ماری – جوانا – آزاد شد. توليد، توزيع و فروش

يورونيوز ـ مجلس نمايندگان اوروگوئه، شامگاه چهارشنبه به لايحه مجاز بودن توليد، توزيع و فروش ماری جوانا (شاهدانه کوهی) در اين کشور رای مثبت داد.

از دانه های ماری جوانا  و از برگ آن به عنوان حشیش استفاده می شود. شاهدانه آرامش بخش است.

تصويب اين لايحه با رای مثبت ۵۰ نماينده متعلق به ائتلاف وسيع از ۹۶ نماينده حاضر در مجلس ميسر شد. با اين حال قانونی شدن آن منوط به تصويب مجلس سناست. طبق اين لايحه، فروش ماری جوانا در دست دولت خواهد بود.

A marijuana plant

اين اقدام مجلس مورد پشتيبانی خوزه موخيکا رئيس جمهوری اوروگوئه است. او معتقد است که با اين کار از روی آوری مصرف کنندگان به مواد قوی و خطرناک جلوگيری می شود و منافع فروش آن نيز از دست باندهای قاچاق خارج خواهد شد.

اوروگوئه اولين کشور در جهان خواهد بود که توليد و فروش ماری جوانا در آن قانونی است.

مصرف ماری جوانا و مشتقات آن در برخی کشورها مانند هلند، پرتغال و برخی ايالت های آمريکا قانونی است، اما فروش آن ممنوع است.

Comments are closed.