اولین فستیوال ۱۲ رخ در مجموعه قلعه زیبد برگزار شد.

اولین  فستیوال بزرگداشت فردوسی در  زیبد گناباد  محل پیروزی بزرگ ایرانیان در جنگ ۱۲ رخ برگزار شد. این مراسم در کنار قلعه زیبد  و در مجموعه  ورزشی فرهنگی  سردار شهید علی عجم دهستان زیبد برگزار شد.  این مراسم  همزمان با روز بزرگداشت فردوسی با برنامه های متنوعی برگزار شد. بسیاری از فرهیختگان  و همچنین مسولین … ادامه خواندن اولین فستیوال ۱۲ رخ در مجموعه قلعه زیبد برگزار شد.