زنان عرب و فتواي مجمع فقهي (ازدواج یک ساعته مجاهد و مجاهدة) حلال طیب | پژوهشهای ایرانی.دریای پارس.

زنان عرب و فتواي مجمع فقهي (ازدواج یک ساعته مجاهد و مجاهدة) حلال طیب

alarify fatva

 

هنگامیکه مقاله     در   26 فروردین سال 1385 در سایتها از جمله بازتاب منتشر شد

بعضی از علمای اهل سنت علیه این مقاله بپا خواستند و آن را سراسر کذب و دروغ  و تدلیس خواندند. و گفتند چیزی بنام ازدواح موقت در اسلام حرام است و اهل سنت هرگز ازدواج موقت ندارد.

 یک سایت نوشت
 

Comments are closed.