 26857274،26857275، 30996762

mgr@nipfp.org ; mgrao@vsnl.com  دکتر گوویند رائو، عضو شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر هند، مدیر موسسه ملی بودجه عمومی و سیاسست، دهلی نو می باشد. وی قبلاً مدیر موسسه تغییرات اجتماعی و اقتصادی، بنگلور ( 1998 – 2002) و پژوهشگر دبیرستان تحقیقات مطالعات آسیا و پاسیفیک، دانشگاه ملی استرالیا، کینبرا از سال 1995 – 1998 بوده است.

 دکتر رائو درپی کسب مدرک دکترا در رشته اقتصاد در هند مطالعات فوق دکترا خود را در دانشگاه مری لند، آمریکا، ادامه داد. وی در پروژه های مختلف مربوط به دانشگاه مری لند، دانشگاه کالیفورنیا، دانشگاه سانتاکروز تورونتو و دانشگاه مونتریل اشتغال داشته است.

 دکتر رائو در موسسات مختلف عضویت داشته است. وی عضو شورای مشاوره نخست وزیر، عضو گروه مشاوره بین المللی در موضوع مدیریت، دفتر منطقه ای سازمان یو.ان.دی.پی.، بانکوک، عضو کمیته کارشناسان در خصوص برنامه ریزی چند سطحی کمیسیون برنامه ریزی هند، رئیس گروه کارشناسی مربوط به مالیات بر خدمات ( 2001-2000)، رئیس کمیته کارشناسان فنی در مورد مالیات افزوده (وی.ای.تی.)(VAT)، عضو گروه مشاوره شورای بین دولتی دولت هند، عضو گروه سیاست مالیات دانشگاه کلمبیا و عضو کمیته دائم شبکه آسیای جنوبی می باشد.

 حوزه های تحقیقاتی دکتر رائو شامل بودجه عمومی، سیاست مالی، فدرالیسم مالی و بودجه دولت های ایالتی و محلی می باشد. وی مشاور بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک توسعه آسیائی و یو.ان.دی.پی. در مسائل مربوط به کامبوج، چین، لائوس، پاکستان و ویتنام بوده است. وی علاوه بر دوازده کتاب تعداد زیادی از مقالات در مجلات مختلف نوشته است.

 سومیترا چودری، عضو، شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر

تلفن: 23096586   فاکس: 23096708: saumitra.chaudhuri@nic.in   سومیترا چودری عضو شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر از ژانویه 2005 می باشد. وی در ماه جون 2009 بعنوان عضو کمیسیون برنامه ریزی هند منصوب شد. ایشان قبل از سال 1993 تا 2009 بعنوان مشاور اقتصادی و هماهنگ کننده پژوهش در شرکت آئی.سی.آر.ای. اشتغال داشته است. وی سردبیر اجرائی یک نشریه پژوهشی به عنوان « منی ایند فائیننس » نیز بوده و زندگی حرفه ای خود را از وزارت صنایع هند آغاز نموده و در این وزارت خانه از 1981 تا 1983 اشتغال داشت. وی سپس در بخش فولاد هند از 1983 تا 1985 و از 1986 تا 1991 در شرکت فولاد هند، استیت بانک آو ایندیا، بانک جهانی و سازمان یونیدو اشتغال داشته است.

 پروفسور وی.اس.ویاس، عضو، شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر

دفتر: ویگیان بهاوان، دهلی نو ، vsvyas@idsj.org;  vsvyas@mac.com  

پروفسور ویاس مدیر مرکز تحقیقات اقتصادی کشاورزی، ویدیا نگر، پروفسور رشته اقتصاد و رئیس بخش علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه سردار پاتیل، عضو کمیسیون قیمت گذاری کالاهای کشاورزی دولت هند، مدیر موسسه مدیریت هندی احمدآباد، مشاور ارشد بخش توسعه روستائی و کشاورزی بانک جهانی واشنگتن و مدیر موسسه مطالعات توسعه جه پور راجستان است. پروفسور وجه شانکر ویاس، استاد ارشد موسسه مطالعات توسعه جی پور راجستان می باشد. وی از دانشگاه بمبئی در رشته اقتصاد مدرک دکترا گرفته و در موسسات مختلف از جمله دانشگاه بمبئی، دانشگاه سردار پاتیل و موسسه مدیریت هندی احمدآباد تدریس داشته است. وی پژوهشگر ارشد موسسه آئی.دی.آر.سی. کانادا و استاد مهمان در مرکز آسیای جنوبی دانشگاه بوستن، آمریکا بوده است.

وی رئیس و عضو تعداد زیادی از هیئت ها، کمیته ها و کمیسیون های ایالتی، ملی و بین المللی است. آقای ویاس عضو هیئت امنای موسسه بین المللی تحقیقات سیاست مواد غذائی واشنگتن، آمریکا، معاون رئیس هیئت امنای مرکز بین المللی کشاورزی گرمسیری کالیفرنیا، آمریکا، عضو هیئت موسسه مطالعات توسعه دانشگاه ساکس انگلیس، رئیس هیئت حاکم، آئی.دی.اس. جه پور، عضو هیئت مدیره بانک ملی کشاورزی و توسعه روستائی هند و عضو هیئت مرکزی بانک مرکزی هند بوده است.

پروفسور ویاس در موضوعات سیاست های کشاورزی و توسعه روستائی مطالب زیادی نوشته و رئیس انجمن آسیائی اقتصاددانان کشاورزی بوده است. وی پژوهشگر ارشد آکادمی ملی علوم کشاورزی هند می باشد. دانشگاه کشاورزی و فناوری ماهارانا پراتاپ، اودی پور، راجستان به وی مدرک فوق دکترا تفویض نمود.

پروفسور ویاس در روز جمهوری هند در سال 2006 توسط رئیس جمهور هند جایزه « پادام ویبهوشان» دریافت نمود.

سومان کی بیری، عضو شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر

آدرس: شورای ملی تحقیقات اقتصادی عملی، پراسیلابهاوان، شماره پلاک 11، ایندرا پراستا استیت، دهلی نو – 110002، تلفن: 23370466، فاکس: 23370164: sbery@ncaer.org   وی از تاریخ اول ژانویه 2001 مدیرکل شورای ملی تحقیقات اقتصادی عملی می باشد. شورای مذکور یکی از موسسات مستقل و برجسته  براي تحقیقات در سیاست های کشور می باشد. تعداد کارمندان این موسسه حدود 200 نفر می باشد و این شورا بدستور موسسات مختلف دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی تحقیقات در حوزه علوم اجتماعی انجام می دهد. این شورا برای فعالیت های خود در حوزه های مختلف از جمله پیش بینی های اقتصادی، بررسی های خانواری و مطالعات تشکیلات زیربنایی، سیاست تجاری و توسعه انسانی شهرت دارد.

مدیرکل موسسه برای تمام جوانب مدیریت این سازمان از جمله آکادمیک، مالی، روابط خارجی و مدیریت به رئیس (در حال حاضر آقای ناندان ام نیلکانی، رئیس مشترک شرکت اینفوسیس رئیس این موسسه می باشد) و اعضای شورای حکام  پاسخگو می باشد. بعلاوه، وی در تعدادی از کمیته های دولتی حضور دارد و در مسائل روز گزارش می نویسد و در برنامه های سخرانی شرکت می کند.

وی از سال 1972 تا 2000 در بانک جهانی اشتغال داشته و از سال 1992 تا 1994 مشاور بانک مرکزی هند بوده است.

وی در کمیته های ذیل عضویت دارد:

    شورای ملی سراسری مدیریت

    کمیته مدیریت، آسوچیم

    کنفدراسیون صنایع هند

    هیئت مدیره، موسسه رشد اقتصادی

    هیئت مدیره، موسسه ملی بودجه عمومی و سیاست

    هیئت مدیره، شورای ملی حاصل خیزی

    هیئت مشاوره معیارهای حسابداری دولت

    شورای تحقیقاتی ان.آئی.اس.تی.ای.دی.اس.

    گروه کاری بین وزارتی در زمینه مسائل مالی،کاری و سرمایه گذاری در بخش منسوجات

    گروه کاری کارشناسی هند و اندونزی، وزارت امور خارجه

    کمیته نظارت بر اصلاحات مالی وزارت دارائی

    کمیته مشاوره مدیریت اقتصاد کلان و بودجه دولت، وزارت دارائی

    گروه کاری نظارت بر اشتغال، وزارت کار

    گروه کاری برای توصیه گزینه های سیاست و اصلاحات در سازمان سپرده های کارمندان، وزارت کار

    کمیته مشاوره توسعه بازار، سازمان بازار بورس هند

    عضو کمیته مشاوره مرکزی، کمیسیون مرکزی تنظیم برق

    هفدهمین کمیسیون بررسی برق، سازمان مرکزی برق

    گروه مطالعه هند و ژاپن

    کمیته اصلاحات بخش مالی

    کمیته مشاوره بانک مرکزی هند

    کمیته مشاوره فنی بانک مرکزی هند

    عضو هیئت مدیره استیت بانک آو ایندیا برای مدت شش سال

    سازمان ملی تحقیقات اقتصادی

    شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر

گزارش های شورا:

این شورا به صورت دوره ای در مورد وضعیت اقتصادی کشور پیش بینی و در موضوعات مختلف گزارش ها تهیه می نماید. این شورا در تاریخ 22 اکتبر 2009، پیش بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی کشور در طول سال مالی 2010-2009 در حدود 75/6 درصد قرار خواهد داشت.

عناوین برخی گزارش های مهم این شورا به شرح ذیل می باشند:

    بررسی میزان رشد فرصت های شغل در کشور. این گزارش به این نتیجه رسید که میانگین نرخ رشد سالیانه نیروی کار در هند در طول دو دهه و نیم گذشته 93/2 درصد بوده است که حدود دو برابر از میانگین نرخ رشد جمیعت در این مدت بوده است.

    بررسي حوزه تهیه وام براساس اوراق بهادار. این گزارش بحران اقتصادی در بازارهای مالی غربی را بررسی می نماید.

    اهمیت جدی گرفتن مسئولیت مالی. این گزارش می نویسد که دولت های مرکزی و ایالتی با تصویب قوانین آمادگی خود را جهت اتخاذ رفتار مسئولانه مالی اعلام نموده اند. قانون مسئولیت مالی و مدیریت بودجه، دولت مرکزی را به تقلیل کسر مالی بودجه به سه درصد از مجموع تولید ناخالص ملی و کاملاً حذف نمودن کسر درآمد موظف ساخته است. لازم است دولت های مرکزی و ایالتی این اهداف را مدنظر داشته باشند.

    گزارش در خصوص چشم انداز نسبت به وضعیت نقدینگی در سال 2007-2006

    توسعه ایالت جامو و کشمیر. این گزارش در نوامبر 2006 تهیه شد. نخست وزیر هند به منظور تهیه این گزارش کمیته یازده نفره را به ریاست دکتر رانگاراجان تشکیل داده بود. این گزارش با هدف تسریع روند توسعه ایالت جامو و کشمیر تعدادی از ابتکارات را پیشنهاد نموده بود.

    اظهار نظر در خصوص وضعیت مالی دولت مرکزی (دسامبر 2006)

    چشم انداز نرخ تورم سال 2007-2006

    چشم انداز وضعیت اقتصادی کشور 2010-2009

    بررسی اقتصاد کشور 2009-2008

    چشم انداز اقتصاد 2009-2008

    بررسی اقتصاد کشور 2008-2007

    چشم انداز اقتصاد 2008-2007

    چشم انداز اقتصاد 2007-2006

کارمندان اداری:

1.  آقای جایانت داسگوپتا، دبیر، ای. – میل: : jdasgupta@nic.in    تلفن: (اداره): 23022320، (منزل): 23022419

 2. خانم پادما آیر کول، مدیر، ای. – میل: pikaul@rediffmail.com تلفن: 9868143766،(اداره): 23022348 ، (منزل) 6513851- 0120   

3. خانم سیما، مسئول ویژه پژوهش، ای. – میل : seemashyama@yahoo.co.in   تلفن: 9810431058، (اداره): 23022433، (منزل): 2462720- 0120 

آدرس: شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر، تالار- ای. ، ویگیان بهاوان،  خیابان مولانا آزاد ، دهلی نو -110001، تلفن:  23022433  

OFFICE ADDRESS  
Economic Advisory Council to Prime Minister 
Hall-E, Vigyan Bhawan, Maulana Azad Road,New Delhi -110 001.
Telphone No. 011-23022433    

منبع:http://eac.gov.in

 

گروه سیاست دهلی

The Delhi Policy Group

 

« گروه سیاست دهلی » یک گروه مطالعاتی مستقل می باشد که در سال 1994 تشکیل یافت. هدف از تشکیل این گروه ایجاد اجماع در سطح ملی در مسائل مهم می باشد.

 هیئت امنا :

 کی شنکر باجپایی، رئیس این موسسه می باشد. وی قائم مقام وزارت امور خارجه هند  و سفیر این کشور در هلند، پاکستان، چین و آمریکا و نماینده دولت هند در سیکیم بوده است. وی در مدرسه سنت آلبانس واشنگتن و دانشگاه آکسفورد درس خوانده و در سال 1952 در وزارت امور خارجه هند منصوب گردید. وی پس از بازنشستگی از خدمت رسمی با گروه های مطالعات مختلف بین المللی از جمله موسسه مطالعات پیشرفته هلند و مرکز همکاری و امنیت بین المللی استانفورد متحد شد و در دانشگاه کالیفورنیا آمریکا به سمت پروفسور منصوب گردید. وی از زمان تاسیس گروه سیاست دهلی ریاست آن را بعهده دارد

 جی.کی.آرورا مقام ارشد دولت هند (آی.ای.اس.) بوده است. وی از دانشگاه اله آباد فوق لیسانس و از دانشگاه هارورد آمریکا در رشته مدیریت عمومی فوق لیسانس گرفت. وی در سال 1990 قائم مقام وزارت اطلاعات سخن پراکنی و وزارت دارائی هند بوده و در سفارت هند در مسکو بعنوان وزیر مختار اقتصادی اشتغال داشته است. وی تا مدت چهار سال مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول در کشورهای هند، بنگلادش، بوتان و سریلانکا بوده است. وی علاوه بر داشتن سمت های مختلف در دولت اتار پرادش و دولت مرکزی، منشی ویژه در دفتر نخست وزیر هند نیز بوده است.

نیتین دیسایی فارغ التحصیل مدرسه اقتصاد لندن می باشد و در دو دانشگاه انگلیس در رشته اقتصاد درس می داد. وی از 1973 تا  در 1988 کمیسیون برنامه ریزی هند  اشتغال داشته و از سال 1988 تا 1990 مشاور اصلی وزارت دارایی هند بود. وی در سال 1990 به سازمان ملل پیوسته و معاون دبیرکل سازمان ملل در امور اقتصادی و اجتماعی بوده است. وی پس از بازنشستگی از خدمت رسمی با تعدادی از گروه های مطالعاتی داخلی و خارجی از جمله موسسه انرژی و منابع هند ارتباط داشته. و عضو موسسه گروه سیاست دهلی می باشد. وی پژوهشگر مدرسه اقتصاد لندن نیز می باشد.

 دکتر وجه کیلکار از دانشگاه پونا در سال 1963 لیسانس، از دانشگاه مینیسوتا، آمریکا در سال 1965 فوق لیسانس و از دانشگاه کالیفورنیا در سال 1970 دکترا گرفت. وی در سمت های مختلف مهم دولت هند اشتغال داشته و فعلاً ریاست سیزدهمین کمیسیون مالی هند را بعهده دارد که سمت بسیار مهمی می باشد. وی در اواخر ماه دسامبر 2009 گزارش این کمیسیون را به رئیس جمهور هند تحویل داد. این گزارش مربوط به تقسیم درآمد کشور بین دولت های مرکزی و ایالتی می باشد. این گزارش برخی مسائل مربوط به مالیات را نیز بررسی نموده است.

 پروفسور خانم رادها کومار مدیر مرکز ماندیلا برای صلح و حل وفصل اختلافات در دانشگاه جامعه ملیه اسلامیه دهلی نو می باشد. دکتر کومار قبلاً پژوهشگر ارشد بخش مطالعات صلح و حل و فصل اختلافات در شورای روابط خارجی نیویورک بود. وی عضو تعداد زیادی از گروه های مطالعاتی خارجی از جمله موسسه مطالعات جنگ و صلح در دانشگاه کولمبیا نیز می باشد. وی از دانشگاه کیمبرج لیسانس و فوق لیسانس و از دانشگاه جواهر لعل نهرو مدرک دکترا گرفته است.

  سیدارت شری رام متولد سال 1945 و مدیر عامل این موسسه می باشد. وی در سنت استیفنز کالج دهلی و موسسه فناوری ماسوچوسیتس آمریکا درس خواند. وی رئیس تعدادی از شرکت های بزرگ خصوصی از جمله شرکت هوندا می باشد. وی از زمان تشکیل گروه سیاست دهلی سمت مدیر عامل را بعهده داشته و به یک خانواده معروف تجاری دهلی که سرپرست آن لالا شری رام بود تعلق دارد. این خانواده قبلاً مالک کارخانه نساجی به عنوان دی.سی.ام. ( دهلی کلوت میلس) بود.

 کی پی سینگ یک مقام ارشد گروه تجاری دی.سی.ام. می باشد و در هیئت مدیره تعدادی از شرکت های تجاری مربوط به این گروه عضویت دارد.

 

حوزه های مطالعه :

امنیت ملی و صلح دو حوزه مطالعه این گروه می باشند. مدیریت بخش صلح بعهده پروفسور خانم رادها کومار و مدیریت بخش امنیت ملی بعهده ژنرال بازنشسته وی.آر. راگهاوان قرار دارد.

 ژنرال وی.آر.راگهاوان، از سمت مدیرکل بخش عملیات نظامی نیروی زمینی هند بازنشسته شد. وی کارشناس رشته بازدارندگی هسته ای، عدم اشاعه هسته ای،اقدامات جلب اعتماد، امنیت غیرمتعارف، آسیای جنوبی، تاریخ جنگ ها و مطالعات جنگ می باشد. وی در جنگ هند علیه پاکستان و چین و همچنین در عملیات ضد شورشی در داخل هند حضور داشته است. وی بعنوان مدیر امنیت ملی گروه سیاست دهلی در موضوع امنیت جامع آسیای میانه و راهنمایی سیاست هسته ای مطالعاتی را انجام داده است. وی در کمیسیون تسلیحات کشتار جمعی به ریاست هانس بیلیکس عضویت داشته و عضوشورای مدیره موسسه بین المللی مطالعات راهبردی می باشد. وی از اعضای موسسه متحد نیروهای مسلح هند می باشد.

 گروه مشاوره:

گروه مشاوره این موسسه متشکل از سه نفر از جمله ژنرال راگهاوان، آقای پرادیپ رائو و آقای جه.ال.باجاج می باشد. آقای پی.کی.بهاللا ، دبیر این موسسه می باشد.

 دفتر:گروه سیاست دهلی 5 ای. طبقه پنجم، مرکز هیبیتات هند،خیابان لودی، دهلی نو شماره تلفن: 24649571، 41504642

office@delhipolicygroup.com

DPG Address:
Delhi Policy Group
Core 5 A, First Floor
India Habitat Centre
Lodhi Road
New Delhi – 110003
Tel :- 24649571و 41504642

منبع:  

 

شورای هندی در زمینه تحقیقات در روابط اقتصادی بین المللی

Indian Council for Research on International economic Relations (ICRIER)

این شورا در ماه آگوست سال 1981 تشکیل شد و یک سازمان مستقل، غیرتجاری و سرگرم انجام تحقیقات در مسائل مربوط به سیاست های اقتصادی می باشد. هدف این شورا که یک گروه مطالعات اقتصادی می باشد کمک به نهادهای دولتی و غیردولتی در تدوین سیاست از طریق جمع آوری اطلاعات لازم می باشد تا این کشور بتواند با اقتصاد جهانی مقابله کند. این شورای استقلال خود را از طریق تشکیل یک صندوق سپرده ها حفظ نموده است. درآمد این صندوق به ادامه فعالیت های تحقیقاتی کمک می نماید. دفتر مرکزی این شورا دریک مجتمع لوکس در دهلی نو (ایندیا هیبیتات سنتر) قرار دارد.

تعدادی از افراد برجسته کشور از بنیانگذاران این سازمان بوده که شامل دکتر منموهان سینگ، دکتر سی رانگاراجان، دکتر ام.اس.سووامی ناتان، دکتر جاگدیش بهاگواتی، دکتر آر.جی.چیلیا، آقای موچکوند دوبی، پروفسور دیپاک ناییار و مونتیک سینگ آهلووالیا می باشند. دکتر کی.بی.لال ریاست این شورای را تا سال 1992 بعهده داشت و سپس مسئولیت خود را به آقای آر.ان.مالهوترا محول نمود که تا سال 1996 رئیس این شورا بود. دکتر آئی.جی.پاتیل از سال 1997 تا فوت خود در سال 2005 رئیس این شورا بوده. رئیس کنونی این سازمان دکتر ایشر جج آهلووالیا، همسر دکتر مونتیک سینگ آهلووالیا، معاون رئیس کمیسیون برنامه ریزی هند، می باشد.

شورای ملی تحقیقات روابط اقتصادی بین المللی به منظور نشر تحقیقات انجام شده خود، برنامه های مختلفی از جمله کارگاه ها، سمینارها و کنفرانس ها را برگزار می نماید که در آن اساتید، طراحان سیاست دولت، وزیران دولت مرکزی، نمایندگان مجلس، نمایندگان صنایع معروف کشور و نمایندگان رسانه ها شرکت می کنند. این شورا اساتید معروف و طراحان سیاست را از سراسر جهان به منظور انجام سخنرانی ها در موضوعات اقتصادی مورد علاقه هند دعوت می نماید.

این شورای در حوزه های ذیل مطالعات انجام می دهد:

    تجارت، بازسازی تجارت و توان رقابت

    مسائل مربوط به سازمان تجارت جهانی

    مسائل منطقه ای و دوجانبه

    لیبرال سازی مالی و تنظیم

    مدیریت اقتصاد کلان در یک اقتصاد باز

    جوانب راهبردی روابط خارجی هند

تيم شورا:  

تیم این شورا متشکل از حدود 50 نفر پژوهشگر تحصیلکرده در دانشگاه های معروف داخلی و خارجی می باشد. شرح فعالیت های برخی از پژوهشگران به شرح ذیل می باشد.

خانم دکتر ایشر جج آهلووالیا رئیس هیئت مدیره شورای ملی تحقیقات در روابط اقتصادی بین المللی می باشد. وی از سال 1997 تا 2001 مدیر اجرائی این سازمان بوده است. رئیس جمهور هند در سال 2009 به وی جایزه ملی « پادام بهوشان» اعطاء نمود. وی عضو شورای ملی رقابت تولیداتی دولت هند می باشد.  دکتر آهلووالیا در شوراهای حکام تعدادی از موسسات داخلی و خارجی عضویت دارد که شامل ذیل می باشند: شورای ملی تحقیقات اقتصاد کاربردی، دهلی نو، موسسه اقتصاد مدراس، چینائی، شبکه توسعه جهانی، دهلی نو، موسسه اقتصادی بین المللی پیتارسن، واشنگتن و شورای علمی BRUEGEL بروکسل. وی از سال 2003 تا 2006 رئیس هیئت امنای موسسه بین المللی تحقیقات سیاست مواد غذائی واشنگتن نیز بوده است. isherahluwalia@hotmail.com

خانم آهلووالیا در گروه افراد برجسته Eminent Persons Groups تشکیل شده توسط بانک توسعه آسیایی عضویت داشته و در حال حاضر در گروه مشاوره در مورد مدیریت وسایل انسانی و موسساتی این بانک و در کمیسیون اقتصاد و بهداشت کلان تشکیل شده توسط سازمان بهداشت جهانی نیز عضویت دارد. وی از مدرسه اقتصادی دهلی در رشته اقتصاد فوق لیسانس و از موسسه فناوری ماساچوسیتس آمریکا دکترا گرفت. وی در مسائل اقتصادی تعداد زیادی از کتب و مقالات نوشته است. شوهرش، دکتر مونتیک سینگ آهلووالیا، معاون رئیس کمیسیون برنامه ریزی هند و از بنیانگذاران این موسسه می باشد.

دکتر راجیو کومار از فوریه 2006 مدیر و رئیس اجرائی این موسسه بوده و از سپتامبر 2008 در هیئت مدیره استیت بانک آو ایندیا عضویت داشته است. وی قبلاً در هیئت مشاوره امنیت ملی هند و سازمان تنظیم بخش مخابرات هند نیز عضویت داشته است. وی از سال 1991- 1995 مشاور اقتصادی وزارت دارائی، از سال 1995 – 2004 پژوهشگر بانک توسعه آسیای  و اقتصاد دان اصلی کنفدراسیون صنایع هند بوده است. وی از دانشگاه لکنو مدرک دکترا و از دانشگاه آکسفورد مدرک فوق دکترا دریافت نمود. وی تا به حال در موضوعات مختلف حد اقل 9 کتاب و بیش از 50 مقالات پژوهشی به چاپ رسانده است. rkumar@icrier.res.in

دکتر شانکار آچاریا پروفسور افتخاری و عضو شورای حکام این موسسه می باشد. وی در دوازدهمین کمیسیون مالی هند در سال 2004 و از 2001 تا 2003 در شورای مشاور اقتصادی نخست وزیر عضویت داشته است. وی قبلاً از آوریل 1993 تا دسامبر 2000  مشاور اصلی اقتصادی دولت هند بوده و در برنامه اصلاحات اقتصادی کشور نقش مهمی داشته است. وی بعداً بعنوان عضو سازمان مبادله و اوراق بهادر هند SEBI در توسعه بازار مالی کشور نقش مهمی ایفا نمود. دکتر آچاریا از دانشگاه آکسفورد مدرک لیسانس و از دانشگاه هاروارد دکترا گرفته و از سال 1971 تا 1982 در بانک جهانی اشتغال داشته است. وی در مسائل اقتصادی حداقل چهارده کتاب نوشته است. اخیر ترین کتاب وی India and Global Crisis عنوان دارد. ShankarAcharya@icrier.res.in

نیتین دیسائی: وی در این موسسه بعنوان پروفسور افتخاری اشتغال دارد و در دولت هند و سازمان ملل سابقه خدمت طولانی داشته است. وی از سال 1973 تا 1987 در کمیسیون برنامه ریزی در سمت های ارشد اشتغال داشته، در شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر عضویت داشته و مشاور اصلی اقتصادی و دبیر بخش امور اقتصادی وزارت دارائی هند بوده است. وی اخیراً بعنوان رئیس کمیته ای تشکیل شده توسط کمیسیون برنامه ریزی به عنوانVenture Capital and Technology Innovation  منصوب شده است. وی در حال حاضر مشاور ویژه سازمان ملل برای نشست سران جهان در موضوع مدیریت اینترنیت می باشد و در تعدادی از سازمان های غیر دولتی نیز عضویت دارد.

پروفسور آمیت شونوی رای استاد رشته اقتصاد در مرکز توسعه و تجارت بین المللی ، مدرسه مطالعات بین المللی، دانشگاه جواهر لعل نهرو می باشد و فعلاً به دعوت این موسسه از آن دانشگاه مرخصی گرفته و ریاست بخش تجارت، فناوری و رقابت آمیزی این موسسه را بعهده گرفته است. وی در دبیرستان پریسیدنسی کلکته و دانشگاه آکسفورد درس خوانده و در تعدادی از موسسات و دانشگاه های داخلی و خارجی درس داده است که شامل موسسه اقتصاد و آمار دانشگاه آکسفورد، موسسه بین المللی تحقیقات سیاست مواد غذائی واشنگتن، دانشگاه کلکته و موسسه فناوری دهلی (آئی.آئ.تی.) می باشند. وی مشاور تعدادی از نهادهای دولتی و غیردولتی از جمله کمیسیون برنامه ریزی هند، بانک جهانی و اتحادیه بهداشتی هند بوده است. پروفسور رای یک اقتصاددان توسعه می باشد و در کنفرانس های مختلف بین المللی از جمله در برزیل، کانادا، چین، پاکستان، اسپانیا، آفریقای جنوبی، سوئیس، تایوان، تایلند، انگلیس و آمریکا شرکت داشته است. aray@icrier.res.in

پروفسور راجات کاتوریا در این موسسه بعنوان پروفسور اشتغال دارد. وی 20 سال تجربه در حوزه آموزش و 8 سال تجربه در حوزه مطالعه سیاست اقتصادی دارد. وی در موضوعات مختلف از جمله مقررات تنظیمی و سیاست رقابت مطالعاتی انجام داده است. وی از سال 1998 تا 2006 در سازمان تنظیم بخش مخابرات هند اشتغال داشته و در مسائل اقتصادی مربوط به سیاست نرخ گذاری بخش مخابرات تحقیقات انجام داد. مطالعات انجام شده توسط وی منجر به تدوین بخشی از سیاست های این سازمان شدند. rkathuria@icrier.res.in

خانم نیشا تانیجا در این موسسه بعنوان پروفسور اشتغال دارد و دارای مدرک دکترا در رشته اقتصاد از دانشگاه جواهر لعل نهرو می باشد. مسائل مربوط به سازمان تجارت جهانی، تجارت منطقه ای، اقتصاد صنعتی و اقتصاد موسساتی از موضوعات مطالعه وی می باشند. وی در تعدادی از پروژه های تحقیقاتی وزارت بازرگانی، وزارت منسوجات و وزارت دارائی دولت هند، بانک توسعه آسیایی، سازمان ملل، مدرسه اقتصاد لندن، شرکت های تجاری هند و شبکه موسسات تحقیقات اقتصادی آسیای جنوبی عضویت داشته است. وی در موضوع تجارت هند و پاکستان نیز مطالعات زیادی انجام داده و تا به حال دو کتاب و حدود پنجاه مقاله و گزارش نوشته است. Ntaneja@icrier.res.in

دکتر آرپایتا موکرجی در این موسسه بعنوان پروفسور اشتغال دارد و از دانشگاه پورتسمائوت، انگلیس در رشته اقتصاد مدرک دکترا گرفت. حوزه های تحقیقات وی شامل بخش سرویس، سازمان تجارت جهانی، قراردادهای دوجانبه / منطقه ای، تشکیلات زیربنایی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اصلاحات کشاورزی و سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی می باشند. وی برای تعدادی از نهاد های دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی پروژه های زیادی انجام داده و در موضوعات مربوطه بیش از پنجاه کتاب، مقالات پژوهشی و گزارش ها به چاپ رساند. دکتر موکرجی در تیم مذاکره کننده دولت هند با سنگاپور و اتحادیه اروپا برای قرارداد دوجانبه تجارت و سرمایه گذاری عضویت داشته است. arpita@icrier.res.in

دکتر ماتیو جوسف از فوریه 2007 در این موسسه بعنوان مشاور ارشد اشتغال دارد. وی قبلاً رئیس بخش تحقیقات بانک آئی.سی.آئی.سی.آئی.، سردبیر مجله بین المللی توسعه بانکداری بمبئی، معاون مشاور اقتصادی وزارت دارائی، عضو هیئت مدیره شرکت کشتیرانی تولانی و عضو گروه کاری در موضوع « اصلاح در بیمه سپرده های بانکی در هند » بوده است. وی از دانشگاه گلاسگو انگلیس در سال 1989 در رشته اقتصاد مدرک دکترا گرفته و در موضوعات مورد علاقه خود حد اقل پنج کتاب و حدود بیست مقاله نوشته است.  mjoseph@icrier.res.in

شراوان نیگام، مشاور ارشد این موسسه، در گروه کاری دولت هند برای تجدید نظر در شاخص قیمت عمده فروشی عضویت دارد و عضو کمیته کارشناسان برای تهیه شاخص قیمت سرویس ها نیز می باشد. وی در کمیسیون برنامه ریزی هند بعنوان مشاور ارشد سرپرست بخش های اقتصاد بین المللی و سیاست توسعه بوده است. وی در کمیته نخست وزیر برای رفع موانع در زمینه تجارت بین ایالتی نیز عضویت داشته و ریاست گروه تهیه کننده طرح توسعه برای استان نانگرهر دولت افغانستان را نیز بعهده داشته است. وی نخستین پیش نویس اعطای استقلال به سازمان های تنظیمی هند را تهیه نموده و در طرح اصلاحات اقتصادی هند نقش مهمی ایفا نمود. براساس گزارش وی در موضوع ساست های تعرفه های صنعتی و تجاری، در هند در سال 1991 برای اولین میزان مالیات گمرکی کاهش یافت. وی در وزارت نفت و گاز طبیعی در اصلاحات مربوط به قیمت گذاری و فروش سهام دولت در شرکت های نفت و گاز دولتی نقش داشته و در هیئت های مدیره تعدادی از شرکت های دولتی هند از جمله سازمان گاز، آیل ایندیا،آئی.بی.پی. و…. عضویت داشته است. snigam@icrier.res.in

سانتوش کومار: مشاور ارشد. وی در وزارت امور خارجه هند اشتغال داشته و سفیر هند در آفریقای جنوبی، کره جنوبی و یمن بوده و بعنوان کاردار سفارت هند در اتحادیه اروپا نیز اشتغال داشته است. وی از سال 2002 تا 2004 رئیس موسسه خدمات خارجی هند بوده است. این موسسه به دیپلمات های هند و خارجی آموزش می دهد. وی از زمان بازنشستگی در سال 2005 در این موسسه بعنوان مشاور ارشد اشتغال دارد.

دکتر راجیو آنانتا رام از آگوست 2007 در این موسسه بعنوان پژوهشگر ارشد اشتغال دارد. وی از دانشگاه پتسبرگ آمریکا در رشته سیاست عمومی و اقتصاد عملی دکترا گرفته و در تعدادی از سازمان های غیرتجاری غیر دولتی و گروه های مطالعاتی هند و آمریکا اشتغال داشته است. وی در حوزه سیاست انرژی و زیست محیطی و سیاست فناوری تحقیقات انجام داده است. ranantaram@icrier.res.in

خانم سورابهی میتال متولد سال 1975 از موسسه اقتصاد دهلی فوق لیسانس و دکترا گرفت. وی در دسامبر 2003 به این موسسه منصوب شد و فعلاً بعنوان پژوهشگر ارشد اشتغال دارد. وی یک کارشناس کشاورزی می باشد و در تعدادی از پروژه های بانک جهانی، شبکه توسعه جهانی، کمیسیون برنامه ریزی، مرکز ملی اقتصاد کشاورزی و تحقیقات سیاست، بانک آئی.سی.آئی، کنفدراسیون صنایع و بانک توسعه آسیایی اشتغال دارد. وی تا به حال یک کتاب و حد اقل 25 مقاله در نشریات داخلی و خارجی به چاپ رساند. یکی از مطالعات وی مربوط به تاثیر تلفن های موبایل بر کشاورزی می باشد. mittal_surabhi75@yahoo.com,  surabhi@icrier.res.in  تلفن:  91-11-2701- 4468 (R); 09891122981 (M)

خانم دکتر سائون رای: پژوهشگر ارشد. وی از دانشگاه کلکته در رشته اقتصاد فوق لیسانس و از دانشگاه جواهر لعل نهرو دکترا گرفت. وی از سوی بنیاد فورد آمریکا در بخش توسعه و تجارت بین المللی دانشگاه جواهرلعل نهرو درس می داد. تجارت بین المللی، اقتصاد صنعتی و اقتصاد کوچک حوزه مورد علاقه وی می باشند. وی در بسیاری از نشریات داخلی و خارجی مطالب می نویسد.

دکتر وانی آرچانا، پژوهشگر این موسسه، در رشته سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هند از موسسه آئی.آئی.تی. گهاراگ پور دکترا گرفته است. وی قبل از انتصاب در این موسسه در موسسه آئی.ام.تی. غازی آباد درس می داد. وی در نشریات مختلف داخلی و خارجی در موضوعات اقتصادی مطالب زیادی نوشته است. varchana@icrier.res.in

دکتر سوبهاسیس بیرا یک پژوهشگر این موسسه می باشد. وی دارای مدرک دکترا در رشته اقتصاد از دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلی نو می باشد. وی قبل از انتصاب به این موسسه در فوریه 2008 در بانک جهانی در دهلی نو بعنوان مشاور اشتغال داشت. sbera@icrier.res.in

دکتر سوکومار ویلاککال یکی از پژوهشگران این موسسه در رشته اقتصاد از موسسه تغییر اجتماعلی و اقتصادی بنگلور مدرک دکترا گرفته است. موضوع کارشناسی وی بیمه بهداشتی می باشد. svellakkal@icrier.res.in

آقای فرانسیس زیویار راتینام در ژانویه 2009 به این موسسه بعنوان پژوهشگر منصوب شد. وی از دانشگاه حیدرآباد در رشته اقتصاد دکترا  گرفته است. جوانب تنظیمی و سیاست اقتصادی اصلاحات جاری در بخش مالی و بانکداری هند موضوع مطالعه وی می باشد. frathinam@icrier.res.in

دکتر سوبهانیل چودری یکی از پژوهشگران این موسسه می باشد. وی از دانشگاه جواهرلعل نهرو مدرک دکترا گرفته و قبل از انتصاب به این موسسه در بنیاد تحقیقات اقتصادی دهلی نو اشتغال داشته است. وی در پروژه ای بعنوان « چین، هند و آسیا: ترکیب روابط اقتصادی و مفهوم حضور فزاینده هند و چین در اقتصاد جهانی» عضویت داشته است. schowdhury@icrier.res.in

آقای کاران سینگ: مشاور. وی از مدرسه اقتصاد مدراس در رشته اقتصاد مدرک فوق لیسانس گرفت. وی از سال 2005 تا 2009 در دانشگاه دهلی بعنوان یک استاد مهمان اشتغال داشته است. وی فعلاً نرخ مبادلات ارزی و نرخ بهره را از نظر بحران مالی کنونی مطالعه می کند. نقش مدیریت جهانی در حوزه امنیت جهانی رایانه ای از موضوعات مطالعه وی می باشند.

خانم سوواپنا نایار در آگوست 2008 به این موسسه بعنوان مشاور منصوب شد. وی از مدرسه اقتصاد لندن در رشته مطالعات توسعه مدرک فوق لیسانس گرفت. وی قبل از انتصاب به این موسسه در دانشگاه دهلی درس می داد و بعنوان مشاور کنفرانس توسعه تجارت سازمان ملل در دهلی نو اشتغال داشته است. snair@icrier.res.in

خانم سانجانا جوشی در این موسسه بعنوان مشاور اشتغال دارد و متعلق به پروژه مطالعات ژاپن این موسسه می باشد. وی قبل از انتصاب به این موسسه پژوهشگر موسسه مطالعات آسیایی مولانا الوالکلام آزاد، کلکته، بود. وی از چند سال پیش مسائل مربوط به ژاپن را از دیدگاه هند مطالعه می کند و در بنیاد ژاپن متعلق به دانشگاه توکیو نیز بعنوان یک پژوهشگر اشتغال داشته است. وی در موضوع ژاپن پنج کتاب نوشته است. sjoshi@icrier.res.in

خانم آلامارو سومیا در ماه جولای 2009 به این موسسه بعنوان مشاور منصوب شد. وی از دانشگاه حیدرآباد مدرک دکترا گرفته است. تحقیقات وی شامل اقتصاد کلان، بودجه عمومی و اقتصاد توسعه می باشد. وی در تعدادی از کنفرانس های بین المللی در داخل و خارج کشور حضور داشته است.

خانم دکتر آمریتا گوپتا از مدرسه اقتصاد دهلی در رشته اقتصاد فوق لیسانس گرفته و فعلاً در این موسسه در بخش خورده فروشی و فرصت ها برای شرکت های ایتالیایی در این بخش مطالعات انجام می دهد. وی زندگی حرفه ای خود را از طریق انجام تحقیقات در حوزه توسعه آغاز نمود و وی برای سازمان های مختلف خارجی از جمله دانشگاه جان هاپکینس آمریکا، تعداد زیادی از پروژه ها را انجام داده است.

آقای پارتهاسارتهی سارکار در این موسسه از اکتبر 2009 بعنوان مشاور اشتغال دارد. وی از مدرسه اقتصاد دهلی در رشته اقتصاد فوق لیسانس گرفته و از دانشگاه ویسکونسین – مادیسون دیپلم فوق لیسانس گرفت. وی دارای تجربه گسترده در حوزه های درس، تحقیقات و مشاور در هند و آمریکا می باشد. وی قبل از انتصاب به این موسسه در مدرسه تجارت و مالی هند در دهلی نو بعنوان استاد اشتغال داشته و در موسسات مختلف دهلی در رشته های آمار، متدهای کمی، اقتصاد مدیریت و سیاست اقتصادی درس داده است.

خانم رادها کاپور از دانشگاه دهلی در رشته اقتصاد لیسانس، از دانشگاه کیمبرج انگلیس دیپلم و از مدرسه اقتصاد لندن فوق لیسانس گرفته و از همین مدرسه مدرک دکترا را دنبال می نماید. وی قبل از انتصاب به این موسسه برای مدت کوتاهی بعنوان مشاور با بانک جهانی در واشنگتن اشتغال داشته و برای سازمان کار بین المللی، ژنو و صندوق بین المللی پول، واشنگتن نیز خدماتی انجام داده است. وی در این موسسه در پروژه تهیه یک شاخص رشد و توسعه برای ایالت های هندی کار می کند.

آقای مائیکل دیکرسون در این موسسه بعنوان مشاور اشتغال دارد. موضوع فعالیت های تحقیقات وی در این موسسه سیاست آموزشی و همکاری جنوب – جنوب می باشد. وی در موسسات مختلف هند در موضوع تساوی جنسی در حوزه آموزش، نقش مدیریت در دستیابی به هدف تامین آموزش به همه و وضعیت آموزش در مناطق روستائی هند تحقیقات انجام داده است. وی در دانشگاه واشنگتن در مسائل مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هند مطالعات انجام داده است. وی دارای لیسانس در اقتصاد و فوق لیسانس در امور بین المللی و فعلاً برای گرفتن مدرک دکترا کار می کند.

خانم دیپیکا وادوا در این موسسه بعنوان یک همکار پژوهش اشتغال دارد. وی در تعداد زیادی از مطالعات انجام شده توسط این موسسه نقش داشته است. وی از دانشگاه جواهر لعل نهرو در رشته اقتصاد مدرک ام.فیل گرفته و فعلاً برای دکترا کار می کند. وی موضوع توان رقابت صادراتی بخش تولیدی را مطالعه می کند و در این رابطه بخش فولاد را مورد توجه قرار داده است.

خانم سیرجان پریت در جولای 2008 به این موسسه بعنوان همکار پژوهش  منصوب شد. وی از دانشگاه نوتینگام انگلیس در رشته اقتصاد مالی فوق لیسانس و از دانشگاه پنجاب در رشته بازرگانی فوق لیسانس گرفت. اقتصاد مالی و اقتصاد توسعه از حوزه های مورد علاقه وی می باشند. spreet@icrier.res.in

آقای دورگیش کی رای در این موسسه بعنوان همکار پژوهش اشتغال دارد. وی از دانشگاه جواهر لعل نهرو مدرک ام.فیل گرفته و در همین دانشگاه برای مدرک دکترا تحقیقات انجام می دهد. وی قبل از انتصاب به این موسسه در موسسه ملی کار، نوئیدا، اشتغال داشت. تجارت بین المللی، تجارت در خدمات، قراردادهای دوجانبه و چند جانبه، تجارت و توسعه، کار، مهاجرت و وسایل انسانی از حوزه های مورد علاقه وی می باشند.:  drai@icrier.res.in

آقای دونی آلیکس از آگوست 2008 در این موسسه بعنوان همکار پژوهش اشتغال دارد. وی از دانشگاه دهلی مدرک ام.فیل گرفته و قبلاً در موسسه رشد اقتصادی بعنوان تحلیلگر ارشد تحقیقات اشتغال داشته است. وی مسائل مربوط به اقتصاد کلان واقتصاد مالی و تورم را مطالعه می کند. وی در پیش بینی های ماهانه این موسسه در خصوص اقتصاد هند نقش دارد.

خانم شراوانی پراکاش در این موسسه بعنوان همکار پژوهش اشتغال دارد. وی بیشتر در حوزه های سیاست تجارت، قراردادهای تجارت منطقه ای، سازمان تجارت جهانی و تسهیلات تجارت کار کرده و برای بانک جهانی در موضوع آموزش عالی هند پروژه هایی را انجام داده است. وی از دانشگاه وارویک، انگلیس در رشته اقتصاد مدرک فوق لیسانس گرفته است.

 آقای ریتویک بانرجی در این موسسه بعنوان همکار پژوهش اشتغال دارد. وی از دانشگاه جواهر لعل نهرو مدرک فوق لیسانس گرفته و از دانشگاه آیووا، آمریکا دیپلم فوق لیسانس گرفت. اقتصاد کلان و توسعه از حوزه های مورد علاقه وی می باشند.

 این موسسه علاوه بر کارشناسان فوق از حدود 25 کارشناس موقت و حدود 20 معاون پژوهش نیز استفاده می کند. تعداد کارمندان اداری این موسسه حدود 25 نفر می باشد.

 پروژه ها:

برخی از پروژه های انجام شده توسط این موسسه به شرح ذیل می باشند.

     سیاست توسعه برای مناطق کوهستانی ایالت اوتارکهاند.

    سیاست ملی توسعه معدن در یک اقتصاد باز – مطالعه معدن آهن.

    تاثیرات لیبرال سازی تجارت جهانی کشاورزی بر تولید کشاورزی و فقر در هند.

    روش های نوظهور در بخش منسوجات هند.

    تجارت در خدمات انرژی

    جهانی شدن خدمات ترابری: چشم انداز سرمایه گذاری و تجارت هند

    منطقه گرائی نوظهور آسیائی: ده سال بعد از بحران مالی آسیائی

    قراردادهای ترجیحی تجارتی در آسیا: به سوی یک جامعه اقتصادی اروپائی

    مطالعه توسعه چین و هند.

    همکاری و تجارت هند در بخش خدمات با کشورهای عضو گروه های MERCOSUR    SACU

    بندهای رقابت در قراردادهای دوجانبه تجارت: بررسی این مسائل با توجه به سیاستی که باید توسط هند طی مذاکرات اتخاذ شود.

    موانع غیر تعرفه ای در تجارت هند با پاکستان

    احیای تجارت سارک  

    تجارت بین هند و آمریکا در حوزه خدمات.

    الحاق بین هند و اتحادیه اروپا: عواقب تجاری برای هند و انگلیس.

    هزینه نگهداری ذخایر بیش از حد ارز خارجی

    چشم انداز اقتصادی هندی: 2008-2009 و 2009 -2010 

 

پروژه های جاری در این موسسه به شرح ذیل می باشند:

 

    تاثیر لیبرال سازی تجارت بر اقتصاد کلان هند

    مطالعه بخش ورزش هند

    مطالعه بخش خورده فروشی: فرصت ها برای خورده فروشان ایتالیائی

    هند خود را چگونه برای عصر بعد از دوحه سازمان تجارت جهانی آماده کند.

    قرارداد همکاری اقتصادی جامع هند و اندونزی: فرصت ها برای تجارت در خدمات.

    ساختار اساسی نظام آموزشی و توسعه منابع انسانی در هند

    قراردادهای دوجانبه کشورهای سارک با هند و چین

    امنیت مواد غذائی در سارک

    موانع ورود به بخش مالی چین

    تجارت در خدمات برای قرارداد پیشنهاد شده تجارت آزاد بین هند و اتحادیه اروپا

    خصوصی سازی و بین المللی سازی آموزش عالی در کشورهای آسیای جنوبی

اسامی اعضای هیئت مدیره این شورا بدین ترتیب می باشد:

    خانم دکتر ایشر جج آهلووالیا، رئیس

    پروفسور شنکر آچاریا، مشاور اصلی اقتصادی پیشین وزارت دارائی

    آقای او.بهات، رئیس استیت بانک آو ایندیا

    آقای انوار الحق، عضو پیشین کمیسیون برنامه ریزی هند

    خانم جانکی کاتپالیا، مدیرکل پیشین وزارت دارائی

    دکتر وجه کیلکر، رئیس سیزدهمین کمیسیون مالی هند

    خانم چاندا کوچار، مدیرکل بانک آئی.سی.آئی.سی.آئی.

    آقای اودی کوتاک، معاون رئیس بانک کوتاک ماهندرا

    دکتر راکیش موهان، پروفسور دانشگاه استانفورد

    آقای ناندن نیلیکانی، رئیس پیشین شرکت رایانه ای اینفوسیس

    آقای مالویندرا موهان سینگ، رئیس شرکت فورتیس

    آقای نیتین دیسائی، معاون دبیرکل پیشین کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل

    پروفسور تی.ان. سرینیواسان، دانشگاه ییل

    دکتر راجیو کومار، مدیر اجرائی این شورای

اسامی بنیانگذاران شورای هندی در زمینه تحقیقات در روابط اقتصادی بین المللی به شرح ذیل می باشد:

 1. 1.  دکتر منموهان سینگ، نخست وزیر هند

2. دکتر مونتیک سینگ آهلووالیا، معاون رئیس کمیسیون برنامه ریزی هند

3. دکترجاگدیش بهاگواتی

4. آقای پی.کی.داوی

5. آقای مانو آر شروف

6. آقای کی.کی.بهارگاوا،

7. آقای پی.کی.کول،

8.آقای آئی.اس.چادها،

9. آقای آئی.جی.پاتیل

 1. 10.                 دکتر آر.جی.چیلیا،
 2. 11.                  آقای آناند پراکاش
 3. 12.                 آقای کی.ال.دالال
 4. 13.                 آقای سوکاموئی چاکراوارتی
 5. 14.                 آقای بی.اس.داس
 6. 15.                 آقای خوب چند
 7. 16.                 آقای آشوک دیسائی
 8. 17.                  آقای بی.کی.چاترجی
 9. 18.                 آقای نیتین دیسائی
 10. 19.                 آقای رامیشوار رائو
 11. 20.                پروفسور پی.ان.دار
 12. 21.                 آقای پی.چنستال رائو
 13. 22.                آقای ام. دوبه
 14. 23.                آقای اچ.ان. ری
 15. 24.                آقای آر.اس.گائی
 16. 25.                آقای وائی تی شاه
 17. 26.                دکتر اس.پی.گوپتا
 18. 27.                 آقای اس.آر.سین
 19. 28.                آقای آر.ام. هوناوار
 20. 29.                آقای ال.کی.جها
 21. 30.                آقای بی.دی. جایال
 22. 31.                 پروفسور علی محمد خسرو
 23. 32.                آقای اس.وی.اس. جونیجا
 24. 33.                آقای راج کریشنا
 25. 34.                دکتر راجنی کوتهاری
 26. 35.                آقای لاوراج کومار
 27. 36.                خانم آنا مالهوترا
 28. 37.                 آقای سوریش کومار
 29. 38.                آقای اس.اس. ماراته
 30. 39.                آقای کی.بی. لال
 31. 40.               دکتر سومان کی مودول
 32. 41.                 آقای سانجه لال
 33. 42.                آقای پی.کی.ناندا
 34. 43.                آقای آر.ان.مالهوترا
 35. 44.                آقای گوویند نارایان
 36. 45.                آقای فریدی ماهتا
 37. 46.                آقای ان.سی.بی.نات
 38. 47.                آقای بی.کی.نهرو
 39. 48.               دکتر دیپاک ناییار
 40. 49.                آقای محمد یونس
 41. 50.                دکتر وی.آر.پانچاموکهی
 42. 51.                 آقای مالکوم اس. آدیسیشیاه
 43. 52.                آقای وجه پانده
 44. 53.                آقای ام.سی.بهات
 45. 54.                آقای آر.دی.پرادهان
 46. 55.                آقای برج بهوشان
 47. 56.                آقای وینه بهارات رام
 48. 57.                 آقای بهارات رام
 49. 58.                آقای اس.اس. رام پهال
 50. 59.                دکتر سی. رانگاراجان
 51. 60.               آقای اس.اس.رائو
 52. 61.                 آقای ان.کی.سین گوپتا
 53. 62.                آقای هاربانس سینگ
 54. 63.                آقای آر.وی. سابرامانیام
 55. 64.                دکتر ام.اس.سووامیناتان
 56. 65.                آقای تی.کی.ان.اونیتان
 57. 66.                دکتر چاران دی وادوا
 58. 67.                آقای پی.سی.نایاک
 59. 68.               آقای پراکاش تاندون

اسامی اعضای دائمی این موسسه به شرح ذیل می باشد:

 1.دکتر شنکر آچاریا

2. خانم دکتر ایشر جج آهلووالیا

3. آقای موکیش آمبانی

4. آقای گوپی آرورا

5. آقای جه اس. باجاج

6. آقای جگ موهان لال باجاج

7.آقای سورجیت بهاللا

8.آقای وائی.سی.دیویشوار

9.آقای جمشید گودرج

10.خانم لالیتا دی گوپته

11.آقای انوار الهدی

12.دکتر بیمال جالان

13.آقای شیو اس. کاپور

14.آقای کی.وی. کامات

15.دکتر وجه کیلکار

16.آقای اودی اس کوتاک

17.آقای دارشان لال

18.آقای دیپاک لال

19.دکتر راجیو لال

20.آقای آرون مائیرا

21.آقای راگهوناندان دی مالوسته

22.دکتر آر.ای. ماشیلکر

23.آقای امان ماهتا

24.دکتر راکیش موهان

25.آقای ان.آر.نارایان مورتی

26.دکتر آرویند پاناگارییا

27.دکتر کیریت اس پاریک

28.خانم دکتر سوواتی پیرامال

29.آقای ان.راوی

30.دکتر وائی. وی.ردی

31.آقای پارت جه شاه

32.آقای پراکاش شاه

33.خانم دکتر کیران ماجومدار شا

34.آقای ان.کی.سینگ

35.آقای سوریندرا سینگ

36.آقای پارام نات سینها

37.پروفسور تی.ان.سرینیواسان

38.آقای ام.سی.واسودیو

این شورای از سازمان ها و نهادهای ذیل کمک مالی دریافت می نماید:

    گروه بین المللی آمریکائی

    بانک توسعه آسیا

    اتحادیه تولیدکنندگان قطعات اتومبیل

    سفارت انگلیس

    اتحادیه تولیدکنندگان مواد شیمیائی و پتروشیمی

    کمیسیون رقابت هند

    کنفدراسیون صنایع هند

    فدراسیون صنایع معدن هند

    آئی.سی.آئی. سی.آئی بانک

    مرکز توسعه مالی

    موسسه تحقیقات مالی و مدیریت

    مرکز بین المللی تحقیقات توسعه

    صندوق بین المللی پول

    دانشگاه کییوو

    کونارد آدینار استفلنگ

    وزارت بازرگانی و صنایع هند

    وزارت امور خارجه هند

    وزارت دارائی هند

    وزارت منسوجات هند

    شورای ملی رقابت آمیزی تولیدی

    بانک ملی کشاورزی و توسعه روستائی

    سازمان توسعه و همکاری اقتصادی

    دانشگاه آکسفورد

    بنیاد صلح ساساکاوا

    شبکه موسسات تحقیقات اقتصادی آسیای جنوبی

    سیندیکیت بانک

    هیئت کنفرانس

    موسسه ای.دی.جی.ای.

    بانک جهانی

    دانشگاه ییل

    یس بانک

 انتشارات:کتب: این موسسه در طول سال 2009 یک کتاب ذیل منتشر نمود.

  خورده فروشی در هند: نویسندگان: ماتیو جوسف و نیروپاما سونداراراجان، قیمت 1495 روپیه. ً درحال حاضر در هند در موضوع ورود شرکت های بزرگ خورده فروشی خارجی به بازار هند مباحثه ادامه دارد. این مطالعه به این نتیجه رسیده که درپی ورود خورده فروشنان خارجی نه تنها خورده فروشان سنتی این کشور می توانند در کنار آنان زندگی کنند بلکه در سال های آینده شاهد رشد سریع و مداوم نیز خواهند بود. بعلاوه، مشتریان و کشاورزان کشور از ورود شرکت های خارجی خورده فروشی سود می برند و خورده فروشان داخلی نیز روش و خدمات خود را اصلاح خواهند نمود. این نتایج بعد از مطالعات گسترده در داخل کشور و بررسی تجربه بین المللی حاصل شده است.

سایر فعالیت ها:

این موسسه علاوه بر انجام پروژه های مختلف در موضوعات گوناگونی اظهار نظر می کند  و در این رابطه گزارش ها و مقالات مختلف تهیه می نماید. برگزاری سمینارها، کنفرانس ها و میزگردها نیزیکی از فعالیت عمده این موسسه می باشد. پیش بینی در خصوص وضعیت اقتصاد کشور نیز از فعالیت های عمده این موسسه می باشد. این موسسه پیش بینی کرد که نرخ رشد تولید ناخالص ملی هند در طول سال 2009-2010 بین 8/5 درصد و 1/6 درصد قرار خواهد داشت.

بودجه:

بودجه این موسسه از سه منبع از جمله درآمد از محل سپرده های بانکی،اعانه های مالی و هزینه پروژه های انجام شده درآمد دارد. این موسسه در سال مالی 2008-2007 از محل سپرده های بانکی حدود 22 میلیون روپیه درآمد داشت. درآمد این موسسه از محل اعانه و پروژه های انجام شده حدود 60 میلیون روپیه بود. کل هزینه های موسسه در سال یادشده حدود 82 میلیون روپیه بود. یادآور می شود این موسسه از تسهیلات بند 35 (1) (3) قانون مالیات بر درآمد هند برخوردار می باشد. براساس بند یادشده اگر یک شرکت تجاری به یک موسسه تحقیقاتی اعانه مالی پرداخت نماید، از مجموع مبلغ مالیات قابل پرداخت توسط آن شرکت به دولت، 125 درصد از مبلغ پرداخت شده توسط آن شرکت به آن موسسه تحقیقاتی، کسر می شود. یعنی اگر یک شرکت تجاری به این موسسه یک هزار روپیه اعانه پرداخت نماید و مجموع مالیات بر درآمد که این شرکت باید به دولت پرداخت کند ده هزار روپیه باشد، از مبلغ ده هزار روپیه به میزان 1250 روپیه کسر خواهد شد و آن شرکت به دولت 8750 روپیه بعنوان مالیات پرداخت خواهد نمود. یعنی این شرکت از طریق پرداخت یک هزار روپیه کمک به این موسسه 250 روپیه سود می برد. بنا براین پرداخت کمک مالی به اینگونه موسسات به نفع شرکت های تجاری نیز می باشد.

آدرس:

Indian Council for Research on International Economic Relations
Core 6A, 4th Floor,  India Habitat Center
Lodhi Road

New Delhi 110003

Tel: (91-11) 43 112400
Fax: (91-11) 24620180 / 24618941
ahuja@icrier.res.in

منبع:

جمع بندی

 

ادامه دارد…..

گورستانی عجیب فقط در ایران . بت های باقی مانده از دوران آیین های کهن در حال نابودی

مواظب باشیم  بتهای گورستان خالد نبی به سرنوشت بتهای بامیان دچار شده اند.  درسته اینها بت هستند اما دیگر مورد پرستش  نیستند  و فقط آثار باستانی و عبرت برای انسان هستند و نباید نابود شوند . اینها برای هیچکس مایه فخر و یا شرمساری نیست بخشی از تاریخ انسانهای ناشناخته ای  است که  تاریخ آنها سپری شده است و باید آیندگان از آن درس و عبرت گیرند.
بت هایی که شاید به قوم خزر تعلق داشته باشند.
منطقه اطراف دریای خزر از قدیم ترین ایام  منطقه تمدنی و انسان نشینی  اقوام مختلف بوده است این  آثار  متعلق به هزاره های پیش از میلاد است به احتمال زیاد نمادها و بت های پیروان بت پرستی است و اگر به قوم جینی تعلق داشته باشد نمی تواند گورستان باشد زیرا جینی ها مردگان  خود را می سوزاند و قبرستان ندارند اما عبادتگاههای آنها همین نمادها است شاید اینجا محل اجتماع بت پرستان در روزهای مقدس و برای عبادت بوده است. احتمال تعلق آنها به اقوام چادرنشین خزر نیز وجود دارد خزرها قبل از اسلام  بت پرست بوده اند.
مسافران و کسانی که در زمینه ایرانگردی مشغول به کار هستند. به تازگی در یکی از مناطق تاریخی نادر ایران و یا شاید جهان، شاهد تغییراتی سریع و تاسف برانگیز بوده‌اند.
منطقه عجیب باستانی که بدون حفاظت است
مقبره هایی باستانی به شکل مذکر و مونث  که برشی بسیار کم‌یاب و ناشناخته در تاریخ و فرهنگ  کهن ایران است و به قبرستان «خالد نبی» معروف است در حال ناپدید شدن هستند.
این  قبرستان، در شمال ایران، در ارتفاعات دورافتاده و صعب العبوری در90 کیلومتری شهر گنبد کاووس واقع شده.
طبق آخرین سرشماری جامعی که از سنگ‌های قبرهای این قبرستان صورت گرفته است، در این دشت که گاهی به «دشت آلت‌ها» از آن یاد میشود حدود 600 سنگ قبر به شکل   نرینه  مردان و سینه زنان است. اما در حال حاضر و طبق شمارش نه چندان دقیق  ناظران  در حال حاضر تنها نیمی از این ستون ها یا سنگ قبرها باقی مانده‌اند.
 نکته تاسف برانگیز دیگر درمورد این خرده فرهنگ ایرانی که در طول تاریخ نابود و به دست فراموشی سپرده شده، این است که در واقع هیچ تحقیق علمی جامعی درباره این قبرستان تاکنون صورت نگرفته. طبق تنها تحقیق و برآوردی که در مورد این قبرستان صورت گرفته، احتمالا قدیمی ترین این قبرها قدمتی در حدود  چند هزار سال،  در دوره های  اسلامی و سلجوقی  نیز  بدون تخریب باقی مانده  و و جدیدترین  گوری که در آنجا هست  تاریخی کوچک بر روی آن دیده میشود متعلق به هفتاد سال پیش است.
اما اینکه واقعا این ستون های سنگی متعلق به چه دوره تاریخی هستند و یا متعلق به کدام خرده فرهنگ منطقه‌اند و یا حتی اینکه واقعا اینجا قبرستان بوده و یا کاربرد دیگری داشته، هیچکدام مشخص نیست. حتما لازم است که بررسی باستان شناسی صورت گیرد که مشخص شود آیا این قبرها متعلق به چادرنشینان آسیای میانه در دوره قبل از اسلام است یا مثلا به مهاجرانی از هند و آیین جینی تعلق دارد. ابعاد باستان شناسی این منطقه هرچه زودتر باید مشخص شود شاید بخشی از تاریخ گم شده  در اینجا باشد.


تنها ایده ای که از سوی برخی از محققان باستان شناسی در این زمینه عنوان شده این است که احتمالا این سنگ ها، قبرستانی متعلق به بخشی از ساکنان این منطقه و در برشی از تاریخ تعلق داشته که به مذهبی شبیه جینی یا  «آلت پرستی» و یا «آیین فالیک» گرایش داشته اند. در هیچ یک از کتب تاریخی در ایران به  وجود پیروان چنین آیینی اشاره نشده است .

اما می دانیم در سواحل خزر پیروان آیئن های بدوی نخستین وجود داشته مثلا خود قوم خزر ابتدا آیین های غیر توحیدی داشته اند و بت پرست بوده اند بت پرستها  می توانند چنین نمادهایی داشته باشند. شاید این قبرستان به اقوام خزر ابتدایی و یا به قوم  جینی تعلق داشته باشد خود خزرها نیز ریشه دراویدی داشته اند و بعید نیست که از ادیان هندی پیروی می کرده اند.

به خصوص نزدیکی این منطقه به آسیای مرکزی که آیین فالیک در آن منطقه پیروانی داشته و همچنان دارد، این ظن را بیشتر کرده است.

منطقه اطراف دریای خزر از قدیم ترین ایام  منطقه تمدنی و انسان نشینی بوده است این  آثار  متعلق به هزاره های پیش از میلاد است به احتمال زیاد نمادهای و بت های پیروان بت پرستی است و اگر به قوم جینی تعلق داشته باشد نمی تواند گورستان باشد زیرا جینی ها مرده خود را می سوزاند و قبرستان ندارند اما عبادتگاههای آنها همین نمادها است شاید اینجا محل اجتماع بت پرستان در روزهای مقدس و برای عبادت بوده است.

اما هر چه که هست، این است که یکی از نایابترین آثار تاریخی ایران در حال «آب رفتن» است که به اعتقاد ناظران ما، با توجه به نبود نشانه ای از بقایای سنگ های قبر و ناپدید شدن ناگهانی حدود نیمی از این آثار تاریخی دزدیده و یا نابود شده اند.در مورد اینکه چرا تاکنون این قبرستان مورد گزند قرار نگرفته است نیز خود سوالات زیادی مطرح است. اما شاید بتوان با اسطوره های منطقه این مسیله را تا حدودی شفاف کرد. مردم محلی معتقدند این قبرها، کافرانی بوده اند که در حال تعقیب خالد نبی بوده اند و پیش از مرگ خالد نبی، به درخواست او، این کافران از سوی خداوند به سنگ بدل میشوند.
 
“خالد نبی در واقع یکی از پیامبران بوده که طبق آنچه من در منابع دیدم، پس از حضرت مسیح و تقریبا نزدیک به ظهور حضرت محمد، به تبلیغ و ترویج یکتاپرستی مشغول بوده و طبق روایات هنگام فرار از دست دشمنانش در اون منطقه به وفات می رسد. اما گورستان که در همان منطقه و در کوه مجاور محل مقبره قرار دارد ارتباطی با خالد نبی ندارد و فقط بدلیل موقعیت جغرافیاییش به نام گورستان خالد نبی شناخته شده است.
تنها نکته مشخص پیرامون سنگهایی که به قبر معروف شده اند، این است که این ستون سنگی یک تکه، در ابعاد و اندازه های گوناگون و در 3 شکل کلی در زمین کاشته شده و بدلیل وجود چند نمونه اینچنینی در کشور حدس زده می شه که این مکان هم قبرستان بوده.
شکل سنگها به سه صورت ستونهای عمودی استوانه‌ای شبیه آلت مردانه، صلیبی شکل و شبیه دو نیمکره که تداعی کننده حالت سینه زنان است و کله حیوانات که عمدتا کله قوچ است در منطقه وجود دارند و حدس میزنند که به ترتیب محل دفن مردان، زنان و افراد شاخص قبایل مقیم منطقه باشند.
من کلا 3بار به آن منطقه رفته ام. که بار آخر اواخر مرداد ماه سال جاری بود
این بار که بعد از حدود 3 سال آنجا رفتم بطور کاملا مشهودی تعداد سنگها کم شده بود. برآورد دقیقی ندارم ولی تقریبا میتوان گفت نصف شده بودند.
از طرفی بدلیل اینکه در سفر قبلی عکس های زیادی از این سنگها انداخته بودیم مخصوصا بلندترین آنها که ارتفاعی نزدیک به 3 متر داشت و یه عکس دست جمعی کنارش داشتیم دیگر آنجا نبود و تعدادی از ستونهای سنگی که در پشت تپه اصلی محل سنگها قرار گرفته بودند هم دیگر سرجایشان نبودند و البته گودال هایی که به وضوح نشان می دهند قبلا در آن محل از این ستونها وجود داشته نیز، براحتی قابل تشخیص هستند.
 درواقع تنها مانع برای دزدیدن ویا حتی نابود کردن این سنگ ها بزرگی و سنگینی آنها است چرا که هیچ نظارت یا حفاظتی در این خصوص انجام نمیشود. فقط یه دکه زنگ زده و پوسیده کنار راه پایکوب مسیر دسترسی به محل وجود دارد که فصلهای پربازدید مثل اوایل بهار ظاهرا آنجا بلیط فروخته میشود. درحالیکه هیچ محدوده مشخص یا حفاظی وجود ندارد و از هرطرفی امکان ورود به محدوده وجود دارد. تعداد زیادی از این ستونها هم به مرور زمان با سست شدن خاک اطراف یا با دخالت های انسانی از جا در آمده اند و زمین افتاده اند اما تکه های این ستون ها را برخلاف بسیاری که ناپدید شده اند را میتوان در اطراف پیدا کرد.


متاسفانه کوچکترین نشانه ای از اهمیت دادن به این محدوده چه از طرف مردم بومی چه از طرف مسئولین و چه حتی از طرف بازدید کننده ها دیده نمیشود.

درواقع گمان من این است که با توجه به تفسیرهایی که از شکل این نمادها شده که به شکل آلت انسانی است و با توجه افزایش آمار بازدید کننده های غیر بومی، احتمال دارد از بین بردن ستونهای سنگی روش مقابله ای باشد برای کم کردن حضور بازدیدکنندگان در آن ناحیه.
بقعه ها و مقبره پیامبری که آنجاست نه تنها برای ساکنین منطقه بلکه برای بسیاری از اهل سنت، حالت بسیار مقدسی دارد، در نتیجه حضور افراد غیر بومی که با فرهنگهای مختلفی آنجا می آیند و عمده توجهشان هم به این ستونهاست و نه آن مقبره، برای افراد معتقد آزار دهنده میشود.گورستان مذکر
متاسفانه ما تعریف صحیحی از گردشگری نداریم و نتوانسته ایم آن را به عنوان یکی از پایه های اقتصاد پایدار به مردم معرفی کنیم.”

در آستانه روز استکبار ستیزی. مرگ بر آمریکا باید برود یا بماند؟

ایران و آمریکا در یک دوره دودلی هستند نمی دانند که با قاطعیت چه باید بکنند آیا آمریکا باید با ایران به عنوان دوست نگاه کند یا دشمن .

ایران نیز مردد و دو دل است یک دل می گوید . دوست . دل دیگر می گوید دشمن! ارزشها- ضد ارزشها باید باز تعریف شود. بعضی اعتقاد دارند استکبار همیشه یک مصداق ندارد و تغییر می کند امروز استکبار همان عربستان سعودی است که روحیه استکباری دارد. حسین اوبا ما سمبل استکبار نیست و برخورد استکباری ندارد. می شود بصورت تاکتیکی با او کار کرد. عده دیگر می گویند کنار آمدن با امریکا خلاف ارزشهای انقلاب است. چه رئیس آن حسین او با ما  باشد و چه  بوش ضد اسلام .

– مرگ بر آمريکا بايد بماند يا برود؟   روزنامه زیتونگ نوشته است:

ترجمه: – سفر روحاني رئيس جمهور به نيويورک، سخنراني وي در مجمع عمومي سازمان ملل و گفتگوي تلفني او با اوباما ، در صحنه سياست داخلي ايران جار و جنجال هاي زيادي را بر پا کرده است. يعني يکباره اين سئوال مطرح شده که آيا آمريکا کماکان دشمن بوده و يا مي تواند يک دوست سياسي به حساب آيد. و اين بحث ها نيز از زماني آغاز شده که که آيا شعار مرگ بر آمريکا که در مناسبت هاي دولتي در ايران که بيش از سي سال است سر داده مي شود بايد باقي بماند و يا بايد از بين برود.

ضمنا زمينه اين بحث را نيز آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور سابق و رئيس فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام بوجود آورده است. در سايت اينترنتي ايشان يک مصاحبه قديمي چاپ شد که وي در آن مي گويد که آيت الله خميني (ره) بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران زماني به او گفته بود که شعار مرگ بر آمريکا تحت شرايطي مي تواند خذف شود. رفسنجاني در اين مصاحبه تاکيد مي کند در گذشته شعار مرگ بر آمريکا همراه با مرگ بر شوروي سابق سر داده مي شد که ظاهرا روسيه امروز تبديل به دوست شده است. بسياري از سياستمداران محافظه کار، روحانيون سهيم در هرم قدرت و همچنين سران سپاه پاسداران به اين موضوع که رفسنجاني بيانات امام خميني را درست مطرح کرده باشد ترديد دارند.

يک نماينده افراطي مجلس ايران مي گويد که دشمني ايران با آمريکا سليقه اي نبوده بلکه بر اين پايه استوار مي باشد که آمريکا بزرگترين جنايتکار در تاريخ است.

خبرگزاري فارس که متعلق به سپاه پاسداران است به نقل از يک مادر شهيد در جنگ عراق گزارش کرده که«اگر هاشمي رفسنجاني پدر يک شهيد مي بود مسلما خواستار حذف شعار مرگ بر آمريکا نمي شد».

fotoshop pooten o ombama 29 shahrivar-92

تلويزيون دولتي ايران که زير نظر شخص رهبر است نيز به هاشمي رفسنجاني انتقاد نموده است. البته اين موضوع بيشتر بخاطر اعتراض محافطه کاران افراطي به روحاني رئيس جمهور جديد ايران است که تلاش مي کند تا روابط کشورش با غرب را بهبود ببخشد. چون(آيت الله)خامنه اي قدرت مطلقه در جمهوري اسلامي بطور ضمني با مذاکرات با آمريکا موافقت کرده، اينک مخالفان اين امر در درون هرم قدرت اعتراض خود به اين موضوع را در پوشش شعار مرگ بر آمريکا بروز مي دهند و اين معترضين به اين خاطر به رفسنجاني بخاطر ابراز اين موضوع حمله مي کنند زيرا نامبرده از زماني که روحاني به رياست جمهوري رسيده، نفوذ گذشته خود را مجددا باز يافته است.

رفسنجاني از زمان درگذشت آيت الله خميني(ره)، بزرگترين رقيب(آيت الله) خامنه اي است هر چند که خود راسا زمينه رهبري او را پس از فوت رهبر اصلي انقلاب هموار کرد. امروز نيز برخي از جناح هاي افراطي در ايران رفسنجاني را يک فرد سياسی داراي فساد مالي مي دانند و جناح هاي ديگر هم او را يک فرد عملگرا مي بينند. در زمان احمدي نژاد برخي از جناح درون هرم قدرت تلاش زيادي کردند که سلب قدرت از رفسنجاني بکنند که تا حدودي هم موفق شدند. ولي انتخاب روحاني به رياست جمهوري که هاشمي نيز از وي حمايت کرده بود زمينه بازگشت نامبرده به صحنه سياست ايران را مجددا فراهم کرد که اين امر مانند خاري بر چشم محافظه کاران افراطي که خود را اصولگرايان مي دانند است.

پيشنهاد حذف شعار«مرگ بر آمريکا» تنها تدبير در زمينه بهبود روابط با غرب نيست. امروز بسياري از تصاوير ديواري در خيابانهاي تهران که تم ضد آمريکائي دارند پاک شده اند و ضمنا کنفراس ضد صهيونيستي که در ماه جاري قرار بود برگزار گردد نيز لغو شده است. روحاني براي اينکه به مخالفان خود نشان دهد که سياست هاي وي درست است خواهان يک همه پرسي درباره سياست تنش زدائي خود با غرب شده تا روشن شود که مردم ايران در اين زمينه چگونه فکر مي کنند. ولي حتي اين قصد روحاني نيز در بين محافظه کاران افراطي که همه پست هاي کليدي را در جمهوري اسلامي کماکان در دست دارند باعث انزجار شده است.

در يک نظر سنجي که در سال 2002 در ايران بعمل آمد، هفتاد درصد از مردم ايران خواهان برقراري روابط با آمريکا شده بودند. هر چند که نتيجه اين نظر سنجي آن زمان در برخي از روزنامه هاي ايران هم چاپ شد ولي آنهائي که نظر سنجي مزبور را انجام داده بودند از سوي رژيم دستگير و زنداني شدند. حسن روحاني نيز بايد روي اين موضوع نيز حساب کند که اين نظر سنجي شايد آب در آسياب خود ريختن هم باشد.

iran-iraq-war1 

علي سعيدي روحاني تندرو و نماينده رهبر در سپاه پاسداران تاکيد کرده موضوع ماندن يا حذف شعار مرگ بر آمريکا فقط به تصميم شخص رهبر ارتباط دارد. وي تاکيد نموده که اصل جهاد لايتغير است ولي تاکتيک را مي توان عوض کرد.

به اعتقاد وي، يعني شعار مزبور جزء تاکتيک است و فقط از سوي رهبر مي تواند حذف گردد و بنابراين او مي خواهد نظر آيت الله خميني (ره) در اين زمينه را رد کند…. حجاج ايراني در سفر اخير مکه نيز شعار مرگ بر آمريکا را البته در درون اقامتگاه خود بازهم سر دادند

باز هم خودکشی یک دختر دیگر

 یک دختر ۱۵ ساله به نام شقایق محمدی در سنندج با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد.

به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، دلیل خودکشی این دختر ۱۵ ساله “مشکلات اجتماعی” اعلام شده است.

شقایق محمدی دانش‌آموز کلاس اول دبیرستان بوده است.

بنا بر این گزارش طی یک سال گذشته میزان خودکشی شهروندان کُرد به ویژه در میان زنان به صورت چشمگیری افزایش یافته و این مسئله نگرانی فعالان زن را به دنبال داشته است و زنگ خطری برای جامعه کُردی قلمداد می‌شود.

 این گزارش می‌افزاید: «از آغاز سال جاری خورشیدی تاکنون، ۱۱ زن و دختر کُرد در مناطق کُردنشین ایران که میانگین سنی آنان کمتر از ۱۸ سال بوده است، با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داده‌اند».

بررسی موسسه ها اندیشگاههای پژوهشی مطالعاتی . اندیشگاههای مهم هند.اتاق فکر – محفل فکر – اندیشکده

بررسی گروه های مطالعاتی یا اندیشگاهها یا اتاق های فکر:

نوشته و ترجمه دکتر محمد عجم

مقدمه :

رتبه کشورها از نطر اندیشگاهها :

اکنون آمریکا با ۱۸۲۸ موسسه مطالعاتی – چین ۴۲۶ – انگاستان ۲۸۷ و هند ۲۶۸  موسسه مطالعاتی به ترتیب اول تا چهارم  هستند.

ایران با حدود ۳۰ موسسه در رده بسیار پایینی قرار دارد. 

دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه  ایران مهمترین اندیشکده یا اتاق فکر در ایران ارزیابی می شود ولی در سال ۲۰۱۷  در جایگاه هشتاد و دوم بهترین اندیشکده های خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفت.
در گزارش بهترین اندیشکده های جهان در سال ۲۰۱۷ که دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا آن را منتشر کرده است، ایران با ۶۴ اندیشکده در رده بیستم جهان از لحاظ تعداد اندیشکده ها قرار گرفت. در این فهرست، آمریکا با ۱۸۷۲، چین با ۵۱۲ و انگلیس با ۴۴۴ اندیشکده در رده های اول تا سوم قرار دارند.
در این گزارش، اندیشکده بروکینگز به عنوان بهترین اندیشکده جهان انتخاب شده است و موسسه روابط بین المللی فرانسه (IFRI) و بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی (آمریکا) در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.
در بین بهترین اندیشکده های غیر آمریکایی جهان نیز “موسسه مطالعات اقتصادی و بین المللی روند” ایران در جایگاه صد و سی و یکم قرار گرفته است. در این رده بندی، موسسه روابط بین المللی فرانسه ( IFRI)، Bruegel بلژیک و چاتم هاوس انگلیس سه اندیشکده برتر غیر آمریکایی جهان لقب گرفته اند.
 در فهرست ۹۰ اندیشکده برتر این منطقه، اسرائیل ۱۸ اندیشکده، مصر ۹، ترکیه ۸، امارات ۷، ، لبنان، مغرب و اردن هر کدام ۶، تونس ۵، عربستان سعودی و فلسطین هر کدام ۴، قطر و کویت هر کدام ۳،عراق، لیبی و الجزایر هر کدام ۲ و ایران، عمان، و یمن هر کدام یک اندیشکده دارند.

باید اذعان نمود عصر کنونی در مرحله انفجار اطلاعاتی می باشد و در سراسر جهان یک انقلاب اطلاعاتی در حالت تکوین می باشد. فراوانی اطلاعات، ضیق وقت و پیچیدگی مسائل سه ویژگی مهم، بلکه سه عنصر مهم، عصر کنونی به حساب می آید. به دلیل کمبود فرصت کافی برای هر نفر امکان پذیر نمی باشد که هر مسئله را به دقت بررسی کند. ضمن اینکه این مسئله به این دلیل پیچیده تر بلکه خطرناک تر می شود که بعضاً کانال های پخش اطلاعات را در اختیار دارند به راحتی می توانند افکار مردم را کنترل کنند.

 این مسئله مربوط به فقط یک فرد نمی باشد و دولت ها نیز با مسئله کسب درک صحیح از مسائل مختلف روبرو می باشند. با توجه به محدود بودن تعداد کارمندان دولت و ناکافی بودن فرصت مورد نیاز این کارمندان، برای دولت همیشه امکان پذیر نمی باشد که یک مسئله را به دقت کافی بررسی نماید. دولت ها به همین دلیل به سازمان هایی مراجعه می نمایند که وظیفه آن بررسی مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روز می باشد.

 این سازمان ها به عنوان « گروه های مطالعات » یاد می شوند. انقلاب اطلاعات، پایان کنترل دولت بر اطلاعات، پیچیدگی مسائل و اندازه کوچک دولت ها از دلایل رشد این سازمان ها می باشد. دولت ها اکنون هر چه بیشتر برای کسب نظرات مستقل بر گروه های مطالعاتی تکیه می کنند. این روند در ایالات متحده آمریکا بسیار مشهود است. مجموع تعداد گروه های مطالعاتی در این کشور ۱۷۷۷ ذکر شده است که ۳۷۴ از آن صرفاً در واشنگتن قرار دارند.

 ارتباط بین گروه های مطالعاتی و دولت های آمریکا بسیار مستحکم و تعریف شده است و در این کشور اعضای گروه های مطالعاتی به طور مرتب به سمت های رسمی و مقامات پیشین رسمی به گروه های مطالعاتی منصوب می شوند. گفته می شود که اگر رونالد ریگان در تهیه سیاست های خود از گروه مطالعاتی محافظه کار به عنوان هیریتیج فائوندیشان  Heritage Foundation  کمک می گرفت بیل کلینتون بر سازمان معتدلی به نام موسسه بروکینگس Brookings Institute  تکیه داشت و اگرجرج بوش جهت تهیه سیاست عراق از موسسه نومحافظه کار آمریکن انترپرائزAmerican Enterpriseالهام گرفته باراک اوباما از مرکز پیشرفت آمریکا     Centre For American Progress  بهره مند می شود. برخی جنگ عراق را جنگ گروه های مطالعاتی توصیف نموده اند.

 با این همه، حوزه گروه های مطالعاتی یک میدان جدید می باشد و درباره آن تا به حال مطالعات زیادی انجام نشده است. اما روابط بین المللی دانشگاه پنسلوانی در این زمینه ابتکاری انجام داده است. این موسسه به منظور مطالعه گروه های مطالعاتی در سراسر جهان برنامه ای را تحت عنوان « برنامه گروه های مطالعاتی و جوامع مدنی » طراحی نمود.

این برنامه ضمن بررسی گروه های مطالعاتی سراسر جهان آنان را درجه بندی نموده و این درجه بندی  The Global Go To Think Tanks  عنوان داده شده است.

 تعریف گروه های مطالعاتی:  

 به هنگام بررسی گروه های مطالعاتی نخستین مرحله تعیین تعریف اصطلاح « گروه مطالعاتی » بود. این دانشگاه این اصطلاح را به شرح ذیل بیان کرده است:

                         « گروه های مطالعاتی موسسات پژوهش، بررسی و مطالعات سیاست های عمومی می باشند که مسائل داخلی و بین المللی را بررسی و رهنمودهای لازم را به طراحان سیاست و مردم در اتخاذ تصمیم های آگاهانه در مسائل عمومی ارائه می نمایند. برخی از گروه های مطالعاتی متعلق به سازمان های مختلف دولتی و غیر دولتی و برخی دیگر موسسات مستقلی می باشند که بعنوان یک نهاد دائمی و نه موقت تشکیل می شوند. این موسسات گاهی بعنوان پلی بین جوامع پژوهش و طراحان سیاست عمل و به نفع عام مردم بعنوان یک صدای مستقل عمل نموده و پژوهش های اساسی و عملی را به زبان و شکل قابل فهم، معتبر و قابل دسترسی برای طراحان سیاست و مردم ارائه می نمایند.»

( رائوتلج، دانشگاه پنسلوانی، ۲۰۰۷)

 

انواع  اندیشکده‌ها

▪️اندیشکده ها میتوان بر حسب شاخصهای مختلف، از جمله «مأموریت، شرح خدمات و فعالیتها» در حوزه های زیر تقسیم بندی کرد که عبارتند از: ۱- سیاسی ۲- اقتصادی ۳- اجتماعی ۴- امنیتی و نظامی ۵- صنعت و فناوری ۶- آینده پژوهی . بعضی از اندیشکده ها تنها بر یک یا چند حوزه کاملا مرتبط متمرکز بوده و به گونه ای تخصصی عمل مینمایند، در حالی که بعضی دیگر در حوزههای مختلف و بعضآ بسیار متفاوت مشغول به فعالیت هستند .

▪️همچنین بر مبنای شاخص «حوزه و گستره عملکرد» نیز میتوان اندیشکده ها را تقسیم بندی کرد که عبارتند از: ۱- شهری یا استانی ۲- ملی ۳- بین الملی ۴- منطقه ای

▪️وبه لحاظ شاخص «وابستگیها و روابط سازمانی» نیز میتوان چنین دسته بندی کرد: ۱- مستقل ۲- دانشگاهی ۳- نیمه دولتی ۴- دولتی

هدف از انجام این مطالعه:

با توجه به اینکه نقش گروه های مطالعاتی در تهیه سیاست های دولتی و تشکیل افکار عمومی به تدریج افزایش می یابد، هدف از تهیه این گزارش بررسی نقش این گروه ها در هند می باشد. مطالعه ترکیب، ساختار و نحوه مدیریت و همچنین منابع بودجه این گروه ها نیز یکی از اهداف مهم این مطالعه بوده است. اینکه محافل ذینفع مختلف از این گروه ها چگونه استفاده می کنند نیز یک موضوع جالب توجه این مطالعه می باشد.

گزارش دانشگاه پنسلوانی در خصوص گروه های مطالعاتی

 مطالعه دانشگاه پنسلوانی در خصوص گروه های مطالعاتی در سال ۲۰۰۷ شروع شده و در آن سال یک گزارش اولیه تهیه گردید که در سراسر جهان در مجموع ۵۰۸۰ گروه های مطالعاتی را شناسائی نمود. سپس در سال ۲۰۰۸ یک گزارش دیگر ارائه شد که تازه ترین گزارش در این خصوص می باشد. در این. گزارش ۵۴۶۵ گروه های مطالعاتی را در سراسر جهان شناسائی نمود. از مجموع این گروه  های مطالعاتی، ۴۰۷ گروه برای بررسی نهائی برگزیده شدند فهرست اسامی این گروه های برگزیده شده به کارشناسان، موسسات، گروه های مطالعاتی و نهادهای اعطا کنندگان جهت کسب نظرات مشورتی ارسال گردید و براساس نظرات حاصله، فهرست های درجه بندی گروه های مطالعاتی براساس مناطق و حوزه های مختلف تهیه شده است.

 براساس این گزارش در سال ۲۰۰۸ در سراسر جهان در مجموع ۵۴۶۵ گروه های مطالعاتی وجود داشتند که نسبت به سال ۲۰۰۷ (۵۰۸۰) این تعداد نه در صد افزایش  داشته است. تعداد گروه های مطالعاتی در مناطق مختلف جهان به شرح ذیل می باشد: آمریکای شمالی:۱۸۷۲، اروپای غربی: ۱۲۰۸، آسیا: ۶۵۳، اروپای شرقی ۵۱۴، آمریکای لاتین و کاریب: ۵۳۸، آفریقا: ۴۲۴، خاور میانه و آفریقای شمالی: ۲۱۸ و استرالیا و اقیانوسیه: ۳۸٫

  تعداد گروه های مطالعاتی در کشورهای مختلف به شرح ذیل می باشد:

 

۱= آفریقا

آنگولا

۳

مالاوی

۱۳

بینن

۷

مالی

۹

بوتسوانا

۵

موریس

۲

بورکینا فاسو

۱۳

موزمبیک

۲

بوروندی

۶

نامیبا

۱۱

کیمیرون

۱۳

نایجر

۳

کیپ ورده

۱

نایجیریا

۳۸

جمهوری مرکزی آفریقا

۲

راواندا

۱

چاد

۳

سنیگال

۱۴

کانگو

۳

سیشیلس

۱

جمهوری کانگو

۷

سیریا لیئون

۱

کوت دی وائر

۱۱

سومالی

۴

گامبیا

۶

آفریقای جنوبی

۷۸

ایریتیریا

۴

سودان

۳

اتیوپی

۲۰

سووازی لند

۱

گابن

۲

تنزانیا

۱۰

غانا

۳۳

توگو

۴

گویان

۱

اوگاندا

۱۵

کینیا

۴۲

زامبیا

۸

لیسوتو

۱

زمبابوی

۱۹

لائیبیریا

۳

جمع

۴۲۴

ماداگاسکر

۲

 

 

 

۲ = استرالیا و اقیانوسیه

استرالیا

۲۸

پاپووا نیو گوئینا

۲

فیجی

۱

سامووا

۱

زلاندنو

۶

جمع

۳۸

 

۳ = آسیا

افغانستان

۶

مالدیو

۶

ارمنستان

۱۳

مغولستان

۷

آذربایجان

۱۳

نپال

۱۳

بوتان

۱

کره شمالی

۲

بنگلادش

۳۴

پاکستان

۱۸

کامبوج

۱۰

فیلپین

۱۳

چین

۷۴

سنگاپور

۶

گرجستان

۱۴

کره جنوبی

۲۹

هنگ کنگ

۲۹

سریلانکا

۱۴

هند

۱۲۱

تائیوان

۳۷

اندونزی

۲۰

تاجیکستان

۶

ژاپن

۱۰۵

تایلند

۸

قزاقستان

۸

ازبکستان

۸

قیرقیزستان

۹

ویتنام

۹

لائوس

۳

جمع

۶۵۳

مالزی

۱۷

 

 

 

۴ = خاور میانه:

الجزائر

۴

مراکش

۹

بحرین

۳

فلسطین

۱۷

قبرس

۶

قطر

۱

مصر

۲۳

عربستان سعودی

۳

ایران

۱۲

سوریه

۴

عراق

۱۵

تیونس

۸

اسرائیل

۴۸

ترکیه

۲۱

اردن

۱۳

امارات

۴

کویت

۸

یمن

۷

لبنان

۱۱

جمع

۲۱۸

لیبی

۱

 

 

 

 

 

۵ = آمریکای شمالی:

کانادا

۹۴

(واشنگتن)

۳۷۴

ایالات متحده آمریکا

۱۷۷۷

جمع

۱۸۷۱

 

۶  = اروپای شرقی:

آلبانی

۱۱

مالدووا

۵

بیلاروس

۱۲

مونتینیگرو

۴

بوسنی هرزی گووین

۱۰

لهستان

۴۰

بلغارستان

۳۳

رومانی

۵۵

کراوات

۱۰

روسیه

۱۰۷

استونی

۱۵

صربستان

۲۷

مجارستان

۴۰

اسلوواکی

۱۸

کوسووو

۳

سلووینیا

۱۹

لاتوییا

۹

اوکراین

۴۵

لیتووانیا

۱۳

جمهوری چک

۲۵

مقدونیه

۱۵

جمع

۵۱۴

 

۷ = اروپای غربی:

اندورا

۱

لاکسامبورگ

۳

اطریش

۳۶

مالتا

۴

بیلژیک

۴۹

هلند

۵۵

دنمارک

۳۲

نروژ

۱۵

فنلاند

۲۶

پرتغال

۱۹

فرانسه

۱۶۵

اسپانیا

۴۹

آلمان

۱۸۶

سوئد

۶۸

یونان

۳۴

سوئیس

۷۲

ایسلند

۷

انگلیس

۲۸۳

ایرلند

۱۴

واتیکان

۱

ایتالیا

۸۷

جمع

۱۲۰۸

لیچستین

۲

 

 

 

۸ = آمریکای لاتین:

آرژانتین

۱۲۲

گویان

۳

باهاماس

۱

هیتی

۲

باربادوس

۳

هونداروس

۷

بارمودا

۱

جامیکا

۸

بولیوی

۳۶

ماکزیک

۵۴

برزیل

۳۹

نیکاراگووا

۱۰

شیلی

۳۶

پاناما

۱۱

کولمبیا

۲۴

پاراگووی

۱۵

کوستا ریکا

۳۳

پیرو

۲۴

کوبا

۱۷

پورتو ریکو

۵

دومینیک

۲

سنت کیتس – نیویس

۱

جمهوری دومینیک

۱۳

سنت لوسی

۱

اکوادور

۱۲

سنت وینسنت

۱

السلوادور

۱۲

ترینیداد ایند توباگو

۸

غرناطه

۱

اوروگووی

۹

گادیلوپ

۴

ونزوئلا

۱۱

گوته مالا

۱۲

جمع

۵۳۸

 

گزارش سال ۲۰۰۸ از مجموع ۵۴۶۵ گروه های مطالعاتی ۴۰۷ گروه های مطالعاتی بعنوان

گروه های شاخص برگزیده شده.

در این فهرست از مجموع ۴۰۷ گروه مطالعاتی، هشت گروه آن به هند تعلق داشتند که به شرح ذیل می باشند.

بررسی گروههای مطالعاتی و اندیشگاه های هند

 ۱٫ مرکز بررسی جامعه مدنی Centre For Civil Society

۲٫ گروه سیاست دهلی  Delhi Policy Group

۳٫ شورای هندی تحقیقات در روابط اقتصادی  بین المللی

Indian Council for Research on International Economic Relations

۴٫ موسسه پژوهش های دفاعی و راهبردی

Institute for Defence and Strategic Studies

۵٫ موسسه توسعه بین الملل  International Development Enterprises

۶٫ موسسه لیبرتی  Liberty Institute

۷٫ گروه پژوهش راهبردی  Strategic Foresight Group

۸٫ موسسه انرژی و منابع  The Energy and Resource Institute

 این در حالی است که در گزارش سال ۲۰۰۷ از مجموع ۵۰۸۰ گروه مطالعاتی ۲۱۷ گروه مطالعاتی برای بررسی بیشتر برگزیده شده بودند و ۹ گروه به هند تعلق داشتند:

 که علاوه بر موارد بالا 

   – موسسه مطالعات صلح و درگیری

Institute for Peace and Conflict Studies

   -. موسسه علوم اجتماعی هند  ISS

   – شورای ملی تحقیقات اقتصاد کاربردی  NCAER

    – بنیاد پژوهش آبزرور  ORF  

 یاد آور می شود که در دو فهرست بالا اسامی پنج گروه ذیل مشترک می باشند یعنی این پنج

 

گروهر گزارش سال ۲۰۰۸ فهرست از پنجاه گروه مطالعاتی مهم در سراسر جهان تهیه شده که صرفاً یک موسسه هندی به نام موسسه مطالعات دفاعی و راهبردی ثبت شده است. از این نظر موسسه یادشده یک موسسه سطح جهانی و مهم ترین گروه مطالعاتی در هند می باشد.

 

گزارش سال ۲۰۰۸ فهرستی از ۲۵ گروه مهم آسیایی نیز تهیه شده است که در آن فهرست چهار گروه های مطالعاتی هندی به شرح ذیل وجود دارند: ۱٫ موسسه مطالعات دفاعی و راهبردی. ۲٫ مرکز بررسی جامعه مدنی. ۳٫موسسه انرژی و منابع  و ۴٫ موسسه لیبرتی.

 

با عنایت به مراتب فوق فهرست دوازده گروه مطالعاتی هند که در ردیف مهم ترین گروه های مطالعاتی جهان قرار دارد به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.

 ۱٫ موسسه مطالعات دفاعی و راهبردی

Institute for Defence and Strategic Studies

۲٫ گروه سیاست دهلی  Delhi Policy Group

۳٫٫شورای هندی تحقیقات در امور اقتصادی بین المللی

Indian Council for Research on International Economic Relations

۴٫ گروه پژوهش راهبردی   Strategic Foresight Group

۵٫موسسه انرژی و منابع  The Energy and Resource Institute

۶٫ موسسه مطالعات صلح و درگیری  Institute for Peace and Conflict Studies

۷٫ موسسه علوم اجتماعی هند  ISS

۸٫٫ شورای ملی تحقیقات اقتصاد کاربردی  NCAER

۹٫ بنیاد تحقیقات آبزرور  ORF

۱۰٫ . مرکز برای جامعه مدنی Centre For Civil Society

۱۱٫ موسسه توسعه بین الملل  International Development Enterprises

۱۲٫ . موسسه لیبرتی  Liberty Institute

 موسسات مورد مطالعه:

این بررسی بیست گروه مطالعاتی هند را مورد مطالعه قرار داده است. علت برگزیدن این موسسات به شرح می باشد.

در مرحله اول شورای امور جهانی هند با توجه به این که این موسسه تنها گروه مطالعاتی وزارت امور خارجه هند می باشد شامل این بررسی شده است. سپس تمام دوازده گروه مطالعاتی هندی که مورد توجه بررسی دانشگاه پنسلوانی قرار گرفته نیز مشمول بررسی می باشند. مرکز علوم انسانی دهلی نو تنها گروه مطالعاتی می باشد که مستقیماً توسط وزارت امور خارجه فرانسه در هند اداره می شود و به همین دلیل شامل بررسی شده است. مرکز مطالعات چین در چینایی صرفاً یک کشور را مورد مطالعات خود قرار داده و به همین دلیل مورد توجه ما قرار گرفته است. علت گنجاندن بنیاد ملی دریایی و مرکز مطالعات جنگ زمینی در این مطالعه این است که این دو گروه متعلق به حوزه نظامی می باشند. انجمن صاحبان روزنامه های هندی گروه مطالعاتی تشکیل شده توسط صاحبان روزنامه ها می باشد و شورای تحقیقاتی موسسات رسانه ای یک گروه مطالعاتی تشکیل شده توسط موسسات رسانه ای است. علت شمولیت این دو موسسه در این مطالعه اهمیت رسانه ای آن است. شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر از این نظر مهم ترین کانون مشاوره می باشد که گزارش آن مستقیماً به دست نخست وزیر کشور می رسد و دفتر نخست وزیر طبق این گزارش ها اقدام می کند. لذا موسسه مذکور نیز مشمول بررسی می باشد. از این نظر می توان گفت که موسساتی تحت بررسی این مطالعه مهم ترین گروه های مطالعاتی کشور می باشند و از حوزه های ویژه خود نمایندگی می کنند.

شورای امور جهانی هند

The Indian Council of World Affairs

شورای امور جهانی هندی در سال ۱۹۴۳ توسط گروهی از روشنفکران هندی به رهبری آقای سر تیج بهادر ساپرو بعنوان یک گروه مطالعات تشکیل شد. این موسسه بعنوان یک سازمان غیردولتی، غیرسیاسی و غیرتجاری تشکیل شده و طبق قانون ثبت انجمن ها سال ۱۸۶۰ ثبت گردید. هدف از تشکیل این موسسه صرفاً مطالعه روابط بین المللی و امور خارجی بود. این موسسه از زمان تشکیل خود جهت نیل به هدف خود تلاشهای گسترده انجام داده است.

آقای سر تیج بهادر ساپرو در تاریخ ۸ دسامبر ۱۸۷۵ در علی گر، ایالت اتار پرادش، متولد گردید. وی به یک خانواده هندو براهمن کشمیری تعلق داشته و یک وکیل معروف دادگاه عالی اله آباد بود. آقای ساپرو که یک حقوقدان برجسته بوده یک حزب سیاسی به نام « حزب لیبرال هند»

Indian Liberal Party تشکیل داده بود. وی از حامیان مذاکره با دولت انگلیس بوده و خواهان استقلال کشور نبود. آقای ساپرو باتوجه به فعالیت های سیاسی خود در مجالس ایالتی و مرکزی هند عضویت داشته است. دولت انگلیس در سال ۱۹۲۲ به وی خطاب Sir اعطاء نمود. در واقع ساپرو همیشه سیاست معتدل را دنبال نموده و حتی ماهاتما گاندی را مورد انتقاد قرار داد. وی مخالف جنبش عدم همکاری با انگلیس به رهبری گاندی مخالف بوده اما در برخی موارد بین انگلیس و گاندی میانجیگری کرد. البته حزب لیبرال او نتوانست بین مردم نفوذ پیدا کند و صرفا بهً یک مرکز مباحثه و تبادل نظر تبدیل شده بود. وی در سال ۱۹۴۳ شورای هندی امور جهانی هند را تشکیل داد. ساپرو اگرچه یک رهبر محترم در هند بعد از استقلال این کشور بوده، اما با توجه به مخالفت وی با حزب کنگره و ماهاتما گاندی میزان محبوبیت او بین مردم درسطح پائین  قرار داشت و به همین دلیل بعد از استقلال هند در هیچ سمت رسمی منصوب نشد. آقای ساپرو در تاریخ ۲۰ ژانویه ۱۹۴۹ در اله آباد فوت کرد. البته انجمنی که وی تشکیل داده حتی بعد از ارتحال او نیز به فعالیت های خود ادامه داده و عملاً به یک سازمان دولتی تبدیل شد. این موسسه تعدادی از کنفرانس های بین المللی و تاریخی از جمله « کنفرانس روابط آسیائی» Asian Relations Conference در سال ۱۹۴۷ به رهبری خانم ساروجنی نائیدو، یکی از رهبران معروف جنبش استقلال هند و حزب کنگره، و همچنین کنفرانس « سازمان ملل و نظم نوین جهانی »                                                         United Nations and the New World Order در سال ۱۹۹۴ برگزار نموده است. این موسسه کنفرانس ها، نشست ها و برنامه های تبادل نظر را بصورت موردی برگزار می نماید.

پندت جواهر لعل نهرو، نخستین نخست وزیر هند، که نخستین وزیر امور خارجه و معمار سیاست خارجه این کشور نیز بوده کراراً از این موسسه جهت تبادل نظر با روشنفکران و کارشناسان رشته امور خارجه بازدید می کرد. این موسسه در یک ساختمان مجلل به مساحت حدود دو هکتار در خیابان باراخامبا در دهلی نو مستقر می باشد. این ساختمان که با کمک مالی دولت مرکزی هند احداث گردیده در ماه مه سال ۱۹۵۵  توسط پندت جواهرلعل نهرو، نخست وزیر هند، افتتاح و براساس نام بنیانگذار انجمن یعنی آقای سر تیج بهادر ساپرو بعنوان « ساپرو هائوس » نامیده شد.

تعدادی از گروه های مطالعاتی معروف از جمله 

 Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA)        (موسسه مطالعات و بررسی های دفاعی)،

 School of International Studies ( موسسه مطالعات بین المللی که بعداً در دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلی ادغام شد)، Children’s Film Society of India(انجمن فیلم کودکان) و                   Press Institute of India (موسسه مطبوعات هند) در همین ساختمان تشکیل یافتند.  

 

موسسه پژوهش ها و بررسی های دفاعی

The Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA)

 intConferenc

موسسه مطالعات و بررسی های دفاعی یک نهاد مستقل، بیطرف و با هدف مطالعات و پژوهش در جوانب مختلف دفاع و امنیت می باشد. ماموریت این موسسه مطالعه مسائل امنیتی داخلی و بین المللی از طریق گردآوری و انتشار اطلاعات در مسائل مربوط به دفاع و امنیت می باشد. این موسسه یک گروه مطالعاتی معروف در سطح بین المللی می باشد.

کارشناسان رشته های مختلف این موسسه به حوزه های گوناگون جامعه از جمله دانشگاه ها، رسانه ها و نیروهای دفاعی و نهاد های نظامی و غیرنظامی تعلق دارند و دیدگاه های متنوع را نمایندگی می کنند. تعدادی از مقامات شاغل و بازنشسته سازمان های دولتی نیز گاهی با این موسسه همکاری می کنند.

 فعالیت های پژوهشی در این موسسه براساس یک دستورکار مشخص انجام می گیرند. مجلات، مقالات، گزارش ها و کتب از وسایل اصلی انتشار و انتقال سیاست ها، دیدگاه ها و بررسی های این موسسه می باشند. رسانه های کشور مقاله های منتشر شده توسط کارشناسان این موسسه را مرتباً درج می نمایند که یک وسیله مهم انتقال دیدگاه موسسه می باشد. برخی از این کارشناسان بطور مرتب در مباحثه های تلویزیونی شرکت و با رسانه های مختلف گفتگو می کنند. 

این موسسه از زمان تشکیل خود بعنوان یک مرکز بررسی جوانب مختلف امنیت ملی و بین المللی بوده و هر سال تعدادی از کنفرانس های ملی و بین المللی را برگزار می نماید. تشکیل میزگردها و کارگاه ها در مسائل و تحولات مهم مختلف از وظائف عمده این موسسه می باشد. این موسسه هر هفته در روز جمعه ساعت ۳۰/۱۰ صبح دو سمینار را بطور همزمان برگزار می نماید. کارشناسان این موسسه در این سمینارها در زمینه مسائل روز نظرات خود را ابراز می نمایند. این سمینارها فرصت خوبی برای تبادل نظر بین تحلیلگران، اساتید، خبرنگاران و طراحان سیاست می باشد.

 تاریخچه

موسسه مطالعات و بررسی های دفاعی در تاریخ ۱۱ نوامبر سال ۱۹۶۵ بعنوان یک انجمن تشکیل شده بود. ماموریت این موسسه تامین ارزیابی های منطقی از مسائل مربوط به امنیت ملی و بین المللی می باشد. این موسسه به ابتکار آقای یاشوانت رائو چاوان، وزیر دفاع هند، تشکیل شده و از ابتدا در طراحی سیاست های خارجی و امنیتی هند به ویژه در مسائل هسته ای، بودجه دفاعی و تهدیدهای متعارف و غیرمتعارف به هند نقش مهمی ایفا نموده است.

این موسسه برای مقامات نظامی و غیرنظامی برنامه های سالانه آموزش برگزار می نماید. کارشناسان داخلی و خارجی این موسسه در این برنامه ها شرکت می نمایند.

این موسسه توسط یک شورای اجرائی اداره و بودجه آن توسط وزارت دفاع تامین می شود.

 

شورای اجرائی

 1. ۱٫  آقای ای.کی.آنتونی ، وزیر دفاع، رئیس موسسه
 2. ۲٫  خانم مادهو بهاللا.، عضو، پروفسور بهاللا از دانشگاه کانادا مدرک دکترا گرفته و استاد در مطالعات آسیای شرقی در دانشگاه دهلی می باشد. وی کارشناس رشته سیاست خارجی، امنیت و اقتصاد سیاسی چین، سیاست خارجی آمریکا و تئوری روابط بین المللی می باشد و در این موضوعات بیش از ۲۰ مقاله و کتاب به چاپ رسانده است.
 3. ۳٫  آقای ناریش چاندرا، عضو، قائم مقام پیشین دفتر دولت مرکزی و سفیر پیشین هند در آمریکا می باشد. وی در سمت های مختلف ارشد دولتی اشتغال داشته است.
 4. ۴٫   مارشال هوائی ساتیش جی انعامدار ، عضو، معاون فرمانده نیروی هوائی هند.
 5. ۵٫   آقای ایندرا مالهوترا، عضو، سردبیر پیشین روزنامه تایمزآوایندیا و ستون نویس معروف کشور.
 6. ۶٫   آقای بی .اس. مالک، عضو، ژنرال بازنشسته که از دانشگاه مدراس دکترا گرفته است.
 7. ۷٫  آقای راجگوپالان، عضو، سفیر پیشین هند در کوبا و گویان. وی در نمایندگی های هند در روسیه، هنگ کنگ، چین، ژاپن، موریس و عربستان سعودی ماموریت داشته است و به زبان های چینی، فرانسوی و اسپانیوی صحبت می کند.
 8. ۸٫  آقای پرادیپ کومار، عضو، قائم مقام وزارت دفاع
 9. ۹٫   خانم نیروپاما رائو، عضو، قائم مقام وزارت امور خارجه
 10. ۱۰٫                 ناریندرا اس سیسودیا، عضو و مدیر کل موسسه. وی در ژانویه سال ۲۰۰۵ به این موسسه منصوب شد و مدیرکل وزارت دفاع، مدیرکل دفتر شورای امنیت ملی، قائم مقام تامین و تولیدات دفاعی و عضو هیئت مشاور امنیت ملی بوده است.
 11. ۱۱٫                 آقای تامس ماتیو، عضو، معاون مدیرکل موسسه
 12. ۱۲٫                 آقای اودی بهانو سینگ، نماینده کارمندان موسسه

 ارتباط بین المللی

این موسسه با موسسات و سازمان های مشابه خارجی بطور مرتب مذاکره دوجانبه برگزار می نماید. مذاکره با چنین موسسات در مسائل مورد توافق دوجانبه و بطور متناوب در دو کشور برگزار می شود. کارشناسان دو کشور در مسائل مورد نظر مقاله های خود را ارائه می نمایند و سپس مباحثه انجام می گیرد. گاهی اوقات گزارش های اینگونه برنامه ها چاپ هم می شوند.

این موسسه تا به حال با موسسات ذیل مذاکره دوجانبه برگزار نموده است:

 موسسه مطالعات بین المللی و راهبردی بنگلادش

 Bangladesh Institute of International and Strategic studies

مرکز مطالعات راهبردی بیگن – سادات

 Begin – Sadat Centre for Strategic Studies

مرکز مطالعات و اطلاعات دفاعی ، کوبا

 Centre for Defense Studies and Information, Cuba

مرکز تحقیقات راهبردی تحت سرپرستی رئیس جمهور تاجیکستان

 Centre for Strategic Research under the President of the

Republic of Tajikistan

موسسه روابط معاصر بین المللی چین

China Institute of Contemporary International Relations

 موسسه مطالعات بین المللی چین

  China Institute of International Studies

 شورای همکاری امنیتی در آسیا پاسیفیک

 Council for Security Cooperation in the Asia Pacific

 مرکز تحقیقات و مطالعات راهبردی امارات

 Emirates Center for Strategic Studies and Research

 موسسه مطالعات راهبردی ملی

 Institute for National Strategic Studies

 موسسه روابط بین المللی و راهبردی

 Institute of International and Strategic Relations

 موسسه مطالعات سیاسی و بین المللی ایران

 Institute of Political and International Studies, Iran

 موسسه مطالعات راهبردی ، اسلام آباد

 Institute of Strategic Studies (ISS), Islamabad

 موسسه تحقیقات صلح بین المللی، اوسلو

 International Peace Research Institute, Oslo

 موسسه امور بین المللی ژاپن

    Japan Institute of International Affairs

موسسه مطالعات راهبردی قزاقستان

 Kazakhstan Institute for Strategic Studies

 بنیاد کونارد آدینور

 Konrad Adenauer Foundation

 دانشگاه ملی چینگوچی

 National Chengchi University

 موسسه ملی برای مطالعات دفاعی

 National Institute for Defense Studies

 موسسه مطالعات راهبردی روسیه

 Russian Institute for Strategic Studies (RISS)

 دانشگاه سیچووان

 Sichuan University

 موسسه امور بین المللی آفریقای جنوبی

 South African Institute of International Affairs

بعلاوه، این موسسه با هیئت های کشورهای مختلف نیز در مسائل مختلف تبادل و میزگردها برگزار می نماید.

 حضور کارشناسان این موسسه در رسانه ها

کارشناسان این موسسه در روزنامه های مختلف مرتباً مقاله هایی درج می نمایند که بطور نمونه ۱۴ مقاله نوشته شده توسط این کارشناسان اشاره می شود.

    Strains in Japan – US security alliance

«مشکلات ائتلاف امنیتی ژاپن و آمریکا»، به قلم راجارام پاندا، در « دکن هیرالد» مورخ ۳ نوامبر، ۲۰۰۹: این مقاله معتقد است که دیدار آتی باراک اوباما فرصتی را به ژاپن جهت اعمال رویکرد جدیدی در روابط دوجانبه خواهد بخشید.

    Opium, charity and Kabul’s war economy

«تریاک و اقتصاد جنگ کابل»، مقاله شانتی مارئیت دی سوزا در روزنامه «بیزنس اسیندارد»، مورخ ۳۰ اکتبر ۲۰۰۹٫ این مقاله نوشت: سیاست های مبتکرانه ضد مواد مخدر به همکاری بیشتر منطقه ای، گشت زنی مشترک مرزی، مبادله اطلاعات و اقدامات حقوقی به ویژه تامین شغل جانشین نیاز دارد.

    Deadliest insurgency yet

«کشنده ترین شورش»، مقاله پی.وی.شنکر در روزنامه « پایونیر».در ضمن این مقاله آمده است: مائوئیست ها بزرگ ترین حمله خود را علیه دولت به راه انداخته اند و اگرچه دولت می گوید که مصمم به انجام حمله متقابل می باشد، روش آن مبهم می باشد.

    Securing India’s interests in Afghanistan

«حفظ منافع هند در افغانستان»، مقاله شانتی مارئیت دی سوزا در روزنامه «هندو» مورخ ۲۳ اکتبر ۲۰۰۹٫ در این مقاله آمده است، بدون توجه به تصمیم های آمریکا در خصوص آینده خود در افغانستان، هند باید به روابط با کابل ادامه دهد. اما برای این منظور سیاست مشخصی را اتخاذ نماید.

    Dealing with the dragon

« برخورد با اژدها»، مقاله نامرتا گوسوامی در مجله « آئوت لوک» مورخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۹٫ در این مقاله آمده است، هند باید به منظور دلسرد نمودن رفتار مهاجمانه چین نسبت به ایالت آروناچل پرادش مکانیسم بازدارنده خود را تحکیم نماید.

    Dangerous liaisons

« روابط خطرناک» ، مقاله توماس ماتیو در روزنامه «هندوستان تایمز» مورخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۹٫ این مقاله می نویسد که تسلیحات آمریکائی موجب بروز مسابقه تسلیحاتی در آسیای جنوبی می شوند.

    Expect new connections between Asia’s largest democracies, India and Indonesia

« ارتباطات جدید بین بزرگ ترین دموکراسی های آسیا – هند و اندونزی»، مقاله پنکج جها در روزنامه «جاکارتا گلوب» مورخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۹٫این مقاله نوشت: هند و اندونزی درپی انتخابات موفقیت آمیز به روند اصلاحات اقتصادی خود ادامه می دهند. لازم است که همکاری دوجانبه در زمینه های دفاعی، فناوری، انرژی، علوم، کشاورزی، سرمایه گذاری و صنایع سطح کوچک نیز بررسی شود.

    Turning success into failure

« تبدیل توفیق به ناکامی»، مقاله آجه لیله در روزنامه «ایندین اکسپرس» مورخ اول سپتامبر ۲۰۰۹٫ در بخشی از این مقاله آمده است: ماموریت هند به کره ماه که درباره آن بیش از حد تبلیغات شده بود، در تاریخ ۲۹ آگوست بطور ناگهانی متوقف گردید چرا که ارتباط ما با سفینه قطع شد.

    Afghan polls: Democracy in difficult times

« انتخابات افغانستان: دموکراسی در زمان مشکل»، مقاله شانتی مارئیت دی سوزا در وب سایت «ریدف» مورخ ۱۸ آگوست ۲۰۰۹٫ در بخشی از این مقاله آمده است: عملکرد رئیس جمهور افغانستان از نظر خروج نیروهای آمریکا از این کشور بسیار مهم می باشد.

    Blood stained hills of Assam

« تپه های خون آلوده آسام»، مقاله نامرتا گوسوامی در مجله «آئوت لوک» مورخ ۱۴ آگوست ۲۰۰۹٫ این مقاله می نویسد که تشنج نژادی جاری در تپه های کاچار آسام بین قبیله های جیمی و دیماسا را می توان از طریق رایزنی سیاسی دوجانبه و اقدامات مناسب دولتی حل و فصل نمود.

    Japan poised for political change

« ژاپن در آستانه تغییر سیاسی »، مقاله راجارام پاندا در روزنامه « دکن هیرالد » مورخ ۱۰ آگوست ۲۰۰۹٫ در بخشی از این مقاله آمده است: مردم از نحوه مدیریت حزب دموکراتیک لیبرال دلسرد شده اند.

    Lessons from an atomic catastrophe

« درس ها از فاجعه اتمی»، مقاله ان.اس.سیسودیا در روزنامه «هندو» مورخ ۶ آگوست ۲۰۰۹٫ در بخشی از این مقاله آمده است: اجازه ندهید سابقه فاجعه آمیز هیروشیما آینده جهان شود.

    Elements of a 21st century space policy

«عوامل سیاست فضائی قرن بیست و یکم»، مقاله پیتار گارستون در مجله «اسپیس ریویو» مورخ ۳ آگوست ۲۰۰۹٫ در بخشی از این مقاله آمده است: دولت اوباما درباره سیاست فضائی ملی آمریکا رهنمودهای ریاست جمهوری صادر نموده است. این رهنمودها خواستار تجدید نظر در این سیاست شده است.

    Are our defence acquisition in a mess?

«آیا عملیات خریداری دفاعی ما با مشکل مواجه شده است؟»، مقاله ناریندرا سیسودیا در روزنامه «اکونامیک تایمز» مورخ ۳۱ جولای ۲۰۰۹٫ در بخشی از این مقاله آمده است، خریداری تسلیحات مانند خریداری ماشین یا کامپوتر نیست. بازار تسلیحات بسیار پیچیده است. فروش تسلیحات توسط دولت ها و مقررات چندجانبه صادرات کنترل می شود در حالی که مشتری معمولاً دولت یا نهاد دولتی می باشد.

 conferenceInt.

سلسله مراتب در این موسسه

مدیرکل این موسسه ارشد ترین مقام این موسسه می باشد. معاون مدیرکل در ردیف دوم قرار دارد. در این موسسه یک بخش به نام « کرسی لال بهادر شاستری» تشکیل شده است. شاستری دومین نخست وزیر هند بود. این بخش مسائل راهبردی را بررسی می نماید و رئیس آن در ردیف سوم قرار دارد. معاون برجسته در ردیف چهارم و مشاور پژوهش در ردیف پنجم قرار دارد. این سلسله مراتب متعلق به مقامات دائمی این موسسه می باشد و پژوهشگران و کارشناسان مهمان و مقامات دولتی هندی که برای انجام برخی ماموریت به این موسسه مامور می شوند معمولاً بعنوان کارشناسان ارشد نگریسته می شوند. سلسله مراتب تفصیلی در این موسسه به شرح ذیل می باشد.

Director General                      مدیرکل

Deputy Director General                معاون مدیر کل

Lal Bahadur ShastriChair                    کرسی لال بهادر شاستری

Distinguished fellow                             معاون برجسته

Advisor Research                      مشاور پژوهش

Senior Fellow                        معاون ارشد

Research Fellow                           معاون پژوهش

Research Officer                      مسئول پژوهش

Associate Fellow                      همکار معاون

 

فهرست اسامی کارشناسان موسسه

۱٫   آقای ان.اس.سیسودیا، مدیرکل

۲٫   آقای توماس ماتیو، معاون مدیر کل

۳٫   خانم هیم لاتا لوهانی، معاون مدیر کل

۴٫   آقای آرویند لال گوپتا، کارشناس مرکز لال بهادر شاستری

۵٫   آقای وینود کی میشرا، Distinguished Fellow

۶٫   آقای وی پی دات، Distinguished Fellow

۷٫   یاسویوکی ایشیدا ، Visiting International Fellow

۸٫   آقای پیتار گارستن، Visiting International Fellow

۹٫   آقای سودیش ام رانا، Visiting International Fellow

۱۰٫                 کییوتا توموکو، Visiting International Fellow

۱۱٫                 خانم آنتوئین لیوسکوئیس، Visiting International Fellow

۱۲٫                 آقای ماکس سینگار، Visiting International Fellow

۱۳٫                 آقای آرویند کادیان، Visiting Research Fellow

۱۴٫                 آقای اس.دی.مونی، Visiting Fellow

۱۵٫                 آقای جی بالاچاندران، Visiting Fellow

۱۶٫                 آقای ناریندرا پاندا، Visiting Fellow

۱۷٫                 آقای رامیش پادکی، Advisor, Research

۱۸٫                 آقای پی.کی.اوپادیای، Advisor, Research

۱۹٫                 آقای سوجیت داتا، Senior Fellow

۲۰٫                 آقای راجارام پاندا، Senior Fellow

۲۱٫                 آقای پی. استوبدان، Senior Fellow

۲۲٫                 آقای علی احمد، Research Fellow

۲۳٫                 خانم اسمرتی اس پاتنایک، Research Fellow

۲۴٫                 آقای دی. پی.کی. پیلائی، Research Fellow

۲۵٫                 خانم شیبونتی رای دادوال، Research Fellow

۲۶٫                 خانم پوشپیتا داس، Research Fellow

۲۷٫                 خانم سری رادا داتا، Research Fellow

۲۸٫                 آقای کی.سی. دیکشیت، Research Fellow

۲۹٫                 آقای پی.وی.رامانا، Research Fellow

۳۰٫                 خانم مینا سینگ رای، Research Fellow

۳۱٫                 آقای آرویند داتا، Research Fellow

۳۲٫                 آقای پی.کی.گوتم، Research Fellow

۳۳٫                 آقای اس.کالیانارامان، Research Fellow

۳۴٫                 آقای وی کریشناپپا، Research Fellow

۳۵٫                 آقای آجه لیله، Research Fellow

۳۶٫                 چودری ویویانا ساستری، Research Fellow

۳۷٫                 آقای دیپک شرما، Research Fellow

۳۸٫                 آقای راج شوکلا، Research Fellow

۳۹٫                 آقای اوتام کومار سینگ، Research Fellow

۴۰٫                 آقای هاریندرا سینگ، Research Fellow

۴۱٫                 خانم روچیتا بیری، Research Officer

۴۲٫                 خانم سومیتا کومار، Research Officer

۴۳٫                 آقای راجیو نایان، Research Officer

۴۴٫                 آقای اودی بهان سینگ، Research Officer

۴۵٫                 آقای اس.ام. فیضان احمد، Research Assistant

۴۶٫                 ساندیپ آناند، Research Assistant

۴۷٫                 خانم مونالیزا جوشی، Research Assistant

۴۸٫                 خانم پارانامیتا بارووا، Research Assistant

۴۹٫                 آقای اس. راجاسیمان، Research Assistant

۵۰٫                 خانم میدها بیشت، Research Assistant

۵۱٫                 آقای کارتیک بوماکانتی، Research Assistant

۵۲٫                 آقای اس ساموئیل راجیو، Research Assistant

۵۳٫                 آقای مهتاب عالم رضوی، Research Assistant

۵۴٫                 آقای آویناش ای گودبولی، Research Assistant

۵۵٫                 آقای شمشاد خان، Research Assistant

۵۶٫                 آقای راهول میشرا، Research Assistant

۵۷٫                 آقای سانجیو کومار سریواستاوا، Research Assistant

۵۸٫                 خانم گونجان سینگ، Research Assistant

۵۹٫                 خانم پیریانکا سینگ، Research Assistant

۶۰٫                 آقای پراشانت کومار سینگ، Research Assistant

۶۱٫                 آقای ذاکر حسین، Research Assistant

۶۲٫                 آقای جاگان نات پاندا، Associate Fellow

۶۳٫                 خانم آرپیتا آنانت، Associate Fellow

۶۴٫                 آقای پانکاج کومار جها، Associate Fellow

۶۵٫                 آقای پی.کی.پرادهان، Associate Fellow

۶۶٫                 آقای لاکشمن کومار بیهیرا، Associate Fellow

۶۷٫                 آقای ویشال چاندرا، Associate Fellow

۶۸٫                 خانم شانتی مارئیت دی سوزا، Associate Fellow

۶۹٫                 خانم نامرتا گوسوامی، Associate Fellow

۷۰٫                 خانم ریشمی قاضی، Associate Fellow

۷۱٫                 آقای آناند کومار، Associate Fellow

۷۲٫                 آقای وینود ای کومار، Associate Fellow

۷۳٫                 آقای آلوک آر موکوپادیائی، Associate Fellow

۷۴٫                 آقای نیهار نایاک، Associate Fellow

۷۵٫                 آقای چیریان ساموئیل، Associate Fellow

۷۶٫                 آقای ویویک کوشیک ، Associate Fellow 

 عضویت

موسسه مطالعات دفاعی و راهبردی می تواند افراد و موسسات مرتبط با مطالعات در زمینه های دفاعی، راهبردی و امنیتی بعنوان عضو بپذیرد. شورای اجرائی این موسسه مسئول تدوین مقررات مربوط به عضویت می باشد. این موسسه دو نوع عضویت اعطا می نماید: عضویت دائم و عضویت سازمانی. هزینه عضویت دائم ۶۰۰۰ روپیه می باشد که فقط یک بار پرداخت می شود و هزینه عضویت سازمانی ۲۰۰۰ روپیه سالانه می باشد. اعضای دائم و سازمانی دو مجله این موسسه به عناوینStrategic Analysis   و Strategic Digest را بطور رایگان دریافت می نمایند و علاوه بر استفاده از کتاب خانه موسسه می توانند در رأی گیری در مجمع عمومی موسسه نیز شرکت داشته باشند.

تسهیلات تحقیقات برای کارشناسان خارجی

این موسسه به پژوهشگران خارجی متعلق به کشورهای سارک و غیرسارک  تسهیلات تحقیقات اعطا می نماید. متقاضیان خارجی متعلق به کشورهای غیرسارک باید در گروه های مطالعاتی معروف، موسسات تحقیقات سیاست و یا دانشگاه ها حداقل از سه سال تجربه داشته باشند و یا سرگرم انجام تحصیلات دکترا در دانشگاه ها باشند. حوزه مطالعه این افراد باید یکی از ذیل باشد: آسیای جنوبی، آسیای شرقی، آسیای غربی، روسیه، آمریکا، آفریقا، تروریسم، مسائل هسته ای، تسلیحات کشتارجمعی، تهدیدات غیرمتعارف، امنیت انرژی، امنیت، دفاع، اقتصاد، مدیریت و صنایع دفاعی.

پژوهشگران با پرداخت هزینه اقامت که بین ۷۵۰۰ روپیه تا ۲۲۵۰۰ روپیه ماهانه قرار دارد، می توانند از تمام تسهیلات موسسه استفاده نمایند.

این موسسه پژوهشگران را از کشورهای سارک (غیر از هند) جهت برقراری ارتباط با جامعه تحقیقاتی هند و انجام تحقیقات در موضوعات امنیت منطقه ای و بین المللی دعوت می نماید. کارشناسان متعلق به دانشگاه های معروف، گروه های مطالعاتی، مقامات دولتی و افراد معروف می توانند دراین خصوص درخواست نمایند. پژوهشگران برای مدت ۹ ماه دعوت می شوند و علاوه بر هزینه های سفر و اقامت، ماهانه ۲۰ هزار روپیه پرداخت می شوند.

 تسهیلات

موسسه مطالعات و بررسی های دفاعی دارای تسهیلات خوبی برای برگزاری سمینارها، کنفرانس ها و کارگاه ها می باشد. تعدادی از سازمان های دولتی و خصوصی از جمله وزارت دفاع، کنفدراسیون صنایع هند، نیروهای مسلح، بانک ها و سفارت خانه ها از این تسهیلات استفاده می نمایند. تسهیلات این موسسه علاوه بر ساختمان های اداری متشکل از یک تالار بزرگ با ظرفیت ۱۷۵ صندلی، دو اتاق بزرگ سمینار با ظرفیت ۶۵ – ۷۰ صندلی، دو اتاق کنفرانس با ظرفیت ۲۵ – ۵۰ صندلی، یک باغ بزرگ با مساحت ۳۰۰۰ متر مربع، یک باغ کوچک با مساحت ۱۷۵۰ متر مربع، یک صحن به مساحت ۸۰۰ مترمربع و یک هال زیر زمینی به مساحت سه هزار متر مربع می باشد. اجاره این تسهیلات یکی از منابع مهم درآمد این موسسه می باشد.

 تالار با ظرفیت ۱۷۵ صندلی

 اتاق سمینار با ظرفیت ۶۵ – ۷۰ صندلی

 اتاق  کنفرانس با ظرفیت ۲۵ – ۵۰ صندلی

 باغ بزرگ به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع

 باغ کوچک به مساحت ۱۷۵۹ متر مربع

 صحن به مساحت ۸۰۰ متر مربع

 هال زیر زمینی به مساحت ۳۰۰۰ مترمربع

گروه های کارشناسی:

موسسه مطالعات راهبردی و دفاعی هند هر سال برای خود یک دستورکار پژوهش تهیه می نماید و کارشناسان خود را طبق نیازهای این دستورکار به گروه های مختلف تقسیم می کند.

فعلاً این موسسه ۹ گروه کارشناسی تشکیل داده است. عناوین این گروه ها و اعضای آن به شرح ذیل می باشد.

۱٫ آسیای جنوبی

آرویند گوپتا، رئیس کرسی لال بهادر شاستری

اس.دی.مونی، معاون مهمان

خانم سری رادا داتا، معاون پژوهش

خانم اسمرتی اس پاتنایاک، معاون پژوهش

خانم سومیتا کومار، مسئول پژوهش

آناند کومار، همکار معاون

ویشال چاندرا، همکار معاون

نیهار نایاک، همکار معاون

۲٫ امور نظامی

تامس ماتیو، معاون مدیر کل

رامیش پهادکی، مشاور، پژوهش

علی احمد، معاون پژوهش

کی سی دیکشیت، معاون پژوهش

آرویند داتا، معاون پژوهش

اس.کالیانارامان، معاون پژوهش

وی. کریشناپا، معاون پژوهش

دی.پی.کی. پیلائی، معاون پژوهش

دیپاک شرما، معاون پژوهش

هاریندرا سینگ، معاون پژوهش

راج شوکلا سینگ، معاون پژوهش

۳٫ امور هسته ای، آمریکا و اروپا

تامس ماتیو، معاون مدیرکل

جی بالاچاندران، معاون مهمان

راجیو نایان، مسئول پژوهش

چودری وییاننا ساستری، معاون پژوهش

خانم شانتی مارئیت دی سوزا، همکار معاون

پنکج جها، همکار معاون

ریشمی قاضی، همکار معاون

ای وینود کومار، همکار معاون

آلوک آر موکاپادیای، همکار معاون

چیریان ساموئیل، همکار معاون

۴٫ چین، آسیای جنوبی و آسیای شرقی

وی پی دات، معاون برجسته

رامیش پهادکی، مشاور پژوهش

راجارام پاندا، معاون ارشد

اودی بهانو سینگ، مسئول پژوهش

جاگان نات پاندا، همکار معاون

۵٫ تروریسم و امنیت داخلی

آرویند گوپتا، رئیس کرسی لال بهادر ساستری

پی.وی. رامان، معاون پژوهش

خانم آرپیتا آنانت، همکار معاون

خانم پوشپیتا داس، همکار معاون

خانم نامرتا گوسوامی، همکار معاون

۶٫ اقتصاد دفاعی و صنایع

ناریندرا سیسودیا، مدیر کل موسسه

وینود کی.میشرا، معاون برجسته

آرویند کادیان، مامور

ناریندرا گوپتا، مامور

لاکشمن کومار بیهیرا، همکار معاون

۷٫ روسیه، آسیای میانه ، آسیای غربی و آفریقا

پی.استوبدان، معاون ارشد

وی کریشناپا، معاون پژوهش

خانم مینا سینگ رائی، معاون پژوهش

خانم روچیتا بیری، مسئول پژوهش

پراسانت کومار پرادهان، همکار معاون

۸٫ تهدیدات غیرنظامی، امنیت انرژی و اقتصادی

پی.کی.گوتام، معاون پژوهش

خانم شانتی رائی دادوال، معاون پژوهش

اوتام کومار سینها، معاون پژوهش

۹٫ فناوری های راهبردی، مدل سازی و ارزیابی اینترنیت

آجه لیله، معاون پژوهش

 

شرح حال مختصری کارشناسان:   

 آرویند گوپتا، رئیس کرسی لال بهادر شاستری، ای. میل: lbsc@idsa.in  تلفن : . +۹۱ ۱۱ ۲۶۱۵ ۵۴۱۷

وی نویسنده یک کتاب در موضوع هسته ای و تعداد زیادی از مقاله ها در موضوعت مختلف می باشد. وی یک دیپلمات ارشد و مدیرکل در دفتر مشاور امنیت ملی هند بوده است و فعلاً در زمینه تاثیر جهانی گرائی بر امنیت هند، امنیت، سیاست خارجی و چالش های سیاست خارجی هند، امنیت انرژی، تغییر آب و هوا ، اصلاحات سازمانی، کشورهای همسایه هند، امنیت داخلی و فناوری و امنیت مطالب می نویسد و به گروه کارشناسی « آسیای جنوبی» تعلق دارد.

اس.دی.مونی، معاون مهمان. وی از دانشگاه جواهر لعل نهرو در سال ۲۰۰۶ بازنشسته شد و سردبیر مجله امور خارجه هند می باشد و در این موسسه به گروه کارشناسی « آسیای جنوبی» تعلق دارد.

خانم سری رادا داتا، معاون پژوهش،: sdatta@idsa.in
تلفن: +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳  وی از دانشگاه جواهر لعل نهرو مدرک دکترا گرفته و در سال ۱۹۹۹ به این موسسه پیوست. سیاست هند نسبت به منطقه آسیای جنوبی، بنگلادش، سیاست داخلی و خارجی و شورش در ایالت های شمال شرقی هند حوزه های مورد علاقه وی می باشند. وی در موضوع بنگلادش چهار کتاب، در موضوع شورش در ایالت های شمال شرقی هند یک کتاب و در موضوع خاور میانه یک کتاب نوشته است و در این موسسه به گروه کارشناسی « آسیای جنوبی» تعلق دارد.

خانم اسمرتی اس پاتنایک، معاون پژوهش: spattanaik@idsa.in تلفن: +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳  وی در سال ۱۹۹۸ به این موسسه پیوسته و آسیای جنوبی، امور نظامی و سیاسی منطقه آسیای جنوبی، مسائل مربوط به ملی گرائی و هویت ملی در آسیای جنوبی حوزه های مورد علاقه وی می باشند. وی در مجموع پنج کتاب به چاپ رسانده که سه کتاب مربوط به پاکستان، یک کتاب مربوط به بنگلادش و یک کتاب مربوط به سازمان سارک می باشد و در این موسسه به گروه کارشناسی « آسیای جنوبی» تعلق دارد.

خانم سومیتا کومار، مسئول پژوهش:skumar@idsa.in تلفن: +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳ وی در سال ۱۹۹۳ به این موسسه پیوست. مسائل مربوط به امنیت آسیای جنوبی، امنیت داخلی و سیاست خارجی پاکستان موضوعات مورد علاقه وی می باشند. وی در موضوع پاکستان شش کتاب نوشته است و در این موسسه به گروه کارشناسی « آسیای جنوبی» تعلق دارد.

آقای آنانت کومار، همکار معاون: تلفن: +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳،  +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳وی در سال ۲۰۰۷ به این موسسه پیوست. بنگلادش، شورش مناطق شمال شرقی و سازمان های منطقه ای از جمله سارک و BIMSTEC موضوعات مورد علاقه وی می باشند و در این موسسه به گروه کارشناسی « آسیای جنوبی» تعلق دارد.

آقای ویشال چاندرا، همکار معاون: vchandra@idsa.in ،  +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳  وی در سال ۲۰۰۳ به این موسسه پیوسته و نوظهور طالبان و امنیت منطقه ای، سیاست آشتی ملی در افغانستان، تشکیل نیروی افغانستان و روابط هند و افغانستان را مطالعه می کند. وی در این موسسه به گروه کارشناسی « آسیای جنوبی» تعلق دارد.

آقای نیهار نایاک، همکاری معاونnnayak@idsa.in  تلفن: +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳ وی در سال ۲۰۰۶ به این موسسه پیوسته و شورش مائوئیست ها موضوع مطالعه وی می باشد. وی در این موسسه به گروه کارشناسی « آسیای جنوبی» تعلق دارد.

آقای تامس ماتیو، معاون مدیرکل: ddg@idsa.in، تلفن: +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳، آقای ماتیو یک مقام ارشد دولتی می باشد که رئیس ناحیه و شهردار کوچین کرالا بوده است. وی از دانشگاه جواهر لعل نهرو در رشته سیاست خارجی آمریکا دکترا گرفته و در سال ۲۰۰۷ بعنوان معاون مدیرکل این موسسه منصوب شد. وی در موضوع روابط امنیتی آمریکا و پاکستان مطالب زیادی نوشته است و در گروه کارشناسی «امور نظامی» این موسسه عضویت دارد.

آقای رامیش پهادکی، مشاور پژوهش:rvpadhke@idsa.in، تلفن:  +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳ پهادکی یک مقام ارشد بازنشسته نیروی هوائی می باشد و خلبان جنگنده بوده است. وی از دانشگاه مدراس در رشته مطالعات دفاعی فوق لیسانس گرفته و در جولای ۲۰۰۹ به این موسسه پیوست. ارتش چین، مطالعات قدرت هوائی و امنیت هند از حوزه های مطالعه وی می باشند. وی در گروهکارشناسی « امور نظامی » این موسسه عضویت دارد.

آقای علی احمد، معاون پژوهش: aahmed@idsa.in، ، تلفن: +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳آقای علی احمد در رشته روابط بین المللی مدرک ام.فیل، از لندن در رشته مطالعات جنگ مدرک فوق لیسانس و از دانشگاه مدراس در مطالعات دفاعی و راهبردی فوق لیسانس گرفت. دکترین دفاعی و استراتژی، امور نظامی، امنیت داخلی و روان شناسی نظامی حوزه های کارشناسی وی می باشند. وی در حال حاضر دکترین  دفاعی در روابط هند و پاکستان را مطالعه می کند و در گروه کارشناسی « امور نظامی » این موسسه عضویت دارد. وی در جولای سال ۲۰۰۸ به این موسسه منصوب شد.

آقای کی.سی. دیکشیت، معاون پژوهش،kcdixit@idsa.in، تلفن: +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳سرهنگ دیکشیت از جولای ۲۰۰۹ با این موسسه همکاری می کند. مخابرات و فناوری نظامی، لجستیک عملی و مدیریت، محیط نظامی و تغییر آب و هوا از رشته های کارشناسی وی می باشند. وی از دانشگاه ایندور در رشته مخابرات مدرک فوق لیسانس مهندسی گرفت. وی از دانشگاه پونا در رشته مدیریت وسایل انسانی مدرک ام.بی.ای. دریافت کرد. « ایجاد ظرفیت جهت مقابله با فشار به هنگام جنگ غیرمتعارف» موضوع مطالعه وی می باشد و در گروه کارشناسی « امور نظامی » این موسسه عضویت دارد.

آقای آرویند داتا، معاون پژوهش: adutta@idsa.in، ، تلفن:  +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳ سرهنگ آرویند داتا در سال ۱۹۸۲ به فرماندهی لشکر پیاده نظام هند منصوب شده بود. دیپلماسی نظامی، روابط هند و آمریکا، روند صلح در آسیای غربی، تعامل هند با آفریقا حوزه های کارشناسی وی می باشند. وی در گروه کارشناسی « امور نظامی » این موسسه عضویت دارد.

آقای اس. کالیانارامان، معاون پژوهش، skalyanaraman@idsa.in،:+۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳  وی در سال ۲۰۰۱ به این موسسه منصوب شد. سیاست های خارجی و امنیتی هند از حوزه های کارشناسی وی می باشند. وی از دانشگاه جواهر لعل نهرو در رشته روابط بین المللی دکترا گرفته است. وی مدیر وب سایت این موسسه و عضو هیئت سردبیری Journal of Defence Studies می باشد. وی در گروه کارشناسی « امور نظامی » این موسسه عضویت دارد.

آقای وی کریشناپا، معاون پژوهش: vkrishnappa@idsa.in ، تلفن: +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳  وی در سال ۲۰۰۴ به این موسسه پیوست. رفتار راهبردی هند، تئوری راهبردی، تروریسم برونمرزی و جنگ های معاصر از موضوعات مطالعه وی می باشد. وی از دانشگاه مدراس در رشته مطالعات دفاعی و راهبردی مدرک فوق لیسانس گرفته و در موضوعات افغانستان، عدم اشاعه و تغییر معادلات قدرت در سطح جهانی سه کتاب نوشته است. وی یکی از اعضای گروه کارشناسی « امور نظامی » این موسسه می باشد.

آقای دیپک شرما، معاون پژوهش: dsharma@idsa.in، تلفن:  +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳ سرهنگ دیپاک شرما در جولای ۲۰۰۹ به این موسسه منصوب شد. وی از IIT کانپور در رشته مخابرات فوق لیسانس مهندسی گرفت و فعلاً ماهواره های مخابراتی، تهدید ها برای ماهواره های نظامی و غیرنظامی را مطالعه می کند. وی در گروه  کارشناسی « امور نظامی » این موسسه عضویت دارد.

آقای هاریندرا سینگ، معاون پژوهش: hsingh@idsa.in تلفن: +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳ وی در آوریل ۲۰۰۹ به این موسسه منصوب شد. ضد تروریسم و آمادگی عملیاتی از رشته های کارشناسی وی می باشند. وی در رشته مطالعات دفاعی فوق لیسانس گرفته و فعلاً موضوع آدمادگی نظامی هند را مطالعه می کند. وی در سال ۱۹۸۳ به فرماندهی لشکر پیاده نظام هند منصوب شده  بود و در ایالت های جامو و کشمیر و سیکیم ماموریت هایی داشته است. وی در گروه کارشناسی « امور نظامی » این موسسه عضویت دارد.

آقای راج شوکلا سینگ، معاون پژوهش: rshukla@idsa.in، تلفن:   +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳ وی در جون ۲۰۰۹ به این موسسه منصوب شد. ضد تروریسم، امنیت داخلی، امنیت ملی، جنگ هسته ای و روابط نظامی و غیرنظامی از حوزه های کارشناسی وی می باشند. وی در رشته مطالعات دفاعی مدرک فوق لیسانس گرفته است. وی ضعف در نظام امنیت ملی را مطالعه می کند. وی در ایالت شمال شرق کشور ماموریت هایی داشته و یکی از اعضای گروه کارشناسی « امور نظامی » این موسسه می باشد.

آقای جی بالاچاندران، معاون مهمان. وی یک پژوهشگر مهمان در این موسسه می باشد. وی از دانشگاه ویسکونسین در رشته اقتصاد و علوم کامپوتری مدرک دکترا گرفته است. اقتصاد و فناوری از حوزه های کارشناسی وی می باشند. وی مشاور بخش آمریکا در وزارت امور خارجه هند و کنفدراسیون صنایع هند می باشد و در گروه کارشناسی « امور هسته ای، آمریکا و اروپا» عضویت دارد.

آقای راجیو نایان، مسئول پژوهش: rnayan@idsa.in، تلفن:   +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳ وی در سال ۱۹۹۳ به این موسسه منصوب شد. تسلیحات کشتار جمعی، کنترل تسلیحات، عدم اشاعه و کنترل صادراتی از حوزه های کارشناسی وی می باشند. وی از دانشگاه جواهر لعل نهرو در رشته مطالعات خلع سلاح دکترا گرفته است و درحال حاضر سیاست رو به تغییر محدودیت های صادرات جهانی را مطالعه می کند. وی در موضوع کنوانسیون تسلیحات شیمیائی و تجارت جهانی تسلیحات پروژه هایی انجام داده است و در گروه کارشناسی « امور هسته ای، آمریکا و اروپا» عضویت دارد.

خانم شانتی مارئیت دی سوزا، همکار معاون: Email: smdsouza@idsa.in، تلفن:  +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳ خانم دی سوزا در سال ۲۰۰۶ به این موسسه منصوب شد. سیاست آمریکا نسبت به آسیای جنوبی، تروریسم و سیاست های راهبردی جهت مقابله با تروریسم، گروه های مسلح غیردولتی، درگیری های مسلح در آسیای جنوبی، مدیریت درگیری، مبارزه جهانی علیه تروریسم، شورش افغانستان و عملیات ضد شورش از حوزه های کارشناسی وی می باشند. وی در این موضوعات مطالب زیادی نوشته و در موضوع افغانستان نیز یک کتاب نوشته است و در گروه کارشناسی «امور هسته ای، آمریکا و اروپا» عضویت دارد.

خانم ریشمی قاضی، همکار معاون: rkazi@idsa.in.، تلفن:  +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳ خانم قاضی در سال ۲۰۰۷ به عضویت این موسسه درآمد. خلع سلاح، اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و سیاست هسته ای هند از حوزه های کارشناسی وی می باشند. وی در موضوع ابعاد فنی، اقتصادی و سیاسی تکوین دکترین هسته ای هند از دانشگاه جواهر لعل نهرو مدرک دکترا دریافت نمود و در گروه کارشناسی « امور هسته ای، آمریکا و اروپا» عضویت دارد.

آقای ای. وینود کومار، همکار معاون: avkumar@idsa.in، تلفن:  +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳ آقای کومار در سال ۲۰۰۶ به این موسسه منصوب شد. وی موضوعات ضد اشاعه، دفاع موشکی و صنایع دفاعی را مطالعه نموده و از دانشگاه جواهر لعل نهرو در رشته مطالعات خلع سلاح مدرک ام.فیل گرفت. فعلاً موضوع هند و ضد اشاعه هسته ای را مطالعه می کند. وی قبل از پیوستن به این موسسه خبرنگار بوده و در روزنامه ایندین اکسپرس و خبرگزاری یو.ان.آئی. و… اشتغال داشته است و در گروه کارشناسی « امور هسته ای، آمریکا و اروپا» عضویت دارد.

آقای آلوک آر موکاپادیای، همکار معاون: armukhopadhyay@idsa.in ، تلفن:  +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳   آقای موکاپادیای در سال ۲۰۰۳ به عضویت این موسسه درآمد. اتحادیه اروپا، مشارکت راهبردی هند و اتحادیه اروپا، اسلام رادیکال در غرب و تروریسم از موضوعات مطالعه وی بوده است. وی از دانشگاه حیدرآباد در رشته مطالعات آلمانی مدرک فوق لیسانس گرفت. فعلاً نقش اتحادیه اروپا در منطقه همسایه هند، ناتو، طبیعت رو به تغییر ضد تروریسم را مطالعه می کند.

آقای چیریان ساموئیل، همکار معاون: csamuel@idsa.in، تلفن:  +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳ آقای ساموئیل در سال ۲۰۰۵ به این موسسه پیوست. وی روابط هند با آمریکا، مسائل داخلی آمریکا و مسائل مربوط به مهاجرین هند در آمریکا را مطالعه می کند. فعلاً همکاری دفاعی هند و آمریکا مورد مطالعه وی می باشد. وی به همراه سه کارشناس دیگر این موسسه در موضوع  روابط هند و آمریکا یک کتاب نوشته است و در گروه کارشناسی « امور هسته ای، آمریکا و اروپا» عضویت دارد.      

آقای وی.پی.دات، معاون برجسته. پروفسور دات رئیس پیشین دانشگاه دهلی می باشد و از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ عضو مجلس هند بوده است. وی در هیئت هند به مجمع عمومی سازمان ملل نیز عضویت داشته و علاوه بر نوشتن کتب در موضوعات سیاست خارجی هند از زمان استقلال، چین بعد از مائو، چین و جهان، انقلاب فرهنگی چین در مجلات معروف مانند «نیوزویک» و «گاردین» نیز مطالب نوشته است. وی در گروه کارشناسی « چین، آسیای جنوبی و شرقی» عضویت دارد.   

آقای راجا رام پاندا، معاون ارشد: rpanda@idsa.in، تلفن:  +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳  آقای راجا رام پاندا، در ژانویه ۲۰۰۹ به عضویت این موسسه درآمد. وی سیاست اقتصادی و خارجی ژاپن، چشم انداز امنیتی و راهبردی ژاپن، دیپلماسی ژاپن مبتنی بر تکنولوژی این کشور، روابط هند با ژاپن، معادلات نوظهور قدرت در منطقه آسیا پاسیفیک و چشم انداز تشکیل ساختار امنیت در منطقه آسیا پاسیفیک و مهاجرین و مسائل مربوط به پول ارسال شده توسط مهاجرین را مطالعه نموده است. فعلاً روابط هند با ژاپن موضوع مطالعه وی می باشد. وی از دانشگاه جواهر  لعل نهرو در رشته مطالعات ژاپنی مدرک دکترا گرفته است و در گروه کارشناسی « چین، آسیای جنوبی و شرقی » عضویت دارد.

آقای اودی بهاسکر سینگ، مسئول پژوهش: ubsingh@idsa.in،، تلفن:  +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳ وی در سال ۱۹۹۳ به عضویت این موسسه درآمد. آسیای جنوب و شرقی، برمه، روابط هند با سازمان آسه آن، اندونزی، سازمان های بین المللی از جمله آسه آن. و آر.ای.اف. موضوع مطالعه وی می باشند. وی از دانشگاه جواهر لعل نهرو مدرک دکترا گرفته و فعلاً تحولات برمه و تاثیر آن بر هند را مطالعه می کند. وی قبلاً در مجمع بین المللی هندی در موضوع دیپلماسی تدریس نموده و در گروه کارشناسی « امور هسته ای، آمریکا و اروپا» عضویت دارد.

آقای جاگان نات پاندا، همکار معاون: jppanda@idsa.in، تلفن:  +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳آقای پاندا در سال ۲۰۰۶ به این موسسه منصوب شد. چین و آسیای جنوبی، روابط هند با چین، تغییرات در دولت چین، قانون اساسی چین و قوانین چین حوزه های مطالعه وی را تشکیل می دهند. وی از دانشگاه جواهر لعل نهرو در رشته  مطالعات چین مدرک دکترا گرفته و فعلاً تغییرات در ساختار دولتی، حزب، ارتش و قانون اساسی چین را مطالعه می کند و در گروه کارشناسی « امور هسته ای، آمریکا و اروپا» عضویت دارد.

آقای پی.وی. رامانا، معاون پژوهش:pvramana@idsa.in، تلفن:  +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳آقای رامانا در سال ۲۰۰۷ به عضویت این موسسه درآمد. امنیت منطقه آسیای جنوبی، تحقیقات و تحولات نظامی و امنیت داخلی در این منطقه و جنبش های مائوئیستی در آسیای جنوبی موضوعات مطالعه وی بوده است. وی در موضوع تحقیقات نظامی هند مدرک دکترا گرفته و از سال ۲۰۰۲ جنبش های ناکسلی و مائوئیستی در هند و سایر کشورهای آسیای جنوبی را مطالعه می کند. وی در موضوع جنبش ناکسلی در هند در مطبوعات مختلف بیش از ۷۰ مقاله درج نموده است و در گروه کارشناسی  « تروریسم و امنیت داخلی » عضویت دارد.

خانم آرپیتا آنانت، همکار معاون aanant@idsa.in، تلفن:  +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳ وی در سال ۲۰۰۷ به این موسسه پیوست. موضوعات سیاست بین المللی، حقوق گروهی و سیاست هویت، تروریسم و تئوری روابط بین المللی را مطالعه می کند. وی از دانشگاه جواهر لعل نهرو در رشته سیاست بین المللی مدرک دکترا گرفته است. فعلاً موضوع هویت و درگیری در کشمیر را مطالعه می کند و در گروه کارشناسی  « تروریسم و امنیت داخلی » عضویت دارد. 

خانم پوشپا داس، همکار معاون: pdas@idsa.in تلفن:  +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳ وی در سال ۲۰۰۵ به عضویت این موسسه درآمد و مسائل مربوط به مرزی را مطالعه می کند. وی از دانشگاه جواهر لعل نهرو مدرک دکترا گرفته است. فعلاً مسائل مربوط به مرز هند در ایالت شمال شرق کشور را مطالعه می کند. وی قبلاً در موضوع سیاست هند نسبت به منطقه همسایه و روابط هند با چین نیز مطالعاتی انجام داده است و در گروه کارشناسی  « تروریسم و امنیت داخلی » عضویت دارد.

نامرتا گوسوامی، همکار معاون، Email: ngoswami@idsa.in،  تلفن:  +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳  وی در سال ۲۰۰۶ به این موسسه پیوست و تئوری روابط بین المللی، اختلافات نژادی و بین ایالتی، پیشگیری از درگیری و مدیریت و حل و فصل اختلافات را مطالعه می کند. وی از دانشگاه جواهر لعل نهرو در رشته سازمان های بین المللی دکترا گرفته است. وی فعلاً جنبش های جدای طلب در ایالت های شمال شرقی هند به ویژه جنبش های آسام و ناگالند را مطالعه می کند و در گروه کارشناسی  « تروریسم و امنیت داخلی » عضویت دارد.   

آقای ناریندرا سیسودیا، مدیرکل موسسه: dg@idsa.in ، تلفن: +۹۱ ۱۱ ۲۶۱۴۶۵۹۱  آقای ناریندرا سیسودیا از سپتامبر ۲۰۰۵ مدیرکل این موسسه می باشد. وی در ژانویه ۲۰۰۵ بعنوان قائم مقام وزارت دارائی هند بازنشسته شد. وی قبلاً قائم مقام بخش تولیدات و تامین وزارت دفاع و مدیرکل وزارت دفاع  بوده است. آقای سیسودیا که متولد سال ۱۹۴۵(۱۳۲۴) می باشد از دانشگاه هاروارد مدرک فوق لیسانس  گرفته و بعنوان دبیر در دفتر مرکزی شورای امنیت ملی هند در تهیه گزارش کمیته بررسی کارگیل نقش مهمی ایفا نموده است. وی سپس به کمیته ای که جهت اصلاح نحوه مدیریت دفاع کشور تشکیل شده بود منصوب شد. وی رئیس دانشگاه موهان لال سوکادیا در اودی پور راجستان بوده است و فعلاً عضو هیئت مشاوره امنیت ملی می باشد. وی در گروه کارشناسی  « دفاع، اقتصاد و صنایع » عضویت دارد.

آقای وینود کی میشرا، معاون برجسته 

آقای آرویند کادیان، معاون مامور: akadyan@idsa.in، تلفن: +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳ وی در سال ۲۰۰۸ به این موسسه مامور شد. اقتصاد دفاعی به ویژه استفاده حداکثر از وسایل نیروهای مسلح و مسائل مربوط به کسب وسایل و آذوقه برای نیروهای مسلح از حوزه های کارشناسی وی می باشند. وی یک مقام ارشد خدمات حسابرسی دفاعی هند بوده است و در گروه کارشناسی  « تروریسم و امنیت داخلی » عضویت دارد.

 

آقای ناریندرا گوپتا، همکارمامور: ngupta@idsa.in، تلفن: +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳ وی در ماه سپتامبر در این موسسه مامور شد. اقتصاد دفاعی و جوانب مالی و حسابرسی آن حوزه کارشناسی وی می باشد. وی دارای مدرک ام. فیل در رشته اقتصاد و فوق لیسانس در رشته مطالعات دفاعی می باشد. وی از سال ۱۹۸۱ در سرویس حسابرسی دفاعی هند اشتغال داشته است و در گروه کارشناسی  « تروریسم و امنیت داخلی » عضویت دارد.

 

آقای لاکشمن کومار بیهیرا، همکار معاون:lkbehera@idsa.in ، تلفن: +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳ وی در سال ۲۰۰۶ به عضویت این موسسه درآمد. اقتصاد دفاعی و امنیت انرژی از حوزه های کارشناسی وی می باشند. وی فعلاً در دانشگاه جواهر لعل نهرو در موضوع اقتصاد انرژی تحقیقات می کند و در آگوست ۲۰۰۵ در مجله World Focus  مقاله ای را در موضوع همکاری اقتصادی ایران و هند درج نمود و در نوامبر۲۰۰۵ در مجله South Asia Politics در موضوع « رویاروئی هسته ای بین ایران و آمریکا: نقش اتحادیه اروپا» مقاله ای نوشت. وی در گروه کارشناسی  « تروریسم و امنیت داخلی » عضویت دارد.

 

آقای پی.استوبدان، معاون ارشد: pstobdan@idsa.in، تلفن:    +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳ آقای استوبدان در سال ۱۹۸۹ به این موسسه پیوست. آسیای میانه و افغانستان، چین ( تبت، سین کیان، مغولستان)، برمه و منطقه هیمالیا از حوزه های مطالعه وی بوده اند. وی از دانشگاه جواهرلعل نهرو مدرک ام.فیل گرفته است. وی در مسائل مربوط به امنیت در مطبوعات داخلی و خارجی مطالب زیادی نوشته است. وی از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ مدیر مرکز فرهنگی هند در سفارت هند درآلماتی قزاقستان بوده و در شورای امنیت ملی هند بعنوان مدیر کل اشتغال داشته است. وی از اکتبر ۲۰۰۶ تا نوامبر ۲۰۰۷ مدیر مرکز مطالعات راهبردی و منطقه ای در دانشگاه جامو بوده است. وی عضو مرکز بین المللی هند نیز می باشد و در گروه کارشناسی « روسیه، آسیای میانه، آسیای غربی و آفریقا» عضویت دارد.

خانم مینا سینگ رای، معاون پژوهش: msroy@idsa.in، تلفن: +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳ وی سال ۱۹۹۹ به عضویت این موسسه درآمد. آسیای میانه، روسیه، ایران، آفریقای جنوبی، حوزه مطالعه وی می باشد. وی از دانشگاه دهلی مدرک دکترا گرفته است. فعلاً موضوع ساختار مجدد روابط هند با منطقه آسیای میانه را بررسی می کند. وی روابط هند با کشورهای آسیای میانه و روابط هند با ایران را مطالعه نموده است و در گروه کارشناسی « روسیه، آسیای میانه، آسیای غربی و آفریقا» عضویت دارد.

خانم روچیتا بیری، مسئول پژوهش: rberi@idsa.in، تلفن: +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳   خانم بیری در سال ۱۹۸۸ به این موسسه ملحق شد. مسائل مربوط به امنیت در آفریقا، روابط هند با آفریقا و امنیت انرژی در آفریقا موضوعات مطالعه وی بوده اند. وی از دانشگاه جواهر لعل نهرو مدرک ام. فیل گرفته و فعلاً روابط هند با کشورهای آفریقای در عصر پس از واقعه یازده سپتامبر را مطالعه می کند.  وی در گروه کارشناسی تهدیدات غیر نظامی و امنیت انرژی و اقتصادی این موسسه عضویت دارد.

آقای پراشانت کومار پرادهان، همکار معاون: pkpradhan@idsa.in ، تلفن: +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳  وی در سال ۲۰۰۸ به عضویت این موسسه درآمد. حقوق بشر و سیاست خارجی عربستان سعودی از حوزه های مطالعه وی را تشکیل می دهند. وی از دانشگاه جواهر لعل نهرو در رشته مطالعات آسیای غربی مدرک دکترا گرفته است. موضوع تز وی « حقوق بشر دراسلام: بررسی عربستان سعودی» بود.  وی در گروه کارشناسی تهدیدات غیر نظامی و امنیت انرژی و اقتصادی این موسسه عضویت دارد.

سرهنگ پی.کی.گوتم، همکار پژوهش: pkgautam@idsa.in تلفن: +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳     وی در سال ۲۰۰۵ به این موسسه ملحق شد. امنیت زیست محیطی، تغییر آب و هوا و ارتش و زیست محیط از حوزه های مطالعه وی می باشند. وی از دانشگاه مدراس در رشته مطالعات دفاع مدرک فوق لیسانس گرفته است. آقای گوتم پس از ۲۹ سال خدمت در نیروی زمینی بازنشسته شد. وی در جنگ بنگلادش در سال ۱۹۷۱ حضور داشته  و در موضوعات امنیت زیست محیطی، امنیت ملی، عملیات بنگلادش و ترکیب نظام لشکری هند پنج کتاب نوشته است. وی در گروه کارشناسی تهدیدات غیر نظامی و امنیت انرژی و اقتصادی این موسسه عضویت دارد.

خانم شیبونتی رای دادوال، همکار معاون: srdadwal@idsa.in ، تلفن: +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳    وی در سال ۲۰۰۵ به این موسسه منصوب شد. امنیت انرژی حوزه مطالعه وی می باشد. وی از دانشگاه کلکته در رشته روابط بین المللی فوق لیسانس داشته است. وی قبلاً معاون ارشد سردبیر روزنامه فاینانشیال اکسپرس و معاون دبیر در دفتر مرکزی شورای امنیت ملی بوده است. وی در گروه کارشناسی تهدیدات غیر نظامی و امنیت انرژی و اقتصادی این موسسه عضویت دارد.

 

آقای اوتام کومار سینها، معاون پژوهش: uksinha@idsa.in، تلفن: +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳    وی در سال ۲۰۰۱ به این موسسه ملحق شد. امنیت غیرسنتی، نگرانی های زیست محیطی، نقش ارتش در حفاظت زیست محیطی، امنیت انسانی حوزه های کارشناسی وی می باشند. وی از دانشگاه جواهر لعل نهرو مدرک دکترا گرفته است. آب و امنیت موضوع مطالعات کنونی وی می باشد. وی در گروه کارشناسی تهدیدات غیر نظامی و امنیت انرژی و اقتصادی این موسسه عضویت دارد.

آجه لیله، معاون پژوهش:: alele@idsa.in، تلفن: +۹۱ ۱۱ ۲۶۷۱ ۷۹۸۳،  کومودور هوائی آجه لیله، در سال ۲۰۰۱ به عضویت این موسسه پیوست. تسلیحات کشتار جمعی به ویژه تسلیحات میکربی، امنیت فضائی و ملی و تهدیدات غیرنظامی حوزه های مطالعه وی می باشند. وی از دانشگاه جواهرلعل نهرو در مطالعات خلع سلاح دکترا گرفت. وی فعلاً تسلیحات میکربی را مطالعه می کند و در گروه کارشناسی« فناوری های راهبردی، مدل سازی و ارزیابی اینترنیتی» این موسسه عضویت دارد.

 atlasPersian gulfDrLArijani

دستورکار مطالعات:

این موسسه هر سال برای خود یک دستورکار مطالعه تهیه می نماید. براساس این دستورکار چند گروه های مطالعاتی تشکیل می شوند و کارشناسان متعلق به موسسه بین این گروه ها تقسیم می شوند. دستورکار این موسسه برای سال ۲۰۰۹ به شرح ذیل می باشد:

 

الف: کشورها:

    آسیای جنوبی:

بنگلادش، پاکستان، سریلانکا، نپال، بوتان، مالدیو، افغانستان، مسائل عمومی و منطقه ای

    آسیای شرقی:

چین، ژاپن،کره، شبه جزیره کره، آسیای جنوب شرقی، برمه

    آسیای میانه و روسیه

    آسیای غربی

ایران، عراق، مسائل عرب – اسرائیل، کشورهای خلیج فارس

    آفریقا

    ایالات متحده آمریکا و آمریکای لاتین

 ب: مسائل مختلف

    امور نظامی

امنیت دریائی، مدل سازی، سیمولیشن، ارزیابی خطر

    تسلیحات کشتار جمعی و مسائل هسته ای

    تهدیدات غیر نظامی

تروریسم بین المللی، مسائل امنیت داخلی، امنیت زیست محیطی، امنیت انرژی

 برنامه ها:

این موسسه دارای یک برنامه مشخص می باشد و برنامه های ذیل را برگزار می نماید:

سمینارهای پژوهشگران

این موسسه هر روز جمعه ساعت ۳۰/۱۰ صبح دو سمینار همزمان هفتگی برگزار می نماید. این سمینارها به پژوهشگران موسسه فرصتی را برای معرفی مطالعات و تحقیقات انجام شده و تبادل نظر اعطا می کند. در این سمینارها اساتید و تحلیلگران خارج از موسسه و مقامات بازنشسته دولت نیز به منظور مشارکت در مباحث و تبادل نظر شرکت می کنند.

کنفرانس ها

این موسسه هر سال کنفرانسی به عنوان « کنفرانس امنیت آسیا» برگزار می نماید. در این کنفرانس کارشناسان بیش از ۳۵ کشور جهان دعوت می شوند. نتایج این کنفرانس به صورت کتاب چاپ می شوند. این موسسه در موضوعات دیگر نیز کنفرانس های بین المللی برگزار می نماید. کنفرانس هایی برگزار شده در طول سال ۲۰۰۹ به شرح ذیل می باشند.

    کنفرانس سالانه این موسسه در موضوع آسیای جنوبی. ( ۴ نوامبر ۲۰۰۹)

    سمینار ملی در موضوع خرید های دفاعی ( ۲۷ اکتبر۲۰۰۹)

     مذاکره راهبردی هند و روسیه: فرصت ها و چالش ها ( ۱۳ – ۱۴ مارس ۲۰۰۹)

    یازدهمین کنفرانس امنیتی آسیا: ماهیت روبه تغییر و استراتژی در آسیا ( ۳ -۴  فوریه ۲۰۰۹)

    سمینار ملی درباره صنایع دفاعی ( ۲۳ – ۲۴ ژانویه ۲۰۰۹)

میزگردها و کارگاه ها

تبادل نظر با کارشناسان خارجی و گروه های مطالعاتی از موسسات مختلف داخلی و خارجی توسط این موسسه بطور مرتب برگزار می شوند. در طول سال ۲۰۰۹ برنامه های ذیل برگزار شدند.

    اصلاح عملکرد گروه های مطالعاتی هند ( ۱۱ نوامبر۲۰۰۹)

    دموکراسی و روند سیاسی در بنگلادش ( ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۹)

    بررسی مجدد قرارداد سی.تی.بی.تی. ( ۲۵ آگوست ۲۰۰۹)

    تبادل نظر با یک هیئت نظامی امارات ( ۱۳ آگوست ۲۰۰۹)

    ارتباط با ایران: فرصت ها و چالش ها برای هند ( ۶ آگوست ۲۰۰۹)

    تبادل نظر با یک هئیت وزارت امور خارجه نروز ( ۱۷ جون ۲۰۰۹)

    هند هسته ای: بعد از یک دهه ( ۲۶ مه ۲۰۰۹)

    تبادل نظر با آقای بولات نورگالیف، دبیرکل سازمان همکاری شانگهای(۲۷ فوریه ۲۰۰۹)

    هند و بنگلادش: فرصت ها ( ۲۰ فوریه ۲۰۰۹)

    دکترین دفاعی در روابط هند و پاکستان ( ۱۲ فوریه ۲۰۰۹)

    تبادل نظر با پروفسور دین ویلکینینگ در موضوع تروریسم میکربی (۶ فوریه ۲۰۰۹)

    تبادل نظر با هیئتی از کمیته امورخارجه مجلس سوئد ( ۱۲ ژانویه ۲۰۰۹)

برنامه های سخنرانی

موسسه مطالعات و بررسی های دفاعی به طراحان سیاست هندی و خارجی محلی را برای مبادله نظرات در جوانب مختلف امنیت ملی و بین المللی تامین می نماید. شخصیت های مهم در کنفرانس های مهم این موسسه سخنرانی می کنند. این موسسه طراحان مهم سیاست را برای ایراد سخنرانی در موضوعات مهم مرتباً دعوت می نماید.

این موسسه در طول سال ۲۰۰۹ چهار برنامه سخنرانی برگزار نمود که به شرح ذیل می باشند.

۱٫   سخنرانی خانم نیروپاما رائو، قائم مقام وزارت امور خارجه هند در تاریخ ۴ نوامبر در موضوع « حرکت به سوی همکاری یا درگیری؟»

۲٫    سخنرانی ای.کی.آنتونی، وزیر دفاع هند، در موضوع خریداری های دفاعی در تاریخ ۲۷ اکتبر

۳٫   سخنرانی وزیر دفاع هند در یازدهمین کنفرانس آسیائی امنیتی در تاریخ ۳ فوریه

۴٫   سخنرانی وزیر دفاع هند در سمیناری در موضوع صنایع دفاعی در تاریخ ۲۳ ژانویه

انتشارات:

انتشارات این موسسه شامل مجلات، کتاب ها، شرح های مفصل، گزارش کنفرانس ها، گزارش ها، مقاله ها و… می باشد. این موسسه در موضوعات مختلف تعداد زیادی از کتب به چاپ رسانده است. بعلاوه بسیاری از کتاب های کارشناسان این موسسه توسط ناشرین خصوصی داخلی و خارجی نیز چاپ شده اند. انتشارات این موسسه به شرح ذیل می باشند.

Strategic Analysis بررسی راهبردی

  این مجله هر دوماه یک بار منتشر می شود. مسئولیت چاپ آن بعهده شرکت Taylor & Francis Group انگلیس گذاشته شده است. عملیات انتشار این مجله در آوریل سال ۱۹۷۷ آغاز گردید.

The Journal of Defence Studies  مجله مطالعات دفاعی

  این مجله ماهانه  گزارش های تحقیقاتی در مسائل مربوط به دفاع را چاپ می کند. ان.اس.سیسودیا، مدیرکل موسسه، سردبیر این مجله می باشد. دکتر تامس ماتیو، آرویند کادیان، آمارجیت سینگ و ذاکر حسین از معاونین وی می باشند.

CBW Magazine  مجله سی.بی.دبلیو

  این مجله نخستین مجله این نوع در هند می باشد. این مجله ویژه مسائل مربوط به تسلیحات شیمیائی و میکربی می باشد و علاوه بر مطالب مختلف، اخبار مربوط به تسلیحات شیمیائی و میکربی را چاپ می نماید.

trategic Digest مجله راهبردی

   این مجله حاوی سخنرانی های مهم، مدارک دولتی، اظهارات مقامات دولتی و خلاصه های اخبار می باشد. این مجله توجه خود را به مسائلی مربوط به انتقالات تسلیحات، سیاست راهبردی نظامی، دفاع موشکی، فناوری هسته ای واشاعه، فناوری فضائی، توسعه و مدرنیزه تسلیحات متمرکز نموده است. عملیات انتشار این مجله درسال ۱۹۷۱ آغاز گردید.

The Week in Review  بررسی هفتگی

   این مجله تحولات مهم هفته را خلاصه می کند و مسائل ذیل را مورد توجه خود قرار می دهد: مناطق آسیای جنوبی، آسیای جنوبی و شرقی، آسیای غربی، موشک ها، فضا، مسائل هسته ای و دفاعی، امنیت انرژی،تروریسم بین المللی،امنیت داخلی.

PoK News Digest خلاصه اخبار کشمیر پاکستانی

  این خبرنامه ماهانه حاوی خلاصه اخبار، بیانیه های مطبوعاتی و اظهار نظرهای مهم مربوط به کشمیر پاکستانی می باشد. دولت پاکستان این مناطق را بعناوین « آزادکشمیر» و « مناطق شمالی» یاد می کند.

Pakistan Urdu Press مطبوعات اردو زبان پاکستان

  این مجله هفتگی حاوی ترجمه مطالب مهم درج شده در مطبوعات پاکستان می باشد. شمشاداحمدخان سردبیرمسئول این مجله می باشد.

 

Chemical and Biological News Digest مجله اخبارشیمیائی و میکربی

این مجله حاوی اخبار و بیانیه های مطبوعاتی منتشر شده در مطبوعات مختلف در موضوع مجله می باشد. خانم مونالیزا جه چوراسیا سردبیرمسئول این مجله می باشد.

این موسسه در مسائل مختلف بطور مرتب اظهار نظر می کند که در وب سایت آن در ستون های اظهار نظر ، اظهار نظر در سیاست های مختلف، گزارش های ویژه، مقاله های ویژه، مدارک دهلی درج می شوند.

 کتاب خانه :

کتاب خانه این موسسه در موضوعات امنیت ملی، سیاست دفاعی، روابط بین المللی، مطالعات درگیری و صلح و مسائل مربوطه بیش از ۵۴ هزار نسخه کتاب ذخیره نموده است. این کتاب خانه دارای ۱۵ هزار نسخه مجلات قدیم می باشد و بیش از ۳۵۰ نوع مجلات داخلی و خارجی مختلف را بطور مرتب دریافت می کند. این کتاب خانه کاملاً کامپوتری شده و بسیاری از اطلاعات مربوطه را می توان از طریق اینترنیت دسترسی داشت.

 DrAJAMOrf

ایران :

ایران یکی از حوزه های مطالعه این موسسه می باشد و کارشناسان این موسسه در رسانه ها در زمینه مسائل مربوط به ایران مرتباً اظهار نظر می نمایند. عناوین برخی از مقاله ها که توسط کارشناسان این موسسه درباره ایران نوشته شده به شرح ذیل می باشند:

    حوتی ها و دخالت خارجی در یمن: پراشانت کومار پرادهان : (ستون اظهار نظر ۲۵ نوامبر ، ۲۰۰۹)

    چه کسی از عملیات تروریستی جنداله پشتیبانی می کند و چرا؟ : بالاجی چاندراموهان (۶ نوامبر ، ۲۰۰۹ ستون اظهار نظر)

    سایه بر معامله اخیر هسته ای با ایران : مهتاب عالم رضوی (ستون اظهار نظر ۵ نوامبر ، ۲۰۰۹)

    آغاز پایان عصر دلار: شیبانتی رای دادوال (ستون اظهار نظر ۱۴ اکتبر ، ۲۰۰۹)

    آغاز جدید در جمهوری اسلامی: مهتاب عالم رضوی (ستون اظهار نظر ۱۱ سپتامبر ، ۲۰۰۹)

     تحولات ایران و پیامدهای آن برای سیاست هند: پی.استوبدان (ستون اظهار نظر ۲۵ آگوست ، ۲۰۰۹)

    چرا اوئغورس حمایت را در آسیای غربی کسب نمی کنند؟: پراشانت کومار پرادهان (ستون اظهار نظر ۲۴ جولای ، ۲۰۰۹)

    مشکل ایران با اسرائیل: ساموئیل سی راجیو (ستون اظهار نظر ۸ آوریل ، ۲۰۰۹)

    کره شمالی مورد توجه بین المللی بخاطر برنامه توسعه فضائی: راجارام پاندا و پرانامیتا بارووا (ستون اظهار نظر ۲ آوریل ، ۲۰۰۹)

    ابتکارات اوباما نسبت به ایران : مهتاب عالم رضوی (ستون اظهار نظر ۳۰ مارس، ۲۰۰۹)

    ایران وارد صحنه فضائی می شود: آجه لیله (ستون اظهار نظر۲۰ فوریه، ۲۰۰۹)

آدرس سایت :

۱, Development Enclave, (near USI)
Rao Tula Ram Marg
New Delhi 110 010
India
Phone: +91-11-2671 7983 (30 lines)
Fax: +91-11-2615 4191
E-mail: idsa@vsnl.com 

 

گروه پژوهش راهبردی

Strategic Foresight Group

 

گروه پژوهش راهبردی به منظور تشکیل دیدگاه های نوین در سال ۲۰۰۲ تشکیل شده بود. این گروه در مدت کوتاهی پس از تشکیل خود در سطح جهانی معروف شده و برای بسیاری از کشورهای جهان فعالیت های مشاوره انجام داد. این موسسه دیدگاه ها و نظراتی را ارائه نموده که در سازمان ها و نهادهای مختلف از جمله مجلس هند، مجلس اروپائی، دانشگاه آکسفورد، مجلس انگلیس، بانک جهانی، اتحادیه کشورهای عرب، انجمن اقتصادی جهانی، کمیسیون دفاعی سوئد، انجمن امنیتی ژنو و … مورد بحث و گفت و گو قرار گرفته است. تحقیقات انجام شده توسط این گروه توسط رسانه های مختلف از جمله بی.بی.سی.، سی.ان.ان.، انترنشنال هرالد تریبیون، فاینانشیال تایمز، نیویورک تایمز، استریتز تایمز، خلیج تایمز، آساهی شیمبوم و تقریباً تمام روزنامه های مهم هند و پاکستان پوشش داده شده است.

 

این گروه در حوزه های تغییرات جغرافیایی و سیاسی، اقتصادی، فناوری و اجتماعی تحقیقات انجام می دهد. این گروه پروژه های تحقیقاتی را برای مشتریان خود نیز انجام می دهد و در موضوعات مختلف گزارش ها تهیه می کند که در رسانه های مختلف درج می شود. گزارش های این گروه موضوعات مختلف از جمله امنیت و اقصتاد جهانی، عصر ۲۰۱۱ – ۲۰۲۰، یک جهان فراگیر که در آن غرب، اسلام و سایر منافع داشته باشند، مدیریت چالش های جهانی و آینده خاور میانه و آسیای جنوبی را مورد بررسی قرار داده است. . کمبود اعتماد بین کشورهای غربی و اسلامی یکی ازمسائل مورد توجه این گروه می باشد.

 مشارکت و همکاری:

 این گروه از زمان تشکیل خود در سال ۲۰۰۲ با موسسات مختلف همکاری و مشارکت داشته است. اسامی برخی از آن به شرح ذیل می باشد:

     ائتلاف لیبرال ها و دموکرات ها برای اروپا در مجلس اروپایی، بروکسل

    اتحادیه کشورهای عرب، قاهره

    وزارت امور خارجه نروژ، اوسلو

    وزارت امور خارجه سوئیس

    سازمان مدیریت وضعیت اضطراری دولت سوئد

    وزارت دفاع دولت هند

    بخش امور خارجی و تجارت بین المللی کانادا

    بنیاد قطر، دوحه

    دانشگاه آکسفورد

    دانشگاه مومبایی

    بنیاد جامنالال باجاج

    انجمن اقتصادی جهانی، ژنو

    شاخص صلح جهانی، سیدنی، استرالیا

    موسسه شرق و غرب، نیویورک

    موسسه مالزی مدیریت و انجمن شهری مالزی

    سازمان بین المللی تحقیقات راهبردی، آنکارا، ترکیه

    اروپا ۲۰۲۰، پاریس

    روابط بین المللی و شبکه امنیتی، زوریخ

    کمیته امور خارجه، مجلس هند

    کمیته توسعه بین المللی، مجلس انگلیس

    مجلس آلمان

    کمیسیون دفاعی سوئد

    کنسرسیوم دبی

    دبیرستان دفاعی هند، دهلی نو

    دبیرستان جنگ هوایی، هند

    دبیرستان جنگ دریایی، هند

    دبیرستان مدیریت جنگ، هند

    دبیرستان جنگ زمینی، هند

    مدیریت کل نیروی انتظامی ایالت ماهاراشترا، هند 

 

رئیس:

ساندیپ واسلیکار رئیس این موسسه می باشد. وی در دانشگاه آکسفورد درس خوانده و تا به حال در موضوع مدیریت دولت سه کتاب و در موضوع آینده جهانی و منطقه ای چند گزارش نوشته است. یک گزارش وی « هزینه درگیری در خاور میانه» عنوان دارد. وی در زمان های بحرانی در اقدامات موازی دیپلماتیک نقش داشته و به برگزاری مذاکره بین رهبران هند، پاکستان و کشمیر و همچنین بین رهبران احزاب سیاسی مختلف نپال کمک نموده است. وی درپی واقعه یازده سپتامبر بین رهبران کشورهای غربی و اسلامی نیز بعنوان پلی اقدام نموده است. وی در تمام موسسات مهم نیروهای دفاعی هند از جمله دبیرستان ملی دفاعی، دبیرستان جنگ زمینی، دبیرستان جنگ هوایی، دبیرستان جنگ دریایی و دبیرستان مدیریت جنگ بعنوان استاد مهمان اشتغال دارد. رسانه های معروف جهان ازجمله بی.بی.سی.، سی.ان.ان.،نیویورک تایمز، فاینانشیال تایمز، بیزنس ویک، انترنشنال هیرالد تریبیون و نیوزویک با وی مصاحبه نموده اند. وی تا به حال از حدود ۵۰ کشور جهان بازدید نموده است.

 معاون رئیس و مدیر اجرایی:

الماس فتح علی از دانشگاه بمبئی در رشته علوم مدرک فوق لیسانس و سپس از کینگز کالج لندن در رشته امنیت، فناوری و کنترل تسلیحات دیپلم فوق لیسانس گرفت. وی از سال ۲۰۰۱ پژوهشگر غیرمقیم شورای کارنیگ برای اخلاقیات و امور بین المللی نیویورک و از سال ۱۹۹۸ پژوهشگر مهمان در موضوع امنیت منطقه ای در مرکز هنری استیمسون در واشنگتن بوده است. وی از حدود ۳۰ کشور جهان بازدید نموده و نویسنده اصلی گزارش این موسسه تحت عنوان « روند های نوظهور در اقتصاد و امنیت جهان » سال ۲۰۰۸ بوده است. وی در سال ۲۰۰۴ در تهیه گزارشی در خصوص هزینه درگیری بین هند و پاکستان همکاری کرد. این گزارش با استقبال گسترده توسط رسانه های کشور روبرو شد و بیش از ۷۵ روزنامه در این  خصوص مقاله ها و سرمقاله ها نوشتند. وی برای این موسسه علاوه بر گزارشی در خصوص هزینه تنش در سریلانکا  گزارش های مختلفی را تهیه نموده است.

مشاور اصلی: 

شری کانت مینجوگه یکی از بنیانگذاران این موسسه و مسئول تهیه سیاست ها برای مدیریت و امور مالی آن می باشد. وی یکی از اعضای هیئت مدیره یونائتید بانک آو ایندیا که یکی از بزرگ ترین بانک های کشور می باشد بوده است. نمایندگی این موسسه در کنفرانس های مختلف بین المللی بعهده وی می باشد.

پژوهشگران:

 گیتانجلی بخشی از دانشگاه دینیسن آمریکا مدرک لیسانس گرفت. وی در این دانشگاه در رشته مذهب تقابلی درس خواند. وی در فوریه ۲۰۰۷ به این موسسه منصوب شد. خاور میانه از حوزه های کارشناسی وی می باشد. وی در تهیه گزارش هایی تحت عنوان « هزینه درگیری در خاور میانه » در ژانویه ۲۰۰۹ همکاری داشته است.

روهیت هوناور در مارس ۲۰۰۸ به این موسسه منصوب شد. وی از دانشگاه ملبورن، استرالیا، در رشته مطالعات بین المللی مدرک فوق لیسانس و در رشته آموزش عالی دیپلم فوق لیسانس گرفت. وی از دانشگاه استرالیای غربی در علوم سیاسی مدرک لیسانس گرفته و در موضوع « تروریسم در کشمیر و عواقب آن برای روابط هند وپاکستان» یک مقاله تحقیقاتی نوشت. پاکستان و امنیت آب در آسیا از موضوعات مطالعه وی می باشند.

 جویانتو کوکرجی  از دانشگاه مومبایی در رشته رسانه ها مدرک لیسانس و از مرکز مطالعات دموکراسی دانشگاه وست منستر، لندن، در رشته روابط بین المللی و تئوری سیاسی عصری مدرک فوق لیسانس گرفت. پاکستان و آفریقا از حوزه های مطالعه وی می باشند. وی در موضوع پاکستان مقالات زیادی نوشته است.

 آنومیتا راج از دانشگاه مدراس مدرک لیسانس و از آکادمی دیپلماتیک لندن، دانشگاه وستمنستر در رشته مطالعات دیپلماتیک مدرک فوق لیسانس گرفت. وی در موضوع « تاثیر پوشش برنامه های ۲۴ ساعته خبر بر سیاست خارجی هند» مقاله تحقیقاتی نوشته است. تغییر آب و هوا در بنگلادش، چین و هند از موضوعات مطالعه وی می باشند. وی در موضوعات مختلف مقالات زیادی نوشته است.

صاحبه تریویدی از موسسه ام.اس.یو. در رشته مدیریت بازرگانی مدرک لیسانس و از دانشگاه میشیگان آمریکا فوق لیسانس گرفت. محیط راهبردی پاکستان، بنگلادش و چین از حوزه های کارشناسی وی می باشند.

 سومیا سوریانارایانان از دانشگاه مدراس در رشته اقتصاد مدرک فوق لیسانس گرفت. وی در مارس ۲۰۰۹ به این موسسه منصوب شد. امنیت آب در آسیا از حوزه های مطالعه وی می باشد. وی در موضوع دیپلماسی هند در حوزه آب و هوا مقالات نوشته است.

آمبیکا ویشوانات از دبیرستان واشنگتن، آمریکا، در رشته علوم سیاسی لیسانس گرفته و موضوع خاور میانه را مطالعه کرد. وی سپس از دانشگاه  آمریکا در قاهره، مصر، در رشته علوم سیاسی مدرک فوق لیسانس گرفت. وی از دانشگاه بوگازیسی، استامبول نیز یک دیپلم گرفت. آمبیکا با سازمان های غیردولتی مختلف اشتغال داشته است. خاور میانه از موضوع مطالعه وی می باشد.

 رحمان عباس از دانشگاه مومبایی در رشته اردو فوق لیسانس و مدرک لیسانس در رشته آموزش گرفت. وی تا مدت هشت سال در یک دبیرستان درس داده و سپس به این موسسه منصوب شد. منازعه کشمیر، تروریسم و تحولات سیاسی پاکستان از حوزه های کارشناسی وی می باشند.

زرین حسین در رشته فلسفه و روان شناسی مدرک فوق لیسانس و در حوزه حقوق مدرک لیسانس گرفت. وی دارای مدرکی در رشته مدیریت تجاری نیز می باشد. وی قبل از انتصاب به این موسسه در شرکت های مختلف تجاری اشتغال داشته است. سیاست پاکستان از حوزه مطالعه وی می باشد.

همکاران پژوهش:

خالده شیخ قادر از دانشگاه مومبایی مدرک لیسانس گرفت. سیاست پاکستان از حوزه های مطالعه وی می باشند.

  اشفاق قاضی دارای مدرک فوق لیسانس در رشته علوم از دانشگاه مومبایی می باشد. مدیریت، وسایل انسانی، بازاریابی و حسابداری رشته های کارشناسی وی می باشند. وی سیاست پاکستان را مطالعه می کند.

 پراکاش واتوانی از دانشگاه پونا در رشته اقتصاد مدرک لیسانس گرفت. وی در رسانه های چاپی در سمت های مختلف اشتغال داشته است. سیاست پاکستان از حوزه های مطالعه وی می باشد.

  حوزه های مطالعه:

حوزه های مطالعه این موسسه به شرح ذیل می باشند:

 تغییرات جهانی:

این موسسه تغییرات در عرصه های سیاست، اقتصاد، فناوری و مذهب در سطح جهانی که می توانند آینده بشریت را تحت تاثیر قرار دهند مطالعه می کند. این موسسه در ژانویه ۲۰۰۸ گزارشی را تحت عنوان « اقتصاد و امنیت جهانی: مسائل نوظهور برای ۲۰۱۱- ۲۰۲۰ » منتشر نموده و در جون ۲۰۰۸ کنفرانس بین المللی تحت عنوان « مسئولیت ها نسبت به آینده تجارت، صلح و دوام» برگزار نمود. هدف از برگزاری این کنفرانس بررسی تغییرات مهم جهانی در حوزه های مواد غذایی، آب، امنیت، انرژی، تغییر آب و هوا، فناوری های تمیز، آموزش نوین و سرمایه گذاری اخلاقی و مسئولانه بود. این کنفرانس توسط رئیس جمهور هند خانم پراتیبها پاتیل افتتاح شد.

 بررسی کشورها:

این موسسه در خصوص هند، پاکستان، بنگلادش، آسیای جنوبی، مالزی، آسیای میانه، امنیت اروپایی و آسیای غربی گزارش های مفصلی تهیه نموده است.

هزینه درگیری:

این موسسه برای کشورها و مناطق مختلف جهان هزینه درگیری ها را ارزیابی می کند. نخستین گزارش در این سری گزارش هزینه درگیری بین هند و پاکستان در سال ۲۰۰۴ بود. این گزارش مورد توجه ویژه دولت های مختلف به ویژه هند و پاکستان قرار گرفت. دفتر نخست وزیر سریلانکا در سال ۲۰۰۵ از این موسسه خواست تا در خصوص هزینه تنش در سریلانکا گزارشی را تهیه نماید. این موسسه در ژانویه ۲۰۰۹ یک گزارش مربوط به هزینه درگیری در خاور میانه را نیز منتشر نمود. این برای اولین بار در شصت سال گذشته می باشد که کسی هزینه درگیری های مختلف در منطقه خاور میانه را محاسبه نموده باشد. این گزارش هزینه درگیری در خاور میانه را از ۹۷ جنبه مختلف از جمله مالی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، دیپلماتیک و محیط زیستی بررسی کرد. این گزارش با کمک حزب ای.کی. ترکیه، وزارت امور خارجه سوئیس، وزارت امور خارجه نروژ و بنیاد قطر تهیه شده و رسماً در سازمان ملل در ژنو ارائه گردید.

 روند های صلح:

این موسسه جهت جبران کمبود اعتماد بین کشورهای غربی و اسلامی تلاشهای گسترده انجام داده و در این رابطه تا به حال سه برنامه میزگرد برگزار نمود.

 امنیت آب:

این موسسه در سال ۲۰۰۹ به منظور مطالعه مسئله آب در آسیا و خاور میانه دو ابتکار را انجام داد. این موسسه در آسیا رودخانه های هیمالیا را مورد بررسی قرار می دهد. حدود ۲۵ نفر از کارشناسان بنگلادش، چین، هند و نپال در این برنامه مشارکت دارند. این موسسه در خاور میانه رودخانه های ترکیه، عراق، سوریه، لبنان، اسرائیل، فلسطین و اردن را مورد توجه قرار داده است. حدود ۵۰ کارشناس از کشورهای مختلف در این برنامه مشارکت دارند.

 این موسسه گزارش های پروژه های انجام شده را مرتباً پخش می نماید و تا به حال حد اقل سه کتاب منتشر نموده است. بعلاوه کارشناسان موسسه در رسانه های مختلف بطور مرتب مقاله می نویسند. برگزاری برنامه های مختلف از جمله کنفرانس ها، کارگاه ها و میزگردها از فعالیت های مرتب این موسسه می باشد.

 آدرس:گروه دور اندیشی راهبردیسی. – ۳۰۶، مونتانا، مجتمع لوکاندوالا، آندهیری غرب، مومبایی- ۴۰۰۰۵۳

 منبع:  

 

موسسه انرژی و.منابع

The Energy and Resources Institute

روز محیط زیست کنفرانس

ریشه این موسسه در روستایی به نام میتاپور در شمال غرب هند وجود دارد. یک مهندس شیمیایی به نام درباری سیت در شرکت تاتا کیمیکلس اشتغال داشت. این شرکت از نمک حاصله از آب، مواد شیمیائی تولید می کرد. این عملیات میزان بزرگ انرژی را استفاده می کرد و سیت در خصوص منابع انرژی کره زمین که به زودی تمام می شود نگران شده. وی می خواست جهت بررسی این منابع موسسه ای را تشکیل دهد و در این خصوص با آقای جه آر دی تاتا، رئیس گروه تجاری تاتا، گفتگو و نهایتاً پیشنهاد وی پذیرفته شد. لذا این موسسه در سال ۱۹۷۴ بعنوان موسسه تحقیقات انرژی تاتا Tata Energy Research Institute در دهلی نو ثبت گردید. با توجه به گسترش حوزه فعالیت موسسه، عنوان آن در سال ۲۰۰۳ به موسسه انرژی و منابع تغییر یافت.

درباری سیت در تاریخ اول ژانویه سال ۱۹۲۰ متولد شده و یک مهندس رشته شیمیایی از دانشگاه سینسیناتی آمریکا بود. درباری سیت تا مدت ۵۰ سال با شرکت های مختلف گروه تاتا اشتغال داشته و به هنگام بازنشستگی درسال ۱۹۹۵ رئیس شرکت تاتا کیمیکلس بود. پیشنهاد تاسیس موسسه تی.ای.آر.آی. توسط وی ارائه شده بود.

این موسسه فعالیت های خود را در ساختمانی به عنوان « بمبئی هائوس»، مرکز فعالیت های گروه تاتا، در مومبایی شروع کرد. در ابتدا این موسسه به پروژه های تحقیقاتی در حوزه انرژی تجدید پذیر کمک مالی پرداخت می کرد و بعداً یک مرکز اطلاعات و مدارک را تاسیس کرد که شروع به انتشار آمار مربوط به انرژی در هند کرد. سپس این موسسه در شهر پاندیچری به منظور انجام تحقیقات در زمینه انرژی تجدید پذیر مرکز کوچکی را تاسیس نمود. فعالیت های پژوهشی این موسسه در سال ۱۹۸۲ آغاز گردید و این موسسه در سال ۱۹۸۴ به دهلی نو منتقل شد.

وظائف:

وظائف این موسسه به شرح ذیل می باشد:

    برخورد با مسائلی که موجب نگرانی جامعه هندی و جهانی و تهیه راه حل های ابداعی و ارزان

    گسترش فعالیت شبکه ای برای اقدامات قابل دوام

    استفاده ازقابلیت رهبران ملی و بین المللی در زمینه های انرژی، محیط زیست، سایر منابع طبیعی و توسعه قابل دوام.

    تشویق و تماس با محافل ذینفع مختلف جهت دستیابی به اهداف مشترک توسعه قابل دوام در سطح جهان.

فعالیت های موسسه تی.ای.آر.آی.:

با توجه به اینکه آب یک منبع مهم می باشد و احتمال می رود در سال های آتی کمبود آن به یک مسئله بزرگی تبدیل خواهد شد، موسسه تی.ای.آر.آی. در این زمینه فعالیت هایی انجام می دهد. این موسسه به منظور ارزیابی روش های استفاده از آب در شرکت های مختلف نوشابه به ویژه کوکا کولا، پروژه ای را انجام داد. تحقیقات انجام شده توسط این موسسه در این حوزه در داخل و خارج کشور مورد قدردانی قرار گرفت.

بخش فناوری زیست محیطی این موسسه موفق به توسعه فناوری های پیشرفته، تهیه محصولات جدید و تامین راه حل های مختلف شده است. این موسسه در طراحی ساختمان های انواع مختلف که از نظر انرژی خودکفا باشند نیز ایفای نقش نموده است. اکنون معماران و ساختمان سازان به این مسئله توجه نموده اند و دولت هند در نظر دارد در خصوص احداث ساختمان ها که از نظر انرژی خودکفا باشند قوانینی را تدوین نماید.

این موسسه در تهیه فناوری برای تولید گاز از بایوماس و استخراج گاز از سایر مواد زیستی نیز پیشقدم بوده و چند سال پیش به منظور بهبود فناوری های استفاده شده توسط واحد های سطح کوچک و متوسط صنعتی فعالیت های را آغاز نمود و طرح مشترکی را به همکاری با شرکت او.ان.جی.سی. جهت ترویج فناوری های تهیه شده به راه انداخته است.  

یکی از فعالیت های مهم این موسسه تهیه طرح انرژی برای ایالت ها و کشورهای مختلف می باشد. این موسسه با همکاری وزارت امور خارجه هند و دولت بوتان برای کشور بوتان طرح جامع انرژی را تهیه نمود که در حال حاضر در این کشور در حال اجرا می باشد.

این موسسه از سال ۱۹۸۹ سرگرم انجام تحقیقات در زمینه تغییر آب و هوا بوده و برای این منظور با نهادهای ذینفع مختلف از جمله دولت ، صنایع و سازمان های مختلف همکاری داشته است. فعالیت های اولیه این موسسه در زمینه نشر اطلاعات و ایجاد آگاهی بین مردم بوده است. این موسسه از طریق انجام تحقیقات و حضور در مباحثه ها و کنفرانس های بین المللی در زمینه تغییرآب و هوا نقش مهمی ایفا نموده و دیدگاه کشورهای در حال توسعه به ویژه هند را نیز ارائه نموده است.

موسسه تی.ای.آر.آی. در کنفرانسی که در دسامبر ۲۰۰۹ در کپنهاگ، دانمارک، در موضوع تغییر آب و هوا برگزار شد، نقش فعالی ایفا نموده و در حاشیه این کنفرانس برخی کنفرانس های فرعی را نیز برگزار کرد. این موسسه با همکاری موسسات پژوهشی کشورهای مختلف از جمله کانادا، اروپا و ژاپن در حوزه تغییر آب و هوا پروژه های زیادی را انجام داد و از برخی کشورهای آفریقایی در تشکیل ظرفیت ها کمک می کند. این موسسه بزرگ ترین گروه مطالعات در هند در حوزه تغییر آب و هوا محسوب می شود.

آقای پاچوری، رئیس این موسسه از سال ۲۰۰۲ در زمینه تغییر آب و هوا IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) بوده است. به این گروه و آقای ال گور، معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا، در سال ۲۰۰۷ مشترکاً جایزه نوبل داده شدند. نخست وزیر هند در نتیجه تحقیقات انجام شده توسط گروه یادشده یک شورای مشاوره در زمینه تغییر آب و هوا را تشکیل داد. چهار نفر از اعضای موسسه تی.ای.آر.آی. از جمله دکتر پورودیپتو گهوش، چاندرا شیکار داس گوپتا (سفیر پیشین هند)، نیتین دیسائی و خود آقای پاچوری در شورای مذکور عضویت داشتند. وزارت محیط زیست و جنگلبانی پروژه ای را به موسسه تی.ای.آر.آی. داد که به منظور تهیه یک طرح اقدام ارزیابی های مختلفی را انجام دهد و نهایتاً براساس گزارش این موسسه، توسط دولت هند یک طرح اقدام ملی تهیه گردید که توسط دکتر منموهان سینگ، نخست وزیر هند در تاریخ ۳۰ جون ۲۰۰۸ اعلام گردید.

پروژه ها:

این موسسه در سال ۲۰۰۹ در حوزه های کشاورزی،انرژی بایوماس، تغییر آب و هوا، ارسال برق به مناطق روستایی، اقتصاد، انرژی،امنیت انرژی، محیط زیست، آب، جنگل و تنوع محیط زیست، سلوله های سوختی و انرژی هیدروژنی، انرژی آبی، صنعت، فناوری اطلاعات و مخابرات، بایوتکنولوژی میکربی، منابع طبیعی، نفت و گاز، بایوتکنولوژی گیاهی، انرژی تجدید پذیر، توسعه روستایی، انرژی خورشیدی، توسعه قابل دوام، ساختمان های قابل دوام، تجارت، ترابری و انرژی هوا بیش از سیصد پروژه انجام داد.

یکی از برنامه های مهم اجرا شده توسط موسسه تی.ای.آر.آی. «  طرح روشنائی برق یک میلیارد زندگی » می باشد. هدف از این برنامه ترویج استفاده از قندیل های خورشیدی در مناطق روستایی فاقد دسترسی به برق می باشد. این موسسه در این خصوص درباره تمام روستاهای فاقد دسترسی به تسهیلات برق در کشور آمار گیری کرده، با سازمان های غیردولتی محلی برای ترویج استفاده از قندیل های خورشیدی تماس برقرار نموده و تولید کنندگان ، توزیع کنندگان و فروشندگان این قندیل ها را شناسایی نموده است. این برنامه در حال حاضر مراحل اجرایی را طی می کند.

تاسیس دانشگاه :

این موسسه در سال ۱۹۹۸ دانشگاه تیری را تاسیس نمود. این دانشگاه ابتدا بعنوان یک مدرسه مطالعات پیشرفته تاسیس شده بود و در سال ۱۹۹۹ بعنوان « دانشگاه» deemed university  به رسمیت شناخته شد. این دانشگاه یک موسسه آموزش عالی صرفاً برای مطالعات مربوط به رشته دکترا و فوق لیسانس می باشد.

این دانشگاه در رشته های بایوتکنولوژی، جنبه های تنظیمی و سیاست، انرژی و محیط زیست و منابع طبیعی برنامه های سطح دکترا و در رشته های سیاست عمومی و توسعه قابل دوام، مطالعات محیط زیستی، مدیریت منابع طبیعی، مدیریت منابع آب، اطلاعات مربوط به کره زمین، بایوتکنولوژی گیاهی ، انرژی تجدید پذیر و مدیریت تشکیلات زیر بنایی درس های سطح فوق لیسانس را اداره می کند و در برخی رشته های مربوطه دیپلم های فوق لیسانس نیز صادر می کند.

 این دانشگاه با موسسه تی.ای.آر.آی. جهت انجام تحقیقات مشترک تفاهمنامه امضا نموده است که براساس آن این دو موسسه ضمن استفاده از تسهیلات یکدیگر در برگزاری برنامه های مختلف از جمله سمینارها و کنفرانس با یکدیگر همکاری می کنند. این دانشگاه با موسسات و دانشگاه های مختلف بین المللی از جمله مدرسه مطالعات محیط زیستی و جنگلبانی دانشگاه ییل آمریکا، مرکز علوم گیاهی دونالد دانفورت آمریکا، دانشگاه نوتینگام انگلیس، دانشگاه میشیگن آمریکا، دانشگاه نیوسائوت ویلیس، استرالیا، دانشگاه فریئی برلین آلمان، دانشگاه ایسلند و دانشگاه دولتی نارت کارولینا، آمریکا در خصوص استفاده از تسهیلات یکدیگر و مبادله دانشجویان تفاهمنامه هایی را برقرار نموده است. دکتر آر.کی.پاچوری رئیس این دانشگاه می باشد.

شورای مدیره این موسسه:

۱٫ دکتر ای. راماچاندان، معاون دبیرکل پیشین سازمان ملل، بنگلور: رئیس

۲٫ دکتر آر.کی.پاچوری، دهلی نو: معاون رئیس

۳٫ پروفسور بی وی سریکانتان، بنگلور: عضو

۴٫ دکتر خانم واکاکو هیروناکا، توکیو، ژاپن

۵٫ آقای دیپاک پاریک، رئیس بانک اچ.دی.اف.سی.، مومبایی، عضو

۶٫ دکتر ام.کی. بهان، قائم مقام بخش بایوتکنولوژی، وزارت علوم و فناوری دولت هند، دهلی نو، عضو

۷٫ آقای کائیو کوچ ویزر، معاون رئیس دیوش بانک، لندن، عضو

هیئت مشاوره:

 1. ۱٫  دکتر پروناب سین، قائم مقام وزارت آمار و اجرای برنامه دولت هند، دهلی نو
 2. ۲٫  پروفسور آشوک جهون جهون والا، موسسه آی.آی.تی.، مدراس
 3. ۳٫  آقای کیران کارنیک، رئیس اتحادیه ملی شرکت های نرم افزار و خدمات رایانه ای، دهلی
 4. ۴٫  دکتر آر.اس.تولیا، کمیسر عالی اطلاعات دولت اوتاراکهاند، دهره دون
 5. ۵٫  آقای تانتارا نارایان تاکور، رئیس و مدیر عامل شرکت پی.تی.سی. دهلی نو
 6. ۶٫  آقای سانجیو آهلووالیا، مشاور دولت سودان
 7. ۷٫  آقای کی سی میهرا، معاون رئیس و مدیر عامل شرکت فوربس، مومبایی
 8. ۸٫  آقای ام.اس.ورما، رئیس شرکت مالی اس.آر.ای. ا.، گورگائون
 9. ۹٫  آقای آر.کی.جین، مدیر فنی شرکت ان.تی.پی.سی.، دهلی نو
 10. ۱۰٫                  آقای راجیش سریواستاوا، مدیر عامل شرکت رابو فنانس
 11. ۱۱٫                  آقای اس. رای چودری، مدیر بخش بازاریابی، شرکت اچ.پی.سی.ال.، مومبایی
 12. ۱۲٫                  آقای دی.ام. ردی، مدیر اجرایی، بهارت پترولیوم، مومبایی
 13. ۱۳٫                  آقای راهول دیر، مدیر اجرایی، شرکت کیرن ، گورگائون
 14. ۱۴٫                  آقای پراتیوش کومار، رئیس و مدیر اجرایی شرکت جی.ای. دهلی نو
 15. ۱۵٫                  آقای آرون سیت، رئیس شرکت بی.تی. هند، گورگائون
 16. ۱۶٫                  خانم نینا لال قدوائی، مدیر اجرایی بانک اچ.اس.بی.سی.، مومبایی
 17. ۱۷٫                  دکتر جمشید جه ایرانی، مدیر شرکت تاتا سنز، مومبایی
 18. ۱۸٫                  آقای مانجیو سینگ پوری، مدیر کل، وزارت امور خارجه هند، دهلی نو

همکاران:

موسسه تی.ای.آر.آی. با تعداد زیادی از سازمان ها و دولت های مختلف، شرکت های تجاری، سازمان های غیردولتی و موسسات آکادمیک در سراسر جهان همکاری می کند. این موسسه در ۴۳ کشور جهان فعالیت دارد و حدود ۲۰۰ سازمان از سراسر دنیا شریک آن می باشند. بیش از ۹۰۰ سازمان مختلف به این موسسه کمک می نمایند.

اسامی برخی از کمک کنندگان به شرح ذیل می باشد.

    بانک توسعه آسیایی

    سازمان بین المللی توسعه کانادایی

    بخش توسعه بین المللی

    کمیسیون اروپایی

    سازمان محیط زیستی هند و کانادا

    بانک ژاپن برای همکاری بین المللی

    سازمان سوئیس برای توسعه و همکاری

    وزارت امور خارجه انگلیس

    دولت بوتان

    سفارت هلند در دهلی نو

    سفارت نروژ در دهلی نو

    سازمان آمریکا برای توسعه بین المللی

    طرح توسعه سازمان ملل

    طرح محیط زیست سازمان ملل

    بانک جهانی 

    شرکت بریتیش پترولیوم

    شرکت پپسی

    شرکت بهارت پترولیوم

    شرکت سی.ای.اس.سی.

    شرکت کوکاکولا

    شرکت هیرو هوندا

    شرکت هندوستان پترولیوم

    شرکت ایندین آیل

    شرکت آی.سی.آی.سی.آی.

    شرکت ان.تی.پی.سی.

    شرکت او.ان.جی.سی.

    شرکت چای تاتا

    شرکت تویوتا موتورس

    گروه تجاری تی.وی.اس.

    بنیاد فورد آمریکا

    بنیاد جون دی و کاترین تی مک آرتر

    بنیاد تحقیقات محیط زیستی و راهبردی

    بنیاد راکفیلار

    بنیاد وی.کان راسموسین

    کمیسیون مرکزی تنظیم حوزه برق دولت هند

    بخش بایوتکنولوژی دولت هند

    بخش کارگزینی و آموزش دولت هند

    بخش علوم و فناوری دولت هند

    دولت ایالت کارناتاکا

    دولت ایالت دهلی

    دولت ایالت سیکیم

    کمیسیون برق ایالت گوجرات

    سازمان برق ایالت گوجرات

    کمیسیون انرژی ایالت هیماچل پرادش

    شورای هندی تحقیقات کشاورزی

    کمیسیون تنظیم برق ایالت جهارکهاند 

    کمیسیون تنظیم برق کارناتاکا

    وزارت محیط زیست دولت هند

    وزارت انرژی غیرمتعارف دولت هند

    وزارت حکومت شورایی دولت هند

    وزارت برق دولت هند

    وزارت راه آهن دولت هند

    وزارت توسعه روستایی دولت هند

    وزارت علوم و تکنولوژی دولت هند

    سازمان توسعه انرژی دولت ایالت اوریسا

    بخش جنگل دولت ایالت پنجاب

    بخش جنگل دولت ایالت اتار پرادش.  

کارمندان:

تعداد کارمندان این موسسه بالغ بر ۷۰۰ نفر می باشد که در حوزه های مختلف از جمله مهندسی، اقتصاد، علوم طبیعی و اجتماعی، بایوتکنولوژی، معماری، سیاست عمومی، علوم اطلاعاتی و مدیریت اشتغال دارند. فعالیت ها در یک حوزه ویژه تحت نظارت یک هماهنگ کننده انجام می شوند. تعدادی از حوزه ها با فعالیت های تقریباً مشابه جمعاً بعنوان یک بخش مطرح می شوند که ریاست آن بعهده یک مدیر یا همکار مدیر قرار دارد. مدیرکل، رئیس اجرایی این موسسه می باشد.

دکتر راجیندرا کومار پاچوری

دکتر راجیندرا کومار پاچوری در سال ۱۹۸۲ به این موسسه بعنوان مدیر و از آوریل سال ۲۰۰۱ بعنوان مدیرکل منصوب شد. وی در آوریل ۲۰۰۲ بعنوان رئیس گروه بین دولتی در زمینه تغییر هوا Intergovernmental Panel on Climate Change منصوب شد. این گروه توسط سازمان جوشناسی جهان و طرح محیط زیست سازمان ملل در سال ۱۹۸۸ تشکیل شده بود. به این گروه و ال گور، معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا، در سال ۲۰۰۷ به طور مشترک جایزه نوبل داده شدند.

دکتر پاچوری از دانشگاه نارت کارولینا در راله آمریکا در رشته مهندسی صنعتی مدرک فوق لیسانس و در سال ۱۹۷۲ در رشته اقتصاد مدرک دکترا گرفت. وی در آمریکا تا سال ۱۹۷۷ درس می داد و بعد از بازگشت به هند در سال ۱۹۷۹ در دبیرستان مدیریت دولت هند در حیدرآباد بعنوان استاد منصوب گردید و سپس در آوریل ۱۹۸۲ به موسسه تی.ای.آر.آی. بعنوان مدیر منصوب شد.

دکتر پاچوری در دانشگاه های مختلف آمریکا از جمله مدرسه مطالعات محیط زیستی و جنگل بانی، دانشگاه ییل، درس داده و در برخی سازمان ها از جمله بانک جهانی و سازمان توسعه سازمان ملل نیز اشتغال داشتته است. تجربه گسترده دکتر پاچوری موجب گردید که به وی عضویت در بسیاری از کمیته ها و هیئت های ملی و بین المللی پیشنهاد شد. بنا بر این وی در هیئت بین المللی مشاوره شرکت اتومبیل سازی تویوتای زاپن، هیئت حکام انجمن بین المللی انرژی خورشیدی و موسسه اقتصادی منابع جهانی واشنگتن عضویت داشته و ریاست اتحادیه بین المللی اقتصاد انرژی واشنگتن و موسسه انرژی آسیایی را بعهده داشته است. وی به هیئت مدیره مجمع جهانی انسان دوستانه که موسس آن کوفی عنان، دبیرکل پیشین سازمان ملل است، نیز منصوب شده است. وی در جولای ۲۰۰۹ مدیر موسسه آب و هوای ییل نیز منصوب شد و در تعدادی از سازمان های جهانی مربوط به تغییر آب و هوا فعالیت داشته است.

دکتر پاچوری در سطح ملی نیز در بسیاری از کمیته های تشکیل شده توسط دولت هند عضویت داشته است. این کمیته ها شامل شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر هند، هیئت مشاوره انرژی به ریاست نخست وزیر، گروه بازسازی صنعت نفت و شورای مشاوره نخست وزیر در زمینه تغییر آب و هوا می باشند. وی عضوهیئت امنای مرکز بین المللی هند دهلی نو، معاون رئیس مرکز بین المللی بنگلور و رئیس مرکز هیبیتات هند دهلی نو نیز بوده است.

دکتر پاچوری با تعدادی از موسسات آکادمیک و پژوهشی کشور نیز ارتباط داشته و در هیئت های مدیره بسیاری از شرکت های مهم کشور از جمله او.ان.جی.سی.، ان.تی.پی.سی.، گیل و بنیاد پژوهشی صنعتی عضویت داشته است. وی در سال ۱۹۹۹ بعنوان رئیس بنیاد میراث راه آهن هیمالیایی دارجیلینگ منصوب شد.

دکتر پاچوری تا به حال حداقل ۲۳ کتاب و تعدادی زیادی از مقالات پژوهشی به چاپ رسانده است. دکتر پاچوری معتقد است که قرارداد کپنهاگ پایه و اساسی را برای یک قرارداد اجباری حاوی جزئیات مربوط به تعهدات کشورهای مختلف به ویژه کشورهای توسعه یافته را تهیه نموده است و اگرهند تا پایان سال ۲۰۱۰ یک قرارداد حقوقی مربوط به میزان اخراج گازها را امضا نکند فرصت ارزشمندی را از دست خواهد داد. رئیس جمهور هند در ژانویه ۲۰۰۸ به وی جایزه پادام ویبهوشان اعطا نمود. دولت فرانسه نیز به وی جایزه Officier De La Légion D’Honneur اعطاء نمود.

دکتر پاچوری از ابتدا حامی احداث خط لوله گاز بین ایران، پاکستان و هند بوده است.

انتشارات:موسسه تی.ای.آر.آی. دارای فعالیت های گسترده در حوزه های انتشاراتی می باشد و تا به حال در موضوعات مورد علاقه خود صدها کتاب چاپ نموده است. Simplifying Climate Change  و TERI Energy Data Directory از جمله دو کتاب مهم می باشند که در سال ۲۰۰۹ توسط این موسسه منتشر گردید.

 

هدف از کتاب اول ارائه جزئیات علمی مربوط به تغییر آب و هوا برای مردم عادی می باشد. این کتاب تمام مسائل مربوط به مسئله تغییر آب و هوا را به صراحت بیان می کند. کتاب دوم در واقع یک سالنامه می باشد که توسط این موسسه از سال ۱۹۸۶ به طور مرتب چاپ می شود. این کتاب سیاست های دولت هند در زمینه انرژی را بیان می کند و حاوی اطلاعات مربوط به ترازهای انرژی تجاری در چهارسال گذشته می باشد. این کتاب ضمن بررسی مقدار انرژی های مختلف موجود در کشور از جمله نفت، گاز، ذغال سنگ، برق و انرژی تجدید پذیر و میزان تقاضای انرژی در حوزه های صنعتی، ترابری، کشاورزی و داخلی کشور، اطلاعات مربوط به جنگل ها و محیط زیست و سایر مسائل جهانی محیط زیستی را بیان می کند. این موسسه یک نشریه ماهانه به عنوان Teri Green را نیز چاپ می کند.

دفتر مرکزی: دفتر مرکزی موسسه تی.ای.آر.آی. در مجتمع هیبیتات هند قرار دارد. این دفتر یک ساختمان هفت طبقه ای با مساحت ۵۵۰۰ متر مربع می باشد. این ساختمان مجهز به تجهیزات و تسهیلات پیشرفته تحقیقات در زمینه های بایوتکنولوژی، میکروبایولوژی، فناوری شیمیایی و سایر رشته های مورد نظر می باشد. 

آدرس :  Darbari Seth Block, IHC Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110 003, INDIA 

Tel. (+91 11) 2468 2100 and 41504900
Fax (+91 11) 2468 2144 and 2468 2145  

منبع:   http://www.teriin.org

 

موسسه مطالعات صلح و نزاع 

Institute of Peace and Conflict Studies

این یک موسسه مستقل جهت انجام تحقیقات در مسائل امنیتی متعارف و غیرمتعارف در این منطقه می باشد و تسهیلاتی را برای تبادل نظر بین اندیشمندان کشور در مسائل راهبردی فراهم می کند.

هدف این موسسه فراهم نمودن یک چارچوب مستقل و جانشین برای مطالعات صلح و امنیت در منطقه آسیای جنوبی می باشد.

این موسسه جهت دستیابی به هدف خود فعالیت های ذیل را انجام می دهد:

    اداره یک وب سایت فعال مربوط به مسائل امنیتی آسیای جنوبی

    برگزاری مباحثه ها بین گروه های کوچک متشکل از طراحان افکار عمومی در مسائل راهبردی.

    حضور در سمینارها و کنفرانس ها در داخل و خارج کشور.

    انتشار نتایج تحقیقات خود در مجلات و روزنامه های داخلی و خارجی

    انتشار مرتب مقالات پژوهشی و خلاصه مسائل و همچنین اظهار نظر در مسائل مختلف امنیت ملی و بین المللی

    ارتباط با رسانه ها و حضور در مباحثه های رادیو و تلویزیونی

    انتشار کتاب ها، نشریات و مقالات اینترنتی

 مسائل مورد توجه این موسسه:

    مسائل هسته ای

    بنگلادش، نپال و سریلانکا

    پاکستان

    چین و آسیای شرق

    کشمیر

 مباحث روز جمعه:

یکی از فعالیت های مهم این موسسه برگزاری مباحث در روزهای جمعه می باشد. در اینگونه بحث ها اکنون بیش از شصت نفر از مقامات نظامی و غیرنظامی متعلق به حوزه های مختلف زندگی از جمله رسانه ها بطور مرتب شرکت می کنند. در این برنامه ها مسائل راهبردی و امنیتی ملی و بین المللی مورد علاقه موسسه مورد بررسی قرار می گیرند.

 سمینارها:

این موسسه در سال ۲۰۰۹  سمینارهای زیر را برگزار نمود:

    پیگیری اژدها: آیا هند می تواند به چین برسد ( ۲۷ اکتبر۲۰۰۹)

    بررسی مذاکره مسیر دوم هند و پاکستان برگزار شده در تاریخ ۸ -۹ اکتبر ۲۰۰۹ در بانکوک ( ۲۰ اکتبر ۲۰۰۹)

    روابط هند و چین و جلب اعتماد ( ۱۴ اکتبر ۲۰۰۹)

    بعد از بیت اله محسود چه؟ ( ۱۳ آگوست ۲۰۰۹)

    قرارداد سی.تی.بی.تی.: چشم انداز تأیید در کشورهای ضمیمه ۲( ۲۸ جولای ۲۰۰۹)

    طرح یک جهان عاری از تسلیحات هسته ای – دیدگاه آلمان ( ۸ جولای ۲۰۰۹)

    آزمایشات موشکی و هسته ای کره شمالی: عواقب آن برای هند ( ۱۲ جون ۲۰۰۹)

    مسائل مربوط به تجدید نظر در قرارداد ان.پی.تی. ( ۱۲ جون ۲۰۰۹)

    قرارداد هند و آمریکا ( ۱۹ مه ۲۰۰۹)

    سیاست های هسته ای ژاپن و استرالیا: عواقب برای هند ( ۱۳ مه ۲۰۰۹)

    از بمبئی به لاهور – ما از اینجا به کجا می رویم؟ (۲۳ مارس ۲۰۰۹)

    یک طرح عمل: مدیریت ناامنی جهانی ( ۹ فوریه ۲۰۰۹)

    برمه و محدودیت های نفوذ بین المللی ( ۵ فوریه ۲۰۰۹)

    هند و آمریکا در خاور میانه بزرگ ( ۲ فوریه ۲۰۰۹)

    انتخابات بنگلادش و آینده روابط هند و بنگلادش ( ۲۱ ژانویه ۲۰۰۹)

    انتخابات کشمیر : بررسی و عواقب سیاست ( ۶ ژانویه  ۲۰۰۹)

 

کتاب ها:

این موسسه تا به حال در مجموع ۲۸ کتاب به چاپ رسانده است. در طول سال ۲۰۰۹ دو کتاب زیر چاپ شد.

    منازعه کشمیر: غیرمهم ساختن مرزها

نویسندگان: پی.آر.چاری، حسن عسکری رضوی، رشید احمد خان و دی سوباچاندران

 

    قرارداد هسته ای هند و آمریکا

تألیف: پی.آر.چاری

 

پروژه های جاری این موسسه:

    جامو، کشمیر و لداخ: ایجاد صلح و مقابله با رادیکالیسم: هدف این طرح ایجاد صلح و.مقابله با سه نوع رادیکالیسم – منطقه ای، مذهبی و قبیله ای- در جامو، کشمیر و لداخ می باشد. قرار است در طول این طرح در ۱۲ شهر این سه منطقه در سه موضوع برنامه ها برگزار شود و با مطالعه دقیق این موضوعات پیشنهادات مناسب تر ارائه شود.

    مذاکره سه جانبه بین هند، چین و پاکستان. این موسسه در ماه آگوست سال جاری در دانشگاه فودان در شانگهای بین هند، چین و پاکستان دومین مذاکره سه جانبه را برگزار نمود. این برای اولین بار بود که این سه کشور به منظور بررسی مسائل در چارچوب مذاکره مسیر دوم گردهم آمدند. نخستین مذاکره سه جانبه در دسامبر ۲۰۰۸ در سریلانکا برگزار شده بود.

    طرح امنیت هسته ای: این موسسه از زمان تشکیل در جوانب مختلف خلع تسلیحات هسته ای فعالیت هایی را انجام داده است. این تنها موسسه در آسیای جنوبی می باشد که تمام جوانب تسلیحات کشتار جمعی، از جمله میکربی، شیمیایی و رادیوئی را مورد بررسی قرار داده است. اکنون این موسسه در راستای امنیت جهانی هسته ای کار می کند.

    حل و فصل اختلافات هند و پاکستان و ایجاد صلح: هدف از این طرح ادامه روند مذاکره در مسائل عمده دوجانبه می باشد. یکی از تلاشهای این موسسه در این خصوص تشکیل گروهی متشکل از کارشناسان ارشد جهت بررسی مسائل و پیشنهاد راه حل می باشد.

    طرح تحقیقاتی آسیاسی جنوب شرقی: هدف از این برنامه تشویق صلح در منطقه یادشده می باشد.

    مقابله با تروریسم: اتخاذ یک موضع مشترک در سارک : هدف از این برنامه اتخاذ موضع مشترک توسط کشورهای عضو سازمان سارک نسبت به مسئله تروریسم می باشد.

    درگیری های مسلحانه در آسیای جنوبی: هدف از این برنامه مطالعه دقیق درگیری های مسلحانه جاری در کشورهای آسیای جنوبی از جمله افغانستان، پاکستان، سریلانکا، نپال، کشمیر و مناطق شمال شرق هند و مشکل ناکسالیها می باشد.

    دولت های بی ثبات در جنوب آسیا که درپی واقعه یازده سپتامبر شکل گرفته است. این موسسه در نظر دارد این مسئله را از دیدگاه آسیای جنوبی مطالعه کند.

    برگزاری کارگاه ها در خصوص تسلیحات هسته ای، خلع تسلیحات جهانی و امنیت منطقه ای:

    برگزاری کارگاه های رسانه ای در موضوع تسلیحات هسته ای، دکترین و تروریسم تسلیحات کشتار جمعی

     تسلیحات هسته ای و امنیت منطقه ای: دموکراتیک شدن مباحثه امنیتی در هند

 

برخی از پروژه های تکمیل شده:

    قرارداد هسته ای هند و آمریکا: اشتراک نظر در روابط دوجانبه: این موسسه در سال ۲۰۰۸ در موضوع قرارداد همکاری هسته ای غیرنظامی هند و آمریکا بعنوان پروژه تهیه یک کتاب را بعهده گرفته بود. این کتاب همین عنوان داشت. پی.آر.چاری مولف این کتاب است و این کتاب حاوی ۱۲ مقاله می باشد. این کتاب جوانب مختلف این قرارداد را مورد بررسی قرار داد.

    اصلاح مدیریت بخش امنیت در آسیای جنوبی: این موسسه با پشتیبانی مرکز بین المللی تحقیقات توسعه در خصوص اصلاح بخش امنیتی آسیای جنوبی طرحی را بعهده گرفت. هدف از این طرح تهیه یک گزارش کامل در خصوص وضعیت کشورهای آسیای جنوبی بود. این پروژه نیز تکمیل شده است.

    اسلام رادیکال و دموکراسی: تجربه هند و آسیای جنوب شرقی: این موسسه با کمک بنیاد کونارد آدینار در سال ۲۰۰۷ طرحی را جهت مطالعه ارتباط بین اسلام و تروریسم بین المللی و مطالعه دموکراسی هندی بعنوان عامل تاثیرگذار و تعدیل کننده بر مسلمانان هندی بعهده گرفت. این موسسه در این رابطه یک میزگرد دو روزه را برگزار نمود. این طرح نیز تکمیل شده است.

    همکاری راهبردی بین هند و آمریکا در منطقه آسیای جنوبی: مذاکره مسیر دوم: این موسسه با مدرسه فوق لیسانس دریایی آمریکا و مرکز بین المللی هند و همچنین سازمان کاهش تهدید دفاعی آمریکا در دهلی نو در سپتامبر ۲۰۰۸ یک کنفرانس دو روزه را برگزار نمود. هدف این طرح بررسی وضعیت کنونی مشارکت راهبردی هند و آمریکا می باشد.

    سارک به سوی ارتباط بیشتر: چشم انداز کشورهای سارک: این موسسه با همکاری بنیاد کونارد آدینار در سپتامبر ۲۰۰۸ در این زمینه کنفرانسی برگزار نمود.

     کارگاه خلع سلاح و مسائل هسته ای. این موسسه در این موضوع در آگوست ۲۰۰۷ و ژانویه ۲۰۰۸ دو کارگاه برگزار نمود.

    خلع تسلیحات هسته ای: گام های همکاری در آسیا: این موسسه با همکاری  ابتکار تهدید هسته ای، در دسامبر ۲۰۰۸ دو کنفرانس در کلمبو، سریلانکا، برگزار نمود. این برای اولین بار بود که هند، پاکستان و چین برای انجام مذاکره در مسئله مهم هسته ای گردهم آمدند.

 

کمیته اجرایی این موسسه:

 

دیریندرا سینگ، رئیس: dhirendrasingh23@yahoo.co.in

دیریندرا سینگ یک مقام ارشد (آی.ای.اس.) دولت مرکزی هند بوده است.وی بعنوان قائم مقام وزارت کشور از خدمت دولت بازنشست. وی عضو کمیسیون روابط دولت های مرکزی و ایالتی هند می باشد.

 

پی چاری، عضو دعوت شده

وی یک مقام ارشد (آی.ای.اس.) می باشد و در دولت های مرکزی و ایالتی کشور در سمت های ارشد اشتغال داشته است. وی دبیر اضافی در وزارت دفاع هند بوده و در سال ۱۹۹۲ بعد از ۳۲ سال خدمت بطور داوطلبانه بازنشست. وی تا به حال حدود ۲۵ کتاب و ۱۷۰۰ مقاله نوشته است.

 

سلمان حیدر، عضو : shaidar@airtelmail.in   سلمان حیدر قائم مقام وزارت خارجه هند و سفیر این کشور در چین، انگلیس و بوتان بوده و در سفارت هند در افغانستان نیز ماموریت داشته است. وی معاون نماینده دائمی هند در سازمان ملل در نیویورک و دبیرشرق در وزارت امور خارجه هند بوده و پژوهشگر ارشد موسسه صلح آمریکا، واشنگتن می باشد.

 

لالیت مان سینگ، عضو  : lalitmansingh@yahoo.com   وی یک دیپلمات ارشد هند بوده است. وی سفیر هند در انگلیس، نیجریا و آمریکا بوده است. وی بعنوان دبیر شرق در وزارت امور خارجه هند و مدیرکل شورای هندی روابط فرهنگی و رئیس موسسه سرویس خارجی وزارت امور خارجه هند استغال داشته است. وی با موسسه بروکینگس آمریکا نیز همکاری دارد.

 

مارشال هوایی وینود پاتنی، خزانه دار، ای – میل: vinodpatney@yahoo.com   مارشال پاتنی در طول جنگ کارگیل رئیس فرماندهی غربی هوایی بود. وی در تاریخ اول آگوست ۲۰۰۰ بعنوان معاون فرمانده نیروی هوایی هند منصوب شده بود.

 

پروفسور رانگاراجان، عضو: prof_rajaraman@yahoo.co.in وی استاد رشته فیزیک در دانشگاه جواهر لعل نهرو و کارشناس رشته خلع تسلیحات هسته ای و فناوری هسته ای غیرنظامی می باشد. وی در موسسات مختلف جهان از جمله دانشگاه هاروارد، کورنل، پرنستون، استانفورد و CERN ژنو تا مدت چهار دهه تدریس کرده است. وی بعد از انجام انفجار های هسته ای توسط در هند ۱۹۹۸ حوزه تحقیقات خود را به مسائل سیاست هسته ای نیز گسترش داد. وی در مسائل مربوطه مطالب زیادی نوشته است.

 

سیدارت وارداراجان، عضو، svaradarajan@gmail.com  امور راهبردی از حوزه های مورد علاقه وی می باشند. وی از مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن مدرک فوق لیسانس گرفت. سیدارت متولد سال ۱۹۶۵ می باشد و در روزنامه هندو بعنوان سردبیر امور راهبردی اشتغال دارد. اتحادیه خبرنگاران  سازمان ملل در نوامبر ۲۰۰۵  به وی بخاطر مقالات او تحت عنوان « معمای ایران» در موضوع ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی « جایزه ایلیزابیت نیوفر» اعطا نمود. در مارس ۲۰۰۶ رئیس جمهور شیلی به وی جایزه برناردو او هیگینس اعطا نمود.

 

پروفسور ام سلمه باوا، عضو،: usbava@gmail.com امنیت و سیاست اروپایی و آسیای جنوبی، همکاری بین اتحادیه اروپا، سارک و آسه آن، روابط فرا آتلانتیک، ناتو، روابط هند و اروپا ، هند و آمریکا و سیاست خارجی هند از موضوعات مورد علاقه وی می باشند. وی استاد مطالعات اروپایی در دانشگاه جواهر لعل نهرو می باشد.

 

کومودور اودی بهاسکار، عضو، ای. – میل: cudayb@gmail.com  وی یکی از کارشناسان ارشد هند در امور راهبردی می باشد. وی در روزنامه های مختلف به ویژه ایندین اکسپرس یک ستون می نویسد.

 

 پروفسور آمیتاب ماتو، عضو، ای. – میل: amitabh.mattoo@gmail.com وی استاد رشته سیاست بین المللی در دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلی نو می باشد وعضو گروه مشاوره نخست وزیر و رئیس دانشگاه جامو بوده است. افغانستان و کشمیر از حوزه های مورد علاقه وی می باشند. وی مدیر بنیاد هند و افغانستان که توسط دولت های این دو کشور تشکیل شده است نیز می باشد. وی تا چندی پیش عضو هیئت مشاور شورای امنیت ملی هند بوده و عضو گروه کاری تشکیل شده توسط آقای منموهان سینگ نخست وزیر هند در خصوص تحولات راهبردی جهانی می باشد. وی استاد مهمان دانشگاه استانفورد آمریکا نیز بوده است.

میجر ژنرال دیپانکار بانرجی، دبیر، ای – میل: dbanerjee@ipcs.org  وی یکی از کارشناسان ارشد رشته راهبردی و یکی از بنیانگذاران این موسسه می باشد. وی تا ۳۶ سال در سمت های مختلف نیروی زمینی هند اشتغال داشته و بعنوان میجر ژنرال از خدمت بازنشسته شد.

 

پژوهشگران ارشد:

اسامی پژوهشگران ارشد این موسسه به شرح ذیل می باشند:

    پروفسور ماداوان پالات، palat@ipcs.org

    وید ماروا، ved.marwah@ipcs.org

    تی.سی.ای. سرینیواس راگاوان، tcasraghavan@ipcs.org

    او.اس.ماروا، omimarwah@ipcs.org

    پروفسور بالاداس گهوشال، professor.ghoshal@ipcs.org

    خانم آرونداتی گهوس، aghose@ipcs.org

    آدمیرال دوم پی.اس.داس، psdas@ipcs.org

    وی کی گوروور، vkgrover@ipcs.org

    پروفسور ساتیش کومار، skumar@ipcs.org

    آدمیرال کی راجا منون، krmenon@ipcs.org

    کسی سی سینگ،(سفیر پیشین هند در ایران)  kcsingh@ipcs.org

    مارشال هوایی اصلی اس. پی.تیاگی، sptyagi@ipcs.org

    کی.پی.لاکشمی، kpvijaylakshmi@ipcs.org

    ایندرا نات موکرجی، inmukherji@ipcs.org

    مارشال هوایی اصلی اس کریشناسووامی، skrishnaswamy@ipcs.org

    آنجان رای، aroy@ipcs.org, anjanroy1@gmail.com

 

سایر پژوهشگران:

    خانم ای. مالیکا جوسف، معاون مدیر موسسه، mallika@ipcs.org

    دی سوبا چاندران، معاون مدیر موسسه، subachandran@gmail.com

    جابین جاکوب، jabin@ipcs.org

    خانم روکمانی گوپتا، rukmani@ipcs.org

    خانم دیویانی سریواستاوا، devyani@ipcs.org

    خانم ریکها چاکراوارتی، rekha@ipcs.org

    خانم سونالی هوریا، sonali@ipcs.org

    راگاو شرما، raghav@ipcs.org

    خانم تولی سینها، tuli@ipcs.org

    خانم هارنیت کور کانگ، harneet@ipcs.org

    خانم کیرتی سینگ، kriti@ipcs.org

    جاشیر پال سینگ راکرا، jasbir@ipcs.org

    خانم آناپورنا کارتیکا، annapoorna@ipcs.org

 منبع:

http://www.ipcs.org

 

 

موسسه علوم اجتماعی

Institute of Social Sciences

 

موسسه علوم اجتماعی در تاریخ ۲۸ آگوست ۱۹۸۵ طبق قانون ثبت انجمن ها مصوب سال ۱۸۶۰ ثبت گردید. آقای دی.تی.لوکاندوالا، نخستین رئیس این موسسه بود. نامبرده یک اقتصاددان معروف و معاون رئیس کمیسیون برنامه ریزی هند بود. در حال حاضر دکتر جرج ماتیو رئیس این موسسه می باشد.

 

اهداف این موسسه به شرح ذیل می باشد:

    انجام تحقیقات در علوم اجتماعی

    هدایت افکار عمومی در مسائل اجتماعی

    تشکیل یک جامعه که مردم آن دارای قدرت واقعی باشند

    مطالعه مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی معاصر

    ارائه پیشنهادات و نتایج تحقیقات به نهادهای دولتی، سازمان ها، طراحان سیاست، دانشمندان اجتماعی و افراد مربوط.

 

این موسسه در زمینه های دولت های محلی، غیرمتمرکز نمودن قدرت، دموکراسی و حضور مردم، به ویژه زنان، در روند های تصمیم گیری مطالعاتی را انجام می دهد و مسائل مربوط به حکومت شوراها و شهرداری ها را نیز مطالعه می کند. حقوق بشر یکی از حوزه های مهم فعالیت های این موسسه را تشکیل می دهد. آقای سانکر سین که مسئول برنامه حقوق بشر این موسسه می باشد مدیرکل کمیسیون ملی حقوق بشر هند بوده است.

 

اسامی و شرح مختصری از احوال اعضای شورای مدیریت موسسه:

 

جرج ماتیو مدیربنیانگذار این موسسه می باشد. وی قبلاً در مرکز مطالعات آسیای جنوبی شیکاگو آمریکا اشتغال داشته  و در تعداد زیادی از کمتیه های دولت مرکزی هند و در شوراهای حکام سازمان های ملی و بین المللی عضویت دارد.

 

ام.ای.اومن از دانشگاه تراوانکور کرالا در رشته اقتصاد مدرک فوق لیسانس و.از دانشگاه کرالا دکترا گرفت. وی یک استاد ارشد فول برائیت آمریکا می باشد و از بنیاد راکفیلار آمریکا برای انجام مطالعات اجتماعی بورسیه گرفته بود. وی ۲۳ کتاب و بیش از ۳۰۰ مقاله نوشته و با این موسسه از سال ۱۹۹۲ ارتباط دارد.

 اس.وی. شاران یک پژوهشگر ارشد این موسسه می باشد. وی از دانشگاه دهلی در علوم سیاسی فوق لیسانس و از دانشگاه مانچستر آمریکا دیپلم گرفت. وی از سال ۱۹۵۹ وارد خدمات اداری دولت هند (آی.ای.اس.) شده و در سال ۱۹۹۳ بازنشسته شد. وی مدیرکل وزارت کشور بوده است.

 بودادیب گهوش که پژوهشگر ارشد این موسسه می باشد. قبل از ورود به این موسسه کارمند دولت بنگال غربی بوده و بعنوان مدیر موسسه دولت ایالتی شوراها اشتغال داشت. وی در موضوع حکومت محلی و توسعه روستایی مطالب زیادی نوشته است.

 بی.اس. باویسکار پژوهشگر ارشد این موسسه می باشد. وی از دانشگاه دهلی در رشته علوم اجتماعی دکترا گرفت و در همین دانشگاه در همین رشته درس می داد. وی در برخی موسسات تحقیقاتی و علمی بین المللی از جمله دانشگاه ساسکس، انگلیس، موسسه مطالعات اجتماعی،لاهه و دانشگاه مک گیل در مونتریل، کانادا نیز اشتغال داشته است. وی تا به حال ۱۵ کتاب و فصل نامه نوشته است.

 سانکار سین پژوهشگر ارشد این موسسه می باشد. وی در رشته تاریخ از دانشگاه کلکته مدرک فوق لیسانس و از دبیرستان قانون، کاتاک، اوریسا، در رشته قانون لیسانس گرفته و از سال ۱۹۹۴ تا  ۱۹۹۸ مدیرکل کمیسیون ملی حقوق بشر بوده است. حقوق بشر و اصلاحات نیروهای انتظامی از حوزه های مورد علاقه وی می باشند.

 

پروفسور پارتانات موکرجی استاد رشته علوم اجتماعی دانشگاه پاتنا، مدیر موسسه علوم اجتماعی تاتا مومبایی و مدیر شورای توسعه اجتماعی دهلی نو بوده است. وی پژوهشگر ارشد این موسسه می باشد.

 

کاروناکار پاتنایاک تا مدت ۳۵ سال در دولت ایالت اوریسا اشتغال داشته است. حکومت شوراها، توسعه روستایی و مدیریت درآمد دولت حوزه های مورد علاقه وی می باشند.

 

ایرا سیزیان از دانشگاه آنامالایی تامیل نادو مدرک فوق لیسانس گرفت. وی از بنیانگذاران حزب دی.ام.کی. بوده و از ۱۹۶۲ تا ۱۹۸۴ عضو مجلس هند و سردبیر نشریات حزب یاد شده بوده است.

 

خانم بیدیوت موهانتی، پژوهشگر مرکز مطالعات زنان، دانشگاه کالیفرنیا، آمریکا بوده است. وی در دانشگاه های مختلف آمریکا، کانادا، چین، تایلند و ویتنام در موضوع شوراهای محلی و تفویض قدرت به زنان سخرانی کرده است.

 

دکتر جیکوب جون یک اقتصاددان می باشد و از ۲۵ سال گذشته سرگرم انجام تحقیقات در حوزه های توسعه روستایی و شهری، آموزش، بهداشت، کشاورزی و مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی بوده است. وی در رشته اقتصاد دکترا گرفته و در سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل اشتغال داشته است. 

 

ایش نارایان رای از دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلی نو دکترا گرفته است. وی تا چندی پیش

 

معاون سردبیر روزنامه هندوستان تایمز بود. وی کارشناس سیاست هند و امور خارجی به ویژه مسائل مربوط به آمریکای لاتین می باشد.

 

خانم آرچانا گهوش از دانشگاه مومبایی در رشته علوم اجتماعی و از دانشگاه کلکته در رشته اقتصاد

 

فوق لیسانس گرفت. وی کارشناس امور شهری می باشد و تا به حال در موضوع طاعون در شهر سورت گوجرات و خدمات بنیادین برای فقرای شهرهای گوجرات دو کتاب نوشته است.

 

خانم کی سوبا از دانشگاه بنگلور در رشته علوم اجتماعی دکترا گرفت. مدیریت توسعه، نظام های تقابلی حکومت های محلی، تفویض قدرت به زنان و موقعیت سیاسی زنان از حوزه های مورد علاقه وی می باشند. وی تا به حال در این موضوعات چهار کتاب نوشته است.

 

راج کیشور یک خبرنگار معروف زبان هندی می باشد. وی از دانشگاه کلکته در رشته حقوق لیسانس گرفت. وی معاون سردبیر روزنامه معروف هندی زبان نوبهارت تایمز بوده است.

 

دکتر خانم سانتوش سینگ از دانشگاه راجستان دکترا گرفته و در مسائل اجتماعی در نشریات داخلی مطالب زیادی نوشته است. 

دی.ان.گوپتا یک مقام ارشد دولت هند (آی.ای.اس.) می باشد. وی از حدود دو دهه پیش در برنامه ریزی توسعه و مدیریت بسیاری از پروژه های مختلف اجتماعی و روستایی دولت هند نقش داشته و در وزارت توسعه روستایی دولت هند در سمت های ارشد اشتغال داشته است.

 اس.بهارگاوا از دانشگاه لکنو در دو رشته علوم اجتماعی و تاریخ فوق لیسانس و از موسسه مطالعات فنی بیرلا در پیلانی راجستان مدرک دکترا گرفته است. نظام های سیاسی تقابلی، حکومت شوراها، توسعه روستایی و مدیریت از حوزه های مورد علاقه وی می باشند.

 

وجه کی سالوجا پژوهشگر ارشد این موسسه می باشد. وی از موسسه آی.آی.تی. دهلی مدرک

 

لیسانس مهندسی گرفت. وی تا مدت ۳۵ سال در شهرداری دهلی اشتغال داشته است.

 

اسامی سایر پژوهشگران موسسه:

خانم مادهولایکا میترا، ام.اس.اوشا، خانم شیلا رائو، آر.پی.نایار، خانم پرامیلا پاتنایک، گینو زکریا اومن، خانم نیتا میشرا و.خانم ریچا پانده

 

دفتر مرکز موسسه علوم اجتماعی در دهلی نو قرار دارد. این موسسه در ایالت های کارناتاکا، اوریسا،بنگال غربی، تامیل نادو و کرالا نیز شاخه هایی تاسیس نموده است.

 

آدرس:

Institute of Social Sciences (ISS)

۸ Nelson Mandela Road
New Delhi – ۱۱۰ ۰۷۰
Tel: (91) 11-43158800, 43158801
Email: issnd@vsnl.com

 

منبع:

http://www.issin.org

 

 

 

شورای ملی تحقیقات اقتصاد  کاربردی

The National Council of Applied Economic Research (NCAER)

 

شورای ملی تحقیقات اقتصاد کاربردی در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۵۶ توسط دکتر راجندرا پراساد، رئیس جمهور هند، افتتاح شد. این شورا یک موسسه مستقل و غیرتجاری می باشد که به صورت یک انجمن تشکیل شده است. اعضای این انجمن یک مجمع عمومی را تشکیل می دهند. این انجمن توسط یک هیئت مدیره اداره می شود که توسط اعضای مجمع عمومی انتخاب می شود.

 

این شورا متشکل از یک گروه پژوهشگران در حوزه های مختلف می باشد. این پژوهشگران قادر به تولید آمار دقیق می باشند که بررسی مستقل این آمار در سطح ملی، ایالتی، صنایع و شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد. مسئول اجرائی این موسسه مدیر کل عنوان دارد و اعضای این موسسه شامل افراد خصوصی، سازمان های دولتی، شرکت های خصوصی، اتحادیه ها و موسسات مختلفی می باشند. اعضای هیئت حاکم این موسسه توسط اعضای مجمع عمومی انتخاب می شوند و افراد برجسته متعلق به سازمان های دولتی، شرکت های معروف و دانشگاه های کشور عضو این شورا می باشند. این شورا در حوزه های مختلف از جمله پیش بینی های اقتصادی، بررسی های خانواری و مطالعات زیربنایی، سیاست تجاری و توسعه انسانی شهرت دارد.

 

موضوع عمده فعالیت های تحقیقاتی کنونی این شورا متشکل از بررسی پیشرفت برنامه اصلاحات اقتصادی هند و تاثیر آن بر توسعه کشاورزی، صنعتی و انسانی می باشد. این شورا در حوزه های تجارت بین المللی به ویژه مذاکرات تجارت دوجانبه و چندجانبه برنامه های مطالعاتی مهمی را ارائه نموده است. وزارت بازرگانی دولت هند تعداد زیادی از مطالعات را به این موسسه محول می نماید. بعلاوه، برخی از کارمندان این شورای در هیئت های رسمی تجاری دولت هند به ژاپن، چین و مذاکرات دوحه عضویت دارند. تجارت هند و چین و باز نمودن تجارت زمینی بین هند و چین از طریق دره « ناتو  لا» و تنظیم قرارداد جامع دوجانبه در این زمینه برخی از مطالعات انجام شده توسط این شورا می باشد. این موسسه به وزارت بازرگانی در ارزیابی نتایج سیاست های تجارت کشاروزی مرتباً کمک مشورتی می نماید.

 

گردآوری آمار جهت بررسی رفتار و اوضاع خانوار از فعالیت های اساسی این شورا می باشد. این شورا با همکاری موسسه جهانی مک کینسه (ام.جی.آئی.) در زمینه بررسی درآمد خانوار کشور تحقیقات مهمی و همچنین برای سازمان نمونه گیری ملی هند مطالعات روش مصرف خانوار را انجام داده است.

 

این شورا به منظور انجام تحقیقات اقتصادی و اجتماعی در زمینه توسعه اقتصادی کشور کمک می نماید. قسمت عمده درآمد این موسسه از طریق مطالعات انجام شده برای مشتریان دولتی و غیردولتی حاصل می شود. برنامه عملی این شورا به چهار حوزه عمده تحقیقات تقسیم شده است:

 

    رشد و مدیریت و تجاری و اقتصادی

    محیط سرمایه گذاری، تشکیلات زیر بنایی و اقتصادی

    کشاورزی، توسعه روستائی و مدیریت وسایل

    رفتار خانوار، فقر، توسعه انسانی

 

شورای ملی تحقیقات اقتصاد کاربردی  در حوزه های مختلف اقتصاد کاربردی تحقیقات اولیه و اساسی انجام داده است. بررسی سیاست، توسعه و برنامه ریزی منطقه ای، میزان درآمد، مصرف، پس انداز، سرمایه گذاری و انرژی از حوزه های مهم تحقیقات این موسسه می باشد. فعالیت های این شورا به شرح ذیل می باشند:

 

    تهیه گزارش ها در خصوص  سیاست های مختلف کشور برای مشتریان خود

    بررسی موضوعاتی مانند ساختار بازار کشاورزی اقتصادی، سیاست قیمت گذاری، ارتباط بین سیاست قیمت گذاری کشاورزی و فقر و نقش شوراهای روستایی در تشویق توسعه قابل دوام.

    بررسی حوزه های مهم اقتصاد کشور برای مشتریان خود

    پیش بینی در خصوص چشم انداز اقتصاد

    طراحی و بررسی مطالعات عمومی در مسائل مربوط به سیاست عمومی

    انتشار نتایج تحقیقات

 

این شورا علاوه بر انجام تحقیقات و مطالعات برای مشتریان برای خود بصورت مستقل نیز مطالعات و تحقیقاتی در زمینه های ذیل انجام داده است:

 

    رشد، تجارت و مدیریت اقتصادی

۱٫ ارزیابی وضعیت موجود اقتصاد

۲٫ پیش بینی های کوتاه مدت

۳٫ پیش بینی های میان مدت

۴٫ نظارت بر عوامل مختلف تاثیر گذار بر فعالیت های صنعتی، مالی و تجارت بین الملل.

۵٫ بررسی های سه ماهه

 

    بررسی محیط سرمایه گذاری و تشکیلات زیربنایی اقتصادی

۶٫ مسائل سیاست مربوط به صنعت، تشکیلات زیر بنایی و همکاری اقتصادی بین الملل

۷٫ مطالعات مربوط به حوزه های مختلف برای ارزیابی توان رقابت صنایع مختلف

۸٫ تاثیر آزاد سازی اقتصاد بر توسعه تشکیلات زیربنایی

۹٫ انجام بررسی های نمونه ای و بررسی آمار انواع مختلف حاصله از مطالعات تحقیقاتی

 1. ۱۰٫       بررسی های آمار مربوط به خانوار برای بازار
 2. ۱۱٫       بررسی پراکندگی مشتری و روش های مصرف کالاهای مختلف

 

    کشاورزی، توسعه اقتصادی و مدیریت وسایل:

 1. ۱۲٫       اصلاحات لازم در بخش کشاورزی و استانداردهای کشاورزی مربوط به سازمان تجارت جهانی
 2. ۱۳٫       سیاست قیمت گذاری و نظام توزیع مواد غذائی بین مردم (پی.دی.اس.)
 3. ۱۴٫       یکپارچگی، تقسیم و استفاده حداکثر از زمین.
 4. ۱۵٫       تشکیلات زیر بنایی کشاورزی و پروسه کشاورزی
 5. ۱۶٫       آبیاری و مدیریت آب
 6. ۱۷٫       بررسی مناطق سیل خیز و تاثیر آن بر روش های تولیدی

 

    رفتار خانوار: فقر، توسعه انسانی بصورت غیر رسمی (informality)

 1. ۱۸٫       ارزیابی میزان فقر و شغل به خصوص در حوزه های غیرمتعارف
 2. ۱۹٫       مطالعات جمعیتی
 3. ۲۰٫       اقتصاد بهداشتی
 4. ۲۱٫       اقتصاد آموزش
 5. ۲۲٫       مطالعات جنسیتی

 

مدیر کل موسسه:

 

مدیر کل این موسسه توسط هیئت مدیره منصوب می شود. در حال  حاضر آقای سومان کی بیری، مدیر کل این موسسه می باشد. وی در تاریخ اول ژانویه ۲۰۰۱ به این سمت منصوب شد. وی از دانشگاه آکسفورد در رشته اقتصاد، لیسانس گرفته و از دانشگاه پرنستون فوق لیسانس و سپس در موضوع « سیاست پولی بانک مرکزی هند» دکترا گرفت. وی قبل از انتصاب به این موسسه در بانک جهانی در بخش های برزیل آرژانتین، اوروگووی، پاراگووی، ایکووادور و پیرو بعنوان اقتصاددان ارشد اشتغال داشته و سپس از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ بعنوان مشاور ویژه به رئیس بانک مرکزی هند منصوب شد.

 

آقای بیری در زمان اشتغال در بانک مرکزی هند در تهیه طرح اصلاح بازار قرض دولتی، ارتباط بین آزادسازی بخش مالی و توسعه بازار اوراق بهادار و مسائل مربوط به ساختار بازار نقش مهمی ایفا نمود. وی در موضوعات اصلاح بخش مالی، اصلاح بانک های دولتی، بحران بانکی در آمریکای لاتین و اقتصاد سیاسی در کشورهای در حال توسعه مقالات زیادی نوشته است. وی عضو هیئت مدیره بزرگ ترین بانک هند یعنی استیت بانک آو ایندیا می باشد و در کمیته های مختلف و گروه های کاری گوناگون دولت هند عضویت دارد.

 

عده ای از کارشناسان این موسسه:

 

آقای شاشانک بهیده: معاون ارشد: sbhide@ncaer.org  وی در موضوع اقتصاد کشاورزی مدرک دکترا گرفته و مدل سازی اقتصاد کلان، کشاورزی و توسعه اقتصادی از حوزه های مورد مطالعه وی می باشند. وی در حال حاضر در دو حوزه « رقابت و تنظیم در صنایع زیر بنایی» و « فقردائمی» تحقیقات انجام می دهد و تا به حال در موضوعات مختلف اقتصادی چهار کتاب نوشته است.

 

آقای راجیش چادها: معاون ارشد.: rchadha@ncaer.org. وی در رشته اقتصاد دکترا گرفته است. تجارت بین المللی، بازارهای کشاورزی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مسائل تجارت چندجانبه و منطقه ای، صنایع اتومبیل سازی، منسوجات و فولاد هند از حوزه های مطالعات وی می باشند. وی فعلاً برای سفارت ژاپن گزارش های سه ماهه را تهیه می نماید و در طرح های محول شده توسط وزارت بازرگانی دولت هند به این موسسه در زمینه های « گروه مشترک هند و چین»، « تنوع صادرات چین» « تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد در هند» عضویت دارد. وی تا به حال در حوزه های مختلف سیزده کتاب نوشته است.

 

دکترسانجیب کومار، معاون ارشد/ اقتصاد دان اصلی: spohit@ncaer.org وی در رشته اقتصاد مدرک دکترا گرفته است. تجارت بین المللی، اقتصاد موسساتی، مدل سازی سی.جی.ای.، بررسی کلان اقتصادی، اقتصاد ترابری، بررسی زنجیره تامین و اقتصاد زیست محیطی از حوزه های مطالعه وی می باشند. وی فعلاً ظرفیت صادرات ایالت بنگال غربی، یکپارچگی اقتصادی بین هند و شیلی، یکپارچگی اقتصادی بین هند و اتحادیه اروپا و تاثیر آب و هوا بر اقتصاد هند را مطالعه می کند و در نشریات موسسه مرتباً مقاله می نویسد. .دکتر کومار در گروه کارشناسی جهت پیش بینی در خصوص تقاضای برق و گروه مدل سازی در خصوص تغییر آب و هوا وزارت محیط زیست دولت هند عضویت دارد و تا به حال پنج کتاب و تعداد زیادی از مقالات نوشته است.

 

آقای آنیل شرما، معاون ارشد: aksharma@ncaer.org  وی در رشته اقتصاد کشاورزی مدرک دکترا گرفته است. تجارت کشاورزی، اصلاحات در بخش کشاورزی، اعتبار روستائی، تشکیلات زیربنائی روستائی و توسعه روستائی از حوزه های مطالعات وی می باشند. وی مسائل مختلف مربوط به پیش نویس قرارداد جدید کشاورزی، تجارت و همکاری هند در زمینه کشاورزی با گروه مرکسر، همکاری و تجارت هند با اتحادیه اروپا و اصلاحات سیاست در بخش قند شکر و صادرات کالاهای ارزش افزوده شده بخش کشاورزی از حوزه های مطالعه کنونی وی می باشند. وی از چند سال گذشته مشاور وزارت بازرگانی و صنعت درمذاکرات تجاری در حوزه کشاورزی با سازمان تجارت جهانی و قرارداد کشاورزی می باشد. وی در تعداد زیادی از  کمیته های بلند پایه، گروه های وزارتی، گروه های کارشناسی و کمیته های مشاوره فنی تشکیل شده توسط وزارت بازرگانی و صنایع، کمیسیون برنامه ریزی و وزارت کشاورزی و صنایع و اتاق های تجاری عضویت داشته است. وی تا به حال چهار کتاب نوشته است.

 

آقای راجیش شوکلا، معاون ارشد: rkshukla@ncaer.org  وی در رشته آمار دکترا گرفته است. مطالعه آمار حاصله از بررسی ها حوزه کارشناسی وی می باشد. وی تا به حال هفت کتاب، ۲۵ گزارش تحقیقاتی وتعداد زیادی از مقالات نوشته است. وی کراراً از « لندن اسکول آو اکونامیکس» بازدید می نماید و در مطالعات مختلف انجام شده توسط این موسسه عضویت داشته است.

 

آقای شوکلا مشاور فنی به بسیاری از موسسات ملی و بین المللی از جمله کمیته سازمان ملل در خصوص آمار توریستی، سازمان تجارت جهانی، اسپانیا، موسسه مک کنسه، واشنگتن، دولت عمان و بانک توسعه آسیائی، مانیل می باشد. وی یکی از کارشناسان گروه کاری سازمان نمونه گیری ملی و کمیته کارشناسان مطالعه مناطق اقلیت نشین، وزارت امور اقلیت های دولت هند می باشد. بعلاوه، وی فعلا در سه مطالعه جاری در این موسسه عضویت دارد. این مطالعات شامل « سومین سرشماری بافندگان»، « مطالعه مشتریان بانک های شهری» و « رفتار رو به تغییر مصرف و سرمایه گذاری در چین و هند» می باشند.

 

یادآور می شود سرشماری بافندگان اقدامی با هدف جمع آوری آمار مربوط به ۵/۲ میلیون خانوار بافندگان در کشور می باشد. هدف از مطالعه دوم درک رفتار پس انداز در شهرها می باشد. مطالعه سوم در زمینه مطالعه مشتریان هند می باشد و توسط مدرسه مدیریت ییل به این موسسه محول شده است.

 

آقای کانهائییا سینگ، معاون ارشد: ksingh@ncaer.org وی از دانشگاه کانبرا، استرالیا، در رشته اقتصاد دکترا، از موسسه مدیریت جی پور مدرک ام.بی.ای. و از موسسه معدن دهانباد، بیهار، مدرک مهندسی گرفته است. بررسی اقتصاد کلان ، امور مالی و پولی، پیش بینی اقتصادی، بررسی آمار، بررسی صنعتی، مسائل مربوط به رشد و توسعه، اقتصاد دفاعی و اقتصاد بین المللی از حوزه های مطالعه وی بوده اند. وی در موضوعات مختلف مقالات زیادی نوشته است.

 

خانم آنوشیری سینها، معاون ارشد: asinha@ncaer.org  وی در رشته اقتصاد دکترا گرفته و از بخش توسعه بین المللی دانشگاه آکسفورد دیپلم فوق دکترا گرفت. بخش غیرمتعارف، مسائل مربوط به تساوی زن و مرد، جهانی گرائی و توسعه، بررسی بازار کارو بررسی سیاست کلان از حوزه های مطالعات وی می باشند. وی استاد مهمان دانشگاه آکسفورد نیز می باشد.

 

آقای آر. وینکاتیسان، معاون ارشد: : rvenkatesan@ncaer.org   تلفن:  ۹۸۱۰۳۳۵۲۵۷ – ۹۱   

وی از موسسه آئی.آئی.تی. مدراس مدرک لیسانس مهندسی و از موسسه بنگلور دیپلم فوق مهندسی گرفت. بررسی ظرفیت ایالت های هند از نظر اینترنیتی، طراحی برنامه تشویق های صادراتی و ارزیابی عملکرد شرکت های دولت مرکزی و طرح جدید مدرک تفاهمنامه از حوزه های مطالعه وی می باشند. وی تا به حال در موضوعات مختلف شش کتاب نوشته است.

 

خانم بورنالی بهانداری، معاون: : bbhandari@ncaer.org وی از دانشگاه جامعه ملیه اسلامیه در رشته اقتصاد مدرک فوق لیسانس و از دانشگاه اوریگان مدرک دکترا گرفت. اقتصاد بین المللی، اقتصاد توسعه و اقتصاد کلان از حوزه های مطالعات وی می باشند. وی فعلاً بررسی زیربنایی، گروه -۲۰ و مدل سازی کلان را مطالعه می کند.

 

خانم گیتانجلی ناتاراج، معاون: gnataraj@ncaer.org وی در رشته اقتصاد دکترا گرفته است. تجارت بین المللی، مسائل مربوط به سازمان تجارت جهانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، منطقه گرائی، مسائل ویژه تشکیلات زیربنائی و سیاست های تجاری اقتصاد در حال توسعه و مسائل مربوط به اقتصاد هند از حوزه های مطالعه وی می باشند. وی در حال حاضر در موضوعات تهیه سیاست برای توسعه امور زیربنایی و اصلاحات سیاست تجاری در هند کار می کند.

 

علاوه بر افراد فوق الذکر تعدادی زیادی از کارشناسان در این موسسه در سطوح مختلف تحقیقات اشتغال دارند. این موسسه تعدادی از کارشناسان را بطور موقت نیز و برای یک پروژه مشخص استخدام می نماید.

 انتشارات:

Macrotrack  میکروتریک..: این یک مجله ماهانه می باشد. این مجله مسائل عمده اقتصادی را بررسی می نماید. عناوین برخی مقاله ها در شماره ماه سپتامبر۲۰۰۹ این مجله بدین ترتیب می باشند:

     بحران جهانی: حفاظت گرائی تجاری و احیای رشد –  فعالیت های اقتصادی در سطح جهانی در طول سه ماه اول سال ۲۰۰۹ شاهد افول ۵/۶ درصد شدند.

    روش های عمده اقتصادی: انتظارات در خصوص قیمت ها و نرخ های بهره

    کشاورزی: مصرف کود کشاورزی و یارانه ها: بین سال ۱۹۵۱-۱۹۵۰ و ۲۰۰۸-۲۰۰۷، مصرف کودکشاورزی سالانه با ۱۰ درصد افزایش.

بهای سالانه این مجله ۳۰۰۰ روپیه و برای اعضای این شورای، ۲۵۰۰ روپیه می باشد.

 

Margin مارجین:

فصل نامه مارجین نشریه اصلی این شورا می باشد و بیشتر تئوری ها در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله سیاست های مالی و پولی، تجارت و تنظیم، سرمایه گذاری بین المللی و اقتصاد روستائی و اقتصاد توسعه ای را ارائه می نماید. این مجله به بررسی سیاست ها و کاربرد روشهای کمی مختلف در مسائل توسعه تاکید دارد. آقای سومان بیری سردبیر این مجله می باشد و بهای سالانه مجله برای افراد عادی ۸۲۵ روپیه و برای موسسات ۱۸۰۰ روپیه می باشد.

 

Quarterly Review of Economy  بررسی سه ماهه اقتصاد

شورای ملی تحقیقات اقتصاد کاربردی از چند سال پیش جوانب عمده اقتصاد هند را بررسی می نماید و این گزارش ها در مجله « بررسی سه ماهه اقتصاد» درج می شوند. این مجله براساس بررسی تحولات اقتصادی کشور هر سه ماه در خصوص نرخ رشد تولید ناخالص ملی پیش بینی می کند.

   Artha Suchi: این موسسه هر سه ماه فهرست کتاب های اقتصادی چاپ شده در سراسر کشور را منتشر می نماید.

  

این موسسه با همکاری موسسه بروکینگس مجله ای را با عنوان

 India Policy Forum( بررسی سیاست هند) نیز چاپ می کند. تا به حال دو شماره این مجله چاپ شده است. شماره سال ۲۰۰۷-۲۰۰۶ که اخیر ترین شماره می باشد اصلاحات و تغییرات اقتصادی در هند را بررسی می کند.

 کنفرانس ها:

این موسسه در موضوعات مختلف کنفرانس ها و سمینار برگزار می نماید.

 

کنفرانس های برگزار شده توسط این موسسه در سال ۲۰۰۹ به شرح ذیل می باشد:

    India in the G – ۲۰: Macroeconomic Policy Coordination, Regulation and Global Governance

کنفرانس در موضوع هند در گروه -۲۰: هماهنگی سیاست کلان اقتصادی، تنظیم و مدیریت جهانی. این کنفرانس با همکاری سفارت انگلیس در دهلی نو در ماه جون برگزار شد.

    Launch Workshop of “National Youth Readership Survey, 2009”

برگزاری کارگاه « بررسی ملی روش های مطالعه بین جوانان، سال ۲۰۰۹» . این برنامه در ماه مه با همکاری سازمان دولتی « بنیاد ملی کتاب » برگزار شد.

 

    Workshop on Private Sector Participation in the Indian Power Sector and Climate Change

« کارگاه مشارکت بخش خصوصی در بخش برق هند و تغییر آب و هوا ». این برنامه در ماه فوریه با همکاری سازمان توسعه فرانسه و سازمان انرژی تاتا برگزار شد.

 

    Tenth Annual NCAER-NBER-ICRIER Neemrana Conference on “ Sustaining Growth in Troubled Times”

   دهمین کنفرانس سالانه ان.سی.ا. ای. آر. – ان.بی.ای.آر. – آئی.سی.آر.آئی.. ای. آر. در قلعه نیم رانا در راجستان تحت عنوان « حفظ رشد ». این کنفرانس در ماه ژانویه برگزار شد. این کنفرانس هر سال توسط موسسه ملی تحقیقات اقتصاد کاربردی (ان.سی.ا. ای. آر.)، شورای ملی تحقیقات در روابط اقتصادی بین المللی هند (ان.بی.ای.آر)، شورای ملی تحقیقات اقتصاد کاربردی (آئی.سی.آر.آئی. ای. آر.) و دانشگاه کیمبرج مشترکاً برگزار می شود. این یک کنفرانس غیر رسمی می باشد و اظهارات ارائه شده در این کنفرانس شده ثبت نمی شوند. لذا این کنفرانس به طراحان سیاست، پژوهشگران، تنظیم کنندگان و کارشناسان فرصت خوبی جهت تبادل نظر آزاد با پژوهشگران و طراحان سیاست هند اعطاء می نماید. در این کنفرانس در موضوعات مختلف از جمله سیاست اقتصادی، مالی و پولی، تجارت بین المللی، بانکداری، خصوصی سازی، تنظیم اقتصاد، اصلاحات اقتصادی، شغل، فقر،بخش اجتماعی و سرویس تبادل نظر انجام می گیرد.

 مطالعات انجام شده در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹:

 برخی از مطالعات مهم انجام شده توسط این موسسه در طول سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ به شرح ذیل بوده است:

     بررسی انتظارات تجاری سه ماهه:

 این موسسه بررسی سه ماهه را برای روزنامه اکونامیک تایمز انجام می دهد و محیط تجاری را بر اساس دو ملاک یعنی Business Confidence Index   یعنی شاخص اعتماد تجاری وPolitical Confidence Index یعنی شاخص اعتماد سیاسی را بررسی می نماید. این دو شاخص براساس آمار ویژه محاسبه می شوند. این آمار در طول تمام سال بطور مرتب براساس گفتگو با اعضای مهم بخش تجاری کشور تهیه می شوند. شاشانک بهیدی، سامباسیوا رائو و ام.ام.خان مسئول انجام این مطالعه می باشند.

 

    مدل سازی کلان برای بررسی سیاست:

این موسسه این مطالعه را برای کمیسیون برنامه ریزی هند انجام می دهد و در طول این مطالعه مسائل مربوط به رشد اقتصادی و بهبود بررسی می شوند. شاشانک بهیدی، پی.سی.پاریدا، رومکی ماجومدار و ایشا جین مسئول انجام این مطالعه می باشند

 

    پیش بینی و نظارت بر قیمت های خورده فروشی و کالاهای ضروری در دهلی نو :

موسسه این مطالعه را برای بخش امور مصرف کنندگان و تامین مواد غذائی در دهلی انجام می دهد و براساس مطالعه آمار مربوط به زمان مشخص در خصوص صحنه های آتی مربوط به قیمت های خورده فروشی و عمده فروشی کالاهای ویژه پیش بینی می کند. شاشانک بهیدی مسئول انجام این مطالعه می باشد.

     مطالعه تاثیر مالیات عادی بر فروش (جی.اس.تی.) بر تجارت بین المللی هند:

این مطالعه برای وزارت بازرگانی دهلی نو انجام می شود. هدف از این مطالعه تاثیر مالیات فروش بر مجموع تجارت بین المللی هند را بررسی می نماید. راجیش چادها، آنجالی تاندون، آشوانی و گیتا موهان مسئول انجام این مطالعه می باشند.

 

    گزارش های سه ماه برای سفارت ژاپن:

این موسسه هر سه ماه در موضوع اقتصاد هند برای سفارت ژاپن در دهلی نو گزارشی را تهیه می نماید. عنوان نخستین گزارش « رشد اقتصادی مناطق روستائی هند» بود. راجیش چادها، گیتا موهان و آشوانی مسئول تهیه این گزارش می باشند.

 

    آزاد سازی تجارت کشاورزی و اصلاحات بازار داخلی در کشاورزی هند:

این مطالعه برای مرکز تحقیقات بین المللی اقتصادی کانبرا، استرالیا، انجام می شود و نیاز آزاد سازی تجارت داخلی در کالاهای کشاورزی هند را بررسی می نماید. هدف از انجام این مطالعه تهیه پیشنهادات برای دولت هند برای افزایش توان رقابت بخش کشاورزی می باشد تا کشاورزان هندی بتوانند از روند جاری یکی شدن بازارهای بین المللی و داخلی سود ببرند. راجیش چادها، شاشانکا بهیدی، دیویندرا پراتاپ، آنجالی تاندون، آبهیشیک آخوری، پرامود کومار و کی ایلومالائی مسئول انجام این مطالعه می باشند.

 

    تنوع صادرات چین:

کارفرمای این مطالعه وزارت بازرگانی هند می باشد. این مطالعه تنوع و ترکیب صادرات چین از سال ۲۰۰۱ را بطور جامع بررسی می نماید. این مطالعه صادرات فناوری پیشرفته چین را مورد توجه قرار داده و عوامل تاثیر گذار در این زمینه را مطالعه نموده است. راجیش چادها، گیتانجالی ناتاراج، آنجالی تاندون، کی ایلومالائی، گیتا موهان، آشوانی و سوریش کومار مسئول انجام این بررسی می باشند.

     مطالعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هند و تاثیر آن بر رشد:

کارفرمای این مطالعه وزارت بازرگانی هند می باشد. در حالی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی از نظر اقتصاد کلان و اقتصاد کوچک به نفع کشور می باشد، بررسی این موضوع نیز بسیار ضروری است که آیا مردم روستائی و نیمه روستائی از این سرمایه گذاری سود می برند یا خیر. این مطالعه جوانب مختلف تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد هند را بررسی می نماید. راجیش چادها، گیتانجالی ناتاراج، آنجالی تاندون، کی ایلومالائی، گیتا موهان، آشوانی و سوریش کومار مسئول انجام این بررسی می باشند.

 

    مطالعه مسائل ناشی از پیش نویس جدید قرارداد چارچوبی در خصوص کشاورزی:

این مطالعه برای وزارت بازرگانی و صنایع هند انجام شد. این مطالعه ادامه کارهایی بوده که این موسسه برای وزارت بازرگانی و صنایع در خصوص مذاکرات تجاری مربوط به قرارداد کشاورزی انجام داده است. آنجالی شرما، آجه ساهو و لاکشمی جوشی مسئول این پروژه بودند.

 

    تاثیر تغییر آب و هوا بر اقتصاد هند:

وزارت محیط زیست و جنگلبانی کارفرمای این مطالعه می باشد. این مطالعه سه موضوع را بررسی می نماید. ۱٫ تاثیر تغییر آب و هوا بر اقتصاد هند با آزادی سازی تجارت کشاورزی. ۲٫ ارزیابی گزینه های موجود سیاست در خصوص کاهش خروج گازهای کربنی و ۳٫ ارزیابی گزینه های آینده سیاست. سانجیب پوروهیت مسئول این مطالعه می باشد.

 

    مطالعه قیمت های بین المللی نفت خام:

شورای هندی تحقیقات علوم اجتماعی ، دهلی نو، کارفرمای این مطالعه می باشد.

این مطالعه قیمت های نفت خام در آینده را پیش بینی می نماید. سائومین ماجومدار مسئول انجام این مطالعه بود.

     پیامد های بحران اقتصادی جهانی:

بانک جهانی کارفرمای این مطالعه می باشد. این مطالعه میزان کارمزدها و میزان شغل در بخش غیررسمی در زمان انقباض بازار جهانی را بررسی می نماید. آموشری سینها مسئول انجام این مطالعه می باشد.

     توسعه پایدار مسکن روستائی در هند:

این مطالعه از سوی شرکت هولسیم ، زوریخ،سوئیس، انجام می شود. این مطالعه مسائل مربوط به مسکن سازی در مناطق روستائی و عوامل مثبت و منفی تاثیر گذار بر آن را بررسی می نماید. این مطالعه علاوه بر استفاده از آمار گردآوری شده توسط سازمان نمونه گیری ملی، آمار حاصله از خانوار روستائی از ۱۵۰ روستا در سراسر کشور را بررسی می نماید. شاشانک بهیدی، دی.بی.گوپتا، تاروجیوتی بوراگوهین، دی.وی. سیتی، گیتا بهومیک و… مسئول انجام این مطالعه می باشند.

 

    حضور بخش خصوصی در بخش برق هند و تغییر آب و هوا:.

کارفرمای این پروژه سازمان توسعه فرانسه می باشد. این مطالعه مشارکت بخش خصوصی در بخش برق و تشویق های اعلام شده برای کاهش میزان گازهای گلخانه ای و ارتباط بین اصلاحات در بخش برق و تغییر آب و هوا را بررسی می نماید. این مطالعه تاثیر مشارکت بخش خصوصی در بخش برق هند بر زیست محیط را نیز بررسی می نماید. در حال حاضر در این رابطه یک واحد برق آب در هیماچل پرادش و یک واحد انرژی هوا در تامیل نادو مورد بررسی قرار دارد. شاشانک بهیدی، پایل ملک، ناندینی آچاریا، مونیکا جیتلی و ام.ای.عزیز مسئول انجام این مطالعه می باشند.

     ارزیابی طرح برق رسانی به روستاهای دور افتاده:

وزارت انرژی های جدید و قابل تجدید دولت هند کارفرمای این طرح می باشد. این وزارت خانه با استفاده از انرژی های جدید، طرحی را به منظور برق رسانی به روستاهای دور افتاده کشور شروع نموده است. هدف از این مطالعه ارزیابی سطح رضایت استفاده کنندگان از این نوع انرژی ها در ایالت های جهارکهند، آسام و میگهالیا می باشد. شاشانک بهیدی، تاروجیوتی بوراگوهائی ، آتول ماهتا و آر.اس.لاندگی مسئول این برنامه می باشند.

     مطالعه جامع بخش سیمان هند:

اتحادیه تولید کنندگان سیمان اتار پرادش کارفرمای این مطالعه می باشد. این مطالعه سهم بخش سیمان در رشد اقتصادی کشور را بررسی می نماید. تحولات اخیر در سیاست های دولت از جمله مالیات جدید و محیط اقتصادی تاثیر گذار بر بازارهای سیمان از حوزه های بررسی این مطالعه می باشند. کانهائیا سینگ مسئول این مطالعه می باشد.

 

    گزارش توسعه ایالت اوتارکهاند:

کمیسیون برنامه ریزی هند کارفرمای این مطالعه می باشد. این مطالعه توسط کانهائیا سینگ، پرادیپ کومار سریواستاوا، اس.کی.ان.نایار، سامباسیوار رائو، راچنا شرما و وائی وینکاتارامانا انجام شد.

     ارزیابی اقتصادی سازمان تحقیقات و توسعه دفاعی هند (دی.آر.دی.او.)

این مطالعه مجموع عملکرد سازمان دی.آر.دی.او. را از نظر کیفی و کمی بررسی می نماید. کارفرمای این مطالعه سازمان دی.آر.دی.او. می باشد. این مطالعه توسط کانهائیا سینگ و کی.اس.موندال انجام می شود.

     مطالعه مصرف کودکشاورزی و مجموع تولیدات کشاورزی:

وزارت دارائی دولت هند کارفرمای این مطالعه می باشد. اخیراً این نگرانی بوجود آمده است که افزایش در میزان مصرف کودکشاورزی بر میزان تولید تاثیرجدی نداشته است. رکود یا کاهش در میزان تولید محصولات کشاورزی به رغم افزایش در میزان استفاده از کودکشاورزی کارشناسان را وادار به بررسی این مسئله نموده است. کانهائیا سینگ مسئول این مطالعه بوده است.

 

    سیاست ها برای کاهش میزان فقر در هند:

بانک توسعه آسیائی ، مانیل، کارفرمای این مطالعه می باشد. هدف اصلی این بررسی طرح های عمده کاهش میزان فقر در کشور از زمان آغاز برنامه اصلاحات اقتصادی در کشور در اوایل دهه ۱۹۹۰ و ارائه توصیه ها برای آینده می باشد. شاشانک بهیدی، بی.کی.پرادهان و تاروجیوتی دیوی مسئول انجام این مطالعه بودند.

 

    بررسی رفتار پس انداز شهروندان ۲۰۰۹-۲۰۰۸

کارفرمای این مطالعه شرکت مشاوره اقتصادی ناتان چینایی بود. راجیوشوکلا، کی.ای.صدیقی، پی.کی.گهوش و راچناشرما مسئول انجام این مطالعه بودند.

     ارزیابی خدمات توسعه کودک

کمیسیون برنامه ریزی هند کارفرمای این مطالعه بود. دولت هند برای بهبود کودکان کشورتعدادی از برنامه ها را بررسی می نماید. این مطالعه عملکرد این برنامه ها را بررسی می نماید. راجیش شوکلا، اس.پی.پال، پی.کی.رای، پی.کی.گهوش، ساندیپ میشرا، مینال کاپور، آنکهی باتاچاریا، چینمای بیسوال و بیجه چوهان مسئول انجام این مطالعه بودند.

     بررسی ملی میزان علاقه به مطبوعات در بین جوانان – ۲۰۰۹

سازمان ملی کتاب هند، دهلی نو دستور انجام این بررسی را داده بود. مطالعاتی به منظور بررسی میزان علاقه به روزنامه ها و مجلات در سطح ملی کراراً انجام می شوند. سازمان ملی کتاب هند به مناسبت پنجاهمین سالروز تشکیل خود یک برنامه ملی برای توسعه علاقه به مطالعه بین جوانان را شروع نمود. هدف از این مطالعه انجام یک مطالعه مفصل در سطح ملی بین جوانان شهری و روستائی می باشد. راجیش شوکلا، روپیندرا کور، جوئیدیپ گوسوامی، کالیتا پالاوی، پالاش بارووا و لوکیش دیویدی مسئول انجام این مطالعه می باشند.

 

    سومین سرشماری بافندگان و صدور کارت های تصویری:

سازمان توسعه بافندگی وزارت منسوجات دولت مرکزی کارفرمای این پروژه می باشد. هدف اصلی از سومین سرشماری بافندگان تشکیل یک بانک آمار برای بخش بافندگی می باشد که بتواند به هنگام برنامه ریزی مورد استفاده قرار بگیرد. این بررسی در تمام ایالت ها و مناطق تحت حکومت ریاست جمهوری کشور انجام شد. حدود ۵/۲۲ میلیون خانوار بافنده تحت پوشش این بررسی قرار گرفتند. این آمار با استفاده از دستگاه های دیجیتال گردآوری شده است. این دستگاه تصاویر را به همراه سایر اطلاعات مربوط به خانواده در یک محل ذخیره می نماید. این روش احتمال اشتباهات را کاهش داده. راجیو شوکلا، پی.کی.رای، کی.ای.صدیقی، پی.کی.گهوش، او.پی.شرما، کی.جی.خان،راکیش سریواستاوا و بیجوئی چوهان مسئول انجام این مطالعه می باشند.

     بررسی اقتصادی و جمعیت روستائی ۲۰۰۶:

دانشگاه هاروارد، دانشگاه کیمبرج و خود این موسسه از کارفرماهای این مطالعه می باشند. محصول اصلی این مطالعه تشکیل یک بانک آمار به منظور درک تغییرات اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی در هند از سال ۱۹۷۱، ۱۹۸۲ و ۱۹۹۹ می باشد. هاری کی ناگاراجان، جی.پی.سینگ و آنوج شرما مسئول انجام این بررسی بودند.

فهرست موسسات و سازمان های طرف قرارداد این موسسه:

شورای ملی تحقیقات اقتصاد کاربردی با بسیاری از موسسات و دانشگاه های داخلی و خارجی طرف قرارداد می باشد که اسامی برخی از این موسسات و سازمان ها به این  شرح ذیل ارائه می شود:

     بانک جهانی

    سفارت نروز، دهلی نو

    موسسه ملی بهداشت و توسعه انسانی، مری لند، آمریکا

    برنامه توسعه سازمان ملل (یو.ان.دی.پی.)

    سفارت انگلیس، دهلی نو

    بخش توسعه بین المللی، دولت انگلیس

    سفارت ژاپن، دهلی نو

    سازمان توسعه آلمان

    دانشگاه هاروارد

    سازمان تجارت خارجی ژاپن

    برنامه فرهنگی اقتصادی اتحادیه اروپا و هند – کمیسیون اروپائی

    شرکت بیمه ماکس نیویورک

    بخش مخابرات دولت هند

    سازمان توسعه و صادرات کشاورزی و مواد بسته بندی شده غذائی، دهلی نو

Agricultural And Processed Food Export Development Authority (APEDA), New Delhi

    اتحادیه سراسری صنعت گران و نرم افزاران

All India Artisans And Craft Workers Welfare Association (AIACA )

    آسوچیم، دهلی نوAssocham

    مرکز بین المللی تحقیقات استرالیا، کانبرا،

  Australian Centre For International Agricultural Research (ACIAR) Canberra

    مرکز تحقیقات فقر، دهلی نو

    سیتی بانک

    کمیسیون رقابت هند

    سازمان توسعه و تحقیقات دفاعی هند(DROD)

    سازمان توسعه دهلی

    بخش آموزش دولت هند

    بانک اچ.دی.اف.سی.

    شرکت هندوستان ایروناتیکس

    شورای تحقیقات کشاورزی هند

    سازمان روگاه های هند

    موسسه بین المللی تحقیقات سیاست مواد غذائی

    شرکت اتومبیل سازی ماروتی هند

    وزارت بازرگانی و صنعت دولت هند

    وزارت مخابرات و فناوری اطلاعات دولت هند

    وزارت محیط زیست و جنگلبانی، دولت هند

    وزارت توسعه منابع انسانی، دولت هند

    وزارت انرژی های تجدید پذیر، دولت هند

    وزارت حکومت شوراهای، دولت هند

    وزارت صنایع کوچک، دولت هند

    سازمان توسعه دره رودخانه نارمادا، ایالت مادیا پرادش

    سازمان ملی کنترل بیماری ایدز

    شرکت ملی توسعه تعاونی ها

    موسسه ملی مطالعات پیشرفته

    فدراسیون پترولیوم هند

    بخش برنامه ریزی و بررسی پترولیوم، وزارت نفت

    کمیسیون برنامه ریزی هند

    بانک مرکزی هند

    استیت بانک آو ایندیا

    سازمان تاتا سانز

 

 

هیئت مدیره

اعضای این موسسه مجمع عمومی آن را تشکیل می دهند و اعضای هیئت مدیره را انتخاب می نمایند. اسامی هیئت مدیره کنونی این موسسه به شرح ذیل می باشند.

 

رئیس

آقای ناندن ام.نیلکانی، رئیس پیشین شرکت رایانه ای اینفوسیس و رئیس سازمان صادرکنندگان کارت شناسایی ملی

 (Unique Identification Authority of India, New Delhi)

 

معاون رئیس:

آقای ام.اس.ورما، رئیس پیشین سازمان تنظیم مخابرات هند

Chairman, Telecom Regulatory Authority of India.

 

دبیر موسسه:

ان.جه. سیباستین

 

اعضای هیئت مدیره:

    خانم ایشر جه آهلووالیا: رئیس هیئت حکام شورای هندی برای تحقیقات در روابط اقتصادی بین المللی، دهلی نو

    آقای موکیش آمبانی، رئیس شرکت ریلاینس

    آقای سومن کی بیری، مدیرکل موسسه

    آقای سورجیت اس بهاللا، مدیر اجرائی، شرکت اوکسس انوستمنت

    تارون داس، رئیس سازمان کنفدراسیون صنایع هند

    آقای یوگیش سی دیویشوار، رئیس شرکت آئی.تی.سی.، کلکته

    آشوک اس. گانگولی، رئیس بانک آئی.سی.آیئ.سی.آئی.

    خانم نینا لال قدوائی، مدیر کل و مسئول شاخه هند بانک اچ.اس.بی.سی.

    خانم کیران ماجومدار شا، مدیر اجرائی و معاون رئیس، شرکت بایوکون هند

    آقای راکیش موهان، پروفسور دانشگاه استانفورد

    خانم روهینی نایار، مشاور پیشین کمیسیون برنامه ریزی هند

    آقای دیپک پاریک، رئیس بانک اچ.دی.اف.سی. بمبئی

    آقای راجندرا اس پاوار، رئیس موسسه ان.آئی.آئی.تی. دهلی نو.

 

بانیان موسسه:

جه.آر.دی. تاتا، جون ماتائی، ان.آر.پیلائی، وی.تی.کریشنامچاری، سی.دی.دیشموک، تی.تی.کریشنامچاری، آشوک ماهتا.و جه.اف. سینکلیئر

 

اعضای مجمع عمومی موسسه:

 

اعضای دائمی:

سوبیر گوپتا، شرکت باتا

اس.ام.واهی، دی.سی.ال. پولیستر

دی.ان.پاتودیا، بانک آئی.سی.آئی.سی.آئی.

استیت بانک آو ایندیا

 

اعضای ویژه:

سفارت زلاند نو، دهلی نو

 

اعضای تجاری:

۱٫ آپولو تایرس

 1. ۲٫  بانک توسعه آسیایی
 2. ۳٫  آسوچیم
 3. ۴٫  شرکت اتومبیل سازی بجاج
 4. ۵٫  شرکت نفتی بهارت پترولیوم
 5. ۶٫  شرکت ذغال سنگ هند

۷٫ کنفدراسیون صنایع هند

 1. ۸٫  گودفری فیلیپس
 2. ۹٫  شرکت گودرج
 3. ۱۰٫                  شرکت هیندالکو
 4. ۱۱٫                  بانک اچ.اس.بی.سی.
 5. ۱۲٫                  بانک آئی.سی.آئی.سی.آئی.
 6. ۱۳٫                  اتحادیه بانک های کشور
 7. ۱۴٫                  بانک آئی.دی.بی.آئی.
 8. ۱۵٫                  سازمان تنظیم بیمه کشور
 9. ۱۶٫                  شرکت رایانه ای اینفوسیس
 10. ۱۷٫                  بانک کوتاک ماهیندرا
 11. ۱۸٫                  هیئت ملی لبنیات
 12. ۱۹٫                  لارسن ایند تائوبرو
 13. ۲۰٫                  بازار بورس ملی هند
 14. ۲۱٫                  شرکت ان.آئی.آئی.تی.
 15. ۲۲٫                  شرکت او.ان.جی.سی.
 16. ۲۳٫                  شرکت ریلاینس
 17. ۲۴٫                  شرکت کاغذ سازی اوریانت
 18. ۲۵٫                  شرکت پپسی
 19. ۲۶٫                  شرکت داروسازی پیرامال
 20. ۲۷٫                  بانک پنجاب نشنال.
 21. ۲۸٫                  دانشگاه پنجاب
 22. ۲۹٫                  سازمان راه آهند هند (رائیتس)
 23. ۳۰٫                  شرکت مخابرات تاتا
 24. ۳۱٫                 شرکت مشاوره تاتا
 25. ۳۲٫                 سازمان تنظیم بخش مخابرات هند
 26. ۳۳٫                  سازمان یو.تی.آئی.
 27. ۳۴٫                 آکادمی مطالعات تجاری
 28. ۳۵٫                 شرکت ا.اف.فارگوسان
 29. ۳۶٫                 شرکت بهارت فورج
 30. ۳۷٫                 شرکت بی.ام.آر.
 31. ۳۸٫                 بیزنس استیندارد
 32. ۳۹٫                 مرکز علوم انسانی
 33. ۴۰٫                 شرکت سی.ای.اس.سی.
 34. ۴۱٫                 شرکت کرامپتون گریوز
 35. ۴۲٫                 دی.پی.اس. میرل لینچ
 36. ۴۳٫                 آئیشر گود ارت
 37. ۴۴٫                 ای.آئی.دی. پاری
 38. ۴۵٫                 ایکواس ادورتائزینگ
 39. ۴۶٫                 شرکت ای.سی.جی. هند
 40. ۴۷٫                 شرکت گودرج ایند بایس
 41. ۴۸٫                 مرکز مالی آئی.ال. ایند اف. اس.
 42. ۴۹٫                 خدمات روستائی هند
 43. ۵۰٫                 ایندیکس آنالاتیکس
 44. ۵۱٫                 شرکت آئی.تی.سی.
 45. ۵۲٫                 شرکت کیرلوسکر آیل انجن
 46. ۵۳٫                 شرکت ماکس هند
 47. ۵۴٫                 شرکت مک کنسی
 48. ۵۵٫                 ناسکوم
 49. ۵۶٫                 ان.سی.ال.
 50. ۵۷٫                 شرکت ملی توسعه معدن
 51. ۵۸٫                 شرکت پی.سی.پی. مواد شیمیائی
 52. ۵۹٫                 اتاق بازرگانی پنجاب، هاریانا و دهلی
 53. ۶۰٫                 موسسه تحقیقاتی پوسکو
 54. ۶۱٫                 بنیاد رای
 55. ۶۲٫                 شرکت قندشکر ساکتی
 56. ۶۳٫                 انتشارات سمینار
 57. ۶۴٫                 شرکت شیل ایندیا
 58. ۶۵٫                 شرکت اس.آر.اف.
 59. ۶۶٫                 شرکت حسابداری تاکور ویدیانات آیر
 60. ۶۷٫                 شرکت مهندسی تریوینی
 61. ۶۸٫                 شرکت اوشا
 62. ۶۹٫                 شرکت حسابداری وی. مالک
 63. ۷۰٫                 شرکت ای.اس.اس.
 64. ۷۱٫                 شرکت فولاد تاتا

 

اعضای عادی موسسه:

۱٫ انجمن آموزشی ای.پی.جه.

۲٫ دی.آر.آگروال

۳٫ موسسه علوم و فن آوری بیرلا

۴٫ بنیاد تحقیقات ای.پی.دبلو.

۵٫ شرکت میوین میفران

۶٫ شرکت ان.پی.ال.

۷٫ شرکت تحلیلگران اقتصادی پی.اس.آئی.

۸٫ شرکت سیدو مال

۹٫ کتاب خانه سر راتان تاتا

 1. ۱۰٫                 کارخانه قندسازی گوداوری

 

مجموع اعضای این شورای در تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۰۹:

    اعضای تجاری (شرکت ها)، که  سالانه پنج هزار روپیه پرداخت می نمایند: ۷۱

    اعضای عادی که سالانه ۵۰۰ روپیه پرداخت می نمایند:۱۰

    سرپرستان که یک بار یکصد هزار روپیه پرداخت نمودند: ۴

    اعضای ویژه که یک بار یکصد هزار روپیه پرداخت نمودند: ۱

 

حضور کارشناسان این موسسه در نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی:

دولت هند به این موسسه و کارشناسان این موسسه اهمیت خاصی اعطا می نماید. به همین دلیل اعضای این موسسه در کمیته های مختلف تشکیل شده توسط دولت و سازمان های مختلف عضویت دارند که نشانگر اهمیت نقش این موسسه می باشد. سمت های مختلف برخی از کارشناسان این موسسه به شرح ذیل می باشند:

 

سومان بیری:

    عضو کمیته اصلاحات بخش مالی

    عضو کمیته مشاور فنی در زمینه سیاست پولی بانک مرکزی هند

    عضو هیئت مدیره استیت بانک آو ایندیا ( تا آگوست ۲۰۰۸)

    عضو هیئت مشاوره معیارهای حسابداری دولت

    عضو کیمته دائم طرح پژوهشی NIPFP-DEA در خصوص جریان سرمایه و تاثیر آن

    عضو شورای رهبری انجمن علوم زمینی

    عضو کمیته تجدید نظر در موسسه تحقیقات عملی در امور نیروی کار کمیسیون برنامه ریزی

    عضو کمیته حاکم NIPFP

    عضو هیئت برنامه ریزی دولت دهلی

    عضو کمیته بلند پایه بودجه دولت

    عضو شورای بین المللی کنفدراسیون صنایع هندی

    عضو کمیته کتاب خانه، مرکز بین المللی هند

    عضو کمیته انتخاب جوایز موسسه TERI

    عضو کمیته مشاور اقتصادی نخست وزیر هند.

    عضو شورای ملی سراسری مدیریت

    عضو کمیته مدیریت آسوچیم

     عضو هیئت مدیره  موسسه رشد اقتصادی

    عضو هیئت حکام شورای ملی کشاورزی

     عضو شورای تحقیقاتی ان.آئی.اس.تی.ای.دی.اس.

     عضو گروه کاری بین وزارتی جهت برخورد با مسائل مالی،کاری و سرمایه گذاری در بخش منسوجات وزارت منسوجات

    عضو گروه کاری کارشناسی هند و اندونزی، وزارت امور خارجه

     عضو کمیته مشاوره مدیریت اقتصاد کلان و بودجه دولت، وزارت دارائی

     عضو گروه کاری نظارت بر اشتغال، وزارت کار

     عضو گروه کاری برای توصیه گزینه های سیاست و اصلاحات در سازمان سپرده های کارمندان، وزارت کار

    عضو کمیته مشاوره توسعه بازار، سازمان بازار بورس هند

    عضو کمیته مشاوره مرکزی، کمیسیون مرکزی تنظیم برق

    عضو هفدهمین کمیسیون بررسی برق، سازمان مرکزی برق

    عضو گروه مطالعه هند و ژاپن 

    عضو هیئت مدیره استیت بانک آو ایندیا برای مدت شش سال

    عضو سازمان ملی تحقیقات اقتصادی

 

سانجیب پوهیت:

    عضو کمیته مدل سازی درباره تغییر آب و هوا، وزارت محیط زیست و جنگلبانی

 

آنیل کومار شرما:

    عضو کمیته بلند پایه برای اداره و نظارت بر صندوق تثبیت قیمت ها، وزارت بازرگانی

    عضو کمیته مشاوره فنی، کمیسیون برنامه ریزی و وزارت کشاورزی

 

 

بودجه این موسسه:

هزینه انجام پروژه ها، سودحاصله از سرمایه گذاری های انجام شده، بهره سپرده های بانکی، کمک از سوی دولت هند و سایر سازمان های رسمی و غیررسمی داخلی و خارجی منابع درآمد این موسسه را تشکیل می دهند. مجموع درآمد این موسسه در طول سال مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ حدود ۲۲۰ میلیون روپیه قرار داشته که شامل حدود ۴/۱۸۹ میلیون روپیه از محل هزینه انجام پروژه ها، حدود ۴/۲۹ میلیون روپیه از محل بهره ازسپرده های بانکی و سرمایه گذاری ها و حدود ۴/۶ میلیون روپیه از سایر منابع می باشد. مجموع هزینه این موسسه در مدت یادشده حدود ۲۰۷ میلیون روپیه شده و بنا براین حدود ۱۳ میلیون روپیه مازاد برهزینه بود. این موسسه دارای یک صندوق اساسی حدود ۱۰۴ میلیون روپیه و سرمایه گذاری ها به ارزش حدود ۳۷ میلیون روپیه نیز می باشد و به مبلغ این صندوق هر سال افزایش می یابد.

 

تعداد کارمندان:

مجموع تعداد کارمندان این موسسه حدود ۲۲۰ نفر می باشد که شامل حدود ۴۳ نفر حرفه ای ( از جمله مدیرعامل)، ۳۷ نفر پژوهشگر، ۱۱۰ نفر تحیلگر و ۳۰ نفر مربوط به بخش پشتیبانی می باشند.

 

آدرس:

شورای ملی تحقیقات اقتصاد کاربردی ( ان.سی.ا.ای.آر.)

پراسیلا بهاوان استیت، ۱۱، ایندراپراستها، دهلی نو – ۱۱۰۰۰۲

تلفن: ۲۳۳۷۹۸۶۱/۲/۳/۴/۵/۶/۸ ، ۲۳۳۷۹۸۵۷

فاکس: ۲۳۳۷۰۱۶۴، ای – میل: infor@ncaer.org

 

NATIONAL COUNCIL OF APPLIED ECONOMIC RESEARCH (NCAER)

Prasila Bhawan Estate, 11, Indraprastha, New Delhi – ۱۱۰۰۰۲, India

Tel: (91 – ۱۱) ۲۳۳۷۹۸۶۱/۲/۳/۴/۵/۶/۸ ۲۳۳۷۹۸۵۷

Fax: (91 11) 23370164 , Email: infor@ncaer.org   

منبع:  http://www.ncaer.org 

 

 

بنیاد تحقیقات آبزرور

Observer Research Foundation (ORF)

بنیاد تحقیقاتی آبزرور (ORF)  

Observer Research Foundation

این بنیاد بعنوان یک اندیشکده پژوهشی و رهنمود سازی مستقل در سپتامبر ۱۹۹۰ توسط کومارمیشرا  چهره مطبوعاتی و مشهورسیاسی تشکیل شد. بنیاد ارتباط نزدیکی با  وزارت خارجه و وزارت دفاع هند دارد.

از آن تاریخ تاکنون، پژوهشگران این بنیاد مشارکت زیادی در بهبود سیاست های دولت و همچنین تأثیر مؤثر و ملموسی بر سیاست های اقتصادی و استراتژیک کشور هند داشته اند.

برخی زمینه های تحقیقاتی کلیدی این بنیاد عبارتند از: روابط بین الملل، مطالعه جوامع مسلمان، امور امنیتی، سیاست و حکومت، مدیریت منابع و اقتصاد و توسعه، مسائل استراتژیک همسایگان هند.

هدف اصلی این بنیاد، تبیین خط مشی های تأثیرگذار برای ساختن هند بعنوان یک کشور قوی و مرفه در سطح جهان اعلام شده است.

– شعار این بنیاد: ایجاد مشارکت برای هندی جهانی و پیشرو.

– بنیانگذار بنیاد: آقای آر. ک. میشرا (۲۰۰۹- ۱۹۳۲)، نماینده پارلمان، سیاستمدار، دیپلمات ، نویسنده  و عضو شورای ملی ائتلافی و همکاری با نخست وزیران ایندیرا گاندی، ناراسیمها رائو و واچپایی.

 – رئیس کنونی از ۲۰۱۱ آقای سونجوی جوشی

– رئیس قبلی : آقای سفیر ام. راسگوترا، (دیپلمات، استاد دانشگاه ، سیاستمدار و سفیر سابق در ۴ کشور و قائم مقام وزارت خارجه (۱۹۸۵- ۱۹۸۲)،بنیانگذار و رئیس انستیتو بین المللی مطالعات آسیا- اقیانوسیه، دارنده مدال روز جمهوری هند در سال ۲۰۰۲ ، عضو هیأت مشورتی امنیت ملی .  

– معاونین: آقایان ۱- ویلسون جون  و  ۲- آقای ناندان

– از پژهشگران و نویسندگان برجسته:

آقای سعید نقوی، دکتر ساتیش میسرا، راجا موهان، تلمیذ احمد. منوچ جوشی- کی ساوان.

بنیاد تحقیقات آبزرور به منظور تحت تاثیر قرار دادن روند طراحی سیاست دولت، در تاریخ ۵ سپتامبر ۱۹۹۰ بعنوان یک گروه مطالعات خصوصی و غیر تجاری تشکیل یافت. این بنیاد برای اولین بار اقتصاددان معروف هند و طراحان سیاست را گردهم آورد که دستورکاری را برای برنامه اصلاحات اقتصادی کشور تهیه نمایند. هدف از تشکیل این گروه تشکیل یک اجماع در حمایت اصلاحات اقتصادی در کشور بود. کارشناسان این بنیاد از زمان تشکیل آن در اصلاح سیاست های دولت نقش چشمگیری ایفا نموده اند. پروژه های تحقیقاتی این بنیاد بر سیاست های اقتصادی و راهبردی کشور تاثیر مهمی داشته اند.

این بنیاد در اوایل دهه ۱۹۹۰ در زمانی تشکیل شده بود که این کشور عصر تغییر از یک اقتصاد حمایت به سمت یک اقتصاد باز طی می کرد. تهدیدات سنگینی برای امنیت این کشور به سرعت ظهور می کردند. آن موقع نیاز به یک نهاد مستقل جهت بررسی مسائل مهم که هند با آن روبرو بود احساس شد. لذا بنیاد تحقیقات آبزرور تشکیل یافت. این بنیاد از حمایت روشنفکران، اساتید، شخصیت های برجسته، فعالان اجتماعی، تجار و موسسات آموزش عالی بهره مند بود.

فعالیت های این موسسه را بطور عمده می توان به دو بخش تقسیم کرد:

 1. ۱٫  پروژه ها
 2. ۲٫  برنامه ها

تصور این بنیاد:

تصور بنیاد تحقیقات آبزرور این است که هند ظرف۲۵ سال آینده در صف

 

قدرت های بزرگ اقتصادی جهان خواهد شد و کیفیت زندگی بالغ بر یک میلیارد نفر جمعیت خود را بهتر خواهد ساخت.

اهداف بنیاد تحقیقات آبزرور:

    تاثیرگذاری بر و کمک به روند تهیه سیاست ها و پیشنهاد سیاست های جایگزین

    تشکیل محیط مناسبی برای اجرای موثر این سیاست ها

    تحکیم نهادهای دموکراتیک هند جهت کمک به تشکیل سیاست های منطقی و مداوم

    ارائه اطلاعات منطقی و اجماعی و نمایندگی از دیدگاه اقشار گسترده مردم جهت اصلاح نحوه مدیریت، تسریع توسعه اقتصادی و تضمین زندگی خوب برای تمام مردم هند.

    نظارت بر محیط راهبردی

    تلاش برای دستیابی به صلح، آشتی و همکاری بین المللی

    حمایت از اهداف بلند مدت سیاست خارجی هند

هیئت امنأ:

 1. ۱٫  آقای آر.کی.میشرا، رئیس بنیانگذار
 2. ۲٫  آقای بالجیت کاپور، دبیر
 3. ۳٫   آقای بهارات گویانکا، خزانه دار
 4. ۴٫  خانم آنو تاندون
 5. ۵٫  آقای لالیت بهاسین
 6. ۶٫  آقای عابد حسین
 7. ۷٫  آقای براجیش میشرا

 ریشی کومار میشرا نقش اصلی در پشت این موسسه داشته است. وی یک نویسنده معروف بوده و در روزنامه های مختلف کشور اشتغال داشته و در سال ۱۹۹۰ ضمن ترک گفتن به روزنامه پاتریات با گروه انتشارات آبزرور ملحق شد. وی مسئولیت سردبیری روزنامه « آبزرور» را بعهده گرفته و پس از تعطیل شدن روزنامه آبزرور بنیاد تحقیقات آبزرور را تشکیل داد. وی از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۰ عضو راجیا سابا بوده و با خانم ایندرا گاندی در مسائل مختلف همکاری داشت.  وی در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۰۹ درگذشت.

بالجیت کاپور یکی از بنیانگذاران بنیاد تحقیقات آبزرور می باشد. وی از دانشگاه دهلی مدرک ام.بی.ای. گرفت و در روزنامه تایمزآوایندیا تا مدت طولانی اشتغال داشته است. وی در سال ۱۹۸۹ عضو هیئت مدیره روزنامه تایمزآوایندیا بوده و با ترک نمودن این روزنامه بعنوان معاون رئیس به گروه انتشاراتی آبزرور ملحق شد. وی مدیر بنیاد تحقیقات تایمز بوده و مرکز مطالعات رسانه های تایمز را تشکیل داد.

 بهارات گویانکا مدیر اجرایی شرکت Tally می باشد. این شرکت یکی از مهم ترین شرکت های تهیه کننده نرم افزارهای حسابداری می باشد. در واقع وی تهیه کننده نرم افزار Tally می باشد. این یکی از معروف ترین نرم افزار حسابداری جهان می باشد.

خانم آنو تاندون عضو لوک سابا از حوزه اونائو در ایالت اتار پرادش هند می باشد. این حوزه از نظر اندازه بزرگ ترین حوزه در سراسر کشور می باشد. وی تعدادی از بنیاد خیریه را اداره می کند و مدیر اجرایی یک شرکت رایانه ای نیز بوده که متعلق به شرکت ریلاینس می باشد. وی مالک یک شرکت صادراتی نیز می باشد. وی در سال ۱۹۹۶ بعنوان مدیر اجرایی به گروه انتشارات آبزرور منصوب شد.

 لالیت بهاسین  از نظر حرفه ای یک حقوقدان می باشد و یک شرکت حقوقی را بعنوان « بهاسین ایند کو» تشکیل داده که از بزرگ ترین شرکت های حقوقی در هند می باشد. قوانین مربوط به اشتغال، کار و شرکت ها از حوزه های کارشناسی وی می باشند.

دکتر عابد حسین در حال حاضر رئیس دانشگاه زبان های انگلیسی و خارجی حیدرآباد می باشد. وی قائم مقام وزارت بازرگانی و قائم مقام وزارت صنایع سنگین هند و عضو کمیسیون برنامه ریزی بوده است. در سال ۱۹۸۶ وی سفیر هند در آمریکا منصوب شد. وی یکی از بنیانگذاران بنیاد راجیوگاندی بوده و دولت هند در سال ۱۹۸۸ به وی جایزه « پادام بهوشان» اعطا نمود. وی در برخی از سازمان ها و موسسات هند عضویت دارد.

براجیش میشرا  متولد سال ۱۹۲۸ و یک دیپلمات پیشین هند می باشد. پدرش سروزیر ایالت مادیا پرادش بود. وی نماینده دائمی هند در ژنو و سفیر این کشور در اندونزی بوده است. وی نماینده دائمی هند در سازمان ملل نیز بوده است. وی در سال ۱۹۹۱ به بی.جی.پی. پیوسته و با ترک گفتن این حزب در مارس ۱۹۹۸ از نوامبر ۱۹۹۸ تا می ۲۰۰۴ سمت دستیار نخست وزیر هند و مشاور امنیت ملی این کشور را بعهده داشت. وی در تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۰۷ بعنوان عضو هیئت امنأ بنیاد تحقیقات آبزرور منصوب شد.

کارشناسان این موسسه:

ام. راسگوترا

وی رئیس بخش مرکز روابط بین المللی این بیناد می باشد. وی درسال ۲۰۰۲  به این موسسه پیوست. راسگوترا در سال ۱۹۴۹ وارد سرویس خارجی هند شد. وی سفیر هند در مراکش، تونیسیا، آمریکا، انگلیس، نپال، هلند، فرانسه و یونسکو بوده است. وی از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۵ قائم مقام وزارت امور خارجه هند بوده و بنیانگذار موسسه بین المللی مطالعات آسیا پاسیفیک دهلی می باشد. دولت هند به وی در سال ۲۰۰۲ جایزه پادام بهوشان اعطاء نمود. وی در حال حاضر عضو هیئت مشاور امنیت ملی می باشد.

mrasgotra@orfonline.org

معاون دریاسالار کی.کی.ناییار (بازنشسته)

وی در جون سال ۲۰۰۳ به این موسسه بعنوان مشاور منصوب شد. وی معاون فرمانده نیروی زمینی هند و فرمانده ناوگان غربی و شرقی بوده است. وی فرمانده اصلی نیروی دریایی هند در جنوب بود. آدمیرال ناییار پژوهشگر مهمان در بنیاد هیریتیج آمریکا وشورای راهبردی جهانی آمریکا می باشد. وی در موضوعات آمریکا، ژاپن، انگلیس، آلمان، ترکیه، ایران، نیجریا و منطقه آسیا پاسیفیک سخنرانی های زیادی داشته است. در حال حاضر وی رئیس بنیاد ملی دریایی هند و انجمن مطالعات امنیتی و راهبردی هند می باشد.: admnayyar@orfonline.org

دکتر آرجون سین گوپتا

دکتر آرجون سین گو.پتا از دانشگاه کلکته در رشته اقتصاد فوق لیسانس و از موسسه فناوری ماسوچوسیتس آمریکا دکترا گرفت. وی از سال ۱۹۷۴ دارای سمت های مهم در دولت هند و خارج کشور بوده است. وی مشاور اقتصادی نخست وزیر هند بوده است. وی سفیر هند در اتحادیه اروپا، بلزیک و لاکسومبورگ و در کمیسیون برنامه ریزی هند نیز عضویت داشته است.:  arjun_sengupta@orfonline.org

 

مانیش تیواری:

آقای تیواری سخنگوی حزب کنگره می باشد.

ژنرال وی پی مالک

ژنرال وی پی مالک فرمانده نیروی زمینی هند بوده است. وی رئیس موسسه مطالعات امنیتی بنیاد تحقیقات آبزرور می باشد. وی در سپتامبر ۲۰۰۲ به این موسسه منصوب شد. vedmalik@orfonline.org

آقای سوریندرا سینگ

وی رئیس مرکز سیاست و مدیریت حکومت می باشد. وی در سپتامبر ۲۰۰۸ به این موسسه منصوب شد. وی قائم مقام دفتر دولت مرکزی هند بوده  و  بعد از بازنشستگی از خدمت رسمی در هیئت مدیره بانک جهانی عضویت داشته است. وی در حال حاضر در هیئت های مدیره تعداد زیادی از شرکت های خصوصی هند عضویت دارد. ssingh@orfonline.org

ویکرام سود،  معاون رئیس مرکز روابط بین المللی

وی در اکتبر ۲۰۰۵ به این موسسه منصوب شد. وی در رشته اقتصاد از دبیرستان سنت استیفنس دهلی مدرک فوق لیسانس گرفت. پاکستان، تروریسم و چین از حوزه های کارشناسی وی می باشند. وی در مارس ۱۹۷۲ به سازمان اطلاعاتی هند RAW منصوب شد و از تاریخ اول ژانویه ۲۰۰۱ تا ۳۱ مارس ۲۰۰۳ ریاست این سازمان را بعهده داشته است. وی از مه ۲۰۰۴ در روزنامه هندوستان تایمز در امور راهبردی و امنیتی بطور مرتب مطالب می نویسد.   vikramsood@orfonline.org

دکتر پهالگونی سین، مشاور رئیس بنیاد

وی در فوریه ۲۰۰۷ به این موسسه منصوب شد. وی از دانشگاه نارت وسترن مدرک دکترا گرفته و برای شرکت های تجاری در آمریکا، هند، سوئیس و ایرلند خدمات مشاوره انجام داده است. وی در حال حاضر پروفسور رشته مدیریت در مدرسه تجارت دانشگاه فوردام نیویورک می باشد.: falgunisen@orfonline.org

ویویک سین گوپتا

وی مدیر اصلی اجرایی این موسسه می باشد و در مارس ۲۰۰۸ به این موسسه منصوب شد. وی از ۳۰ سال تجربه کار در شرکت های مختلف خصوصی برخوردار می باشد و بعنوان معاون رئیس اجرایی کانال استار تی.وی. نیز اشتغال داشته است. وی در رسانه های کشور در مسائل مختلف مقالات زیادی نوشته و با بسیاری از شخصیت های برجسته از جمله دالایی لاما مصاحبه کرد. viveksengupta@orfonline.org

ان.کی.سینگ، مشاور

وی در آگوست ۲۰۰۴ به این موسسه پیوست. وی از موسسه اقتصاد دهلی مدرک فوق لیسانس دریافت نمود. وی قائم مقام بخش هزینه وزارت دارائی، منشی اصلی نخست وزیر هند و عضو کمیسیون برنامه ریزی هند بوده و در حال حاضر معاون رئیس سازمان برنامه ریزی دولت ایالت بیهار می باشد.:nk_singh@orfonline.org

ژنرال وینایاک پاتانکار،

وی در مارس ۲۰۰۶ به این موسسه منصوب شد. وی در جنگ های سال ۱۹۶۵، ۱۹۷۱ و جنگ کارگیل در ۱۹۹۹ حضور داشته است. وی به هنگام بازنشستگی سررشته دار نیروی زمینی هند بوده و در حال حاضر با بسیاری از گروه های مطالعاتی در داخل و خارج هند همکاری می کند. vinayakpatankar@orfonline.org

دیلیپ لاهیری ، پژوهشگر ارشد

وی در آگوست ۲۰۰۷ به این موسسه منصوب شد. وی یک دیپلمات ارشد هند می باشد و سفیر این کشور در فرانسه، اسپانیا، پیرو و بولیوی بوده است. وی رئیس مدرسه دیپلماسی هند نیز بوده و چندین بار ریاست هیئت های هند در کنفرانس ها و مذاکرات بین المللی داشته است. امور بین المللی حوزه کارشناسی وی می باشد. diliplahiri@orfonline.org

سعید نقوی، پژوهشگر برجسته،

وی در آوریل ۲۰۰۶ به این موسسه پیوست. وی از دانشگاه دهلی مدرک لیسانس و از مدرسه خبرنگاری تومسون لندن و مدرسه امور بین المللی و مردمی وودرو ویلسون، پرنستون ،آمریکا در رشته خبرنگاری دیپلم هایی گرفت. وی در روزنامه های استیتسمن و ایندین اکسپرس اشتغال داشته و تا به حال دو کتاب نوشته است. وی در سال ۱۹۸۴ سردبیرخارجی روزنامه ایندین اکسپرس دهلی بود. وی از سال ۱۹۸۶ به بعد با World Reportهمکاری داشته و با تعداد زیادی از رهبران جهان مصاحبه کرد. این سازمان یک برنامه هفتگی تلویزیونی در امور بین المللی را تهیه می نماید که از طریق دوردارشان پخش می شود. saeed_naqvi@orfonline.org

سایر پژوهشگران این موسسه بدین ترتیب می باشند:

    پروفسور کی.وی. کیساوان، پژوهشگر برجسته ، kvkesavan@orfonline.org

    آشوک کومار سینگ، پژوهشگر مهمان، ashoksingh@orfonline.org

    دکتر پراوین کومار چودری، پژوهشگر مهمان، pkchaudhry@orfonline.org

    خانم جه شری سین گوپتا، پژوهشگر مهمان، jayshrees@orfonline.org

    سونجوی جوشی، پژوهشگر برجسته، sunjoyjoshi@orfonline.org

     ویلسون جون، پژوهشگر ارشد، wjohn@orfonline.org

    ناندان اونی کریشنان، پژوهشگر ارشد، nandan@orfonline.org

    خانم لیدیا پوول، پژوهشگر ارشد، lydia@orfonline.org

    پروفسور راکیش باسانت ، پژوهشگر ارشد، rakeshb@orfonline.org

    دیبا رانجان موهانتی، پژوهشگر ارشد، debaranjan@orfonline.org

    دکتر خانم هاریندرا سیکهون، پژوهشگر ارشد، harinders@orfonline.org

    دکتر خانم راجیش راجاگوپالان، پژوهشگر ارشد، rpr@orfonline.org

    دکتر ساتیش میشرا، پژوهشگر ارشد، satishmisra@orfonline.org

    دکتر نیرانجان شائو، پژوهشگر ارشد، niranjansahoo@orfonline.org

    دکتر رومی اعجاز، پژوهشگر، rumiaijaz@orfonline.org

    دکتر گیتانجالی سین، پژوهشگر، gitanjalisen@orfonline.org

    سریدار کوندو، پژوهشگر، sridhar@orfonline.org

    نیل پادوکون، پژوهشگر مهمان، neilpadukone@orfonline.org

    دکتر کی یهوم، پژوهشگر همکار، yhome@orfonline.org

    سیبا پراساد تریپاتی، پژوهشگر همکار، siba@orfonline.org

    دکتر آمیت کومار، پژوهشگر همکار، amitkumar@orfonline.org

    دکتر خانم آنجالی شرما، پژوهشگر همکار، anjalisharma@orfonline.org

    آجیش پی. جوی، پژوهشگر همکار، ajish@orfonline.org

    خانم آنگیرا سین سرما، پژوهشگر همکار، angira@orfonline.org

    دکتر خانم جوئیتا باتاچاریا، پژوهشگر همکار، joyeetab@orfonline.org

    خانم هایوم جیسی رئیو، پژوهشگر همکار، jessie@orfonline.org

    آکیلیش ساتی، پژوهشگر غیرارشد، akhileshs@orfonline.org

    شاهد رحیم، پژوهشگر رسانه ای، shahidraheem@orfonline.org

    مانیش وید، پژوهشگر همکار تحقیقات، manishv@orfonline.org

    کوستاو دار چاکرابارتی، همکار تحقیقات، kaustavchakrabarti@orfonline.org

    خانم مانالی کومار، دانشجو، manalikumar@orfonline.org

فعالیت های انشتاراتی:

این موسسه علاوه بر برگزاری برنامه های مختلف کنفرانس ها و سمینارها در موضوعات مختلف به طور مرتب اظهار نظر می کند و مطالب مختلفی را چاپ می کند. در طول سال ۲۰۰۹ در مجموع ۱۴ کتاب توسط این موسسه منتشر شد. عناوین این کتاب ها به شرح ذیل می باشد:

عقاب مشکوک: سیاست راهبردی نظامی آمریکا در آسیا

 نویسینده: خانم راجیشوری پیلایی راجاگوپالان. دسامبر۲۰۰۹٫ نقش آمریکا در منطقه آسیا پاسیفیک در دهه های آتی یک واقعیت می باشد و واشنگتن با در نظر گرفتن تهدیدها و چالش های نوظهور کاملاً درک نموده است. امنیت بلند مدت این منطقه حتماً منوط به اقدامات آمریکا می باشد. چرا که اگر متحدین و دوستان آمریکا نسبت به تعهد این کشور مطمئن نباشند، احتمال هسته ای شدن ژاپن و کره جنوبی را نمی توان مردود دانست.

ضربه آتی: چگونه پاکستان جهان را به خطر می اندازد 

 نویسنده: ویلسون جون، دسامبر ۲۰۰۹٫ این کتاب سیاست نسبت به پاکستان و مبارزه این کشور با تروریسم را بررسی می کند. این کتاب مطالعه می کند که در طول مبارزه علیه تروریسم چه کارهایی انجام نشده است. این کتاب با بررسی دقیق اخبار مربوط به تحولات پاکستان، رشد گروه های تروریستی مانند لشکرطیبه را به صراحت بیان می کند. تلاش های این سازمان برای تبدیل پاکستان به مرکز جهاد القاعده علیه جهان بررسی شده است.

هواپیمایی غیرنظامی در هند

 نویسنده، هرمز ماما، دسامبر ۲۰۰۹٫ هند با داشتن بالغ بر ۱/۱ میلیارد جمعیت از فرصت های خوبی برای هواپیمایی غیرنظامی برخوردار می باشد. اما اندازه این بازار در این کشور بسیار کوچک می باشد و فقط ۵/۲ درصد از مردم حداقل یک بار در سال با هواپیما سفر می کنند. این کتاب مشکلات این صنعت در هند را بررسی می کند.

آتش اژدها: سیاست نظامی چین و عواقب آن برای آسیا

 نویسنده، راجیشوری پیلایی راجاگوپالان. نوامبر ۲۰۰۹ . ظهور چین یک موضوع جالب توجه نه فقط در هند بلکه در سراسر جهان بوده است. ظهور چین بعنوان یک قدرت عمده نظامی و اقتصادی با آرزوی کسب موقعیت یک ابرقدرت در جهان موجب نگرانی برای هند، آمریکا، روسیه و ژاپن می باشد.

هند و آسیای میانه: بازسازی روابط انرژی و تجاری

 نویسنده، آنگیرا سین سرما. نوامبر ۲۰۰۹٫ این کتاب روابط اقتصادی هند با قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و آذربایجان را بررسی می کند. این کشورها که از ذخایر غنی هیدروکربن برخوردار هستند یک منبع معتبر انرژی برای هند می باشند. طرح های هیدروکربن با قرقیزستان و تاجیکستان را نیز می توان بررسی کرد. این دو کشور از نظر منابع آب نیز بسیار غنی می باشند.

عناوین کتاب های دیگر چاپ شده توسط این موسسه به شرح ذیل می باشد:

    آموزش مهندسی در هند: نویسندگان، رانگان بانرجی و وینایاک پی موله

    اتار پرادش: راه رو به رو: نویسنده، وینکاتیش راماکریشنان

    ارتباط با آفریقای نوظهور: تألیف، دیلیپ لاهیری، جورگ شولتز و مانیش چا

    بازسازی معادلات قدرت در آسیا: چین، هند و آمریکا: تألیف، راجا موهان و آلیسا آئریس

    تجهیز زرادخانه هندی – چالش ها و گزینه های سیاست: نویسنده، دیبا موهانتی

    هرج و مرج مدیریت شده –  شکنندگی معجزه چین: نویسنده، پریم شانکر جها

    هند و چین – دهه آتی: نویسندگان، اس.دی.مونی و سورانجان داس

    رویکرد آمریکا نسبت به جهان اسلام: نویسنده، چینتامانی ماهاپاترا

    روابط هند و چین – مسائل مرزی و فراتر از آن: نویسندگان، موهان گوروسووامی و زوراور دولت سینگ

سخنرانی :  دکتر ظریف در موسسه او آر آف :  متن سخنرانی

آدرس:

Observer Research Foundation   بنیاد تحقیقات آبزرور
۲۰, Rouse Avenue Institutional Area, ، منطقه موسساتی رائوز اوینیو، شماره پلاک ۲۰
New Delhi – 110 002, INDIA  دهلی نو –  ۱۱۰۰۰۲
Ph. : +91-11-43520020, 30220020
Fax : +91-11-43520003, 23210773
E-mail: contactus@orfonline.org

 

منبع سایت آبزرور:

ساختار گروه های مطالعاتی در هند :هند مقام چهارم دنیا 

 ادامه دارد……

در عراق مجسمه چوبی سوخت. در افغانستان زوج جوانی را سر بریدند. جرم هردو یکی بود

سوختن یک مجسمه خشم اهالی سلیمانیه را بر انگیخت.

 shirkoh
مجسمه عشق در اقلیم کردستان  عراق سوخت ،  در روز عید قربان،  در کردستان عراق
پارک آزادی سلیمانیه، میزبان مجسمه ای از جنس چوب بود، به نام عشق و نمایشگر بوسه  دوستانه  زن و مرد.
 
نماد عشق سلیمانیه پس از سوزانده شدن

محمد اسماعیل هوتک یکی از مسئولان پلیس ولایت هلمند گفت: اجساد این افراد در منطقه بولان شهر لشکرگاه مرکز هلمند بعد از اینکه سر بریده شدن، در یک قبرستان رها شده بود.

 
تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که پسر به دختر وعده عروسی داده بود و او را از خانه‌اش فراری داده و در خانه خود نگهداری می‌کرد.
 
این مقام پلیس به نقل از برادر پسر مقتول گفت که دو روز بعد از فرار دختر، ده فرد مسلح به خانه پسر آمدند و هر دو را با خود بردند.
 
هوتک گفت که دیروز، سه‌شنبه، ساکنان محل گزارش دادند که جسد این دو نفر را در قبرستان محل که هر دو سربریده شده بودند، پیدا کرده اند.
 
گفته می‌شود که این دختر و پسر نزدیک ۲۰ سال سن داشتند.
 
رابطه پیش از ازدواج میان پسر و دختر در بخش‌های از افغانستان علیه سنت‌های اسلامی و اجتماعی پنداشته می‌شود و در موارد اعضای خانواده دختر اقدام به کشتن پسر و دختر می‌کنند.
 
قتل‌های ناموسی
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیشنهاد کرده که ‘قتل‌های ناموسی’ باید در قانون افغانستان به عنوان جرم تعریف شود.
 
در ماه ژوئن امسال، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرد که در دو سال گذشته چهار صد مورد “قتل ناموسی” و تجاوز جنسی در افغانستان، در دفاتر این کمیسیون به ثبت رسیده است.
 
ثریا صبحرنگ، رئیس بخش امور زنان این کمیسیون گفت که در دو سال گذشته بیش از۲۴۰ مورد قتل ناموسی و بیش از۱۶۰ مورد تجاوزجنسی در سراسر افغانستان در دفاتر این نهاد ثبت شده است.
 
خانم صبحرنگ گفت که این کل آمار این خشونت‌ها نیست، بلکه موارد بسیاری دیگر از قتل‌های ناموسی از سوی خانواده‎های قربانیان پنهان نگه داشته می‎شود.
 
یافته‎های این تحقیق حاکی است که این قتل‎ها بیشتر به دلیل ارتباط داشتن زنان و دختران با مردان بیگانه، فرار از خانه، تن ندادن به ازدواج اجباری و ابراز علاقه و تقاضای ازدواج از سوی دختر، صورت گرفته است.زوج بنگلادشی
 
در این گزارش آمده است که عاملان ۴۳ درصد قتل ناموسی نامشخص است و عاملان ۵۷ درصد دیگر اعضای خانواده مانند شوهر (۲۱ درصد)، برادر (۷ صدر)، پدر (۵ درصد)، برادر شوهر، مادر، زن عمو و سایر نزدیکان بوده‎اند.
 
کمیسیون همچنین گزارش داده است که عامل نزدیک به ۱۵ درصد از مجموع قتل‎های ناموسی و تجاوز جنسی، ماموران پلیس بوده ‎اند.
 
سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این گزارش گفته است: “پیشنهاد ما این است که قوانین به صورت عادلانه تطبیق شوند. پیشنهاد دوم ما این است که برای مقابله با خشونت‌ها علیه زنان در سطح ولایات دادگاه‌های خانوادگی و دادستانی ویژه ایجاد شود. پزشکی قانونی ایجاد شود. دیگر اینکه قتل‌های ناموسی در قانون جرم تعریف شوند. بدل دادن هم در قانون جرم تعریف شود و با پدیده ازدواج اجباری و ازدواج کودکان مبارزه جدی صورت بگیرد.”