کند و کاوی در باره اتاق های فکر یا اندیشگاههای هند(2) | پژوهشهای ایرانی

کند و کاوی در باره اتاق های فکر یا اندیشگاههای هند(2)

  

ساختار گروه های مطالعاتی در هند :

این مطالعه نشان می دهد که اکثر گروه های مطالعاتی طبق قانون ثبت انجمن های سال 1860 ثبت شده اند. البته برخی گروه ها، مانند انجمن صاحبان روزنامه های هندی و موسسه توسعه بین المللی هندی طبق بند 25 قانون شرکت های مصوبه سال 1956 ثبت شده اند. در هر دو صورت برای تشکیل یک انجمن یا موسسه به هفت نفر از اتباع هندی نیاز دارد. این هفت نفر اعضای اصلی و بنیانگذار انجمن یا موسسه می باشند. هر موسسه دارای یک شورای هیئت مدیره و یک شورای مشاوره می باشد. شورای هیئت مدیره توسط اعضای اصلی منصوب می شود و اعضای آن از موسسه حقوق دریافت می نمایند. مشاورین کارمند موسسه نمی باشند و بیشتر متشکل افراد برجسته و معروف هستند. اکثر مشاورین را صاحبان صنایع و تجار کشور تشکیل می دهند. هر موسسه تعدادی از کارشناسان را استخدام می کند که فعالیت های پژوهشی را انجام دهند.

 گروه های مطالعاتی مورد نظر از نفوذ چشمگیری در دولت برخوردار می باشند. بسیاری از اعضای این گروه ها در کمیته های مهم دولت عضویت دارند. بطور مثال شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر هند علاوه بر رئیس آن متشکل از چهار نفر دیگر می باشد. در حال حاضر دو نفر یعنی دکتر ام.گوویند رائو و آقای سومان کی بیری روسای دو گروه مطالعاتی می باشند. دکتر رائو مدیر یک گروه مطالعاتی به عنوان موسسه ملی بودجه عمومی و سیاست می باشد و آقای سومان کی بیری مدیر کل شورای ملی تحقیقات اقتصاد کاربردی می باشد. خانم دکتر ایشر جج آهلووالیا رئیس شورای هندی تحقیقات در امور اقتصادی بین المللی می باشد. وی همسر آقای مونتیک سینگ آهلووالیا، معاون رئیس کمیسیون برنامه ریزی هند می باشد. نخست وزیر هند رئیس این کمیسیون می باشد. نمونه های فوق بیانگر این موضوع می باشد که بین دولت و گروه های مطالعاتی روابط نزدیک وجود دارد. این روابط به نفع هر دو طرف می باشد. از یک طرف دولت از مهارت کارشناسان گروه های مطالعاتی و نفوذ آنان در رسانه ها استفاده می کند و از سوی دیگر خود گروه های مطالعاتی از این ارتباط جهت گرفتن پروژه ها استفاده می نمایند. تعدادی از کارشناسان گروه های مطالعاتی را مقامات بازنشسته ارشد دولت تشکیل می دهند. دولت از طریق این افراد از گروه های مطالعاتی استفاده می نماید و گروه های مطالعاتی نیز از طریق آنان از دولت سود می برند.

 نفوذ گروه های مطالعاتی در رسانه های کشور یک موضوع مستقل می باشد که باید به دقت بررسی شود. این گزارش اضافه می نماید که مطالب درج شده توسط کارشناسان گروه های مطالعاتی به طور مرتب در رسانه های مختلف درج می شوند. این کارشناسان علاوه بر نوشتن مقالات در روزنامه ها و مجلات، در میزگردها و مصاحبه های تلویزیونی و ردایوئی نیز حضور پیدا می کنند. سخنوران و حاضران در کنفرانس ها و سمینارهای مهم را نیز اکثراً همین کارشناسان تشکیل می دهند. اگر این موضوع مفصلاً بررسی شود کاملاً مشخص خواهد شد که اکثر رسانه های کشور تحت نفوذ مستقیم گروه های مطالعاتی کشور قرار دارند.

 مطالعه جزئیات پروژه های محول شده به گروه های مطالعاتی نشان می دهد که این موسسات به دولت و مشتریان دولتی و خصوصی داخلی و خارجی خود خدمات ویژه تامین می نمایند. مطالعات پژوهشی که کارمندان دولتی قادر به انجام آن نمی باشند به این گروه های مطالعاتی محول می شوند. از این نظر این موسسات به یک نیاز نهادهای دولتی و خصوصی تبدیل شده اند و شاید همین واقعیت ضامن بقا و رشد این موسسات می باشد.

 گروه های تجاری کشور از این موسسات مطالعاتی به نحوه احسن استفاده می کنند. اکثر گروه های بزرگ تجاری کشور گروه های مطالعاتی تشکیل داده اند. این موسسات مقامات ارشد بازنشسته دولت را بعنوان کارشناس استخدام می کنند و از تجربیات و نفوذشان در دولت استفاده می نمایند. یادآور می شود که گروه مطالعات دهلی متعلق به گروه تجاری شری رام از دهلی و بنیاد تحقیقات آبزرور متعلق به شرکت ریلاینس می باشد. ژنرال مالک، فرمانده پیشین نیروی زمینی هند، یکی از کارشناسان این موسسه می باشد. جالب اینکه قوانین مالیات هند بگونه ای تهیه شده که پرداخت کمک مالی به اینگونه موسسات به نفع خود شرکت های تجاری می باشد. این شرکت ها بیش از کمک پرداخت شده از محل مالیات بر درآمد صرفه جویی می نمایند. مطالعه برخی از بندهای قانون مالیات بر درآمد هند از جمله بند 35  (2) (3) و بند 80 جی.سی.ا. (1) .و (2) ضروری به نظر می رسد.

  قانون مالیات هند:

 1. براي  شرکت های تجاری:

طبق بند 35 (2) و (3) معادل 125 درصد از مبلغ پرداخت شده به یک موسسه تحقیقات علمی و اجتماعی از مجموع مبلغ مالیات یک شرکت تجاری کسر می شود.

 2. براي افراد:طبق بند 80 جی.سی.ا. (1) و (2) معادل 50 درصد از مبلغ پرداخت شده توسط افراد به یک موسسه تحقیقات علمی، اجتماعی یا آماری از مجموع مبلغ مالیات آن افراد کسر می شود.

 با توجه به قوانین فوق پرداخت کمک مالی به اینگونه موسسات به نفع شرکت های تجاری می باشد. بطور مثال اگر یک شرکت تجاری باید ده میلیون روپیه را بعنوان مالیات به دولت پرداخت کند و این شرکت پنج میلیون روپیه را به یک موسسه سرگرم انجام تحقیقات علمی یا اجتماعی پرداخت می کند، از مجموع مبلغ مالیات شرکت مذکور مبلغ 25/6 میلیون کسر می شود و آن شرکت به دولت فقط 375 هزار روپیه پرداخت خواهد کرد. یعنی این شرکت پنج میلیون روپیه به آن موسسه و 375 هزار روپیه به دولت بعنوان مالیات پرداخت کرد. لذا این شرکت بجای ده میلیون روپیه مجموعاً 875 هزار روپیه پرداخت کرده و از این طریق علاوه بر صرفه جویی 125 هزار روپیه، یک موسسه تحقیقاتی را نیز اداره می کند.

 بودجه موسسات:این مطالعه نشان می دهد که بودجه تمام گروه های مطالعاتی اکثراً از سه محل حاصل می شود.

 1. بهره حاصله از سپرده های بانکی

2. قیمت پروژه های انجام شده

3. اعانه مالی

 با توجه به قوانین مالیات ذکر شده در فوق کسب اعانه مالی توسط این گروه های مشکل نیست. قسمتی از کمک مالی دریافت شده به صورت سپرده های بانکی صرفه جویی می شود که به یک منبع ثابت درآمد تبدیل می شود. بعلاوه این موسسات برای نهادهای مختلف دولتی و خصوصی داخلی و خارجی پروژه هایی نیز انجام می دهند و از این محل نیز درآمد دارند. میزان درآمد برخی موسسات از این محل بسیار بالا است. با توجه به نفوذ این موسسات در نهادهای رسمی و روابط با شرکت های تجاری گرفتن پروژه ها نیز برای این موسسات کار مشکلی محسوب نمی شود.

***** مرکز جامعه مدنی

Centre for Civil Society

 

مرکز جامعه مدنی که یک سازمان مستقل، غیرتجاری، تحقیقاتی و آموزشی می باشد در تاریخ 15 آگوست 1997 تشکیل یافت. بنیانگزار اصلی این گروه مطالعاتی دکتر پارت جه شاه می باشد. هدف این مرکز بهبود کیفیت زندگی تمام اتباع هند از طریق احیاء و اصلاح جامعه مدنی می باشد. این موسسه تلاش کند که از طریق انجام تحقیقات، برگزاری سمینارها و چاپ انتشارات در فکر و دیدگاه مردم تغییر ایجاد نماید. این سازمان حامی اندازه کوچک دولت، حکومت قانون، تجارت آزاد و حقوق انفرادی می باشد. این موسسه برای بهبود وضعیت جهان نظرات جدیدی را تهیه می نماید و خواهان راه اندازی یک انقلاب فکری می باشد که مردم را برای اندیشیدن و فکر کردن تشویق کند. این موسسه به افراد و احترام هر نفر اعتقاد دارد و فکر می کند که همگان به زندگی، آزادی و حیات حق دارند. این سازمان خواهان تشکیل یک جامعه آزاد است که از آزادی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد.

 IDSA2013

هیئت امنأ:

    گورچاران داس، رئیس هیئت امنأ

    پارت جه شاه، رئیس اجرائی

    آدیت جین (شرکت آی.ام.ای.)

    او.پی. ویش (ویش آسوسی ایتس)

    آرون دوگال (دوگال آسوسی ایتس)

    پریمیلا نظارت ( مشاور رشته مدیریت)

    آجه شاه (موسسه ملی بودجه و سیاست عمومی)

    آشیش داوان  (کریس کاپیتال)

 

شورای مشاورین:

    وینی بهارت رام، شرکت دی.سی.ام. دهلی نو

    جون بلندیل، مدیرکل، موسسه امور اقتصادی

    تی.اچ.چودری، مدیر، مرکز مطالعات و مدیریت مخابرات، حیدرآباد

    راج بوترا، پزشک، آمریکا

    ایریس مادیرا، مقام اجرایی، شرکت مشاوره مادوی دیسایی، مومبایی

    نیتایی ماهتا، عضو هیئت امنأ، پراجا ، مومبایی

    سیدارت شری رام، شرکت اس.آی.ای.ال.، دهلی نو

    دونالد وارمبر،وکیل مالیات

    راکیش وادوا، مدیر اجرایی، هتل ایورست، کتمندو، نپال

 

هیئت نویسندگان:

    ایشر جج آهلووالیا: مدیر پیشین آی.سی.آر.آی.ای.آر.

    سووامی ناتان آیار، سردبیر روزنامه اکونامیک تایمز

    جاگدیش بهاگواتی، دانشگاه کلمبیا

    سورجیت اس بهاللا، آکسس ریسرچ ایند انوستمنت

    میگناد دیسایی، موسسه اقتصاد لندن

    شری کانت گوپتا، موسسه جامعه مدنی

    دیپاک لال، دانشگاه کالیفورنیا

    کیریت پاریک، مدیر پیشین، موسسه تحقیقات توسعه ایندرا گاندی

    اورجیت پاتیل، شرکت آی.دی.اف.سی. مومبایی

    نیرویکار سینگ، دانشگاه کولمبیا،

    سوریش اس تندولکار، موسسه اقتصاد دهلی

    لیلند بی. ییگر، دانشگاه آبرن

 

تیم مدیریت مرکز جامعه مدنی:

گورچاران داس، رئیس

دکتر پارت جه شاه، رئیس اجرایی و پروفسور پیشین دانشگاه میشیگن، آمریکا

بالادیوان رانگاراجو، مدیر بخش مبارزه ملی، مبارزه انتخاب مدرسه

مانوج ماتیو، معاون مدیر

بیشالی بومجان، مدیر روابط عمومی و مخابرات

شابی حسین، معاون مدیر روابط عمومی و مخابرات

آمیت چاندرا، هماهنگ کننده برنامه

کوش ورما، همکار ارشد مبارزه

رینو پوکارنا، همکار ارشد مبارزه

شریهیا آگروال، پژوهشگر

آجه جین، مدیر وب سایت

 

دکتر پارت جه شاه، رئیس مرکز جامعه مدنی    دکتر پارت جه شاه از دانشگاه آبرن، آمریکا در رشته اقتصاد سیاسی اطریش مدرک دکترا گرفت. وی در دانشگاه میشیگن آمریکا در رشته اقتصاد درس می داد و سپس به هند بازگشته و این مرکز را بنا کرد. وی در حوزه اقتصاد توسعه، اقتصاد بهبود، تئوری چرخه تجارت و بانکداری مطالب زیادی نوشته است. مقالات وی در روزنامه های هند بطورمرتب چاپ می شوند.

 

حوزه های فعالیت این موسسه:

    آموزش عمومی

    قانون، آزادی و معاش

    مدیریت خوب

    گروه ها، بازار و محیط زیست

    حکومت قانون

    جهان و انسان

 

این مرکز در حوزه فوق تحقیقات انجام می دهد.

 

برنامه پژوهشی موسسه:

این مرکز بعد از هر چند مدت یک برنامه تحقیقاتی کوتاه مدتی را اعلام می کند و برای این منظور دانشجویان را می پذیرد. این دانشجویان از طریق انجام پروژه های مختلف در حوزه های تحقیقات، بررسی و نوشتن گزارش آموزش داده می شوند. گزارش های برگزیده این دانشجویان در نشریات معروف کشور منتشر می شوند. این مرکز به این دانشجویان شهریه پرداخت می نماید و در پایان درس یک مدرک نیز صادر می کند. این دانشجویان در برخی کنفرانس های داخلی و بین المللی نیز شرکت می کنند.

درآمد:

کمک های داخلی و خارجی و بهره بانک منبع درآمد این مرکز را تشکیل می دهند. در سال مالی منتهی به 31 مارس 2009، مجموع درآمد این مرکز حدود 56/5 میلیون روپیه از جمله 95/4 میلیون روپیه ار منابع خارجی، 360 هزار روپیه از منابع داخلی و حدود 225 هزار روپیه از محل بهره بانکی بود. مجموع هزینه در مدت یادشده 66/9 میلیون روپیه بود. در این مدت مجموع خرج مرکز بیش از مجموع درآمد بود و لذا مجموع سپرده های بانکی که در ابتدای سال در حدود 35/10 میلیون روپیه قرار داشته در پایان سال به حدود25/6 کاهش یافت..

 

آدرس:

K-36 Hauz Khas Enclave, New Delhi 110 016
Ph: 011-2653 7456/ 26521882, Fax: 011-2651 2347

Email: 

منبع:

; ; 

 

 

 

موسسه توسعه بین المللی هند

International Development Enterprises India

موسسه توسعه بین المللی هند (آی.دی.ای.آی) یک سازمان غیرتجاری می باشد که در سال 2001 طبق بند 25 قانون شرکت های هند مصوبه سال 1956 ثبت گردید. این موسسه وظائف خود را با همکاری سازمان های مشابه بین المللی انجام می دهد. این سازمان در مناطق روستایی کشور فعالیت دارد و مردم روستایی به جهت استفاده از فناوری های ارزان و قابل دوام تشویق می نماید. این سازمان در مناطق برگزیده 15 ایالت کشور فعالیت دارد. این سازمان در مناطق خشک کشور، فناوری های مختلف آبیاری معرفی می نماید. تشکیل بازار برای محصولات کشاورزان کوچک با همکاری سازمان های غیردولتی از فعالیت های این سازمان می باشد.

این سازمان اختراعات فنی موسسات تحقیقاتی داخلی و خارجی را مطابق نیازهای کشاورزان کوچک تنظیم می نماید و از روستاییان کمک گرفته تا با استفاده از فناوری های ارزان قیمت بر حجم تولیدات کشاورزی خود بیافزایند. تا به حال حدود یک میلیون نفر توسط این موسسه مورد حمایت قرار گرفته. آموزش کشاورزان در نحوه استفاده از فناوری های جدید نیز یکی از برنامه های این سازمان می باشد. این موسسه از کشاورزان در فروش محصولات کشاورزی خود به قیمت مناسب نیز کمک می نماید و برای این منظور برنامه های مختلفی در نظر گرفته شده است.

هیئت مدیره:

رئیس:

آقای گیانیندرا نات باجپایی، تا چندی پیش رئیس سازمان اوراق بهادار هند و رئیس سازمان بیمه هند بوده است. وی بعنوان رئیس سازمان اوراق بهادار در بازارهای بورس کشور اصلاحات مهمی را اعمال نمود. یادآور می شود که بازار بورس هند با 20 میلیون نفر سرمایه گذار و 800 میلیارد دلار سرمایه گذاری دهمین بازار بورس دنیا می باشد. در زمان ریاست او ارزش دارایی های سازمان بیمه هند حدود 145 میلیارد دلار و تعداد کارمندان حدود 125 هزار نفر شده بود. بعلاوه تعداد افراد بیمه شده به بیش از 200 میلیون نفر و درآمد سالانه این سازمان از محل اقساط بیمه حدود 20 میلیارد دلار سالانه بود. باجپایی مدیر و عضو هیئت های مدیره تعداد زیادی از شرکت های بزرگ هند بوده است.

مدیر اجرائی:

آمیتاب سادانگی از 20 سال گذشته در جوانب مختلف توسعه روستایی اشتغال داشته است. وی یکی از بنیانگذاران سازمان توسعه بین المللی می باشد.

 مسئول اصلی مديريت  سازمان:

سوریش سوبرامانیام دارای دیپلم فوق لیسانس در رشته مدیریت روستایی از موسسه مدیریت روستایی، آناند، گوجرات می باشد. وی مسئول اداره این سازمان از جمله برنامه ریزی، اجرای برنامه، نظارت و مدیریت می باشد. وی از آگوست سال 1995 در این سازمان اشتغال دارد.

آجه کی سودیک حسابدار و وکیل است. وی مشاور این سازمان در امور مالی، حقوقی و سازمانی می باشد.

سانجیو پانسالکر دارای مدرک دکترا از موسسه مدیریت احمدآباد می باشد و در موسسه مدیریت روستایی، آناند، گوجرات، در رشته مدیریت و بازاریابی تدریس می نماید. وی در موضوعات مختلف کتاب های زیادی نوشته است و مشاور دولت و سازمان های تجاری و غیرتجاری می باشد و با این سازمان بعنوان مشاور همکاری می نماید.

خانم رودا ماهتا دارای مدرک فوق لیسانس در رشته مدیریت تجارت می باشد. بعداً وی از دانشگاه هاروارد مدرک فوق لیسانس گرفت. وی به مدت 27 سال در شرکت های تبلیغاتی اشتغال داشت و از سال 1998 با این سازمان کار می کند.

شوباشیس گانگوپادیای دارای مدرک دکترا از دانشگاه کورنل آمریکا می باشد. وی در سال 1983 در مرکز دهلی موسسه آماری هندی بعنوان استاد منصوب شد و در سال 1991 به سمت پروفسور ارتقا یافت. وی در نشریات مربوط به اقتصاد توسعه، تجارت بین المللی، سازمان صنعتی، اقتصاد تنظیمی و امور مالی مطالب زیادی نوشته و در کمیته های مختلف دولتی عضویت داشته است.

اسامی برخی از پرداخت کنندگان کمک به این سازمان به شرح ذیل می باشند:

بنیاد بیل و مالیندا گیتس

سازمان توسعه بین المللی کانادا

بنیاد سی.ا.آر.ای.

بخش توسعه بین المللی

بنیاد دیش پانده

سازمان کلیساهای هلند برای همکاری توسعه ای

موسسه بین المللی مدیریت آب

سازمان Misereor آلمان

شرکت بین المللی وسائل طبیعی

موسسه پریمبینا

اتحادیه تحقیقات در امور صرفه جویی نفت

بنیاد رابوبانک

روتری انترنشنال (کانادا)

شبکه SEEP

بنیاد دوراب جی تاتا

بنیاد اسکول

سازمان سوئیس برای همکاری توسعه

بنیاد فورد

بنیاد لیمیلسون

سازمان آمریکا برای توسعه بین المللی

این سازمان از افراد و شرکت های هندی نیز کمک دریافت می کند و برخوردار از تسهیلات مندرج در بند 80 جی قانون مالیات بر درآمد هند می باشد. براساس این بند پنجاه در صد از مبلغ پرداخت شده به این سازمان از مجموع مبلغ مالیات یک فرد یا شرکت هندی کسر می شود. یعنی اگر یک فرد یا شرکت به این موسسه یک هزار روپیه پرداخت می کند و او باید ده هزار روپیه بعنوان مالیات بر درآمد به دولت پرداخت نماید، از این مبلغ 500 روپیه کسر می شود و او فقط مبلغ 9500 روپیه بعنوان مالیات به دولت پرداخت می کند.

دفتر مرکزی این موسسه در دهلی نو قرار دارد. این موسسه در ایالت های اوریسا، اتار پرادش، آندرا پرادش، مادیا پرادش،گوجرات، کارناتاکا، تامیل نادو و آسام نیز دارای دفاتر منطقه ای می باشد.

آدرس این مرکز در دهلی نو به شرح ذیل می باشد:

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ENTERPRISES (INDIA)
C 5/43, (1st & 2nd Floor)
Safdarjang Development Area
New Delhi – 110016
Phone Nos. +91 – 11 – 46000400
Fax No. +91 – 11 – 46000444

 منبع:

ٌWebsite: 

موسسه لیبرتی

LIBERTY INSTITUTE

 

موسسه لیبرتی یک گروه مستقل مطالعاتی می باشد. هدف این موسسه تفویض قدرت به مردم از طریق قدرت بازار می باشد. این موسسه بر چهار موضوع تاکید دارد:

 

حقوق انفرادی

حکومت قانون

اندازه کوچک دولت

بازار آزاد

 

جهان در طول دهه گذشته شاهد تغییرات چشمگیر بوده است. بنیانگذاران این موسسه تصور می کنند که اگرچه امپراطوی سوسیالیستی سقوط نموده است جذابیت ایده آل سوسیالیستی همچنان باقی می باشد. بنا براین آنان تصمیم گرفتند که به منظور تقویت بنیادین فکری یک جامعه آزاد سازمانی باید تشکیل شود که بر آزادی انتخاب و جریان آزاد کالا، خدمات و نظرات تاکید داشته باشد و برای این منظور موسسه لیبرتی تشکیل یافت.

این موسسه فعالیت های زیادی از جمله تحقیقات و موضع گیری نسبت به مسائل مربوط به سیاست های دولت را انجام می دهد. در حال حاضر حوزه های مهم مورد علاقه این موسسه شامل اقتصاد، آموزش، محیط زیست، بهداشت، امنیت و تجارت می باشند.

این موسسه علاوه بر مطالعه روند های بازار، عوامل محدود کننده رشد بازار و نحوه برخورد با آن را بررسی می کند. این موسسه هزینه های اجتماعی و اقتصادی محدودیت های بازار را نیز مطالعه می کند.

این موسسه در سال 1996 بعنوان یک سازمان غیرتجاری تشکیل شده بود و از تمام افراد و سازمان های خصوصی کمک دریافت می کند. اما از پذیرفتن کمک از نهادهای دولتی خودداری می کند.

 

اسامی اعضای هیئت امنأ موسسه لیبرتی به شرح ذیل می باشد:

 

آقای موهیت ساتیاناند، رئیس

آقای بارون اس میترا، مدیر اجرائی

آقای وی.اس.پی. کوروپ

دکتر آنیل پاتیل

آقای سوندر دانیال

خانم تانمایی داس

آقای جیسیم

اسامي هیئت مشاور این موسسه متشکل از افراد ذیل می باشد:

آقای ویکرام باجاج، مدیر اجرایی شرکت آنکال چیپس هند

آقای گورچاران داس، نویسنده، مشاور مدیریت، رئیس هیئت مشاوره سیتی بانک و مدیر اجرایی پیشین شرکت پروکتر ایند گامبل هند

آقای جه جه داتا، دیپلمات بازنشسته هند

پروفسور دیپاک لال، پروفسور مطالعات توسعه بین المللی، دانشگاه کالیفورنیا، آمریکا

پروفسور تیبور آر ماچان، پژوهشگر ارشد و پروفسور مرکز لیدربی برای اخلاقیات تجارت، مدرسه تجارت و اقتصاد، دانشگاه چاپمان، کالیفورنیا، آمریکا

پروفسور ریتا سیمون، دانشگاه آمریکایی، واشنگتن، آمریکا

آقای راکیش وادوا، مدیر اجرایی، هتل اوریست، کتمندو، نپال

آدرس:

LIBERTY INSTITUTE     موسسه لیبرتی

Julian L. Simon Centre  مرکز جولیان ال سیمون
C-4/8, Sahyadri, Plot 5, Sector 12      سی – 8/4 ، ساهیادری، شماره پلاک 5، سیکتر 12
Dwarka, New Delhi 110 045 دووارکا ، دهلی نو – 110045
India
Tel: 91-11-25079214
Fax: 91-11-25079101

منبع:  

 

*****  مرکز علوم انسانی – دهلی نو

Centre de Sciences Humaines(CSH)

  مرکز علوم انسانی دهلی نو زیر مجموعه شبکه 27 مرکز تحقیقاتی وزارت امور خارجه فرانسه می باشد. فعالیت های این موسسه اساساً حاوی به مطالعه مسائلی مربوط به تحولات معاصر در هند در مفهوم منطقه ای و بین المللی می باشد. یادآور می شود که درپی حمله شوروی علیه افغانستان، گروه تحقیقاتی باستان شناسی فرانسه مستقر در افغانستان از کابل به دهلی نو منتقل و به ماموریت باستان شناسی فرانسه در هند منتقل شد. سپس در سال 1990 مرکز مطالعات علوم انسانی تشکیل یافت. این مرکز ابتدا در حوزه تاریخ و فرهنگ هند و ایرانی تحقیقات انجام داد. اما در سال 1995 رویکرد تحقیقات این موسسه تغییر یافته و این موسسه به مرکز ویژه مطالعات مربوط به مسائل معاصر هند و آسیای جنوبی تغییر یافت. حوزه های تحقیقاتی این موسسه به شرح ذیل می باشند:

 

علوم اجتماعی، اقتصاد، علوم سیاسی، روابط بین المللی، قانون بین المللی، جغرافیا، مطالعات جمعیت، علوم اجتماعی و انسان شناسی

 

اهداف و ماموریت این موسسه :

هدف مجموعه مرکز علوم انسانی بعنوان یک مرکز تحقیقات مطالعه هند بعنوان یک قدرت نوظهور در صحنه بین المللی و بررسی روندهای مختلف تغییر که هند و منطقه آسیای جنوبی را تحت تاثیر قرار می دهند می باشد. بنا براین هدف از تمام فعالیت های تحقیقاتی به شرح ذیل می باشد.

 1. 1.    تحولات منطقه ای در آسیای جنوبی و روابط بین المللی
 2. 2.    سیاست و جامعه
 3. 3.    اصلاحات اقتصادی و توسعه قابل دوام
 4. 4.    تحولات شهری

این مرکز این فعالیت ها  را از طریق همکاری با گروه های زیادی هندی و اروپائی خود انجام می دهد. یکی از اهداف مهم این مرکز آموزش در حوزه تحقیقاتی از طریق کمک های لجستیکی و آموزش به پژوهشگران رشته دکترا و دانشجویان داخلی موسسه می باشد.

این موسسه از طریق انتشار نتایج مطالعات و برگزاری برنامه های علمی نیزبه  فعالیت های تحقیقاتی کمک می نماید. یکی از اهداف این مرکز تشویق از تحقیقاتی می باشد که نتایج آن برای عوامل اقتصادی و تصمیم گیران سیاسی از جمله طراحان سیاست، مقامات ارشد، دیپلمات و.. مفید واقع می شود نیز می باشد.

وسائل انسانی:

تیم این مرکز متشکل از حدود 25 نفر می باشد که نصف آن متشکل از پژوهشگران و دانشجویان رشته دکترا می باشد. بعلاوه، این مرکز از دانشجویان سطح فوق لیسانس و پژوهشگران مهمان نیز برای مدت کوتاهی میزبانی می کند.

پروژه های تحقیقاتی:

1. تحولات منطقه ای در آسیای جنوبی و روابط بین المللی

این بخش رویکردهای برنامه های راهبردی سیاست خارجی هند به ویژه موضع این کشور نسبت به کشورهای همسایه، مسائل امنیتی، مسائل مربوط به مهاجرین هندی و پناهندگان را مطالعه می کند. اخیراً بازسازی اسلام معاصر در منطقه آسیای جنوبی نیز مورد توجه یک برنامه مطالعاتی جدید قرار گرفته است. عناوین برخی مطالعات مربوط به این بخش به شرح ذیل می باشد:

بازدارندگی هسته ای در کشورهای تسلیحاتی مانند هند

ملی گرائی هسته ای هند: سیاست و سمبولیسم قدرت هسته ای.

بازسازی اسلام معاصر در آسیا، از قفقاز تا چین

مدیریت تنش های هسته ای – چین – هند – پاکستان

بازیگران و مدل های سیاسی مهاجرین هندی

پراکندگی افراد حرفه ای هند: نقش جامعه مهاجر هندی در انقلاب فناوری اطلاعات.

هویت « پناهنده»، تشکیل یک تابعیت جهانی: مطالعه پناهندگان در دهلی

مطالعه رقابت هند و چین دربرمه: برمه در سیاست هند نسبت به چین.

بنیادگرایی مذهبی در شبه قاره هند

2. سیاست و جامعه

این مرکز در بخش سیاست و جامعه مسائل مربوط به تاثیر اصلاحات سیاسی و اداری، تکوین فدرالیسم هندی، نقش مسائل مربوط به هویت در حوزه سیاست و تکوین روشهای دموکراسی را مطالعه می کند. عناوین مطالعه این بخش به شرح ذیل می باشد:

تغییرات در فدرالیسم هندی: سیاست هویت و خودمختاری

شکل های معاصر و منافع بسیج سیاسی در مناطق شهری هند

دموکراسی در آسیای جنوبی: بررسی تاریخی و تقابلی روند دموکراسی در هند و پاکستان بین 1947 و 1958

نمایندگی نژادهای دیگر در احزاب اصلی سیاسی در بیهار و راجستان

چشم انداز هند و فرانسه نسبت به دولت محلی و دموکراسی

تشکیل ایالت چاتیس گر و سیاست های جدید سیاسی در داخل نظام فدرالی هندی

اصلاحات در بخش بهداشتی: مطالعه نفوذ و تاثیر مشارکت بخش خصوصی، دولتی و ابتکارات جامعه در ایالت های مادیا پرادش، گوجرات و راجستان.

3. اصلاحات اقتصادی و توسعه قابل دوام

این بخش مسائل مربوط به رشد اقتصادی، تکوین سیاست های عمومی، کارآئی ابزار تنظیمی و نمونه های همکاری در مدیریت وسایل و سیاست های دولتی و ایالتی را مطالعه می کند. عناوین برخی پروژه های مطالعه این بخش به شرح ذیل می باشند:

مدیریت وسایل مشترک در هند

سیاست مناطق ویژه اقتصادی هند

اصلاحات اقتصادی، منطقه ای و تکوین مدیریت فدرال

فعالیت های گروه های لابی، توزیع اقتصادی و سیاست توزیع در نظام فدرال هند.

رشد وکلوب های همگرائی در ایالت های هندی ، 1965 – 2002

فقر، عدم تساوی و رشد: بررسی ارتباطات داخلی در مناطق روستائی هند.

ارزیابی تاثیر طرح تضمین اشتغال روستائی ملی

مکانیسم چند لایه ای در اقتصاد نوظهور: بررسی نحوه طراحی سیاست صنعتی در هند و چین.

4. تحولات شهری

این بخش مسائل مربوط به توسعه مناطق شهری از جمله مدیریت شهری، عملکرد بازار املاک، مسائل مناطق فقیرنشین و تامین تسهیلات بهداشت و آب را مطالعه می کند. در این خصوص مهارت واقعی درباره شهر دهلی حاصل شده و یک نظام اطلاعات جغرافیائی تشکیل شده است.

عناوین برخی مطالعات این بخش به شرح ذیل می باشد:

دموکراسی و مدیریت در هند و آفریقای جنوبی

تاثیر عدم تمرکز خدمات اساسی شهری در شهرهای کوچک و متوسط

محرومیت اجتماعی، مناطق و سیاست های شهری: یک مطالعه تقابلی بین هند و برزیل

بررسی مناطق شهری دهلی

خدمات اساسی شهری، عدم تمرکز و توسعه محلی در بمبئی

انتشارات:

این مرکز با یک شرکت انتشاراتی هند، مانوهر پبلیکیشنز، قرارداد بسته است که کتاب های تهیه شده توسط این مرکز را چاپ می کند. این موسسه یک خبرنامه ماهانه به عنوان « پاتریکا» را نیزچاپ می کند. این موسسه در طول سال 2009 چهار کتاب چاپ نمود.

مدیریت شهرهای بزرگ هند: نویسندگان، جوئیل روئیت، استیفانی تاوا لاما ریوال، قیمت 695 روپیه. این کتاب مبتنی بر تعدادی از مطالعات انجام شده درباره شهرهای دهلی، بمبئی، کلکته و حیدرآباد می باشد و مسائل مربوط به مدیریت این شهرها را بررسی می نماید. این کتاب تغییراتی که طی 15 سال گذشته درعرصه مدیریت این شهرها در نتیجه آزاد سازی و عدم تمرکز قدرت رخ داده را مطالعه می کند و توجه خود را به شش بخش عمده از جمله آموزش ابتدائی، بهداشت، مواد غذائی یارانه ای، بازسازی مناطق فقیرنشین، آب و نظافت و مدیریت فاضلات را مورد بررسی قرار داد.

اصلاحات در بخش بهداشت هند: نویسنده، گیریش کومار، قیمت 675 روپیه. اصلاحات در بخش بهداشت هند به تدریج در هند اجرا شده اند. در واقع در برخی ایالت های کشور برخی اقدامات اصلاحی قبل از برنامه اصلاحات اقتصادی اجرا شده در سال 1991 در هند اجرا شده بودند. هدف این کتاب مطالعه اصلاحات انجام شده در این کشور از سال 1980 می باشد. این کتاب برخی برنامه های ویژه از جمله ماموریت ملی بهداشت روستائی اجرا شده توسط دولت ائتلاف مترقی متحد، شوراهای بهبود بیماران و داوطلبان زن را مطالعه می کند.

کشاورزی و مواد غذائی در هند: بررسی نیم قرن از استقلال تا جهانی گرائی:نویسندگان: بورنو دورین، فردریک لاندی، قیمت 695 روپیه. بیش از 20 درصد از مجموع کشاورزان جهان در هند زندگی می کنند. این کتاب توضیح می دهد که هند از زمان استقلال خود در سال 1947 تا سال 2001 چگونه به یک تولید کننده عمده مواد غذائی تبدیل شد و چرا هند هنوزهم در این کشور فقر وجود دارد. این مسئله از جوانب فرهنگی، طبیعی، محیط زیست، موسسات و محصولات غذائی بررسی شده است. این کتاب انقلاب سبز را نیز بررسی می کند و تحولات در حوزه های لبنیات،سبزیجات، روغن های نباتاتی و شیلات نیز مورد مطالعه قرار گرفته اند.

صحنه بهداشتی هند تحت جهانی گرائی: نویسنده ، آلین واگوئیت: قیمت 950 روپیه. این کتاب دیدگاه های مختلف در حوزه بهداشتی هند را بیان می کند. هند بعد از استقلال، به رغم بودجه ناچیزی موفق به دستیابی به اصلاح چشمگیری در حوزه های طول عمر و جمعیت بوده است. اکنون سئوال این است که آیا دولت هند درپی اجرای برنامه آزاد سازی می تواند استقلال بخش بهداشت کشور را حفظ نماید. کارشناسان حوزه های جغرافیا، جامعه شناسی، اقتصاددانان و حقوق دانان هند و فرانسه در این کتاب نظام بهداشتی هند را از دیدگاه جهانی بررسی می نمایند.

وسایل انسانی:

در سال 2008 در این مرکز مجموعاً 28 نفراشتغال داشتند که شامل ده نفر در حوزه پشتیبانی و مدیریت و 18 نفرسرگرم انجام مطالعات بودند. بعلاوه 22 نفر بعنوان پژوهشگران مهمان، دانشجویان و تحقیق کنندگان با این مرکز ارتباط داشتند. مجموع مدت مطالعه این 22 نفر در این مرکز 60 ماه بود.

وسایل مالی:

این مرکز حدود 45 درصد از مجموع بودجه را از طریق پروژه های خارجی تامین می نماید و از سازمان ها و نهادی مختلف کمک مالی دریافت می نماید. وزارت امور خارجه فرانسه در سال 2008 به این مرکز دویست هزار یورو پرداخت نمود. این مبلغ از سال 2003 ثابت مانده است. بنیاد فورد به این مرکز در سال 2008 برای مطالعه مناطق اقتصادی ویژه کمک حدود 6/3 میلیون روپیه پرداخت نمود. مدرسه اقتصاد لندن برای پروژه پالان پور 8/2 میلیون روپیه پرداخت کرد. این مرکز از موسسات مختلف دیگر بین المللی نیز کمک مالی دریافت می نماید. مجموع هزینه این مرکز درسال 2008 حدود 20 میلیون روپیه و مجموع درآمد حدود 22 میلیون روپیه بود.

آدرس:

2, Aurangzeb Road,New Delhi 110011 India

(infos@csh-delhi.com)

Phone: (91) 11 30 41 00 70 , Fax: (91) 11 30 41 00 79

منبع:  http://www.csh-delhi.com 

 

************مرکز مطالعات چین چینائی

The Chennai Centre for China Studies (CCCS)

این مرکز در تاریخ 4 آوریل 2008 طبق قانون ثبت انجمن های ایالت تامیل نادو بعنوان یک انجمن ثبت شد.

اهداف:

این یک گروه مطالعه سیاست عمومی و یک نهاد غیرتجاری می باشد که اهداف ذیل را دنبال می نماید:

    انجام مطالعه دقیق تحولات مربوط به چین از دیدگاه هند به ویژه

 1. 1.  مشکل مرزی هند و چین

2. روابط چین و پاکستان

3. چشم انداز روابط اقتصادی و تجاری هند و چین

4. آینده سیاست چین و تاثیر آن بر هند و جهان

5. روابط چین- هند – آسه آن

6. نقش جدید چین در سارک

7. اهمیت رو به رشد جنوب هند برای روابط و سرمایه گذاری های چین

8.روابط فرهنگی یبن هند، چین و آسیای جنوب شرقی.

    پیشنهاد راه حل قابل عمل براساس مطالعات انجام شده به طراحان سیاست و تصمیم گیران هند در مسائل مهم دوجانبه، منطقه ای و جهانی.

    تشکیل افکار عمومی به ویژه در جنوب هند در خصوص عواقب ظهور چین.

    تامین کانونی برای مذاکره با اساتید چین در هند و تامین فرصت برای اظهار نظرات جانشین در هند درباره چین

    تامین یک بانک اطلاعات برای انجام تحقیقات در مسائلی مربوط به چین

    بررسی مسائل مردم چینی در هند

    ایجاد ارتباط با گروه های مطالعات که در داخل و خارج هند در موضوع چین فعالیت دارند.

تیم:

    سرپرست:

آقای بی.اس. راگاوان (بازنشسته شده) ، مشاور سازمان ملل( سازمان مواد غذائی، قائم مقام پیشین دفتر مرکزی دولت های ایالتی بنگال غربی و تری پورا و قائم مقام پیشین وزارت کشاورزی و مواد غذائی دولت هند.

    رئیس

پروفسور وی سوریانارایان، مدیر پیشین مرکز مطالعات آسیای جنوب و جنوب شرقی، دانشگاه مدراس، چینائی.

    معاون رئیس

آقای آر. سووامی ناتان، مدیرکل پیشین بخش امنیت دولت هند

آقای پی.ان.جی. سوبرامانیام، سرکنسول پیشین هند در شانگهای

    خزانه دار

سرهنگ آر.هاری هاران، مقام بازنشسته لشکر اطلاعات محرمانه نیروی زمینی هند

    دبیر و مدیر:

آقای دی.اس. راجان، مدیر پیشین، دفتر کابینه دولت مرکزی هند

    کارشناسان:

آقای بی.رامان، مدیرکل، دفتر کابینه دولت مرکزی دولت هند

آقای تی آنانتاچاری، مقام بازنشسته نیروی انتظامی

پروفسور وی.کی. پادمانابهان، مدیر مطالعات آسیای جنوب و جنوب شرقی، دانشگاه مدارس، چینائی

آقای کی سابرامانیوم، مدیرکل پیشین دولت هند و کارشناس امور امنیتی هند

  

حوزه های فعالیت های این گروه :

    منازعات مربوط به مرز هند و چین

    جوانب تجارت مرزی هند و چین

    روابط هند، برمه و چین.

 

فعالیت ها:

اعضای این گروه مطالعه در موضوعات مورد علاقه خود در روزنامه ها و نشریات مختلف کشور مقاله ها می نویسند و مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و خارجی را گردآور می کنند. حد اقل دو نفر از این گروه یعنی دی. رامان و کی سابرامانیوم بسیار فعال بوده و در روزنامه های کشوربه طور مرتب مطالب می نویسند.

 

آدرس:

Chennai Centre for China Studies (CCCS) A-3, Golden Edelweiss,
AE 116 (New AE-278) Shanthi Colony,
Anna Nagar
Chennai – 600 040
Tamil Nadu, India
e-mail: 

 

منبع:

http://www.c3sindia.org/events 

 

 

بنیاد ملی دریایی

The National Maritime Foundation

بنیاد ملی دریایی یک نهاد غیر دولتی، غیر سیاسی و یک گروه مطالعاتی دریایی می باشد که بعنوان یک انجمن طبق قانون ثبت انجمن های سال 1860 ثبت شده است. این انجمن اهداف ذیل را پیگیری می کند:

    تامین اطلاعات سازنده برای تهیه سیاست ها

    انجام مطالعات و تحقیقات در حوزه های مورد علاقه هند در زمینه های فعالیت های دریایی، تشکیلات زیربنایی دریایی، کشتی سازی، کشتیرانی تجاری، ماهیگیری، خطوط انرژی، وسایل بالادستی و پائین دستی، محیط زیست و قوانین دریا.

    مطالعه و ارزیابی عوامل تاثیر کننده بر امنیت دریایی هندی، به ویژه نقاط آسیب پذیر و پیشنهاد اقدامات مناسب جهت مقابله با این مشکلات که باید به هنگام تهیه سیاست مدنظر قرار داشته باشد.

    انجام مطالعات در روابط بین المللی و عوامل جغرافیایی سیاسی که از نظر راهبردی مهم باشد و پیشنهاد اقدامات جلب اعتماد برای افزایش همکاری دریایی بین کشورهای دریا نورد و دستیابی به یک محیط ثابت امنیتی در مناطق آسیای جنوبی و آسیا پاسیفیک.

    اجرا، انجام، برگزاری و تسهیل در برگزاری دوره های درسی، کنفرانس ها، سمینارها، سخنرانی ها و تحقیقات در مسائل مربوط به جوانب مختلف امور دریایی جهانی و اعطای شهریه، جوایز، کمک ماهانه به منظور پیگیری اهداف این بنیاد..

    تشویق از آگاهی و مباحثه در سطح عمومی در خصوص اهمیت جنبه دریایی هند.

    مطالعه تاریخ دریایی و ثبت این میراث به منظور مطلع ساختن نسل جوان در خصوص تاریخ دریایی کشور.

    همکاری با بخش های دولتی، موسسات آموزشی و دیگر سازمان ها و نهادها که اهداف مشابه را پیگیری می کنند.

    تشکیل و اداره کتاب خانه ها و سرویس های اطلاعاتی برای مطالعه مسائل دریایی و تهیه، چاپ و انتشار خبرنامه ها، مقالات پژوهشی، کتاب ها و نشریات برای نشر امور دریایی.

با توجه به اهداف فوق الذکر، حوزه های زیر مورد علاقه این موسسه می باشند:

بنادر                         ماهیگیری

کنترل آلودگی                  مدیریت فجایع

شرح اقیانوس ها و جوشناسی          تعمیر کشتی ها

جستجو و نجات                  امنیت دریایی

کشتیرانی                  رهانیدن کشتی

قانون دریا                    محیط دریایی

اکتشاف نفت در دریا                کشتی سازی

وسایل زیر دریا                    میراث دریایی

دریانوردی                     دزدی دریایی     

شورای حکام:

شورای حکام این بنیاد به شرح ذیل می باشد:

    آدمیرال آرون پراکاش (بازنشسته): رئیس

    فرمانده نیروی دریایی هند

    آقای ام.کی.راسگوترا

    آدمیرال دوم  کی کی ناییار (بازنشسته)

    پروفسور پی.وی.ایندرسن

    معاون فرمانده نیروی دریایی هند

    آقای اس هاجارا

    آقای راوی بودی راجا

    مدیرکل گارد ساحلی هند

    کومودور سی اودی بهاسکار، دبیر

کمیته اجرایی:

    آدمیرال آرون پراکاش (بازنشسته)، رئیس    

    آقای ام.کی.راسگوترا

    آدمیرال دوم دی.کی.دیوان

    کومودور سی اودی بهاسکار (بازنشسته)، مدیر،    

    کاپتان آلوک بانسال، مدیر اجرایی،   

کمیته مدیره:

    آدمیرال آرون پراکاش (بازنشسته) ، رئیس ،  

 

    کومودور سی اودی بهاسکار (بازنشسته)، مدیر،   

 

    کاپتان آلوک بانسال (نیروی دریایی)، مدیر اجرایی، 

 

    کاپتان سوراج پی مالهوترا (نیروی دریایی)، معاون مدیر، 

 

پژوهشگران:

دکتر جی بالاچاندرا، پژوهشگر مهمان،    دکتر بالاچاندران از دانشگاه کلکته در رشته فیزیک فوق لیسانس، از امپیریل کالج آو سائنیس ایند تکنولوجی لندن فوق لیسانس مهندسی و از دانشگاه ویسکونسین، مادیسین، آمریکا، در رشته اقتصاد و علوم رایانه دکترا گرفت. روابط هند و آمریکا به ویژه همکاری هسته ای و فناوری پیشرفته حوزه های مورد علاقه وی می باشند. وی فعلاً مسائل دفاعی هند، چین و پاکستان، مسائل عدم اشاعه هسته ای از جمله انتقال فناوری و تجارت بین المللی در زمینه فناوری و محصولات پیشرفته فنی را مطالعه می کند.

کومودور شیشیر اوپادیای، پژوهشگر   کومودور اوپادیای از دانشگاه مدراس در رشته مطالعات دفاعی و راهبردی مدرک فوق لیسانس، از دانشگاه کوچین در رشته مخابرات فوق لیسانس و از موسسه ان.ام.آی.اس. مومبایی در رشته مدیریت کشتیرانی دیپلم گرفت. وی مدیر کل سازمان اطلاعات محرمانه نیروی دریایی هند و فرمانده کشتی آموزشی نیروی دریایی هند، « آی.ان.اس. کریشنا » بوده است. امنیت دریایی بین المللی،عملیات دریایی و جمع آوری اطلاعات محرمانه دریایی از حوزه های مورد علاقه وی می باشند. وی در حال حاضر موضوع تهدیدهای غیرمتعارف به امنیت دریایی در منطقه اقیانوس هند را مطالعه می کند.

دکتر جوشی ام پال، پژوهشگر،   وی در موضوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سیاست خارجی ژاپن از دانشگاه جواهر لال نهرو دهلی دکترا گرفته است. سیاست خارجی و امنیت ژاپن، سیاست خارجی چین، روابط هند و ژاپن، امنیت آسیایی، روابط بین المللی و امنیت انرژی از حوزه های مورد علاقه وی می باشند. وی در حال حاضر امنیت انرژی در سیاست چین را مطالعه می کند.

کومودور کاملیش کومار آگنی هوتری، پژوهشگر،   وی از دانشگاه جواهرلال نهرو دهلی مدرک لیسانس گرفته و از موسسه سیمبیاسیس پونا مدرک ام.بی.ای. گرفت. وی در نیروی دریایی هند 22 سال خدمت کرده است. روابط  بین المللی، نظامی و اقتصادی چین و نیروی دریایی چین حوزه های مورد علاقه وی را تشکیل می دهند. وی در حال حاضر فعالیت های چین در حوزه رایانه را مطالعه می کند.

کومودور بیریندرا کومار ورما، پژوهشگر،    وی از دانشگاه مدراس در رشته مطالعات دفاعی و راهبردی مدرک فوق لیسانس گرفت. عملیات دریایی و دریانوردی، امنیت ساحلی، دفاع دریایی و ساختار تشکیلات دریایی حوزه های مورد علاقه وی را تشکیل می دهند. وی در حال حاضر مسائل مربوط به امنیت ساحلی و آگاهی دریایی را مطالعه می کند. وی دارای 21 سال تجربه خدمت در نیروی دریایی هند می باشد.

سونیل کومار آگروال، پژوهشگر،  agarwalnet@maritimeindia.org وی یک حقوقدان می باشد و از دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلی در رشته قانون بین المللی دکترا گرفت. وی کیوتو پروتکل را از نظر حقوقی مطالعه نموده است. قانون و سیاست بین المللی، قانون و سیاست اقیانوس و قانون محیط زیست از حوزه های مورد علاقه وی می باشند. وی در حال حاضر دزدی دریایی را از قانون بین المللی مطالعه می کند.

نیل گادیهوک، پژوهشگر،   وی از دانشگاه کوچین در رشته مخابرات مدرک فوق لیسانس، از دانشگاه چینایی در رشته مطالعات دفاعی و راهبردی مدرک فوق لیسانس، از دبیرستان نیروی دریایی آمریکا در نیوپورت، آمریکا، در رشته امنیت ملی مدرک دیپلم و از دانشگاه ایگنو دهلی در رشته مدیریت دیپلم فوق لیسانس گرفت. امنیت بین المللی دریایی، تغییرات محیط زیستی در دریا و تاثیر آن بر امنیت و سیاست آسیایی از حوزه های مطالعه وی می باشند. وی در حال حاضر تاثیر تغییر آب و هوا بر امنیت دریایی هند را مطالعه می کند.

عضویت در این موسسه:

تنها افراد و سازمان های هندی می توانند بعنوان عضو این بنیاد پذیرفته شوند. پذیرش اعضای جدید مربوط به تأیید کمیته مدیره موسسه می باشد که در خصوص پذیرش و اخراج اعضا از این موسسه دارای اختیارات تام می باشد. این موسسه دارای چهار نوع اعضا می باشد. 1. بنیانگذاران: کسانی که در تشکیل این موسسه نقش داشته، اعضای بنیانگذار آن می باشند. 2. اعضای دائم: این نوع اعضاء تنها بعد از تأیید شورای حکام پذیرفته می شوند. در حال حاضر فقط چهار نفر اعضای دائمی آن می باشند. 3. اعضای متحد: مقامات شاغل یا بازنشسته نیروی دریایی، گارد ساحلی و کسانی که با دریا سروکار داشته باشند می توانند بعنوان اعضای متحد این موسسه پذیرفته شوند. تصمیم در این مورد توسط مدیر موسسه گرفته می شود. 4. اعضای موسساتی: این موسسه می تواند موسسات، سازمان ها و انجمن های مختلف را بعنوان اعضای خود بپذیرد. شورای اجرایی این موسسه از حق اخراج اعضاء برخوردار می باشد.

فعالیت ها:

این موسسه در موضوعات مورد علاقه خود بطور مرتب برنامه های سخنرانی ها، میزگرد ها، کنفرانس ها و سمینارها را برگزار و در موضوعات مختلف اظهار نظر می کند. اعضای کمیته های مختلف و پژوهشگران این موسسه در رسانه های داخلی و خارجی به طور مرتب مطالب می نویسند و در برنامه های تلویزیونی حضور پیدا می کنند. این موسسه در مسائل مختلف مربوطه اظهار نظر می کند.

********************مرکز مطالعات جنگ زمینی

The Centre for Land Warfare Studies

 

مرکز مطالعات جنگ زمینی، دهلی نو یک گروه مطالعات مستقل برای انجام مطالعات مسائل راهبردی و مربوط به جنگ زمینی از دیدگاه هند می باشد. این مرکز طبق قانون ثبت انجمن های سال 1860 بعنوان یک انجمن ثبت شده است. این انجمن توسط یک شورای حکام و شورای اجرائی اداره می شود.

 

این مرکز در نظر دارد با گروه های مطالعاتی برجسته بین الملل در بررسی و طراحی جوانب مختلف جنگ زمینی همکاری داشته باشد به ویژه با در نظر گرفتن منطقه همسایه هند.

این مرکز اعضای خود، اعضای نیروهای مسلح، تصمیم گیران در کشور، اعضای جامعه راهبردی و افراد غیرنظامی علاقمند به مسائل نظامی را از نتایج تحقیقات خود مطلع می سازد و تلاش می کند در هند یک فرهنگ فعال راهبردی بوجود بیاورد.

 

این مرکز مسائل ذیل را مطالعه می کند:

    امنیت ملی

    عملیات متعارف نظامی

    جنگ غیرمتعارف

    چین

    پاکستان

    مسائل مربوط به تسلیحات هسته ای، میکربی و شیمیائی

    امنیت منطقه ای

    همکاری دفاعی

    فناوری دفاعی

 

انتشارات این مرکز شامل مقالات، گزارش ها، بررسی ها و کتب می باشد. این مرکز

یک نشریه به عنوان Claws Journal  چاپ می کند. قیمت این مجله 200 روپیه می باشد و هر سال سه شماره آن منتشر می شود. برخی عناوین مهم شماره اخیر این مجله به شرح ذیل می باشد:

 

    جنگ کارگیل: برخی اندیشه ها: ژنرال وی.پی.مالک

    مصاحبه با کی سابرامانیوم: گزارش کمیته بررسی جنگ کارگیل

    جنگ کارگیل: جنگ نهائی: موهیندرا پوری

    کارگیل: دینامکس یک جنگ محدود در مفهوم هسته ای: گاگان دیپ بخشی

    اشتباه راهبردی پاکستان در کارگیل: گورمیت کانوال

    کارگیل 1999: جنگ محدود: عواقب نامحدود

    اصلاحات دفاعی از زمان جنگ کارگیل: وینود آناند

    نقش نیروی هوائی پاکستان در جنگ کارگیل: محمد قیصر طفیل

    هند و پاکستان: مشکلات صلح: اسد درانی

    تروریسم در هند: ریشه های خارجی: ویکرام سود

    روابط رسانه ها با نیروی زمینی در یک درگیری متعارف فرعی: آر.کی.ناناواتی

    کاربرد هزینه های نظامی در آسیای جنوبی: موهان گوروسووامی

    سون زو در کامپوتر: اطلاعاتی نمودن « هنر جنگ»: تیموتی توماس

    ببرها مهار شده، دیگر چه: ان.مانوهاران

    مقررات اخلاقی در نیروهای مسلح: یک دیدگاه نوین: سامارت ناگار

    تحقیقات و توسعه دفاعی: روند های جهانی و چشم انداز هندی: پانکاج جها

    روش های نوظهور در مدیریت زنجیره تامین: گوپال پوردهانی

 

تیم تحقیقاتی:

سرتیپ (بازنشسته) گورمیت کانوال ، مدیر

 

 

سرهنگ راوی توتیجا، معاون مدیر. وی یک مقام پیاده نظام می باشد که طی 24 سال گذشته در مناطق کشور مستقر بوده است. وی در سریلانکا نیز ماموریت داشته است. 

 

سرهنگ جه.اس.سودهی، معاون مدیر (مدیریت)

        

 سرهنگ دوم پی.پی.میتال، (بازنشسته)، معاون حسابداری

 سرهنگ اس.ام. سینگ، پژوهشگر ارشد،

پروژه کنونی: مدیریت امنیت ملی در سطح ملی مورد علاقه: کاهش تاثیرات فواجع 

 سرهنگ دایا چاند، پژوهشگر ارشد، پروژه  کنونی: طرح واکنش نیروهای مسلح به فواجع:: dasu0618@yahoo.com

 سرهنگ اس.کی.شرما، پژوهشگر ارشد: پروژه کنونی: ایجاد جذابیت در نیروهای مسلح برای افراد حرفه ای. : maarzee@yahoo.com

 سرهنگ جانکین گاملین، پژوهشگر ارشد: پروژه های کنونی: چالش های مدیریت انسانی و فشار ناشی از درگیری. 

  سرهنگ گوپال گورونگ، پژوهشگر ارشد، پروژه کنونی: مقابله با قابلیت های جنگ غیرمساوی پاکستان: : 

 سرهنگ ناریندرا کومار، پژوهشگر ارشد

پروژه کنونی: نگرانی های کنونی امنیتی، جنگ دو زیستی، بازسازی ساختار نیروها جهت برخورد با تهدیدات نوظهور و وضعیت کشمیر. : 

 سرهنگ شانتانو دایال، پژوهشگر ارشد،

 وینگ کماندر مانیش گیریدار، پژوهشگر

پروژه کنونی: مناطق حملات هوائی، بالگردها بعنوان تجهیزات چند جنبه ای هوائی.: 

 دکتر ان.مانوهاران، پژوهشگر ارشد

 

دکتر مونیکا چوراسیا، پژوهشگر،

پروژه کنونی: مدرنیزه ارتش چین، سیاست امنیتی آمریکا در آسیا با اشاره به ارتش چین. مدرنیزه و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی با اشاره به ایران و کره شمالی:     

دکتر شاه عالم، پژوهشگر،

پروژه کنونی: نقش ارتش پاکستان در مدیریت. : 

دکتر مانسی میهروترا، معاون پژوهشگر

پروژه کنونی: چالش های امنیتی در روابط هند و بنگلادش. حوزه های مورد علاقه تسویه منازعات، روابط بین المللی، مطالعات نژادی برای مناطق آسیای میانه و آسیای جنوبی:    

mansime@gmail.com 

دکتر راجیش کاپور، معاون پژوهشگر، پروژه کنونی: آر.ام.ای. و عملیات ضد شورشی در هند،حوزه های مورد علاقه: مسائل امنیتی در آسیای جنوبی و آسیای شرقی، تروریسم بین المللی، چند فرهنگ گرائی، امنیت داخلی، انقلاب در امور نظامی و ضد شورشی.:  

:  

سوپانا کونا نایودو، معاون پژوهشگر، پروژه کنونی: همکاری دفاعی بعنوان ابزار برای تشویق از منافع ملی هند. حوزه های مورد علاقه: مطالعات امنیتی در آسیای جنوبی.: swapna.nayudu@gmail.com

 

سامار جیت گهوش، معاون پژوهشگر

حوزه های مطالعاتی: جنگ نسل چهارم: تجربه آسیای جنوبی

حوزه های مورد علاقه: افغانستان، پاکستان، ضدشورشی، ترویسم:     samarjit.ghosh@gmail.com 

 روهیت سینگ، همکار پژوهش، حوزه های مورد علاقه: امنیت ملی، جنگ غیرمتعارف، امور نظامی

ای – میل: singh86@gmail.com

کتاب هایی چاپ شده توسط این مرکز:بخش هواپیمائی نیروی زمینی، قیمت 460 روپیه

 نیروهای ویژه، دکترین، ساختارها و استقرار در حوزه درگیری در شبه قاره هند، قیمت 620 روپیه

 نیروی زمینی در سال 2020 ، شکل، اندازه، ساختار و دکترین عمومی برای چالش های نوظهور، قیمت 620 روپیه

 اشاعه تسلیحات کشتار جمعی چینی در آسیا و پاسخ آمریکا، نویسنده: دکتر مونیکا چوراسیا، قیمت 680 روپیه

 پلی بر روی رودخانه میگهنا، ورود به داکا، جنگ نجات بنگلادش سال  1971

قیمت 680 روپیهجنگ مبتنی بر اینترنیت، قیمت 620 روپیه

  آدرس:

  مجتمعه آر.پی.اس.او. میدان رژه ارتش ، دهلی کینت – 110010

RPSO Complex , Army Parade Ground, Delhi Cantt- 110010

تلفن: 25691308 – 11-91

فاکس: 25692347- 11- 91 ، ای.- میل:

     

منبع: http://www.claws.in

انجمن صاحبان روزنامه های هند

Indian Newspaper Society (INS)

« انجمن صاحبان روزنامه های هند» (آئی.ان.اس.) بزرگ ترین انجمن روزنامه ها و نشریات چاپی در هند می باشد. این انجمن سخنگوی صنعت روزنامه این کشور و متعلق به مالکان روزنامه ها و نشریات چاپی می باشد. حدود یک هزار روزنامه، نشریات سه روزه، هفت روزه، پانزده روزه و ماهانه عضو این انجمن می باشند. بیش از 90 درصد از خوانندگان در هند متعلق به همین روزنامه ها و نشریات می باشند.

این انجمن در تاریخ 11 اکتبر 1927 تشکیل یافت. عنوان این انجمن ابتدا « کمیته لندن روزنامه های هند، برمه و سیلون»

 The India, Burma & Ceylon Newspapers’ London Committee بود. عنوان این انجمن در تاریخ 4 اکتبر 1935 به « انجمن روزنامه های هندی و شرقی»

 Indian & Eastern Newspaper Society (IENS) تبدیل شد. این انجمن مستقر در لندن بوده و بعنوان نماینده مالکان روزنامه و سایر نشریات چاپ شده در هند، برمه، سیلون (سریلانکا) و سایر کشورهای آسیایی فعالیت داشت.

پس از گذشت زمان به نظر می رسید که در هند نیز به منظور برخورد با مسائل مربوط به صنعت روزنامه ها باید یک انجمن تشکیل شود. بنا بر این نشستی با حضور نمایندگان روزنامه های ذیل در تاریخ 27 فوریه 1939، در دفتر روزنامه استیتسمن و به ریاست سردبیر این روزنامه ، آقای آرتر مور، برگزار شد و انجمنی به همین عنوان یعنی « انجمن روزنامه های هندی و شرقی » The Indian & Eastern Newspaper Society     تشکیل یافت.

هدف از تشکیل این انجمن دفاع از منافع مشترک روزنامه ها در هند، برمه و سیلون (سریلانکا) بود. اسامی روزنامه هایی که نمایندگان آن در این نشست حضور داشته به شرح ذیل می باشند:

The Bombay Chronicle بمبئی کرانیکل
The Times of India  تایمز آو ایندیا
The Rangoon Gazette  رنگون گزت
The Amrita Bazar Patrika آمریت بازار پاتریکا
The Hindustan Times هندوستان تایمز
The Hindustan Standard هندوستان استاندارد
Advance ادوانس 
The Pioneer پایونیر
The Leader لیدر 
The Tribune تریبیون 
The Civil and Military Gazette سیویل ایند میلیتری گزت
The Hindu هندو 
The Madras Mail مدراس میل
The Statesman استیتسمن

این انجمن بعد از استقلال هند در سال 1951 بعنوان یک شرکت ثبت نام شد و با توجه به جدا شدن برمه و سریلانکا، از عنوان این انجمن کلمه « شرقی» نیز حذف گردید و بنا بر این در تاریخ 25 ژانویه 1988 عنوان آن به « انجمن صاحبان روزنامه های هند» یعنی The Indian Newspaper Society (INS). تغییر یافت.

دولت هند در فوریه 1954 یک قطعه زمینی به مساحت 833/0 هکتار را به این انجمن به منظور احداث ساختمانی واگذار نمود. سنگ بنای این ساختمان در تاریخ 21 مارس 1955، به مناسبت نوروز، توسط پندت جواهر لعل نهرو، نخست وزیر هند، نهاده شد و این ساختمان در تاریخ 6 اکتبر 1956 توسط دکتر راجندرا پراساد، رئیس جمهور هند، افتتاح یافت. این ساختمان دارای تسهیلات مختلف از جمله دفاتر نمایندگی روزنامه ها می باشد. در حال حاضر 92 اتاق به 84 نشریه و شرکت های آگهی مختلف برای دایر نمودن دفاتر خود واگذار شده اند.

اهداف انجمن:

هدف از تشکیل این انجمن مطالعه مسائل مربوط به مطبوعات از دیدگاه مالکان می باشد. این انجمن بعنوان یک انجمن مرکزی مالکان مطبوعات هند فعالیت دارد. این انجمن از منافع تجاری مالکان نشریات دفاع می کند و برای این منظور قوانین و مقررات تدوین شده توسط دولت های مرکزی، ایالتی و محلی و همچنین نهاد ها، سازمان ها و شرکت های مختلف دولتی را بررسی می نماید. آراء دادگاه های مختلف تاثیر گذار بر منافع مطبوعات نیز مورد مطالعه دقیق این انجمن قرار دارند.

فعالیت های انجمن:

تشکیل خبرگزاری پی.تی.آئی.:

این انجمن در سال 1945 مسئله مالکیت خبرگذاری آسوشیتد پرس آو ایندیا (ای.پی.آئی.) را مطرح ساخته و خواستار انتقال اختیارات مالکیت این خبرگزاری به روزنامه های هندی شد. در این مورد بعد از تبادل نظر بسیار تصمیم گرفته شد که برای بعهده گرفتن مالکیت خبرگزاری یادشده یک نهاد ایجاد شود و تمام اعضای انجمن در آن عضویت داشته باشند و لذا یک نهاد به عنوان پرس ترست آو ایندیا Press Trust of India (PTI) بوجود آمد و تمام اعضای این انجمن عضو آن شدند. این سازمان خبرگزاری پی.تی.آئی. را اداره می نماید و انجمن در واقع مالک خبرگزاری پی.تی.آئی. می باشد

آگهی:

آگهی یکی از مهم ترین منابع درآمد نشریات می باشد. این انجمن به برخی از شرکت های آگهی مجوز صادر می نماید و اعضای این انجمن آگهی های صادر شده توسط شرکت های آگهی را براساس اعتبار چاپ می نمایند. این انجمن در تمام اختلافات بین اعضای خود و شرکت های آگهی قضاوت می کند. این انجمن تا به حال به 800 شرکت آگهی مجوز صادر نموده است. شرکت های مجاز آگهی تحت عنوان  Accredited Advertising Agency فعالیت دارند. این انجمن میزان حق الزحمه که نشریات به شرکت های آگهی پرداخت می نمایند را نیز تعیین می کند. درحال حاضر این حق زحمت 15 درصد از مجموع قیمت آگهی می باشد. نشریات پس از دریافت قیمت آگهی از مشتری، 15 درصد از آن را به شرکت آگهی پرداخت می نمایند.

کاغذ:

کاغذ چاپی مواد اصلی صنعت مطبوعات می باشد و از خارج وارد می شود. قبلاً دولت برای واردات کاغذ مقررات سخت تهیه نموده بود. این انجمن در مسائل مربوط به واردات کاغذ بین اعضای انجمن و دولت میانجیگری می کند. البته واردات کاغذ از سال 1995 آزاد شده است و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

آزادی مطبوعات:

آزادی مطبوعات از مسائل مهم این انجمن می باشد و این انجمن حملات مختلف علیه مطبوعات و کارمندان مطبوعات از جمله خبرنگاران را به دقت دنبال می نماید. این انجمن آراء دادگاه های مختلف  در این خصوص را به دقت مطالعه می کند.

حقوق:

حقوق خبرنگاران و سایر کارمندان مطبوعات یک مسئله مهم می باشد. دولت به منظور تعیین حقوق این افراد در دوره های متفاوت کمیسیونی را تشکیل می دهد. گزارش این کمیسیون تاثیر مستقیمی بر میزان سود شرکت های مطبوعاتی دارد. لذا این انجمن دیدگاه مالکان مطبوعات را در این خصوص اعلام می کند و جهت دفاع از منافع مالکان مطبوعات اقدامات مناسب انجام می دهد.

راهنمای مطبوعات:

این انجمن از سال 1943 بطور منظم کتاب راهنمای مطبوعات به عنوان Press Hand Book چاپ می کند. این کتاب حاوی جزئیات مربوط به اعضای این انجمن، شرکت های مجاز آگهی، سازمان های مهم روزنامه ها و رسانه ها، تولید کنندگان مهم دستگاه های چاپی و نمایندگان آنان در هند، خبرنگاران ارشد، خبرنگاران ثبت شده نزد دولت، نمایندگان روزنامه ها و خبرگزاری های خارجی، اتحادیه های مهم تبلیغاتی خارجی و موسسات آموزشی در حرفه روزنامه نگاری می باشد.

حسابرسی تیراژ:

تیراژ روزنامه ها از نظر شرکت های تجاری بسیار مهم باشد. هر شرکت تجاری می خواهد بداند که آگهی چاپ شده در یک نشریه ویژه به دست چند نفر می رسد و از طریق پخش آگهی در یک نشریه چه میزان دسترسی به آن دارند. در هند ابتدا هیچ سازمان معتبری در زمینه گردآوری آمار مربوط به تیراژ روزنامه ها و نشریات وجود نداشت. لذا این انجمن اقدام به تشکیل یک سازمان حسابرسی تیراژ روزنامه ها ایجاد نمود و« سازمان حسابرسی تیراژ» Audit Bureau of Circulation (ABC) تشکیل یافت. این يك سازمان مستقل می باشد که آمار مربوط به تیراژ نشریات مختلف را اعلام می نماید.

مطالعه میزان بهره مندی افراد از روزنامه ها:

سازمان حسابرسی تیراژ در سال 1956 طرح بررسی بهره مندی افراد از روزنامه ها در کشور را شروع نمود و برای این منظور شورای ملی مطالعات خوانندگان

 National Readership Studies Council را تشکیل داد. انجمن صاحبان روزنامه های هند نیز به این طرح کمک نمود و شورای مذکور در مورد میزان بهره مندی افراد از روزنامه در کشور مطالعاتی را انجام داد و بعد از هر چند مدت نتایج مطالعات خود را اعلام نمود. البته این انجمن درسال 1970 خود را از اینگونه مطالعات جدا کرد. اما این همکاری از سال 1995 از سرگرفته شد.  اکنون بعد از هر دو سال بررسی های انجام شده در زمینه بهره مندی افراد از نشریات مختلف در کشور منتشر می شود.

آگهی های دولتی:

نهادهای رسمی، از جمله وزارت خانه دولت های مرکزی، ایالتی و محلی، سازمان های مختلف دولتی و همچنین شرکت های دولتی یک منبع بزرگ آگهی و درآمد برای نشریات چاپی می باشند. دولت برای نشر آگهی های رسمی یک سازمان مستقل تشکیل داده است. این سازمان « مدیریت آگهی و تبلیغات بصری»

 Directorate of Advertising  & Visual Publicity (DAVP)  عنوان دارد. تمام آگهی های مربوط به وزارت خانه ها، ادارات، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی از طریق این مدیریت صادر می شوند. این مدیریت برای درج آگهی در نشریات مقررات ویژه تشکیل داده است. البته قیمت پیشنهادی این سازمان برای درج آگهی های در نشریات در مقایسه با قیمت های بازار پائین تر می باشد. این انجمن با این سازمان به منظور برطرف نمودن مشکلات مختلف نشریات مرتباً در تماس می باشد.

ورود بیگانگان در حوزه چاپ مطبوعات:

دولت هند در سال 1955 چاپ نشریات خارجی در هند را ممنوع اعلام نموده بود. این انجمن حامی دستور دولت بوده و به شدت مخالف چاپ مطبوعات خارجی در این کشور می باشد. این انجمن مدعی است که آزادی اظهار در هند از نظر قانون اساسی فقط متعلق به شهروندان این کشور می باشد و بیگانگان نمی توانند در هند از این حق استفاده نمایند. این انجمن معتقد است مطبوعات مانند محصولات دیگر مصرفی نمی باشند و باتوجه به اینکه در این کشور ادیان، فرهنگ و زبان های مختلفی وجود دارند و مطبوعات چاپی بر افکار عمومی بیشترین تاثیر گذاری را دارند ، بیگانگان می توانند افکار عمومی کشور را به راحتی کنترل نمایند. لذا ورود خارجیان به حوزه چاپ مطبوعات باید بلحاظ منافع راهبردی کشور ممنوع باشد.

شورای اجرائی:

این انجمن توسط یک شورای اجرائی اداره می شود که حداکثر تعداد آن 50 نفر می باشد. در حال حاضر آقای تی.وینکاتارام از دکن کرانیکل ، رئیس این انجمن می باشد. آقایان کوندان ویاس از گروه جانام بهومی و آشیش باگا از ایندیا تودی معاونین رئیس انجمن و اقای راکیش شرما از هندوستان تایمز پاتنا، خزانه دار این انجمن می باشد.

این انجمن برای نفع اعضای خود کنفرانس ها و برنامه های مختلف برگزار می نماید.

آدرس: ساختمان آئی.ان.اس.، خیابان رفیع، دهلی نو- 110001، تلفن:  23715401-11-91 +    فاکس:23723800-11-91 +

منبع:  http://www.indiannewspapersociety.org

 

شورای تحقیقاتی موسسات رسانه ای

Media Research Users Council

 

شورای تحقیقاتی موسسات رسانه ای یک سازمان ثبت شده غیرتجاری می باشد. اعضای این موسسه متشکل از شرکت های بزرگ تجاری، شرکت های تبلیغاتی، ناشرین، کانال های تلویزیونی، رادیوها وسایر می باشند.

 

این موسسه در سال 1994 تشکیل شده و تعداد اعضای آن بالغ بر 200 عضو می باشد. تعداد زیادی از شرکت های تجاری عمده کشور از جمله هندوستان یونیلیور، دابر، پروکتر ایند گیمبلس، کولگیت، هاکینس، ویپرو و کوتاک در این موسسه عضویت دارند.

 از بین شرکت های تبلیغاتی مهم از جمله شرکت های لینتاس، میدیسان، آر.کی.سووامی و ترینتون از اعضای این گروه مطالعاتی می باشند.

 گروه های رسانه ای مانند دوردارشان، استار تی.وی.، تایمزآوایندیا، هندوستان تایمز، جاگرن، آناند بازار پاتریکا، ماترابهومی و گوجرات ساماچار نیز از برخی از اعضای این موسسه می باشند.

 هدف از تشکیل این موسسه، کمک به اعضای آن از طریق انجام تحقیقات و بررسی های مختلف می باشد. این موسسه مخاطبین رسانه های مختلف اعم از نوشتاری،تصویری و صوتی را بررسی می نماید و هدف اصلی تحقیقات انجام شده توسط این موسسه بررسی میزان نفوذ، تیراژ و پراکندگی رسانه های مختلف می باشد تا شرکت های تجاری و تبلیغاتی بتوانند تصمیم  در خصوص درج و نشر آگهی های تبلیغاتی و سایر مسائل اتخاذ نمایند.

 

یکی از اهداف عمده این موسسه که توسط عده ای از افراد حرفه ای تشکیل شده است بهبود کیفیت صنعت رسانه ای هند از طریق پژوهش منظم و مرتب می باشد.

اسامی بنیانگذاران این موسسه به شرح ذیل می باشد: 

    خانم موهینی بهولار ( ایندیا تودی)

    فیروز بیلیموریا، ( مجله بیزنس ایندیا)

    کی کوریان ( شرکت تبلیغاتی رادیس ادورتائزینگ)

    او.پی.نیجهارا ( شرکت کیدباری)

    شیکهار سووامی ( شرکت تبلیغاتی آر.کی.سووامی و بی.بی.دی.او.)

    براهام واسودیو ( شرکت هاکینس کوکرس)

    خانم ردوا ماهتا ( شرکت تبلیغاتی اوگلیو ایند ماتیو/ هانسا ویزن)

 

هیئت مدیره برای سال 2009-2008

     جی کریشنان،      ( کانال تی.وی. تودی)     :  رئیس

    آندری پوروشوتام، ( شرکت ماهیندرا ایند ماهیندرا)        معاون رئیس

    اعضای موسسه

 از گروه شرکت های تجاری:

    خانم دیویا گوپتا     گروه ریلاینس ای.دی.ای.

    نابانکور گوپتا            شرکت ریماندس

    آندری پوروشوتام      ماهیندرا ایند ماهیندرا

 

از گروه ناشرین:

    هورموسجی ان کاما     بمبئی ساماچار

    بهارت کاپادیا             جاگرن، تی.وی. -18

    بهاسکر داس           تایمزآوایندیا

    راویندرا کومار                استیتسمن

    گوراو سینگ           گروه ای.جی.ای.

    جاولانت ساوروپ        گروه روزنامه لوک مات

 

از گروه شرکت های تبلیغاتی:

    آرویند شرما          لییوبارنیت

    آر گوتامان           گروه ام

    لین دی سوزا          لینتاس

    میناکشی مادهوانی     اسپاتیل اکسس

    آمبیکا سریواستاوا    زینیت آپتیمیدیا

    آشیش بهاسین          ایگیس میدیا

 از گروه کانال ها و سایر رسانه ها:

    ای.پی.پاریگی         اینترتینمنت نتورک

    آئی.وینکات           اینادو تی.وی.

    آبراهام توماس                 رید اف.ام رادیو

    راتناکار رای         پرائیم تایم اینترنشنل سرویسیز

    آلوک کیجریوال        کنتست تو وین

    جی کریشان            تی.وی. تودی

 مدیرعمومی:

    خانم سابینا سولومون، Sabina@mruc.net

 تحقیقات انجام شده توسط موسسه:

این موسسه در زمینه بررسی رسانه های مختلف فعالیت می نماید و از 12 سال گذشته سرگرم انجام تحقیقات در مورد خوانندگان رسانه های نوشتاری « بررسی میزان خوانندگان مطبوعات» Indian Readership Survey   و« بررسی میزان شنوندگان رادیو» یعنی Indian Listenership Track

 می باشد.

 The Indian Readership Survey (IRS)  گروه بررسی میزان خوانندگان هند

 بزرگ ترین مطالعه تحقیقاتی در سراسر جهان می باشد. این بررسی نتایج خود را براساس گفتگو با بیش از 250 هزار نفر در سراسر کشور تهیه می نماید.جدید ترین مطالعه از جولای 2007 شروع و در جون 2008 به پایان رسید. این مطالعه مبتنی بر گفتگو بعد از هر شش ماه با 255 هزار نفر در 1497 شهر و 3390 روستای کشور می باشد. یعنی در دوران این مطالعه با افراد مورد نظر در ماه جولای 2007، دسامبر 2007 و جون 2008 گفتگو شده. برخی از نتایج این مطالعه به شرح ذیل می باشد:

  ده نشریه جذاب انگلیسی زبان به ترتیب اهمیت ( آمار به میلیون خواننده)

 

روزنامه

تایمزآوایندیا

5/13

هفته نامه

ایندیا تودی

1/7

روزنامه

هندوستان تایمز

1/6

روزنامه

هندو

3/5

ماهنامه

ریدر دائجست

9/4

ماهنامه

جنرل نالج تودی

4/4

ماهنامه

فیلم فیئر

7/3

ماهنامه

کمپتیشن سکسس ریویو

3/3

روزنامه

تلیگراف

0/3

روزنامه

دکن کرونیکل

0/3

 

 

ده نشریه جذاب هندی زبان ( آمار به میلیون خواننده)

 

روزنامه

دینیک جاگرن

6/53

روزنامه

دینیک بهاسکر

6/30

روزنامه

آمار اوجولا

2/28

روزنامه

هندوستان

5/23

روزنامه

راجستان پاتریکا

2/13

روزنامه

پنجاب کیسری

9/10

پانزده روزه

ساراس سالیل

6/10

ماهنامه

گره شوبها

9/7

روزنامه

آج

6/7

هفته نامه

ایندیا تودی

0/7

 

این مطالعه نشریات زبان های دیگر از جمله بنگالی، گوجراتی، کاننادا، مالیالام، ماراتی، تامیل و تیلگو را نیز انجام داده است.

(ILT)   Indian Listenership Track، بررسی میزان شنوندگان رادیو

  به دنبال راه اندازی رادیوهای خصوصی (اف.ام). در سال 2001، رادیو مجدداً بعنوان یک وسیله آگهی و تبلیغاتی مورد توجه شرکت های تجاری و تبلیغاتی قرار گرفته است. در حالی که میزان شنوندگان رادیو دربمبئی و کلکته در مدت یاد شده بیش از دو برابر شده، تعداد شنوندگان در دهلی نو بیش از حد افزایش یافته است.

 مطالعه انجام شده توسط این موسسه بیانگر این واقعیت است که رادیو به سرعت گسترش پیدا می کند و هر شهر دارای حدود سه تا چهار کانال می باشد. اکنون پراکندگی مراکز ایستگاه های رادیو در شهرهای کشور در مقایسه با چند سال گذشته بطور چشمگیر افزایش یافته است.

مطالعه میزان شنوندگان رادیو از سال 2004 شروع شد و تا به حال در این مورد 12 گزارش تهیه شده است. این مطالعه درسه شهر دهلی، بمبئی و کلکته انجام شده است.

 تعداد شنوندگان رادیو در بمبئی، دهلی نو و ککلته بین 5 مه تا 23 آگوست 2007 به شرح ذیل می باشد. (تعداد شنوندگان به هزار نفر)

  

نام رادیو

بمبئی

دهلی

کلکته

Totalمحموع تعداد شنوندگان

15,155

15,613

12,124

AIR Primaryآل ایندیا رادیو

461

134

204

AIR FM Rainbow 107.1 آل ایندیا رادیو اف.ام. رینبو 1/107

1,035

986

960

AIR FM Gold 100.7 آل ایندیا رادیو اف.ام. گولد 7/100

1,551

3,335

472

Radio City 91.1 FM رادیو سیتی 1/91 اف.ام.

3,712

4,474

 

Radio One 94.3 FM رادیو ون 3/94 اف.ام.

1,828

1,210

 

Radio Mirchi 98.3 رادیو میرچی 5/93

3,728

6,687

4,751

RED FM 93.5رید اف.ام. 5/93

2,676

4,528

1,861

Power FM 107.8 پاور اف.ام. 8/107

 

 

900

Aamar FM 106.2آمار اف.ام. 2/106

 

 

1,254

BIG FM 92.7بیگ اف.ام. 7/92

2,441

1,273

2,773

Fever 104 FMفیور 104 اف.ام.

405

795

 

HIT 95 FM  هیت 95 اف.ام.

 

972

 

FRIENDS 91.9 FM فریندس 9/91 اف.ام.

 

 

 628

 

 

  آدرس: 

شورای تحقیقاتی استعمال کنندگان رسانه ها128، تی.وی. ایندستریال استیت،

خیابان اس.کی.آهیره ، وورلی، مومبائی- 4000030 ، تلفن: 24983416 ،فاکس: 24910413 ، ای. – میل:      

  Media Research Users Council

128,TV Industrial Estates,S.K. Ahire Marg, Worli,   Mumbai – 400 030.
Tel: 24983416 , Fax: 24910413
Email:      

منبع:http://mruc.net

 

  

*******************************شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر

Economic Advisory Council of the Prime Minister

 

شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر در قالب یک گروه مطالعاتی دفتر نخست وزیر هند فعالیت می نماید. این شورا با هدف مشاوره به دولت نسبت به دیدگاه های  مختلف در مسائل مهم اقتصادی کشور تشکیل شده است. شورا در گذشته چند بار بازسازی شده اما ریاست آن همیشه بعهده اقتصاددانان معروف کشور بوده است. اهمیت این شورا را می توان اینگونه ارزیابی نمود که آقای اتل بیهاری واجپائی، نخست وزیر اسبق هند، رئیس این شورا بوده است. در حال حاضر ریاست این شورا بعهده دکتر سی رانگاراجان قرار دارد. اسامی سایر اعضای این شورا به شرح ذیل می باشند:

 1. دکتر سومیترا چودری

2. دکتر ام. گوویند رائو

3. دکتر وی.اس. ویاس

4. آقای سومان کی بیری

 وظائف این شورا:

    ارائه مشاوره در زمینه موضوعات اقتصادی و غیراقتصادی به نخست وزیر

    بررسی مسائل با اهمیت از نگاه اقتصادکلان و ارائه مشاوره به نخست وزیر در این خصوص. شورا این اقدام را می تواند هم به ابتکار خود و هم به درخواست نخست وزیر انجام دهد.

    ارائه گزارش ها بصورت دوره ای به نخست وزیر در زمینه اقتصاد کلان و مسائل مربوط به سیاست های اقتصادی

    انجام هر گونه مشاوره به درخواست نخست وزیر

 ساختار و تشکیلات:

کمیسیون برنامه ریزی هسته مرکزی از نظر اداری، لجستیکی، برنامه ریزی و بودجه این شورا می باشد. ریاست این شورا بعهده دکتر سی رانگاراجام قرار دارد. شورا دارای دو بخش می باشد. ریاست هردو این بخش بعهده دکتر رانگاراجان می باشد.

 

بخش اول متشکل از اعضای شورا می باشد. در حال حاضر تعداد این اعضا چهار نفر می باشد که اسامی آنان قبلاً ذکر شده است. بخش دوم متشکل از کارمندان اداری می باشد. این بخش متشکل از سه نفر می باشد. آقای جایانت داسگوپتا، دبیر، خانم پادما آیار کول، مدیر و خانم سیما، مقام ویژه پژوهش می باشد.

 معرفی مختصری اعضای شورای مشاوره اقتصادی:

 دکتر سی رانگاراجان، رئیس، شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر

تلفن: 23022311، 23022312، 23383842، فاکس: 23022311  

ای. – میل: ;   وی از تاریخ 24 نوامبر 1997 تا ژانویه 2003 فرماندار ایالت آندرا پرادش و از 22 دسامبر 1992 تا نوامبر 1997 رئیس بانک مرکزی هند بوده است. دکتر رانگاراجان در طول تصدی خود بعنوان رئیس بانک مرکزی هند بر اصلاح بخش مالی کشور تاکید داشته و ساده سازی و آزادسازی ساختار نرخ بهره ها یکی از اصلاحات مالی انجام شده توسط وی در بخش بانکداری کشور بوده است.

 دکتر رانگاراجان از تاریخ 21 آگوست 1991 تا 21 دسامبر1992 عضو کمیسیون برنامه ریزی بوده است. وی در طول این مدت در تهیه هشتمین برنامه پنج ساله کشور نقش مهمی ایفا نمود. وی از تاریخ 12 فوریه 1982 تا 20 آگوست 1991 معاون بانک مرکزی بوده و در طول این مدت در بخش مالی و اعتبار کشور تعدادی از تغییرات مهمی را اعمال نمود.

 وی از دانشگاه مدراس مدرک لیسانس گرفته و از دانشگاه پنسلوانی آمریکا در رشته اقتصاد مدرک دکترا گرفت. وی در دبیرستان مالی و بازرگانی وهارتن در دانشگاه پنسلوانی آمریکا و در دبیرستان مدیریت بازرگانی دانشگاه نیویورک تدریس نموده. ایشان در هند در دبیرستان لویولا در مدراس، دانشگاه راجستان جه پور و موسسه آماری هند، دهلی نو و موسسه مدیریت احمدآباد تدریس داشته و تا چند وقت پیش پژوهشگر موسسه بین المللی تحقیقات سیاست مواد غذائی واشنگتن بوده است. وی تا به حال در موضوعات مختلف اقتصادی 9 کتاب و دو گزارش پژوهشی نوشته است.

 وی طی سال های 1985 و 1991 عضو شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر بوده، در سال 1988 رئیس اتحادیه اقتصاد هند و در سال 1994 رئیس انجمن سنجش اقتصادی هند شده است. وی رئیس کمسیون آمار ملی هند که به منظور اصلاح نظام آمارگیری هند تشکیل شده بود نیز می باشد. دکتر رانگاراجان تعداد زیادی جوایز گرفته که مهم ترین از آن « جایزه پادما ویبهوشانا» می باشد که توسط رئیس جمهور هند در ژانویه 2002 به وی تفویض شد.

 دکتر ام.گوویند رائو، عضو ، شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر

آدرس: شماره آپارتمان 1، آکادمیک استاف کوارترس، 2/18 خیابان ساتسانگ ویهار، منطقه ویژه موسساتی، نزدیک دروازه شرقی دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلی نو – 110067

 شغل: مدیر، موسسه ملی بودجه عمومی و سیاست ( ان.آئی.پی.اف.پی.) ،2/18 خیابان ساتسانگ ویهار، منطقه ویژه موسساتی، نزدیک دروازه شرقی دانشگاه جواهرلعل نهرو، دهلی نو – 110067، تلفن: 9810991790، 26857274،26857275، 30996762

 ;   دکتر گوویند رائو، عضو شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر هند، مدیر موسسه ملی بودجه عمومی و سیاسست، دهلی نو می باشد. وی قبلاً مدیر موسسه تغییرات اجتماعی و اقتصادی، بنگلور ( 1998 – 2002) و پژوهشگر دبیرستان تحقیقات مطالعات آسیا و پاسیفیک، دانشگاه ملی استرالیا، کینبرا از سال 1995 – 1998 بوده است.

 دکتر رائو درپی کسب مدرک دکترا در رشته اقتصاد در هند مطالعات فوق دکترا خود را در دانشگاه مری لند، آمریکا، ادامه داد. وی در پروژه های مختلف مربوط به دانشگاه مری لند، دانشگاه کالیفورنیا، دانشگاه سانتاکروز تورونتو و دانشگاه مونتریل اشتغال داشته است.

 دکتر رائو در موسسات مختلف عضویت داشته است. وی عضو شورای مشاوره نخست وزیر، عضو گروه مشاوره بین المللی در موضوع مدیریت، دفتر منطقه ای سازمان یو.ان.دی.پی.، بانکوک، عضو کمیته کارشناسان در خصوص برنامه ریزی چند سطحی کمیسیون برنامه ریزی هند، رئیس گروه کارشناسی مربوط به مالیات بر خدمات ( 2001-2000)، رئیس کمیته کارشناسان فنی در مورد مالیات افزوده (وی.ای.تی.)(VAT)، عضو گروه مشاوره شورای بین دولتی دولت هند، عضو گروه سیاست مالیات دانشگاه کلمبیا و عضو کمیته دائم شبکه آسیای جنوبی می باشد.

 حوزه های تحقیقاتی دکتر رائو شامل بودجه عمومی، سیاست مالی، فدرالیسم مالی و بودجه دولت های ایالتی و محلی می باشد. وی مشاور بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک توسعه آسیائی و یو.ان.دی.پی. در مسائل مربوط به کامبوج، چین، لائوس، پاکستان و ویتنام بوده است. وی علاوه بر دوازده کتاب تعداد زیادی از مقالات در مجلات مختلف نوشته است.

 سومیترا چودری، عضو، شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر

تلفن: 23096586   فاکس: 23096708:    سومیترا چودری عضو شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر از ژانویه 2005 می باشد. وی در ماه جون 2009 بعنوان عضو کمیسیون برنامه ریزی هند منصوب شد. ایشان قبل از سال 1993 تا 2009 بعنوان مشاور اقتصادی و هماهنگ کننده پژوهش در شرکت آئی.سی.آر.ای. اشتغال داشته است. وی سردبیر اجرائی یک نشریه پژوهشی به عنوان « منی ایند فائیننس » نیز بوده و زندگی حرفه ای خود را از وزارت صنایع هند آغاز نموده و در این وزارت خانه از 1981 تا 1983 اشتغال داشت. وی سپس در بخش فولاد هند از 1983 تا 1985 و از 1986 تا 1991 در شرکت فولاد هند، استیت بانک آو ایندیا، بانک جهانی و سازمان یونیدو اشتغال داشته است.

 پروفسور وی.اس.ویاس، عضو، شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر

دفتر: ویگیان بهاوان، دهلی نو ، ;    

پروفسور ویاس مدیر مرکز تحقیقات اقتصادی کشاورزی، ویدیا نگر، پروفسور رشته اقتصاد و رئیس بخش علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه سردار پاتیل، عضو کمیسیون قیمت گذاری کالاهای کشاورزی دولت هند، مدیر موسسه مدیریت هندی احمدآباد، مشاور ارشد بخش توسعه روستائی و کشاورزی بانک جهانی واشنگتن و مدیر موسسه مطالعات توسعه جه پور راجستان است. پروفسور وجه شانکر ویاس، استاد ارشد موسسه مطالعات توسعه جی پور راجستان می باشد. وی از دانشگاه بمبئی در رشته اقتصاد مدرک دکترا گرفته و در موسسات مختلف از جمله دانشگاه بمبئی، دانشگاه سردار پاتیل و موسسه مدیریت هندی احمدآباد تدریس داشته است. وی پژوهشگر ارشد موسسه آئی.دی.آر.سی. کانادا و استاد مهمان در مرکز آسیای جنوبی دانشگاه بوستن، آمریکا بوده است.

وی رئیس و عضو تعداد زیادی از هیئت ها، کمیته ها و کمیسیون های ایالتی، ملی و بین المللی است. آقای ویاس عضو هیئت امنای موسسه بین المللی تحقیقات سیاست مواد غذائی واشنگتن، آمریکا، معاون رئیس هیئت امنای مرکز بین المللی کشاورزی گرمسیری کالیفرنیا، آمریکا، عضو هیئت موسسه مطالعات توسعه دانشگاه ساکس انگلیس، رئیس هیئت حاکم، آئی.دی.اس. جه پور، عضو هیئت مدیره بانک ملی کشاورزی و توسعه روستائی هند و عضو هیئت مرکزی بانک مرکزی هند بوده است.

پروفسور ویاس در موضوعات سیاست های کشاورزی و توسعه روستائی مطالب زیادی نوشته و رئیس انجمن آسیائی اقتصاددانان کشاورزی بوده است. وی پژوهشگر ارشد آکادمی ملی علوم کشاورزی هند می باشد. دانشگاه کشاورزی و فناوری ماهارانا پراتاپ، اودی پور، راجستان به وی مدرک فوق دکترا تفویض نمود.

پروفسور ویاس در روز جمهوری هند در سال 2006 توسط رئیس جمهور هند جایزه « پادام ویبهوشان» دریافت نمود.

سومان کی بیری، عضو شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر

آدرس: شورای ملی تحقیقات اقتصادی عملی، پراسیلابهاوان، شماره پلاک 11، ایندرا پراستا استیت، دهلی نو – 110002، تلفن: 23370466، فاکس: 23370164:    وی از تاریخ اول ژانویه 2001 مدیرکل شورای ملی تحقیقات اقتصادی عملی می باشد. شورای مذکور یکی از موسسات مستقل و برجسته  براي تحقیقات در سیاست های کشور می باشد. تعداد کارمندان این موسسه حدود 200 نفر می باشد و این شورا بدستور موسسات مختلف دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی تحقیقات در حوزه علوم اجتماعی انجام می دهد. این شورا برای فعالیت های خود در حوزه های مختلف از جمله پیش بینی های اقتصادی، بررسی های خانواری و مطالعات تشکیلات زیربنایی، سیاست تجاری و توسعه انسانی شهرت دارد.

مدیرکل موسسه برای تمام جوانب مدیریت این سازمان از جمله آکادمیک، مالی، روابط خارجی و مدیریت به رئیس (در حال حاضر آقای ناندان ام نیلکانی، رئیس مشترک شرکت اینفوسیس رئیس این موسسه می باشد) و اعضای شورای حکام  پاسخگو می باشد. بعلاوه، وی در تعدادی از کمیته های دولتی حضور دارد و در مسائل روز گزارش می نویسد و در برنامه های سخرانی شرکت می کند.

وی از سال 1972 تا 2000 در بانک جهانی اشتغال داشته و از سال 1992 تا 1994 مشاور بانک مرکزی هند بوده است.

وی در کمیته های ذیل عضویت دارد:

    شورای ملی سراسری مدیریت

    کمیته مدیریت، آسوچیم

    کنفدراسیون صنایع هند

    هیئت مدیره، موسسه رشد اقتصادی

    هیئت مدیره، موسسه ملی بودجه عمومی و سیاست

    هیئت مدیره، شورای ملی حاصل خیزی

    هیئت مشاوره معیارهای حسابداری دولت

    شورای تحقیقاتی ان.آئی.اس.تی.ای.دی.اس.

    گروه کاری بین وزارتی در زمینه مسائل مالی،کاری و سرمایه گذاری در بخش منسوجات

    گروه کاری کارشناسی هند و اندونزی، وزارت امور خارجه

    کمیته نظارت بر اصلاحات مالی وزارت دارائی

    کمیته مشاوره مدیریت اقتصاد کلان و بودجه دولت، وزارت دارائی

    گروه کاری نظارت بر اشتغال، وزارت کار

    گروه کاری برای توصیه گزینه های سیاست و اصلاحات در سازمان سپرده های کارمندان، وزارت کار

    کمیته مشاوره توسعه بازار، سازمان بازار بورس هند

    عضو کمیته مشاوره مرکزی، کمیسیون مرکزی تنظیم برق

    هفدهمین کمیسیون بررسی برق، سازمان مرکزی برق

    گروه مطالعه هند و ژاپن

    کمیته اصلاحات بخش مالی

    کمیته مشاوره بانک مرکزی هند

    کمیته مشاوره فنی بانک مرکزی هند

    عضو هیئت مدیره استیت بانک آو ایندیا برای مدت شش سال

    سازمان ملی تحقیقات اقتصادی

    شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر

گزارش های شورا:

این شورا به صورت دوره ای در مورد وضعیت اقتصادی کشور پیش بینی و در موضوعات مختلف گزارش ها تهیه می نماید. این شورا در تاریخ 22 اکتبر 2009، پیش بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی کشور در طول سال مالی 2010-2009 در حدود 75/6 درصد قرار خواهد داشت.

عناوین برخی گزارش های مهم این شورا به شرح ذیل می باشند:

    بررسی میزان رشد فرصت های شغل در کشور. این گزارش به این نتیجه رسید که میانگین نرخ رشد سالیانه نیروی کار در هند در طول دو دهه و نیم گذشته 93/2 درصد بوده است که حدود دو برابر از میانگین نرخ رشد جمیعت در این مدت بوده است.

    بررسي حوزه تهیه وام براساس اوراق بهادار. این گزارش بحران اقتصادی در بازارهای مالی غربی را بررسی می نماید.

    اهمیت جدی گرفتن مسئولیت مالی. این گزارش می نویسد که دولت های مرکزی و ایالتی با تصویب قوانین آمادگی خود را جهت اتخاذ رفتار مسئولانه مالی اعلام نموده اند. قانون مسئولیت مالی و مدیریت بودجه، دولت مرکزی را به تقلیل کسر مالی بودجه به سه درصد از مجموع تولید ناخالص ملی و کاملاً حذف نمودن کسر درآمد موظف ساخته است. لازم است دولت های مرکزی و ایالتی این اهداف را مدنظر داشته باشند.

    گزارش در خصوص چشم انداز نسبت به وضعیت نقدینگی در سال 2007-2006

    توسعه ایالت جامو و کشمیر. این گزارش در نوامبر 2006 تهیه شد. نخست وزیر هند به منظور تهیه این گزارش کمیته یازده نفره را به ریاست دکتر رانگاراجان تشکیل داده بود. این گزارش با هدف تسریع روند توسعه ایالت جامو و کشمیر تعدادی از ابتکارات را پیشنهاد نموده بود.

    اظهار نظر در خصوص وضعیت مالی دولت مرکزی (دسامبر 2006)

    چشم انداز نرخ تورم سال 2007-2006

    چشم انداز وضعیت اقتصادی کشور 2010-2009

    بررسی اقتصاد کشور 2009-2008

    چشم انداز اقتصاد 2009-2008

    بررسی اقتصاد کشور 2008-2007

    چشم انداز اقتصاد 2008-2007

    چشم انداز اقتصاد 2007-2006

کارمندان اداری:

1.  آقای جایانت داسگوپتا، دبیر، ای. – میل: :     تلفن: (اداره): 23022320، (منزل): 23022419

 2. خانم پادما آیر کول، مدیر، ای. – میل:  تلفن: 9868143766،(اداره): 23022348 ، (منزل) 6513851- 0120   

3. خانم سیما، مسئول ویژه پژوهش، ای. – میل :    تلفن: 9810431058، (اداره): 23022433، (منزل): 2462720- 0120 

آدرس: شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر، تالار- ای. ، ویگیان بهاوان،  خیابان مولانا آزاد ، دهلی نو -110001، تلفن:  23022433  

OFFICE ADDRESS  
Economic Advisory Council to Prime Minister 
Hall-E, Vigyan Bhawan, Maulana Azad Road,New Delhi -110 001.
Telphone No. 011-23022433    

منبع:http://eac.gov.in

 

گروه سیاست دهلی

The Delhi Policy Group

 

« گروه سیاست دهلی » یک گروه مطالعاتی مستقل می باشد که در سال 1994 تشکیل یافت. هدف از تشکیل این گروه ایجاد اجماع در سطح ملی در مسائل مهم می باشد.

 هیئت امنا :

 کی شنکر باجپایی، رئیس این موسسه می باشد. وی قائم مقام وزارت امور خارجه هند  و سفیر این کشور در هلند، پاکستان، چین و آمریکا و نماینده دولت هند در سیکیم بوده است. وی در مدرسه سنت آلبانس واشنگتن و دانشگاه آکسفورد درس خوانده و در سال 1952 در وزارت امور خارجه هند منصوب گردید. وی پس از بازنشستگی از خدمت رسمی با گروه های مطالعات مختلف بین المللی از جمله موسسه مطالعات پیشرفته هلند و مرکز همکاری و امنیت بین المللی استانفورد متحد شد و در دانشگاه کالیفورنیا آمریکا به سمت پروفسور منصوب گردید. وی از زمان تاسیس گروه سیاست دهلی ریاست آن را بعهده دارد

 جی.کی.آرورا مقام ارشد دولت هند (آی.ای.اس.) بوده است. وی از دانشگاه اله آباد فوق لیسانس و از دانشگاه هارورد آمریکا در رشته مدیریت عمومی فوق لیسانس گرفت. وی در سال 1990 قائم مقام وزارت اطلاعات سخن پراکنی و وزارت دارائی هند بوده و در سفارت هند در مسکو بعنوان وزیر مختار اقتصادی اشتغال داشته است. وی تا مدت چهار سال مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول در کشورهای هند، بنگلادش، بوتان و سریلانکا بوده است. وی علاوه بر داشتن سمت های مختلف در دولت اتار پرادش و دولت مرکزی، منشی ویژه در دفتر نخست وزیر هند نیز بوده است.

نیتین دیسایی فارغ التحصیل مدرسه اقتصاد لندن می باشد و در دو دانشگاه انگلیس در رشته اقتصاد درس می داد. وی از 1973 تا  در 1988 کمیسیون برنامه ریزی هند  اشتغال داشته و از سال 1988 تا 1990 مشاور اصلی وزارت دارایی هند بود. وی در سال 1990 به سازمان ملل پیوسته و معاون دبیرکل سازمان ملل در امور اقتصادی و اجتماعی بوده است. وی پس از بازنشستگی از خدمت رسمی با تعدادی از گروه های مطالعاتی داخلی و خارجی از جمله موسسه انرژی و منابع هند ارتباط داشته. و عضو موسسه گروه سیاست دهلی می باشد. وی پژوهشگر مدرسه اقتصاد لندن نیز می باشد.

 دکتر وجه کیلکار از دانشگاه پونا در سال 1963 لیسانس، از دانشگاه مینیسوتا، آمریکا در سال 1965 فوق لیسانس و از دانشگاه کالیفورنیا در سال 1970 دکترا گرفت. وی در سمت های مختلف مهم دولت هند اشتغال داشته و فعلاً ریاست سیزدهمین کمیسیون مالی هند را بعهده دارد که سمت بسیار مهمی می باشد. وی در اواخر ماه دسامبر 2009 گزارش این کمیسیون را به رئیس جمهور هند تحویل داد. این گزارش مربوط به تقسیم درآمد کشور بین دولت های مرکزی و ایالتی می باشد. این گزارش برخی مسائل مربوط به مالیات را نیز بررسی نموده است.

 پروفسور خانم رادها کومار مدیر مرکز ماندیلا برای صلح و حل وفصل اختلافات در دانشگاه جامعه ملیه اسلامیه دهلی نو می باشد. دکتر کومار قبلاً پژوهشگر ارشد بخش مطالعات صلح و حل و فصل اختلافات در شورای روابط خارجی نیویورک بود. وی عضو تعداد زیادی از گروه های مطالعاتی خارجی از جمله موسسه مطالعات جنگ و صلح در دانشگاه کولمبیا نیز می باشد. وی از دانشگاه کیمبرج لیسانس و فوق لیسانس و از دانشگاه جواهر لعل نهرو مدرک دکترا گرفته است.

  سیدارت شری رام متولد سال 1945 و مدیر عامل این موسسه می باشد. وی در سنت استیفنز کالج دهلی و موسسه فناوری ماسوچوسیتس آمریکا درس خواند. وی رئیس تعدادی از شرکت های بزرگ خصوصی از جمله شرکت هوندا می باشد. وی از زمان تشکیل گروه سیاست دهلی سمت مدیر عامل را بعهده داشته و به یک خانواده معروف تجاری دهلی که سرپرست آن لالا شری رام بود تعلق دارد. این خانواده قبلاً مالک کارخانه نساجی به عنوان دی.سی.ام. ( دهلی کلوت میلس) بود.

 کی پی سینگ یک مقام ارشد گروه تجاری دی.سی.ام. می باشد و در هیئت مدیره تعدادی از شرکت های تجاری مربوط به این گروه عضویت دارد.

 

حوزه های مطالعه :

امنیت ملی و صلح دو حوزه مطالعه این گروه می باشند. مدیریت بخش صلح بعهده پروفسور خانم رادها کومار و مدیریت بخش امنیت ملی بعهده ژنرال بازنشسته وی.آر. راگهاوان قرار دارد.

 ژنرال وی.آر.راگهاوان، از سمت مدیرکل بخش عملیات نظامی نیروی زمینی هند بازنشسته شد. وی کارشناس رشته بازدارندگی هسته ای، عدم اشاعه هسته ای،اقدامات جلب اعتماد، امنیت غیرمتعارف، آسیای جنوبی، تاریخ جنگ ها و مطالعات جنگ می باشد. وی در جنگ هند علیه پاکستان و چین و همچنین در عملیات ضد شورشی در داخل هند حضور داشته است. وی بعنوان مدیر امنیت ملی گروه سیاست دهلی در موضوع امنیت جامع آسیای میانه و راهنمایی سیاست هسته ای مطالعاتی را انجام داده است. وی در کمیسیون تسلیحات کشتار جمعی به ریاست هانس بیلیکس عضویت داشته و عضوشورای مدیره موسسه بین المللی مطالعات راهبردی می باشد. وی از اعضای موسسه متحد نیروهای مسلح هند می باشد.

 گروه مشاوره:

گروه مشاوره این موسسه متشکل از سه نفر از جمله ژنرال راگهاوان، آقای پرادیپ رائو و آقای جه.ال.باجاج می باشد. آقای پی.کی.بهاللا ، دبیر این موسسه می باشد.

 دفتر:گروه سیاست دهلی 5 ای. طبقه پنجم، مرکز هیبیتات هند،خیابان لودی، دهلی نو شماره تلفن: 24649571، 41504642

DPG Address:
Delhi Policy Group
Core 5 A, First Floor
India Habitat Centre
Lodhi Road
New Delhi – 110003
Tel :- 24649571و 41504642

  

 

شورای هندی در زمینه تحقیقات در روابط اقتصادی بین المللی

Indian Council for Research on International economic Relations (ICRIER)

این شورا در ماه آگوست سال 1981 تشکیل شد و یک سازمان مستقل، غیرتجاری و سرگرم انجام تحقیقات در مسائل مربوط به سیاست های اقتصادی می باشد. هدف این شورا که یک گروه مطالعات اقتصادی می باشد کمک به نهادهای دولتی و غیردولتی در تدوین سیاست از طریق جمع آوری اطلاعات لازم می باشد تا این کشور بتواند با اقتصاد جهانی مقابله کند. این شورای استقلال خود را از طریق تشکیل یک صندوق سپرده ها حفظ نموده است. درآمد این صندوق به ادامه فعالیت های تحقیقاتی کمک می نماید. دفتر مرکزی این شورا دریک مجتمع لوکس در دهلی نو (ایندیا هیبیتات سنتر) قرار دارد.

تعدادی از افراد برجسته کشور از بنیانگذاران این سازمان بوده که شامل دکتر منموهان سینگ، دکتر سی رانگاراجان، دکتر ام.اس.سووامی ناتان، دکتر جاگدیش بهاگواتی، دکتر آر.جی.چیلیا، آقای موچکوند دوبی، پروفسور دیپاک ناییار و مونتیک سینگ آهلووالیا می باشند. دکتر کی.بی.لال ریاست این شورای را تا سال 1992 بعهده داشت و سپس مسئولیت خود را به آقای آر.ان.مالهوترا محول نمود که تا سال 1996 رئیس این شورا بود. دکتر آئی.جی.پاتیل از سال 1997 تا فوت خود در سال 2005 رئیس این شورا بوده. رئیس کنونی این سازمان دکتر ایشر جج آهلووالیا، همسر دکتر مونتیک سینگ آهلووالیا، معاون رئیس کمیسیون برنامه ریزی هند، می باشد.

شورای ملی تحقیقات روابط اقتصادی بین المللی به منظور نشر تحقیقات انجام شده خود، برنامه های مختلفی از جمله کارگاه ها، سمینارها و کنفرانس ها را برگزار می نماید که در آن اساتید، طراحان سیاست دولت، وزیران دولت مرکزی، نمایندگان مجلس، نمایندگان صنایع معروف کشور و نمایندگان رسانه ها شرکت می کنند. این شورا اساتید معروف و طراحان سیاست را از سراسر جهان به منظور انجام سخنرانی ها در موضوعات اقتصادی مورد علاقه هند دعوت می نماید.

این شورای در حوزه های ذیل مطالعات انجام می دهد:

    تجارت، بازسازی تجارت و توان رقابت

    مسائل مربوط به سازمان تجارت جهانی

    مسائل منطقه ای و دوجانبه

    لیبرال سازی مالی و تنظیم

    مدیریت اقتصاد کلان در یک اقتصاد باز

    جوانب راهبردی روابط خارجی هند

تيم شورا:  

تیم این شورا متشکل از حدود 50 نفر پژوهشگر تحصیلکرده در دانشگاه های معروف داخلی و خارجی می باشد. شرح فعالیت های برخی از پژوهشگران به شرح ذیل می باشد.

خانم دکتر ایشر جج آهلووالیا رئیس هیئت مدیره شورای ملی تحقیقات در روابط اقتصادی بین المللی می باشد. وی از سال 1997 تا 2001 مدیر اجرائی این سازمان بوده است. رئیس جمهور هند در سال 2009 به وی جایزه ملی « پادام بهوشان» اعطاء نمود. وی عضو شورای ملی رقابت تولیداتی دولت هند می باشد.  دکتر آهلووالیا در شوراهای حکام تعدادی از موسسات داخلی و خارجی عضویت دارد که شامل ذیل می باشند: شورای ملی تحقیقات اقتصاد کاربردی، دهلی نو، موسسه اقتصاد مدراس، چینائی، شبکه توسعه جهانی، دهلی نو، موسسه اقتصادی بین المللی پیتارسن، واشنگتن و شورای علمی BRUEGEL بروکسل. وی از سال 2003 تا 2006 رئیس هیئت امنای موسسه بین المللی تحقیقات سیاست مواد غذائی واشنگتن نیز بوده است. 

خانم آهلووالیا در گروه افراد برجسته Eminent Persons Groups تشکیل شده توسط بانک توسعه آسیایی عضویت داشته و در حال حاضر در گروه مشاوره در مورد مدیریت وسایل انسانی و موسساتی این بانک و در کمیسیون اقتصاد و بهداشت کلان تشکیل شده توسط سازمان بهداشت جهانی نیز عضویت دارد. وی از مدرسه اقتصادی دهلی در رشته اقتصاد فوق لیسانس و از موسسه فناوری ماساچوسیتس آمریکا دکترا گرفت. وی در مسائل اقتصادی تعداد زیادی از کتب و مقالات نوشته است. شوهرش، دکتر مونتیک سینگ آهلووالیا، معاون رئیس کمیسیون برنامه ریزی هند و از بنیانگذاران این موسسه می باشد.

دکتر راجیو کومار از فوریه 2006 مدیر و رئیس اجرائی این موسسه بوده و از سپتامبر 2008 در هیئت مدیره استیت بانک آو ایندیا عضویت داشته است. وی قبلاً در هیئت مشاوره امنیت ملی هند و سازمان تنظیم بخش مخابرات هند نیز عضویت داشته است. وی از سال 1991- 1995 مشاور اقتصادی وزارت دارائی، از سال 1995 – 2004 پژوهشگر بانک توسعه آسیای  و اقتصاد دان اصلی کنفدراسیون صنایع هند بوده است. وی از دانشگاه لکنو مدرک دکترا و از دانشگاه آکسفورد مدرک فوق دکترا دریافت نمود. وی تا به حال در موضوعات مختلف حد اقل 9 کتاب و بیش از 50 مقالات پژوهشی به چاپ رسانده است. 

دکتر شانکار آچاریا پروفسور افتخاری و عضو شورای حکام این موسسه می باشد. وی در دوازدهمین کمیسیون مالی هند در سال 2004 و از 2001 تا 2003 در شورای مشاور اقتصادی نخست وزیر عضویت داشته است. وی قبلاً از آوریل 1993 تا دسامبر 2000  مشاور اصلی اقتصادی دولت هند بوده و در برنامه اصلاحات اقتصادی کشور نقش مهمی داشته است. وی بعداً بعنوان عضو سازمان مبادله و اوراق بهادر هند SEBI در توسعه بازار مالی کشور نقش مهمی ایفا نمود. دکتر آچاریا از دانشگاه آکسفورد مدرک لیسانس و از دانشگاه هاروارد دکترا گرفته و از سال 1971 تا 1982 در بانک جهانی اشتغال داشته است. وی در مسائل اقتصادی حداقل چهارده کتاب نوشته است. اخیر ترین کتاب وی India and Global Crisis عنوان دارد. 

نیتین دیسائی: وی در این موسسه بعنوان پروفسور افتخاری اشتغال دارد و در دولت هند و سازمان ملل سابقه خدمت طولانی داشته است. وی از سال 1973 تا 1987 در کمیسیون برنامه ریزی در سمت های ارشد اشتغال داشته، در شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر عضویت داشته و مشاور اصلی اقتصادی و دبیر بخش امور اقتصادی وزارت دارائی هند بوده است. وی اخیراً بعنوان رئیس کمیته ای تشکیل شده توسط کمیسیون برنامه ریزی به عنوانVenture Capital and Technology Innovation  منصوب شده است. وی در حال حاضر مشاور ویژه سازمان ملل برای نشست سران جهان در موضوع مدیریت اینترنیت می باشد و در تعدادی از سازمان های غیر دولتی نیز عضویت دارد.

پروفسور آمیت شونوی رای استاد رشته اقتصاد در مرکز توسعه و تجارت بین المللی ، مدرسه مطالعات بین المللی، دانشگاه جواهر لعل نهرو می باشد و فعلاً به دعوت این موسسه از آن دانشگاه مرخصی گرفته و ریاست بخش تجارت، فناوری و رقابت آمیزی این موسسه را بعهده گرفته است. وی در دبیرستان پریسیدنسی کلکته و دانشگاه آکسفورد درس خوانده و در تعدادی از موسسات و دانشگاه های داخلی و خارجی درس داده است که شامل موسسه اقتصاد و آمار دانشگاه آکسفورد، موسسه بین المللی تحقیقات سیاست مواد غذائی واشنگتن، دانشگاه کلکته و موسسه فناوری دهلی (آئی.آئ.تی.) می باشند. وی مشاور تعدادی از نهادهای دولتی و غیردولتی از جمله کمیسیون برنامه ریزی هند، بانک جهانی و اتحادیه بهداشتی هند بوده است. پروفسور رای یک اقتصاددان توسعه می باشد و در کنفرانس های مختلف بین المللی از جمله در برزیل، کانادا، چین، پاکستان، اسپانیا، آفریقای جنوبی، سوئیس، تایوان، تایلند، انگلیس و آمریکا شرکت داشته است. 

پروفسور راجات کاتوریا در این موسسه بعنوان پروفسور اشتغال دارد. وی 20 سال تجربه در حوزه آموزش و 8 سال تجربه در حوزه مطالعه سیاست اقتصادی دارد. وی در موضوعات مختلف از جمله مقررات تنظیمی و سیاست رقابت مطالعاتی انجام داده است. وی از سال 1998 تا 2006 در سازمان تنظیم بخش مخابرات هند اشتغال داشته و در مسائل اقتصادی مربوط به سیاست نرخ گذاری بخش مخابرات تحقیقات انجام داد. مطالعات انجام شده توسط وی منجر به تدوین بخشی از سیاست های این سازمان شدند. 

خانم نیشا تانیجا در این موسسه بعنوان پروفسور اشتغال دارد و دارای مدرک دکترا در رشته اقتصاد از دانشگاه جواهر لعل نهرو می باشد. مسائل مربوط به سازمان تجارت جهانی، تجارت منطقه ای، اقتصاد صنعتی و اقتصاد موسساتی از موضوعات مطالعه وی می باشند. وی در تعدادی از پروژه های تحقیقاتی وزارت بازرگانی، وزارت منسوجات و وزارت دارائی دولت هند، بانک توسعه آسیایی، سازمان ملل، مدرسه اقتصاد لندن، شرکت های تجاری هند و شبکه موسسات تحقیقات اقتصادی آسیای جنوبی عضویت داشته است. وی در موضوع تجارت هند و پاکستان نیز مطالعات زیادی انجام داده و تا به حال دو کتاب و حدود پنجاه مقاله و گزارش نوشته است. 

دکتر آرپایتا موکرجی در این موسسه بعنوان پروفسور اشتغال دارد و از دانشگاه پورتسمائوت، انگلیس در رشته اقتصاد مدرک دکترا گرفت. حوزه های تحقیقات وی شامل بخش سرویس، سازمان تجارت جهانی، قراردادهای دوجانبه / منطقه ای، تشکیلات زیربنایی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اصلاحات کشاورزی و سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی می باشند. وی برای تعدادی از نهاد های دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی پروژه های زیادی انجام داده و در موضوعات مربوطه بیش از پنجاه کتاب، مقالات پژوهشی و گزارش ها به چاپ رساند. دکتر موکرجی در تیم مذاکره کننده دولت هند با سنگاپور و اتحادیه اروپا برای قرارداد دوجانبه تجارت و سرمایه گذاری عضویت داشته است. 

دکتر ماتیو جوسف از فوریه 2007 در این موسسه بعنوان مشاور ارشد اشتغال دارد. وی قبلاً رئیس بخش تحقیقات بانک آئی.سی.آئی.سی.آئی.، سردبیر مجله بین المللی توسعه بانکداری بمبئی، معاون مشاور اقتصادی وزارت دارائی، عضو هیئت مدیره شرکت کشتیرانی تولانی و عضو گروه کاری در موضوع « اصلاح در بیمه سپرده های بانکی در هند » بوده است. وی از دانشگاه گلاسگو انگلیس در سال 1989 در رشته اقتصاد مدرک دکترا گرفته و در موضوعات مورد علاقه خود حد اقل پنج کتاب و حدود بیست مقاله نوشته است.  

شراوان نیگام، مشاور ارشد این موسسه، در گروه کاری دولت هند برای تجدید نظر در شاخص قیمت عمده فروشی عضویت دارد و عضو کمیته کارشناسان برای تهیه شاخص قیمت سرویس ها نیز می باشد. وی در کمیسیون برنامه ریزی هند بعنوان مشاور ارشد سرپرست بخش های اقتصاد بین المللی و سیاست توسعه بوده است. وی در کمیته نخست وزیر برای رفع موانع در زمینه تجارت بین ایالتی نیز عضویت داشته و ریاست گروه تهیه کننده طرح توسعه برای استان نانگرهر دولت افغانستان را نیز بعهده داشته است. وی نخستین پیش نویس اعطای استقلال به سازمان های تنظیمی هند را تهیه نموده و در طرح اصلاحات اقتصادی هند نقش مهمی ایفا نمود. براساس گزارش وی در موضوع ساست های تعرفه های صنعتی و تجاری، در هند در سال 1991 برای اولین میزان مالیات گمرکی کاهش یافت. وی در وزارت نفت و گاز طبیعی در اصلاحات مربوط به قیمت گذاری و فروش سهام دولت در شرکت های نفت و گاز دولتی نقش داشته و در هیئت های مدیره تعدادی از شرکت های دولتی هند از جمله سازمان گاز، آیل ایندیا،آئی.بی.پی. و…. عضویت داشته است. 

سانتوش کومار: مشاور ارشد. وی در وزارت امور خارجه هند اشتغال داشته و سفیر هند در آفریقای جنوبی، کره جنوبی و یمن بوده و بعنوان کاردار سفارت هند در اتحادیه اروپا نیز اشتغال داشته است. وی از سال 2002 تا 2004 رئیس موسسه خدمات خارجی هند بوده است. این موسسه به دیپلمات های هند و خارجی آموزش می دهد. وی از زمان بازنشستگی در سال 2005 در این موسسه بعنوان مشاور ارشد اشتغال دارد.

دکتر راجیو آنانتا رام از آگوست 2007 در این موسسه بعنوان پژوهشگر ارشد اشتغال دارد. وی از دانشگاه پتسبرگ آمریکا در رشته سیاست عمومی و اقتصاد عملی دکترا گرفته و در تعدادی از سازمان های غیرتجاری غیر دولتی و گروه های مطالعاتی هند و آمریکا اشتغال داشته است. وی در حوزه سیاست انرژی و زیست محیطی و سیاست فناوری تحقیقات انجام داده است. 

خانم سورابهی میتال متولد سال 1975 از موسسه اقتصاد دهلی فوق لیسانس و دکترا گرفت. وی در دسامبر 2003 به این موسسه منصوب شد و فعلاً بعنوان پژوهشگر ارشد اشتغال دارد. وی یک کارشناس کشاورزی می باشد و در تعدادی از پروژه های بانک جهانی، شبکه توسعه جهانی، کمیسیون برنامه ریزی، مرکز ملی اقتصاد کشاورزی و تحقیقات سیاست، بانک آئی.سی.آئی، کنفدراسیون صنایع و بانک توسعه آسیایی اشتغال دارد. وی تا به حال یک کتاب و حد اقل 25 مقاله در نشریات داخلی و خارجی به چاپ رساند. یکی از مطالعات وی مربوط به تاثیر تلفن های موبایل بر کشاورزی می باشد. ,    تلفن:  91-11-2701- 4468 (R); 09891122981 (M)

خانم دکتر سائون رای: پژوهشگر ارشد. وی از دانشگاه کلکته در رشته اقتصاد فوق لیسانس و از دانشگاه جواهر لعل نهرو دکترا گرفت. وی از سوی بنیاد فورد آمریکا در بخش توسعه و تجارت بین المللی دانشگاه جواهرلعل نهرو درس می داد. تجارت بین المللی، اقتصاد صنعتی و اقتصاد کوچک حوزه مورد علاقه وی می باشند. وی در بسیاری از نشریات داخلی و خارجی مطالب می نویسد.

دکتر وانی آرچانا، پژوهشگر این موسسه، در رشته سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هند از موسسه آئی.آئی.تی. گهاراگ پور دکترا گرفته است. وی قبل از انتصاب در این موسسه در موسسه آئی.ام.تی. غازی آباد درس می داد. وی در نشریات مختلف داخلی و خارجی در موضوعات اقتصادی مطالب زیادی نوشته است. 

دکتر سوبهاسیس بیرا یک پژوهشگر این موسسه می باشد. وی دارای مدرک دکترا در رشته اقتصاد از دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلی نو می باشد. وی قبل از انتصاب به این موسسه در فوریه 2008 در بانک جهانی در دهلی نو بعنوان مشاور اشتغال داشت. 

دکتر سوکومار ویلاککال یکی از پژوهشگران این موسسه در رشته اقتصاد از موسسه تغییر اجتماعلی و اقتصادی بنگلور مدرک دکترا گرفته است. موضوع کارشناسی وی بیمه بهداشتی می باشد. 

آقای فرانسیس زیویار راتینام در ژانویه 2009 به این موسسه بعنوان پژوهشگر منصوب شد. وی از دانشگاه حیدرآباد در رشته اقتصاد دکترا  گرفته است. جوانب تنظیمی و سیاست اقتصادی اصلاحات جاری در بخش مالی و بانکداری هند موضوع مطالعه وی می باشد. 

دکتر سوبهانیل چودری یکی از پژوهشگران این موسسه می باشد. وی از دانشگاه جواهرلعل نهرو مدرک دکترا گرفته و قبل از انتصاب به این موسسه در بنیاد تحقیقات اقتصادی دهلی نو اشتغال داشته است. وی در پروژه ای بعنوان « چین، هند و آسیا: ترکیب روابط اقتصادی و مفهوم حضور فزاینده هند و چین در اقتصاد جهانی» عضویت داشته است. 

آقای کاران سینگ: مشاور. وی از مدرسه اقتصاد مدراس در رشته اقتصاد مدرک فوق لیسانس گرفت. وی از سال 2005 تا 2009 در دانشگاه دهلی بعنوان یک استاد مهمان اشتغال داشته است. وی فعلاً نرخ مبادلات ارزی و نرخ بهره را از نظر بحران مالی کنونی مطالعه می کند. نقش مدیریت جهانی در حوزه امنیت جهانی رایانه ای از موضوعات مطالعه وی می باشند.

خانم سوواپنا نایار در آگوست 2008 به این موسسه بعنوان مشاور منصوب شد. وی از مدرسه اقتصاد لندن در رشته مطالعات توسعه مدرک فوق لیسانس گرفت. وی قبل از انتصاب به این موسسه در دانشگاه دهلی درس می داد و بعنوان مشاور کنفرانس توسعه تجارت سازمان ملل در دهلی نو اشتغال داشته است. 

خانم سانجانا جوشی در این موسسه بعنوان مشاور اشتغال دارد و متعلق به پروژه مطالعات ژاپن این موسسه می باشد. وی قبل از انتصاب به این موسسه پژوهشگر موسسه مطالعات آسیایی مولانا الوالکلام آزاد، کلکته، بود. وی از چند سال پیش مسائل مربوط به ژاپن را از دیدگاه هند مطالعه می کند و در بنیاد ژاپن متعلق به دانشگاه توکیو نیز بعنوان یک پژوهشگر اشتغال داشته است. وی در موضوع ژاپن پنج کتاب نوشته است. 

خانم آلامارو سومیا در ماه جولای 2009 به این موسسه بعنوان مشاور منصوب شد. وی از دانشگاه حیدرآباد مدرک دکترا گرفته است. تحقیقات وی شامل اقتصاد کلان، بودجه عمومی و اقتصاد توسعه می باشد. وی در تعدادی از کنفرانس های بین المللی در داخل و خارج کشور حضور داشته است.

خانم دکتر آمریتا گوپتا از مدرسه اقتصاد دهلی در رشته اقتصاد فوق لیسانس گرفته و فعلاً در این موسسه در بخش خورده فروشی و فرصت ها برای شرکت های ایتالیایی در این بخش مطالعات انجام می دهد. وی زندگی حرفه ای خود را از طریق انجام تحقیقات در حوزه توسعه آغاز نمود و وی برای سازمان های مختلف خارجی از جمله دانشگاه جان هاپکینس آمریکا، تعداد زیادی از پروژه ها را انجام داده است.

آقای پارتهاسارتهی سارکار در این موسسه از اکتبر 2009 بعنوان مشاور اشتغال دارد. وی از مدرسه اقتصاد دهلی در رشته اقتصاد فوق لیسانس گرفته و از دانشگاه ویسکونسین – مادیسون دیپلم فوق لیسانس گرفت. وی دارای تجربه گسترده در حوزه های درس، تحقیقات و مشاور در هند و آمریکا می باشد. وی قبل از انتصاب به این موسسه در مدرسه تجارت و مالی هند در دهلی نو بعنوان استاد اشتغال داشته و در موسسات مختلف دهلی در رشته های آمار، متدهای کمی، اقتصاد مدیریت و سیاست اقتصادی درس داده است.

خانم رادها کاپور از دانشگاه دهلی در رشته اقتصاد لیسانس، از دانشگاه کیمبرج انگلیس دیپلم و از مدرسه اقتصاد لندن فوق لیسانس گرفته و از همین مدرسه مدرک دکترا را دنبال می نماید. وی قبل از انتصاب به این موسسه برای مدت کوتاهی بعنوان مشاور با بانک جهانی در واشنگتن اشتغال داشته و برای سازمان کار بین المللی، ژنو و صندوق بین المللی پول، واشنگتن نیز خدماتی انجام داده است. وی در این موسسه در پروژه تهیه یک شاخص رشد و توسعه برای ایالت های هندی کار می کند.

آقای مائیکل دیکرسون در این موسسه بعنوان مشاور اشتغال دارد. موضوع فعالیت های تحقیقات وی در این موسسه سیاست آموزشی و همکاری جنوب – جنوب می باشد. وی در موسسات مختلف هند در موضوع تساوی جنسی در حوزه آموزش، نقش مدیریت در دستیابی به هدف تامین آموزش به همه و وضعیت آموزش در مناطق روستائی هند تحقیقات انجام داده است. وی در دانشگاه واشنگتن در مسائل مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هند مطالعات انجام داده است. وی دارای لیسانس در اقتصاد و فوق لیسانس در امور بین المللی و فعلاً برای گرفتن مدرک دکترا کار می کند.

خانم دیپیکا وادوا در این موسسه بعنوان یک همکار پژوهش اشتغال دارد. وی در تعداد زیادی از مطالعات انجام شده توسط این موسسه نقش داشته است. وی از دانشگاه جواهر لعل نهرو در رشته اقتصاد مدرک ام.فیل گرفته و فعلاً برای دکترا کار می کند. وی موضوع توان رقابت صادراتی بخش تولیدی را مطالعه می کند و در این رابطه بخش فولاد را مورد توجه قرار داده است.

خانم سیرجان پریت در جولای 2008 به این موسسه بعنوان همکار پژوهش  منصوب شد. وی از دانشگاه نوتینگام انگلیس در رشته اقتصاد مالی فوق لیسانس و از دانشگاه پنجاب در رشته بازرگانی فوق لیسانس گرفت. اقتصاد مالی و اقتصاد توسعه از حوزه های مورد علاقه وی می باشند. 

آقای دورگیش کی رای در این موسسه بعنوان همکار پژوهش اشتغال دارد. وی از دانشگاه جواهر لعل نهرو مدرک ام.فیل گرفته و در همین دانشگاه برای مدرک دکترا تحقیقات انجام می دهد. وی قبل از انتصاب به این موسسه در موسسه ملی کار، نوئیدا، اشتغال داشت. تجارت بین المللی، تجارت در خدمات، قراردادهای دوجانبه و چند جانبه، تجارت و توسعه، کار، مهاجرت و وسایل انسانی از حوزه های مورد علاقه وی می باشند.:  

آقای دونی آلیکس از آگوست 2008 در این موسسه بعنوان همکار پژوهش اشتغال دارد. وی از دانشگاه دهلی مدرک ام.فیل گرفته و قبلاً در موسسه رشد اقتصادی بعنوان تحلیلگر ارشد تحقیقات اشتغال داشته است. وی مسائل مربوط به اقتصاد کلان واقتصاد مالی و تورم را مطالعه می کند. وی در پیش بینی های ماهانه این موسسه در خصوص اقتصاد هند نقش دارد.

خانم شراوانی پراکاش در این موسسه بعنوان همکار پژوهش اشتغال دارد. وی بیشتر در حوزه های سیاست تجارت، قراردادهای تجارت منطقه ای، سازمان تجارت جهانی و تسهیلات تجارت کار کرده و برای بانک جهانی در موضوع آموزش عالی هند پروژه هایی را انجام داده است. وی از دانشگاه وارویک، انگلیس در رشته اقتصاد مدرک فوق لیسانس گرفته است.

 آقای ریتویک بانرجی در این موسسه بعنوان همکار پژوهش اشتغال دارد. وی از دانشگاه جواهر لعل نهرو مدرک فوق لیسانس گرفته و از دانشگاه آیووا، آمریکا دیپلم فوق لیسانس گرفت. اقتصاد کلان و توسعه از حوزه های مورد علاقه وی می باشند.

 این موسسه علاوه بر کارشناسان فوق از حدود 25 کارشناس موقت و حدود 20 معاون پژوهش نیز استفاده می کند. تعداد کارمندان اداری این موسسه حدود 25 نفر می باشد.

 پروژه ها:

برخی از پروژه های انجام شده توسط این موسسه به شرح ذیل می باشند.

     سیاست توسعه برای مناطق کوهستانی ایالت اوتارکهاند.

    سیاست ملی توسعه معدن در یک اقتصاد باز – مطالعه معدن آهن.

    تاثیرات لیبرال سازی تجارت جهانی کشاورزی بر تولید کشاورزی و فقر در هند.

    روش های نوظهور در بخش منسوجات هند.

    تجارت در خدمات انرژی

    جهانی شدن خدمات ترابری: چشم انداز سرمایه گذاری و تجارت هند

    منطقه گرائی نوظهور آسیائی: ده سال بعد از بحران مالی آسیائی

    قراردادهای ترجیحی تجارتی در آسیا: به سوی یک جامعه اقتصادی اروپائی

    مطالعه توسعه چین و هند.

    همکاری و تجارت هند در بخش خدمات با کشورهای عضو گروه های MERCOSUR    SACU

    بندهای رقابت در قراردادهای دوجانبه تجارت: بررسی این مسائل با توجه به سیاستی که باید توسط هند طی مذاکرات اتخاذ شود.

    موانع غیر تعرفه ای در تجارت هند با پاکستان

    احیای تجارت سارک  

    تجارت بین هند و آمریکا در حوزه خدمات.

    الحاق بین هند و اتحادیه اروپا: عواقب تجاری برای هند و انگلیس.

    هزینه نگهداری ذخایر بیش از حد ارز خارجی

    چشم انداز اقتصادی هندی: 2008-2009 و 2009 -2010 

 

پروژه های جاری در این موسسه به شرح ذیل می باشند:

 

    تاثیر لیبرال سازی تجارت بر اقتصاد کلان هند

    مطالعه بخش ورزش هند

    مطالعه بخش خورده فروشی: فرصت ها برای خورده فروشان ایتالیائی

    هند خود را چگونه برای عصر بعد از دوحه سازمان تجارت جهانی آماده کند.

    قرارداد همکاری اقتصادی جامع هند و اندونزی: فرصت ها برای تجارت در خدمات.

    ساختار اساسی نظام آموزشی و توسعه منابع انسانی در هند

    قراردادهای دوجانبه کشورهای سارک با هند و چین

    امنیت مواد غذائی در سارک

    موانع ورود به بخش مالی چین

    تجارت در خدمات برای قرارداد پیشنهاد شده تجارت آزاد بین هند و اتحادیه اروپا

    خصوصی سازی و بین المللی سازی آموزش عالی در کشورهای آسیای جنوبی

اسامی اعضای هیئت مدیره این شورا بدین ترتیب می باشد:

    خانم دکتر ایشر جج آهلووالیا، رئیس

    پروفسور شنکر آچاریا، مشاور اصلی اقتصادی پیشین وزارت دارائی

    آقای او.بهات، رئیس استیت بانک آو ایندیا

    آقای انوار الحق، عضو پیشین کمیسیون برنامه ریزی هند

    خانم جانکی کاتپالیا، مدیرکل پیشین وزارت دارائی

    دکتر وجه کیلکر، رئیس سیزدهمین کمیسیون مالی هند

    خانم چاندا کوچار، مدیرکل بانک آئی.سی.آئی.سی.آئی.

    آقای اودی کوتاک، معاون رئیس بانک کوتاک ماهندرا

    دکتر راکیش موهان، پروفسور دانشگاه استانفورد

    آقای ناندن نیلیکانی، رئیس پیشین شرکت رایانه ای اینفوسیس

    آقای مالویندرا موهان سینگ، رئیس شرکت فورتیس

    آقای نیتین دیسائی، معاون دبیرکل پیشین کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل

    پروفسور تی.ان. سرینیواسان، دانشگاه ییل

    دکتر راجیو کومار، مدیر اجرائی این شورای

اسامی بنیانگذاران شورای هندی در زمینه تحقیقات در روابط اقتصادی بین المللی به شرح ذیل می باشد:

 1. 1.  دکتر منموهان سینگ، نخست وزیر هند

2. دکتر مونتیک سینگ آهلووالیا، معاون رئیس کمیسیون برنامه ریزی هند

3. دکترجاگدیش بهاگواتی

4. آقای پی.کی.داوی

5. آقای مانو آر شروف

6. آقای کی.کی.بهارگاوا،

7. آقای پی.کی.کول،

8.آقای آئی.اس.چادها،

9. آقای آئی.جی.پاتیل

 1. 10.                 دکتر آر.جی.چیلیا،
 2. 11.                  آقای آناند پراکاش
 3. 12.                 آقای کی.ال.دالال
 4. 13.                 آقای سوکاموئی چاکراوارتی
 5. 14.                 آقای بی.اس.داس
 6. 15.                 آقای خوب چند
 7. 16.                 آقای آشوک دیسائی
 8. 17.                  آقای بی.کی.چاترجی
 9. 18.                 آقای نیتین دیسائی
 10. 19.                 آقای رامیشوار رائو
 11. 20.                پروفسور پی.ان.دار
 12. 21.                 آقای پی.چنستال رائو
 13. 22.                آقای ام. دوبه
 14. 23.                آقای اچ.ان. ری
 15. 24.                آقای آر.اس.گائی
 16. 25.                آقای وائی تی شاه
 17. 26.                دکتر اس.پی.گوپتا
 18. 27.                 آقای اس.آر.سین
 19. 28.                آقای آر.ام. هوناوار
 20. 29.                آقای ال.کی.جها
 21. 30.                آقای بی.دی. جایال
 22. 31.                 پروفسور علی محمد خسرو
 23. 32.                آقای اس.وی.اس. جونیجا
 24. 33.                آقای راج کریشنا
 25. 34.                دکتر راجنی کوتهاری
 26. 35.                آقای لاوراج کومار
 27. 36.                خانم آنا مالهوترا
 28. 37.                 آقای سوریش کومار
 29. 38.                آقای اس.اس. ماراته
 30. 39.                آقای کی.بی. لال
 31. 40.               دکتر سومان کی مودول
 32. 41.                 آقای سانجه لال
 33. 42.                آقای پی.کی.ناندا
 34. 43.                آقای آر.ان.مالهوترا
 35. 44.                آقای گوویند نارایان
 36. 45.                آقای فریدی ماهتا
 37. 46.                آقای ان.سی.بی.نات
 38. 47.                آقای بی.کی.نهرو
 39. 48.               دکتر دیپاک ناییار
 40. 49.                آقای محمد یونس
 41. 50.                دکتر وی.آر.پانچاموکهی
 42. 51.                 آقای مالکوم اس. آدیسیشیاه
 43. 52.                آقای وجه پانده
 44. 53.                آقای ام.سی.بهات
 45. 54.                آقای آر.دی.پرادهان
 46. 55.                آقای برج بهوشان
 47. 56.                آقای وینه بهارات رام
 48. 57.                 آقای بهارات رام
 49. 58.                آقای اس.اس. رام پهال
 50. 59.                دکتر سی. رانگاراجان
 51. 60.               آقای اس.اس.رائو
 52. 61.                 آقای ان.کی.سین گوپتا
 53. 62.                آقای هاربانس سینگ
 54. 63.                آقای آر.وی. سابرامانیام
 55. 64.                دکتر ام.اس.سووامیناتان
 56. 65.                آقای تی.کی.ان.اونیتان
 57. 66.                دکتر چاران دی وادوا
 58. 67.                آقای پی.سی.نایاک
 59. 68.               آقای پراکاش تاندون

اسامی اعضای دائمی این موسسه به شرح ذیل می باشد:

 1.دکتر شنکر آچاریا

2. خانم دکتر ایشر جج آهلووالیا

3. آقای موکیش آمبانی

4. آقای گوپی آرورا

5. آقای جه اس. باجاج

6. آقای جگ موهان لال باجاج

7.آقای سورجیت بهاللا

8.آقای وائی.سی.دیویشوار

9.آقای جمشید گودرج

10.خانم لالیتا دی گوپته

11.آقای انوار الهدی

12.دکتر بیمال جالان

13.آقای شیو اس. کاپور

14.آقای کی.وی. کامات

15.دکتر وجه کیلکار

16.آقای اودی اس کوتاک

17.آقای دارشان لال

18.آقای دیپاک لال

19.دکتر راجیو لال

20.آقای آرون مائیرا

21.آقای راگهوناندان دی مالوسته

22.دکتر آر.ای. ماشیلکر

23.آقای امان ماهتا

24.دکتر راکیش موهان

25.آقای ان.آر.نارایان مورتی

26.دکتر آرویند پاناگارییا

27.دکتر کیریت اس پاریک

28.خانم دکتر سوواتی پیرامال

29.آقای ان.راوی

30.دکتر وائی. وی.ردی

31.آقای پارت جه شاه

32.آقای پراکاش شاه

33.خانم دکتر کیران ماجومدار شا

34.آقای ان.کی.سینگ

35.آقای سوریندرا سینگ

36.آقای پارام نات سینها

37.پروفسور تی.ان.سرینیواسان

38.آقای ام.سی.واسودیو

این شورای از سازمان ها و نهادهای ذیل کمک مالی دریافت می نماید:

    گروه بین المللی آمریکائی

    بانک توسعه آسیا

    اتحادیه تولیدکنندگان قطعات اتومبیل

    سفارت انگلیس

    اتحادیه تولیدکنندگان مواد شیمیائی و پتروشیمی

    کمیسیون رقابت هند

    کنفدراسیون صنایع هند

    فدراسیون صنایع معدن هند

    آئی.سی.آئی. سی.آئی بانک

    مرکز توسعه مالی

    موسسه تحقیقات مالی و مدیریت

    مرکز بین المللی تحقیقات توسعه

    صندوق بین المللی پول

    دانشگاه کییوو

    کونارد آدینار استفلنگ

    وزارت بازرگانی و صنایع هند

    وزارت امور خارجه هند

    وزارت دارائی هند

    وزارت منسوجات هند

    شورای ملی رقابت آمیزی تولیدی

    بانک ملی کشاورزی و توسعه روستائی

    سازمان توسعه و همکاری اقتصادی

    دانشگاه آکسفورد

    بنیاد صلح ساساکاوا

    شبکه موسسات تحقیقات اقتصادی آسیای جنوبی

    سیندیکیت بانک

    هیئت کنفرانس

    موسسه ای.دی.جی.ای.

    بانک جهانی

    دانشگاه ییل

    یس بانک

 انتشارات:کتب: این موسسه در طول سال 2009 یک کتاب ذیل منتشر نمود.

  خورده فروشی در هند: نویسندگان: ماتیو جوسف و نیروپاما سونداراراجان، قیمت 1495 روپیه. ً درحال حاضر در هند در موضوع ورود شرکت های بزرگ خورده فروشی خارجی به بازار هند مباحثه ادامه دارد. این مطالعه به این نتیجه رسیده که درپی ورود خورده فروشنان خارجی نه تنها خورده فروشان سنتی این کشور می توانند در کنار آنان زندگی کنند بلکه در سال های آینده شاهد رشد سریع و مداوم نیز خواهند بود. بعلاوه، مشتریان و کشاورزان کشور از ورود شرکت های خارجی خورده فروشی سود می برند و خورده فروشان داخلی نیز روش و خدمات خود را اصلاح خواهند نمود. این نتایج بعد از مطالعات گسترده در داخل کشور و بررسی تجربه بین المللی حاصل شده است.

سایر فعالیت ها:

این موسسه علاوه بر انجام پروژه های مختلف در موضوعات گوناگونی اظهار نظر می کند  و در این رابطه گزارش ها و مقالات مختلف تهیه می نماید. برگزاری سمینارها، کنفرانس ها و میزگردها نیزیکی از فعالیت عمده این موسسه می باشد. پیش بینی در خصوص وضعیت اقتصاد کشور نیز از فعالیت های عمده این موسسه می باشد. این موسسه پیش بینی کرد که نرخ رشد تولید ناخالص ملی هند در طول سال 2009-2010 بین 8/5 درصد و 1/6 درصد قرار خواهد داشت.

بودجه:

بودجه این موسسه از سه منبع از جمله درآمد از محل سپرده های بانکی،اعانه های مالی و هزینه پروژه های انجام شده درآمد دارد. این موسسه در سال مالی 2008-2007 از محل سپرده های بانکی حدود 22 میلیون روپیه درآمد داشت. درآمد این موسسه از محل اعانه و پروژه های انجام شده حدود 60 میلیون روپیه بود. کل هزینه های موسسه در سال یادشده حدود 82 میلیون روپیه بود. یادآور می شود این موسسه از تسهیلات بند 35 (1) (3) قانون مالیات بر درآمد هند برخوردار می باشد. براساس بند یادشده اگر یک شرکت تجاری به یک موسسه تحقیقاتی اعانه مالی پرداخت نماید، از مجموع مبلغ مالیات قابل پرداخت توسط آن شرکت به دولت، 125 درصد از مبلغ پرداخت شده توسط آن شرکت به آن موسسه تحقیقاتی، کسر می شود. یعنی اگر یک شرکت تجاری به این موسسه یک هزار روپیه اعانه پرداخت نماید و مجموع مالیات بر درآمد که این شرکت باید به دولت پرداخت کند ده هزار روپیه باشد، از مبلغ ده هزار روپیه به میزان 1250 روپیه کسر خواهد شد و آن شرکت به دولت 8750 روپیه بعنوان مالیات پرداخت خواهد نمود. یعنی این شرکت از طریق پرداخت یک هزار روپیه کمک به این موسسه 250 روپیه سود می برد. بنا براین پرداخت کمک مالی به اینگونه موسسات به نفع شرکت های تجاری نیز می باشد.

آدرس:

Indian Council for Research on International Economic Relations
Core 6A, 4th Floor,  India Habitat Center
Lodhi Road

New Delhi 110003

Tel: (91-11) 43 112400
Fax: (91-11) 24620180 / 24618941

جمع بندی

 

ادامه دارد…..

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.