آیین های یَلدا یا شب چِلّه و ارتباط آن با کریسمس

    در زمان های بسیار  دور  مردم خورشید را می پرستیدند برای آن چندین جشن داشتند و البته عزاداری هم داشتند مثلا خورشید گرفتگی را  نشانه بدی می دانستند و برای رضایت خدا  قربانی می کردند حتی حیوان مقدسی مثل گاو را برای رضایت خدا قربانی می کردند. اما مردم همچنین دریافته بودند که … ادامه خواندن آیین های یَلدا یا شب چِلّه و ارتباط آن با کریسمس