تماس با مدیریت | پژوهشهای ایرانی.دریای پارس.

تماس با مدیریت

این وب سایت متعلق به موسسه حقوقی و فرهنگی غیر تجاری “حامیان حقوق نوین بشر پارس” می باشد.

موسسه به شماره ۵۲۱۴ و به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۴۱۹۳۷  به ثبت رسیده است. وظایف:

*انجام مشاوره حقوقی  و انجام وکالت(کیفری – حقوقی – بین المللی) توسط وکلای معتبر دادگستری عضو   این موسسه .

  • انجام پژوهش و تحقیقات حقوقی و اجتماعی 

parssea@yahoo.com

سردبیر:

اعضای هئیت علمی و پژوهشگران:

* دکتر هادی  راهنما ، دکنر محمد ایرانی – سید بهروز حسینی نژاد(وکیل) علی جعفر پور (وکیل)مسلم سلاطینی( حقوقی کنسولی) – یاسر عجم زیبد(فرهنگی) – حامد فروتن  و آرش عجم عضو و همکار ثابت .

مشاوران علمی  سایت:

* دکترمحمد عجم  –  دارای دکترای حقوق بین الملل – زبان شناسی عمومی و تخصصی . روابط بین الملل . تاریخ و تمدن- ایران و عرب –  نامهای جغرافیایی. دارندسخنران و عضو مدعو در چند  اندیشگاه  مطالعاتی بین المللی. دارای بیشتر از ۲۰۰ مقاله چاپ شده و  تالیفات متعدد دارنده جوایز علمی و پژوهشی در داخل و خارج ایران.

*دکتر سکینه احمدی . عضو ثابت و مشاور بخش حقوق بیمه و پزشکی و علمی 

* .سلاطینی: کارشناس ارشد مطالعات حوزه غرب آسیا

*دکتر اکبری

*دکتر یاسر سباق

*دکتر هادی

parssea@yahoo.com

 *اسامی  همکاران  و اعضای  غیر دایم :

اهداف:اساس این وب سایت به سال ۱۳۸۱ و تاسیس انجمن نامهای جغرافیایی و میراث فرهنگی برای دفاع از نام خلیج فارس برمی گردد. و تا کنون بر روی تارنماهای دیگر فعال بوده است. این تارنما دایمی خواهد بود.
 این وبسایت  با هدف اطلاع رسانی و افزایش آگاهی  حقوقی، اجتماعی و فرهنگی  جوانان –  دانشجویان – دانش پژوهان در مورد مسائل تاریخی – اجتماعی/ حقوقی  – خلیج فارس – میراث فرهنگی  و محیط زیست ایجاد شده است .
غیر سیاسی و غیر وابسته –  وبه هیچ گروه – دسته فرقه – جناح – و یا تعصب  طایفه ای فرقه ای  قومی  وابسته نیست  و  تنها  در چهارچوب وظایف یک اندیشگاه   پژوهشی در مورد موضوع هایی که بگونه ای  در چهارچوب مطالعات  ایرانی و موضوعات ذیربط  و مسائل حقوقی بین الملل  است مطالب و پژوهش هایی را منتشر می کند.مسائل خلیج فارس از اولویتهای سایت است
مقالاتی را نیز که در همین راستا باشند می پذیرد و حق تالیف آنها را پرداخت می کند.
استفاده از تمام مطالب و تصاویر این وب سایت با ذکر منبع  آزاد است . CC-BY.  

مجله دریای پارس. ارگان: موسسه “حامیان حقوق نوین بشر پارس” شماره ثبت ۰۰۰۵۲۱۴ شناسه ۰۰۰۰۰۱۹۳۷

سردبیر و رئیس هئیت مدیره:دکترمحمد عجم 

دیدگاهتان را بنویسید