جنگ دوازده رخ درسها و عبرتها

  جغرافیای جنگ دوازده رخ توران منطقه ای است که امروزه شامل شمال شرق پاکستان شرق افغانستان ، بخشی از ترکمنستان  قسمتی از غرب چین  قرقیزستان و ازبکستان و جنوب قزاقستان می شود. مرکزیت اصلی  ایران تحت رهبری کیخسرو  در استان فارس و اصفهان امروزی قرار داشته است. محل وقوع جنگ در دهستان زیبد گناباد … ادامه خواندن جنگ دوازده رخ درسها و عبرتها