مخالفت سازمان بین المللی (IHO) با اضافه کردن نام دریای شرق در کنار نام دریای ژاپن | پژوهشهای ایرانی.دریای پارس.

مخالفت سازمان بین المللی (IHO) با اضافه کردن نام دریای شرق در کنار نام دریای ژاپن


مخالفت سازمان بین المللی (IHO) با اضافه کردن نام دریای شرق در کنار نام دریای ژاپن .. در نقشه جهان همانند گذشته نام “دریاى ژاپن” به تنهایی استفاده خواهد شد.
یومیورى ۱۷ نوامبر: سازمان آب نگارى بین المللى (سازمان بین المللى هیدرو گرافى) که از روز ۱۶ تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۰ مجمع عمومى سازمان را برگزار کرده است، در ارتباط با مسئله اى که کره جنوبى خواسته که در کنار نام دریاى ژاپن، نام “دریاى شرق” نیز نوشته شود، تصمیم گرفت که صرفا از نام دریاى ژاپن استفاده کند. طرف کره اى با این تصمیم مخالفت نکرده است.

مجمع عمومى آنلاین برگزار شد و طرح مدیر کل سازمان مذکور مبنى بر ادامه استفاده به تنهایى از نام دریاى ژاپن و تهیه نقشه دیجیتالى ارائه شد. تصویب طرح اصولا باید اتفاق آرا باشد، و هیچ عضو این سازمان تابحال ابراز مخالفت نکرده و روز ۱۷ به تصویب خواهد رسید. سازمان مزبور “مرز اقیانوس و دریا” را که خط مشى براى تهیه نقشه رسمى دریا توسط کشورها محسوب مى شود، تهیه مى کند. در این خط مشى نام آب ها ذکر شده و آب هاى دریاى ژاپن از نسخه اول سال ۱۹۲۸ تا نسخه سوم و فعلى سال ۱۹۵۳ همیشه Japan Sea بوده، و این امر، یکى از منابع و اساس ادعاى ژاپن مى باشد. در مقابل، کره جنوبى نام دریاى شرق را به صورت یک طرفه به کار برده و از دهه ۱۹۹۰ در عرصه بین المللى ادعا کرده که هر دو نام باید مورد استفاده قرار گیرد. طرح مدیر کل سازمان بین المللى هیدرو گرافى مشروعیت به کار گیرى به تنهایى نام دریاى ژاپن را به رسمیت مى شناسد. این مجمع همچنین طرح دیجیتالی نقشه ها را با کد کردن نام های جغرافیایی پذیرفت هر پهنه آبی دارای یک عدد دیجیتال خواهد بود

از زمانیکه در قرن ۲۰ سازمان های بین المللی ایجاد شدند این سازمان ها نام دریای ژاپن را استفاده کرده اند به همین دلیل سازمانهای بین المللی می گویند به رویه خود ادامه خواهند داد. اما قبل از سازمانهای بین المللی این پهنه آبی با نام های مختلفی در اسناد و نقشه ها و کتب ثبت شده است و هر دو کشور اسناد و نقشه هایی در تایید نظر خود دارند .

در سال ۲۰۰۴ ، کره جنوبی نقشه های کهن بایگانی شده در کتابخانه بریتانیا ، کتابخانه دانشگاه کمبریج ، مجموعه نقشه های آسیای شرقی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (USC) ، کتابخانه کنگره ایالات متحده ، کتابخانه ملی روسیه و کتابخانه ملی فرانسه را مورد بررسی قرار داد. از تعداد ۷۶۲ نقشه  آنها دریافتند که در  ۴۴۰ نقشه از دریای کره (کره) و  دریای شرقی نوشته شده و در  ۱۲۲ نقشه  دریای ژاپن  ثبت شده  و در  ۲۰۰ نقشه هم  اصطلاحات و نام های دیگر استفاده شده است.

از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ ، ژاپن بررسی هایی را در مجموعه های مختلف آرشیوی انجام داده است. در سال ۲۰۱۰ ، وزارت امور خارجه ژاپن  نتیجه گیری های خود را منتشر کرد. آنها دریافتند که از بین ۱۳۳۲ نقشه از کتابخانه برلین ، ۲۷۹ نقشه، دریای کره ، دریای شرق یا دریای شرقی (یا ترکیبی از آنها) ثبت شده  و در  ۵۷۹ مورد دیگر استفاده از دریای ژاپن به طور انحصاری ثبت شده و در  ۴۷ مورد استفاده از دریای چین (با نام های دیگر یا بدون آنها) ، در  ۳۳ نقشه اصطلاح های دیگری به کار برده شده  و ۳۸۴ اصطلاحی به کار برد.  وزارتخارجه ژاپن  اعلام کرد مجموعه ای از نقشه های باستانی متعلق به یک جمع کننده نقشه اروپا) نشان می دهد که از ۷۹ نقشه ، ۳۵ مورد استفاده از دریای ژاپن و  ۹ مورد استفاده از دریای کره ، ۲ مورد استفاده از دریای شرقی و ۳۳ مورد بدون علامت است.   وزارت امور خارجه گزارش داد که از میان چهار کتابخانه و آرشیو اسنادی روسیه که دارای ۵۱ نقشه است ، ۲۹ مورد استفاده از دریای ژاپن ، ۸ مورد استفاده از دریای کره ، ۱ مورد استفاده از تنگه کره ، ۱ مورد استفاده از دریای شرق ، ۱ مورد استفاده از دریای چین و ۱۱ مورد از هیچ نامی استفاده نشده است.   وزارت امور خارجه گفت که از بین ۱۲۱۳ نقشه از کتابخانه کنگره آمریکا ، نقشه هایی که نامی برای این بدنه  آبی داده اند نشان می دهد که ۸۷ درصد از دریای ژاپن ، ۸ درصد از دریای کره ، ۵ درصد از اصطلاحات دیگر استفاده می کردند و هیچ کدام از دریای شرقی استفاده نمی کردند.   به همین ترتیب ، واخ (وزارت خارجه) ژاپن گفت که ۵۸ نقشه از کتابخانه بریتانیا و دانشگاه کمبریج نشان می دهد که ۸۶ درصد از دریای ژاپن ، ۱۴ درصد از دریای کره استفاده می کنند و هیچ یک از آنها از دریای شرقی ، دریای شرقی یا اصطلاحات دیگر استفاده نمی کنند.  واخ ژاپن  گفت که آنها ۱۴۴۸ نقشه را در کتابخانه ملی فرانسه بررسی کردند. و مشخص شد  که ۹۵ درصد از ۲۱۵ نقشه فرانسوی از دریای ژاپن استفاده می کردند.

نخستین بار در سال ۱۹۹۲ کره شمالی و  در ششمین کنفرانس استانداردسازی نام‌های جغرافیایی ، اعتراض خود را نسبت به استفاده اشتباه از نام “دریای ژاپن” مطرح کردند. دولت ژاپن بر استفاده انحصاری از نام  اصرار دارد اما کره جنوبی خواستار تغییر نام این دریا به “دریای شرق” (به کره ای: 동해) یا اضافه شدن این نام در کنار نام دریای ژاپن است درحالیکه نام مورد نظر کره شمالی “دریای شرقی کره ” می‌باشد.

موضوع اصلی اختلاف بر سر زمانی است که نام دریای ژاپن به عنوان نام رسمی و بین‌المللی انتخاب شد. بر طبق ادعای ژاپن این نام حداقل از اوایل قرن ۱۹ برای اشاره به این دریا در سطح بین‌المللی استفاده می‌شد در حالیکه به اعتقاد کره این نام اشتباه است و بعدها و در زمان استعمار ژاپن بر کره انتخاب شده و پیش از آن نام انگلیسی و مورد استفاده در سطح بین‌المللی «دریای کره» یا «دریای شرق» بوده‌است.

تا کنون هر دو طرف مدارک بسیاری را برای اثبات ادعای خود ارائه کرده‌اند اما درسال ۲۰۱۲  اعلام کرد که هنوز قادر به تصمیم‌گیری در این مورد نیست و در حال حاضر در بیشتر نقشه‌های بین‌المللی از نام “دریای ژاپن” یا هر دو نام “دریای ژاپن و “دریای شرق” (معمولاً در پرانتز یا به عنوان نام دوم) استفاده می‌شود. نوشته دکتر محمد عجم

Comments are closed.