پیامدهای خروج ترامپ از پیمان مودت با ایران

پیامدهای خروج ترامپ از پیمان مودت با ایران چرا آمریکا منتظر رأی موقت دادگاه ماند؟ | چرا در داخل برخی”شکایت” را مسخره می‌کردند؟ بین الملل > دیپلماسی – دو هفته از صدور رأی دادگاه لاهه به نفع ایران می گذرد؛ دراین باره کارشناسان چه می گویند؟ آیا واقعا نتایج به نفع ایران بود؟ این گزارش را بخوانید. … ادامه خواندن پیامدهای خروج ترامپ از پیمان مودت با ایران