عجم: اردوغان، ماهرانه به دولت عربستان خنجر زد.

معامله گزاف آنکارا با ریاض عجم: اردوغان، ماهرانه به عربستان خنجر زد عجم پژوهشگر  و حقوقدان  واکنش ترکیه به قتل خاشقچی، مدیریت هوشمندانه اردوغان بر پرونده و سرنوشت بن سلمان را برای خبرآنلاین تحلیل و بررسی کرده است. زهره نوروزپور: تقریبا یک ماهی از قتل جمال خاشقچی می گذرد؛ آنچه در روند تحولات این پرونده، کمتر … ادامه خواندن عجم: اردوغان، ماهرانه به دولت عربستان خنجر زد.