زعفران در هند کاهش – افغانستان – مراکش و یونان افزایش یافته است.

  چالش های تولید ، بسته بندی و عرضه زعفران در گفتگو با  مهندس علی عجم  و  آقای مهدی عجم مدیر عامل برند زعفران آناهیتا زعفران گیاهی است نیمه گرمسیری و در نقاطی که دارای زمستانهای ملایم و تابستان گرم و خشک باشد بخوبی می روید . مقاومت زعفران در مقابل سرما زیاد است و … ادامه خواندن زعفران در هند کاهش – افغانستان – مراکش و یونان افزایش یافته است.