جبهه النصره و نگاهي از درون به تشكيلات مخوف القاعده

حتي اگر محمد نيز باشدقرض نخواهد داد. این جمله ای است که منتهی به  اتهام کفرگویی و اعدام  بی رحمانه و فوری پسر بچه ای بنام محمد کتا  توسط سلفی های مسلح جنایتکار و خونخوار در شهر الپو/حلب/ شد.” در شهر آلپوي سوريه که تحت کنترل شورشيان سلفی طالبانی و متعصب و جاهل ميباشد نوجواني … ادامه خواندن جبهه النصره و نگاهي از درون به تشكيلات مخوف القاعده