تعدادی از مقالات و پژوهش ها و مصاحبه های دکتر عجم

  عجم،محمد  نشریه: علوم سیاسی » مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز » پاییز ۱۳۷۵ – شماره ۱۵ (۷ صفحه – از ۲۶۴ تا ۲۷۰) نام خلیج فارس در اسناد و نوشته های دولت عثمانی: موسسه مطالعات خلیج فارس اقدام نسنجیده رئیس جمهور گرجستان و استقلال اوستیاروزنامه همشهری یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۸۷ – مصاحبه رادیو ایران با دکتر عجم : خلیج فارس http://www.iranseda.ir/FullItem/?g=849359 … ادامه خواندن تعدادی از مقالات و پژوهش ها و مصاحبه های دکتر عجم