بعد از حمله به سوریه

همه قرائن و گزارش ها و سخنان مقامات آمریکائی و انگلیسی و فرانسوی حکایت گر حمله قریب الوقوع ائتلاف سه گانه آمریکا و انگلیس و فرانسه به سوریه است . سی ان ان حتی زمان حمله را روز پنجشنبه اعلام داشته است.

ترکیه  در حمله  با غرب  همکاری خواهد کرد. سوریه احتمالا چند هدف در اسرائیل را خواهد زد اما بزودی قدرت تهاجمی سوریه در هم خواهد شکست. غرب ماشین جنگی اسد را از کار خواهد انداخت. تروریستهای مسلح در سوریه قدرت و برتری موقت خواهند یافت. اما حمله فقط محدود و برای از کار انداختن ماشین جنگی اسد خواهد بود. تلفات غیر نظامیان بسیار اندک خواهد بود.

ایران حمله را محکوم خواهد کرد. روسیه واکنش چندان تندی نشان نخواهد داد.

اما در کل این حمله بنفع صلح بین الملل نخواهد بود. طلا و دلار گران خواهد شد. اسد همچنان خواهد ماند اما بی یال و کوپال و بدون دندان و بی خطر. اما پریشانی مردم و اقتصاد فلج سوریه ادامه خواهد یافت. قرار نیست نظامی دمکراتیک قدرتمند بزودی در سوریه مستقر شود. 

همه درانتظارفرمان رسمی  اوباماهستند. تدارک این حمله درشرایطی صورت می گیرد که:

 

الف- تصمیم به حمله توسط  قدرت های برزرگ و اساسا توسط سه دولت غربی به رهبری آمریکا با دور زدن سازمان ملل و سازوکارهای رسمی و قانونی حاکم برمناسبات فی مابین کشورهای جهان صورت می گیرد. آن ها به نام جامعه جهانی و اجماع نسبی فی مابین خود نسبت به نقض کنوانسیون منع سلاح شیمیائی توسط یکی از دولت های مورد منازعه  و نامطلوب برای آن ها  به تصمیم و داوری یک جانبه خود مشروعیت قائل هستند.

ب- آن ها حتی خود را بی نیاز از رعایت تشریفات رسمی  و قانونی و اعلام نتایج رسمی بازرسان سازمان ملل از محل وقوع جنایت  و کم و کیف ماوقع دانسته و عزم خود برای حمله را اعلام داشته اند. این که آن ها به خود اجازه می دهند که یک جا نقش قاضی و دادستان را به عهده داشته باشند، بازتاب دهنده این حقیقت است که آن ها هم چنان خود را ارباب و پدرخوانده جهان می دانند. درواقع آش بی اعتنائی به این نهادها و سازوکارهای موجود چنان شورشده است که بانکی مون دبیرکل سازمان و یا نماینده ویژه سازمان ملل درمورد سوریه، نسبت به دورزدن سازمان ملل ابرازنگرانی کرده و خواهان فرصت دادن به دیپلماسی دربرابرگزینه جنگ و نیز روشن شدن نتایج بازرسی شد اند. با توجه به چنین شرایطی است که دولت انگلیس ازسوی متحدین خود با عجله و دردقایق پایانی برای موجه جلوه دادن تهاجم نظامی اقدام به  ارائه یک قطعنامه به سازمان ملل باهدف بازکردن راه حمله نظامی کرده است .

ج- آن ها مدعی اند که تردیدی دراستفاده از سلاح شیمیائی توسط دولت اسد ندارند، با این همه هنوز حاضرنشده اند که پیش از حمله اطلاعات و اسنادمورد ادعای خود را به اطلاع افکارعمومی و حتی نهادهای رسمی جهانی برسانند. شاید درنزدآن ها قراراست جهانیان 60 سال دیگر از آن چه که درپشت پرده این تصمیم این روزها می گذرد مطلع بشوند! و اگرکسی هم چون اسنودها و ویکی لیکس هم گوشه های را افشاء کند تحت شدیدترین فشارها و تنبیه ها قرارمی گیرند. و همه  این ها درشرایطی است که جهان هنوزهم خاطره حمله به عراق را با ادعاهای مشابهی  که بعدا نادرستی اشان اثبات شد، فراموش نکرده است.

 

Comments are closed.