اقتصاد سبز و محيط زيست سالم با تبليغات بدون کاغذ -تراکت و پوستر

.حقوق بشر

گفت_وگوی_تریبون94بادکتر_عجم_درمورد_سیاست_خ

 

 

زندگینامه  دکتر عجم
دکتر محمد عجم:
اقتصاد سبز و محيط زيست سالم با تبليغات بدون تراکت و پوستر

دکتر محمد عجم کاندیدای این دوره ی مجلس شورای اسلامی در حوزه مشهد و کلات . طی بیانیه ی کوتاهی اعلام کرد:
براي احترام به طبيعت٬ و حمایت از انديشه جنبش های دوستدار طبيعت ٬ وبه منظور پاسداشت محیط زیست و جلوگیری از قطع درختان و پرهيز از الودگي هاي زيست محيطي ٬ و از سوي ديگر براي احترام به همفکران نو اندیش اصلاحات ٬از چاپ هر گونه تراکت و نصب پوستر و پخش بروشور در شهر خودداری میکند ..
ایشان تمام رزومه و منویات فکری خود را در کانالهای تلگرامی و از طریق سایر شبکه های اجتماعی ٬ برای مردم خوب و فهیم مشهد و كلات پيشكش مي دارد .
برای اشنایی با برنامه انتخاباتی وبیوگرافی و‌عملکرد دکتر محمد عجم به لینک اتحاد برای تغییر بپیوندید .

 http://telegram.me/DrmAjam10

نقشه بحر فارس و اهواز

 

Comments are closed.