سمینار بین المللی جاده ابریشم در دانشگاه مشهد برگزار شد | پژوهشهای ایرانی

سمینار بین المللی جاده ابریشم در دانشگاه مشهد برگزار شد

تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد و کارشناسان و دانشجویان در دانشکده ادبیات دانشگاه علوم انسانی  برگزار شد.

در این نشست دو روزه شهردار مشهد  سید صولت مرتضوی عنوان کرد: فعال‌سازی این مسیر از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی دارای اهمیت است و راه ارتباط مردم کشورهای حوزه ایکاس را هموار می‌سازد.

در سایه تعاملات فرهنگی می‌توانیم به پیشرفت‌های مناسب اقتصادی و اجتماعی دست یابیم.

اقتصاد زیربنای توسعه است و از منظر دین اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد تا آنجا که در حدیثی نقل شده است «اقتصاد خانوار می‌تواند به عالم پس از مرگ انسان سروسامان دهد.»

مرتضوی در ادامه اضافه کرد: از سوی دیگر مبادلات اقتصادی حتما به توسعه سیاسی و امنیتی کشورها می‌انجامد؛ کشورهایی که دارای منافع مشترک هستند، به زیرساخت‌های امنیتی مشترک هم دست می‌یابند.

رییس دانشگاه فردوسی مشهد دکترکافی عنوان کرد: این جاده پیام آور نیکی‌ها، ابداعات، اختراعات و به مشارکت گذاشتن تجربیات ملل مختلف است. از زمانی که امپراطوری‌های بزرگ غرب به دنبال کشف راز ابریشم بودند، ملل واقع در مسیر جاده ابریشم به خوبی تجربیاتشان را با هم مبادله می‌کردند.

در ادامه معاون مرکز آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه مرتضی دامن پاک گفت: در مسیر جاده ابریشم هزاران شهر و روستا و شبکه گسترده‌ای از روابط شکل گرفته است؛ جاده ابریشم را باید جاده صلح و دوستی نامید که علم و فرهنگ، دین و عرفان، تجربه‌های مدنی و دستاوردهای تمدنی را به نمایش می‌گذارد.

ایمان پور دبیر اجرایی این همایش گفت: بیش از ۶۰ شرکت کننده داخلی و خارجی در
این همایش دو روزه درباره راه های توسعه ارتباطات فرهنگی و تجاری کشورهای حاشیه جاده ابریشم گفتگو و تبادل نظر می کنند.
 ۳۰ مقاله علمی نیز در این همایش ارائه می شود که با سه محور اقتصاد و گردشگری ، تاریخ و فرهنگ و باستان شناسی و جغرافیای تاریخی تدوین شده است.

آقای پیلهو پارک رئیس موسسه بین المللی مطالعات آسیای مرکزی نیز در این همایش گفت :تقویت ارتباطات فرهنگی به همراه ایجاد تحول در اندیشه ها می تواند رونق اقتصادی را به کشورهای حاشیه جاده ابریشم بازگرداند.

وی گفت: ارتباطات فرهنگی می تواند زمینه ساز تبادلات تجاری و بازرگانی باشد.

سید صولت مرتضوی شهردار مشهد و خانم کریستا پیکات نماینده یونسکو نیز در نخستین روز این همایش بین المللی هر یک با تشریح لزوم ارتباط بین کشورهای جاده ابریشم بر دستیابی به پیشرفت های اقتصادی در سایه تعاملات فرهنگی تاکید کردند.

همایش بین المللی جاده ابریشم  برای بررسی قابلیت های فرهنگی و تمدنی ایران در شکل گیری و احیاءتعاملات جاده ابریشم برگزار شد.
 دکتر محمدعجم در این همایش گفت  که جاده تجاری میان خلیج فارس و سواحل هندوستان و همچنین جاده تجاری هندوستان و ایران در مسیر خشکی از نظر حجم و نوع مبادلات فرهنگی و تجاری در برهه های تاریخی مختلف بسیار اهمیت داشته که مورد غفلت پژوهشی واقع شده است تمدن موهینجادارو و دره سند و سوات  و بلتیستان از جمله این مسیرها است.
dr-ajam-iicas..
30247

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.