آینده روابط عربستان و هند

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC گفتگو با دکتر محمد عجم استاد دانشگاه و کارشناس مسائل هند و خلیج فارس در رابطه با سابقه روابط عربستان و هند می توان به طور خلاصه گفت که این روابط از گذشته های بسیار دور و از قبل از اسلام وجود داشته است و در آستانه دوره … ادامه خواندن آینده روابط عربستان و هند