بحرین بزرگ (بحرین کرانه‌ای + گله جزیره)

بحرین بزرگ شامل قطیف و احسا و کل منطقه ساحلی خلیج فارس در عربستان می شود. این منطقه در دوره قرامطه یا کرامته

دین و مذهب خاصی بنام بوسعیدی داشته است. بوسعیدی ها نماز نمی خواندند و روزه نمی گرفتند و بوسعید را امام و رهبر خود می دانستند بر این باور بودند که بوسعید حج و عبادات را از دوش آنها برداشته است. بوسعیدی یا کرامتی ها  گروهی از شیعیان بوده اند.

ناصر خسرو می نویسد.

*دین بوسعیدی و کرامتی* 48

 گفتند سلطان آن مردی شريف بود و آن مردم را از مسلمانی بازداشته بود و گفته نماز و روزه از شما برگرفتم و دعوت کرده بود آن مردم را که مرجع شما جز با من نيست و نام او ابوسعيد  /(گناوه ای ) از کرامتیان گناوه/  بوده است و چون از اهل آن شهر پرسند که چه مذهب داری گويد که ما بوسعيدی ايم .

نماز نکنند و روزه ندارند و ليکن بر محمد مصطفی صلی الله عليه و سلم و به  پيغامبری او مقرند .

بحرین بزرگ (بحرین کرانه‌ای + گله جزیره)

..

Comments are closed.