نگاه هند به چابهار گفتگو با دکتر محمدعجم

خاورمیانه : نگاه هند به چابهار  به نقل از سرزمین پارس نگاه هند به چابهار گفتگو با دکتر محمدعجم یک ماه پیش، هند اولین محموله گندمش را از طریق بندر چابهار ایران به افغانستان صادر کرد. پس از امتناع پاکستان از اعطای دسترسی ترانزیتی به محموله‌های تجاری هند اکنون با گشایش بندر  چابهار هند به این … ادامه خواندن نگاه هند به چابهار گفتگو با دکتر محمدعجم